לונ     {ב}                             כה הראני    והנה יי נצב

מינ     {ב}                             כה הראני    והנה יי ניצב

פריז    {ב}                             כה הראני יי והנה יי צבאות

דפוס    {ב} דבר אחר וכי תמכרו ממכר הה"ד             והנה יי נצב

וטי     {ב}                             כה הראני יי והנה יי נצב

ירו1    {ב}                             כה הראני יי והנה יי נצב

ירו2    {ב}                             כה הראני יי והנה יי נצב

או3     {ב}                             כה הראני יי והנה יי נצב

או51    {ב}                             כה הראני יי והנה יי נצב

ששון    {ב}                             כה הראני    והנה יי נצב

 

לונ     על חומת אנן             על שורה  דאוניתה       ובידו אנך

מינ     על חומת אנא                שומא  דאוניותא      ובידו אנך

פריז    על חומת אנך             על שורתא דאיניתא

דפוס    על חומת אנך             על שורא  דאוניתא       ובידו אנך

וטי     על חומת אנך             על שורא  דונא     דותא ובידו אנך

ירו1    על חומת אנך             על שורא  דהונאתא       ובידו אנך

ירו2    על חומת אנך ובידו  אנך  על שורא  דאונתא        ובידו אנך

או3     על חומת אנך             על שורא  דהונתא        ובידו אנך

או51    על חומת אנך (ובידו אנך) על שורא  דהונאתא       ובידו אנך

ששון    על חומת אנך             על שורא  דהונאתא       ובידו אנך

 

לונ     בבעל חוב שהוא עומד        ובידו שטרו       ודכוותה ויקם

מינ     כבעל חוב שהן  עומד              ושטר  בידו דכוותא  ויקם

פריז    כבעל חוב      שעומד לגבות את    שטרו       דכותה   ויקם

דפוס    כבעל חוב      שעומד             ושטרו בידו ודכוותה ויקם

וטי     כבעל חוב שהוא עומד              ושטרו בידו

ירו1    כבעל חוב      שעומד             ושטרו בידו

ירו2    כבעל חוב      שעומד             ושטרו בידו

או3     כבעל חוב      שעומד             ושטרו בידו

או51    כבעל חוב      שעומד             ושטרו בידו

ששון    כבעל חוב      שעומד       ובידו שטרו

 

לונ     מלך חדש          כבעל חוב שהוא עומד  ושערו בידו ודכוותה

מינ     מלך חדש          בבעל חוב שהוא עומד  ושטר  בידו דכוותה

פריז    מלך חדש על מצרים כבעל חוב      שעומד ושטרו בידו דכותה

דפוס    מלך חדש          כבעל חוב

וטי                                                     ודכותה

ירו1                                                    ודכותה

ירו2                                                    ודכוותיה

או3                                                     ודכוותה

או51                                                    ודכוותה

ששון                                                    ודכוותה

 

לונ     וקמו  שבע שני רע'        כבעל    חוב שהוא עומד  ושטרו בידו

מינ     וקמו  שבע שני רעב אחריהן

פריז    וקמו  שבע שני רעב        כבעל    חוב            ושטרו בידו

דפוס

וטי     וקמו  שבע שני רעב אחריהן כבעל    חוב שהוא עומד  ושטרו בידו

ירו1    וקמו  שבע שני רעב אחריהן כבעל    חוב            ושטרו בידו

ירו2    וקמו  שבע שני רעב אחריהן

או3     וקמו  שבע שני רעב אחריהן כבעל    חוב            ושטרו בידו

או51    [וקמו שבע שני רעב אחריהם כבע<..> חוב            ושטרו בידו

ששון    וקמו  שבע שני רעב אחריהן כב"ח             שעומד ושטרו בידו

 

לונ

מינ

פריז

דפוס

וטי     ודכותה   ויקם מלך חדש על מצר'

ירו1    ודכתוהת  ויקם מלך חדש על מצרים אשר  לא ידע את יוסף

ירו2

או3     ודכוותה  ויקם מלך חדש על מצרים אשר  לא ידע את יוסף (ושטרו)

