לונ    {ח}                                  ושבתי אני ואראה את

וטי    {ח}                                  שבתי  אני ואראה את

מינ    {ח}                                  שכתי  אני ואראה את

פריז   {ח}                             כת'  שבתי      ואראה את

דפוס   {ח} דבר אחר ויצא בן אשה ישראלית הה"ד ושבתי אני ואראה את

ירו1   {ח}                                  שבתי  אני ואראה את

ירו2   {ח}                                  שבתי  אני ואראה את

או3    {ח}                                  שבתי  אני ואראה את

או51   {ח}                                  שבתי  אני ואראה את

ששון   {ח}                                  שבתי  אני ואראה את

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל העשוקים                חנינא חייטא פתר קרייה במ(ז)[מ]זרים

וטי    כל העשוקים אשר נעשים וגו' דניאל חייטה פתר קרייה בממזרים

מינ    כל העסוקין           וגו' דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים

פריז   כל העשוקים                חבצא  חייטא פתר קרייא בממזרים

דפוס   כל העשוקים                דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים

ירו1   כל העשוקים                דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים

ירו2   כל העשוקי'                דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים

או3    כל העשוקים                דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים

או51   כל העשוקים                דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים

ששון   כל העשוקים                דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושבתי     ואראה את כל העשוקים                    אילו הממזרים

וטי    שבתי  אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש

מינ              ואראה את כל העסוקים                    אילו הממזרי'

פריז   ושבתי     ואראה את כל העשוקים                    אלו  הממזרים

דפוס

ירו1   שבתי      ואראה את כל העשוקים

ירו2   שבתי      ואראה

או3    שבתי  אני ואראה את כל העשוקים

או51   שבתי  אני ואראה את כל העשוקים

ששון   שבתי  אני ואראה את כל העשוקי'                    אלו  הממזרים

--------------------------------------------------------------------

לונ         והנה דמעת העשוקים                    עיניין אימותיהן

וטי         והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם וגו' עציי   אבותם

מינ         והנה דמעת העשוקין                    עניין  אבותיהן

פריז        והנה דמעת העשוקים                           אמותיהן

דפוס        והנה דמעת העשוקים                           אבותם

ירו1                                                    אבות

ירו2                                                    אבות

או3                                                     אבות

או51                                                    אבות

ששון   והנה      דמעת העשוקים                           אבות

--------------------------------------------------------------------

לונ        שלאילו              עברו  עבירה  ואילין עליביא  מרחקין

וטי        שלאילו              עברו  עבירות ואילין עליבייה מה

מינ    שלא                     עברו  עבירות אילין  עלובייא מאי

פריז   של  אלו                 עברו  עבירה  ואילין עלובא   מתחקין

דפוס   של  אלו                 עוברי עבירות ואילין עלוביא  מה

ירו1       אלו                 עברו  עבירות ואלין  עלוביא  מה

ירו2   של  אלו                 עוברי עבירות ואילין עלוביא  מאי

או3    של  אלו                 עברו  עבירות ואילין עלוביא  מה

או51   של  אלו                 עברו  עבירות ואילין עלוביא  מאי

ששון   של  אלו    ואמות של אלו עברו  עבירות ואילין עלובייא מאי

--------------------------------------------------------------------

לונ          להון    אביו    שלזה בא  על  ערוה

וטי    אכפת  לון  כך אביו    שלזה בא  אל  הערוה

מינ    איכפת להון    אביו של זה   בא  על  הערוה (אביו של)

פריז         להון    אביו של זה   בעל     ערוה

דפוס   איכפת להון כך אביו של זה   בא  על  הערוה

ירו1   איכפת להון כך אביו של זה   בא  על  ערוה

ירו2   איכפת להון כך אביו של זה   בא  עלה ערוה

או3    איכפת לון  כך אביו של זה   בא  על  הערוה

או51   איכפת לון  כך אביו של זה   בא  על  הערוה

ששון   איכפת להון כך אביו של זה   בא  על  הערוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה  מה   עשה זה  מה איכפת לו                      ומיד

וטי    וזה מה   חטא וזה מה אכפת  לו    ואין להם מנחם אלא מיד

מינ    זה  מעשה         מה איכפת להון                    ומיד

פריז   זה  מה   עשה     מה איכפת לו                      ומיד

דפוס   וזה מה   חטא ומה    איכפת לו    ואין להם מנחם אלא מיד

ירו1   וזה מה   חטא וזה מה איכפת ליה   ואין להם מנחם     ומיד

ירו2   וזה מה   חטא וזה מה איכפת ליה   ואין להם מנחם     ומיד

או3    וזה מה   חטא וזה מה איכפת ליה   ואין להם מנחם     ומיד

או51   וזה מה   חטא וזה מה איכפת [ליה] ואין להם מנחם     [ו]מיד

ששון   וזה מה   חטא וזה מה איכפת ליה   ואין להם מנחם     ומיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    עושקיהם כוח                זה  סנהדרין גדולה    שליש'

וטי    עשקיהם  כח                 מיד סנהדרין גדולה    שליש'

מינ    עושקיהן כח                 זה  סנהדרין גדולה של ישר'

פריז   עושקיהם כח                 זה  סנהדרי  גדולה של ישראל

דפוס   עושקיהם כח                 מיד סנהדרי' גדולה של ישראל

ירו1   עושקיהם כח   ואין להם מנחם מיד סנהדרין גדולה של ישראל

ירו2   עושקיהם כח   ואין להם מנחם מיד סנהדרי  גדולה

או3    עושקיהם כח   ואין להם מנחם מיד סנהדרין גדולה של ישראל

או51   עושקיהם [כח] ואין להם מנחם מיד סנהדרין גדולה של ישראל

ששון   עושקיהם כח   ואין להם מנחם מיד סנהדרי  גדולה של יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיא            בכוח     התורה  באה     על   שם  לא יבא

וטי    שהיא באה  עליהן מכוחה    שלתורה מרחקתן  על   שם  לא יבא

מינ    שהיא באה  עליהן מכח      תור'   ומרחקתו על   שום לא יבא

פריז   שהיא            בכח      התורה          על   שם  לא יבא

דפוס        שבאה עליהם מכחה  של תורה   ומרחקתן על   שום לא יבא

ירו1   שהיא באה  עליהם מכח      תורה   ומרחקתן שנא'     לא יבא

ירו2   שהיא בא   עליהם מכח      תורה   ומרחתן  שנא'     לא יבא

או3    שהיא באה  עליהם מכחה  של תורה   ומרחקתן שנא'     לא יבא

או51   שהיא באה  עליהם מכחה  של תורה   ומרחקתן שנא'     לא יבוא

ששון   שהיא באה  עליהם מכח      תורה   ומרחקתן שנ'      לא יבא

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ממזר   בקהל יי ואין להם מנחם אמ'

וטי                   ממזר   בקהל יי ואין להם מנחם א'

מינ                   ממזר   בקהל יי ואין להם מנחם אמ'

פריז                  ממזר           ואין להם מנחם א'  להם

דפוס                  ממזר   בקהל יי ואין להם מנחם אמ'

ירו1                  ממזר   בקהל יי ואין להם מנחם אמ'

ירו2                  ממזר   בקהל יי ואין להם מנחם אמ'

או3                   ממזר   בקהל יי ואין להם מנחם אמ'

או51   (עמוני ומואבי) [ממזר] בקהל יי ואין להם מנחם אמ'

ששון                  ממזר   בקהל יי ואין להם מנחם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה עלי לנחמו      לפי שבעולם הזה יש בהן   פסולת  אבל

וטי    הקב"ה עלי לנחמן      לפי שבעולם הזה יש בהן   פסולת  אבל

מינ    הקב"ה עלי לנחמן      לפי שבעולם הזה יש בהן   פסולת  אבל

פריז   הקב"ה עלי לנחם  אותם לפי שבעולם הזה יש בהן   פסולות אבל

דפוס   הב"ה  עלי לנחמן      לפי שבעולם הזה יש בהן   פסולת  אבל

ירו1   הקב"ה עלי לנחמם      לפי שבעה"ז     יש להם   פסלות  אבל

ירו2   הקב"ה עלי לנחמן      לפי שבעה"ז     יש בהן   פסלות  אבל

או3    הקב"ה עלי לנחמן      לפי שבעה"ז     יש בה    פסלות  אבל

או51   הב"ה  עלי לנחמן      לפי שבעולם הזה יש [בהם] פסלות  אבל

ששון   אהב"ה עלי לנחמן      לפי שבעה"ז     יש בהם   פסלות  אבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעתיד לבוא אמ' זכריה אנא חמיתיה      אילו      כריסין

וטי    לעתיד לבוא אמ' זכריה אנא חמיתה  כולה אולו      כרוסון

מינ    לעתיד לבא  אמ' זכייה אנא חמי    יתה  אולוכרוסן

פריז   לעתיד לבא  א'  זכריה אנא חמתיה       אילו      כורסוון

דפוס   לעתיד לבא  אמר זכריה אנא חמיתיה כולה ולה       כרסוון

ירו1   ל"ל        אמ' זכריה אנא חמיתיה כולה אולו      כרוסוון

ירו2   לעתיד לבא  אמ' זכריה     חמתיה  כולה אולי      כורסוון

או3    לעתיד לבא  אמ' זכריה אנא חמתה   כולה אולו      כרוסון

או51   לעתיד לבוא אמ' זכריה אנא חמיתה  כולה           כרסוון

ששון   לעתיד לבא  אמ' זכריה אנא חמתה   כולה אילו      כורסוון

--------------------------------------------------------------------

לונ        דדהב נקי          ויאמר    אלי מה אתה רואה ואומר ראיתי

וטי        דהב  נקי

מינ    פי' זהב  נקי     הה"ד                                ראיתי

פריז       דדהב נקי          ויאמר יי אלי מה אתה ראה

דפוס       דהב  נקי     הה"ד                                ראיתי

ירו1       דהב  נקי     שנא'

ירו2            נקי דהב שנא'

או3             נקי דהב שנא'                                [ראיתי]

או51   די  דהב          שנ'                           ואומר ראיתי

ששון       דדהב נקי     שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    והנה   מנורת זהב כולה וגולה על ראשה מהו  וגולה על ראשה

וטי    והנה   מנרת  זהב כלה  וגלה  על ראשה

מינ    והנה   מנורת זהב כולה וגולה על ראשה מהו  וגולה על ראשה

פריז                                       מהו  וגולה על ראשה

דפוס   והנה   מנורת זהב כולה וגולה על ראשה

ירו1   והנה   מנורת זהב כלה  וגלה  על ראשה מהו  וגלה  על ראשה

ירו2   והנה   מנורת זהב כולה וגולה על ראשה מהו  וגולה על ראשה

או3    והנה   מנורת זהב כולה וגולה על ראשה

או51   [והנה] מנורת זהב כולה וגולה על ראשה [מהו גולה  על ראשה]

ששון   והנה   מנורת זהב כולה וגולה על ראשה מהו  וגולה על ראשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תרין אמוריין  חד אמ' גולה  וחד אמ' גאולה  מאן דאמ' גולה

וטי    תרין אמורין   חד אמ' גולה  וחד א'  גואלה  מן  דא'  גולה

מינ    תרין אמוראין  חד אמ' וגולה וחד אמ' וגואלה מאן דאמ' וגולה

פריז   תרין אמוראין  חד א'  גולה  וחד א'  גאולה  מאן דא'  גולה

דפוס   תרין אמוראין  חד אמר גולה  וחד אמר גאולה  מאן דאמר גולה

ירו1   תרין אימוראין חד אמ'       וחד אמ' גואלה  מ"ד      גולה

ירו2   תרין אמוראי   חד אמ' גולה  וחד אמ' גואלה  מאן דאמ' גולה

או3    תרין אמוראין  חד אמ' גולה  וחד אמ' גואלה  מ"ד      גולה

או51   תרין אימוראין חד אמ' גולה  וחד אמ' גואלה  מ"ד      ג?ו?לה

ששון   תרין אמוראין  חד אמ' גולה  וחד אמ' גאולה  מ"ד      גולה

--------------------------------------------------------------------

לונ         גלו  יש'     לבבל וגלתה שכינה עימהם כמ'  דא'   אמ'

וטי    גולה שגלו יש'     לבבל וגלת  שכינה עמהן  הכמה דאת   אמ'

מינ         גלו  ישראל   בבבל וגלתה שכינה עמהן

פריז        גלו          לבבל גלה   שכינה עמהם       כד"א

דפוס        שגלו         לבבל וגלת  שכינה עמהן       כדאמ'

ירו1        שגלו ישראל   לבבל וגלה  שכינה עמהם  כמ"ד

ירו2        שגלו ישראל   לבבל וגלה  שכינה עמהם  כמה  דאת   אמר

או3         שגלו ישראל   לבבל וגלה  שכינה עמהם  היך  מד"א

או51        שגלו [ישראל] לבבל וגלתה שכינה עמהם  היך  כד"א

ששון        שגלו יש'     לבבל וגלה  שכינה עמהם  היך  מד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    למענכם שולחתי   בבלה מאן  דאמ' גאולה  פירוקא     גואלינו

וטי    למענכם שלחתי    בבלה ומן  דאמ' גואלה  פרוקה      גואלינו

מינ                         מאן  דאמ' וגואלה ופרוקא     גאלינו

פריז   למענכם שלחתי    בבלה מאן  דא'  גאולה  פרוקיא     גואלנו

דפוס   למענכם שולחתי   בבלה ומאן דאמר גאולה  פרוקא  שנ' גואלינו

ירו1   למענכם שלחתי    בבלה ומ"ד      גואלה  פורקה      גואלנו

ירו2   למענכם שולחתי   בבלה ומאן דאמ' גואלה  פורקה      גואלינו

או3    למענכם שלחתי    בבלה ומ"ד      גואלה  פורקה      גואלינו

או51   למענכם ש[ו]לחתי בבלה ומ"ד      גואלה  פורקה      גואלינו

ששון   למענכם שלחתי    בבלה ומ"ד      גאולה  פרוקא      גואלינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי צבאות וגו'                  ועלה הפורץ וגו'

וטי    יי צבאות שמו  וגו'             עלה  הפורץ לפניהם וגו'

מינ    יי צבאות שמו  קדוש ישראל

פריז   יי צבאות                 וכת'  עלה  הפורץ וגו'

דפוס   יי צבאות שמו             וכתוב עלה  הפורץ לפניהם פרצו ויעברו

ירו1   יי צבאות שמו  קדוש ישראל וגו'

ירו2   יי צבאות שמו  קדוש ישראל       עלה  הפורץ לפניהם פרצו ויעברו

או3    יי צבאות שמו  קדוש ישראל       עלה  הפורץ לפניהם

או51   יי צבאות שמו  קדוש ישראל       עלה  הפורץ לפניהם

ששון   יי צבאות שמו  קדוש יש'         עלה  הפורץ לפניהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   פרש'

וטי

מינ                                              סליק פרשתא

פריז

דפוס   שער          ויעבור מלכם לפניהם ויי בראשם

ירו1                                             תם

ירו2   שער ויצאו בו ויעבור מלכם לפניהם ויי בראשם חסלת       אמור

או3                                              סליק סידרא

או51                                             חסלת סדר   אמור

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2   אל הכהני'

או3

או51   אל הכהנים

ששון