או51    ודכוותה] ויקם מלך חדש על מצרים אשר  לא ידע את יוסף

ששון    ודכוותה  ויקם מלך חדש על מצרים וגו'

 

לונ

מינ

פריז

דפוס

וטי     כבעל חוב   וגו'

ירו1    כבעל חוב         ושטרו בידו ודכותה  והנו נצב על עולתו כבעל

ירו2                                                          כבעל

או3     כבעל חוב         ושטרו בידו ודכוותה והנו נצב על עולתו כבעל

או51    כבעל [חוב]       ושטרו בידו ודכוותה והנו נצב על עולתו כבעל

ששון    כב"ח       שעומד ושטרו בידו ודכוותה והנה נצב על עולתו כב"ח

 

לונ                          ודכו'    וירא בלק              כבעל

מינ

פריז                         דכותה    וירא בלק

דפוס

וטי                          ודכותה   וירא בלק בן צפור      כבעל

ירו1    חוב       ושטרו בידו ודכותה   וירא בלק בן צפור      כבעל

ירו2    חוב       ושטרו בידו ודכוותיה וירא בלק בן נפור      כבעל

או3     חוב       ושטרו בידו ודכוותה  וירא בלק בן צפור      כבעל

או51    חוב       ושטרו בידו ודכוותה  וירא בלק בן צפור      כבעל

ששון        שעומד ושטרו בידו ודכוותה  וירא בלק בן צפור וגו' כב"ח

 

לונ     חוב       ושטרו בידו          צלמא  דכן  רב

מינ                     כו'

פריז                         דכותא    צלמא  דינן רב

דפוס

וטי     חוב                  ודכותה   וצלמא דכן  רב וזיוה  יתיר

ירו1    חוב       ושטרו בידו ודכותה   צלמא  דיכן רב

ירו2    חוב       ושטרו בידו ודכוותיה צלמא  דכן  רב וזיויה יתיר

או3     חוב       ושטרו בידו ודכוותה  וצלמא דכן  רב וזיויה יתיר

או51    חוב       ושטרו בידו ודכוותה  וצלמא דכן  רב וזיויה יתיר

ששון        שעומד ושטרו בידו ודכוותה  וצלמא דכן  רב וזיניה יתיר

 

לונ                כבעל חוב שהוא עומד  ושטרו בידו          ויאמר

מינ                                               דכוותה   ויאמר

פריז                                                       ויאמר

דפוס                                   ושטרו בידו ודכותה   ויאמר

וטי     קאים לקבלך כבעל חוב                                ויאמר

ירו1               כב"ח                ושטרו בידו ודכותה   ויאמר

ירו2    קאים לקבלך כבעל חוב            ושטרו בידו ודכוותיה ויאמר

או3     קאים לקבלך כבעל חוב            ושטרו בידו ודכוותה  ויאמר

או51    קאים לקבלך כבעל חוב            ושטרו בידו          ויאמר

ששון    קאים לקבלך כב"ח          שעומד ושטרו בידו ודכוותה  ויאמר

 

לונ        אלי מה אתה רואה עמוס ואומר אנך                זו סנהדרין

מינ     יי אלי מה אתה רואה עמום ואמר  אנך מהו אנך אנונין זה סנהדרין

פריז    יי אלי מה אתה ראה  עמוס ויאמר אנך                זו סנהדרי

דפוס       אלי מה אתה רואה עמוס ואומ' אנך                זה סנהדרי

וטי     יי אלי מה אתה ראה  עמים ואמר  אנך מהו אנך        זו סנהדרין

ירו1    יי אלי מה אתה רואה עמוס ואומ' אנך מהו אנך        זו סנהדרי

ירו2    יי אלי מה אתה רואה עמוס ואומר אנך מה  אנך        זו סנהדרי

או3     יי אלי מה אתה רואה עמוס ואומ' אנך מהו אנך        זו סנהדרי

או51       אלי מה אתה רואה עמוס ואומר אנך מהו אנך        זו סנהדרי

ששון    יי אלי מה אתה ראה       ואומר אנך מהו אנך        זו סנהדרי

 

לונ     גדולה    שליש' שהוא            ממין   אנך  ויאמר יי אלי

מינ           של            שבעים ואחד למניין אנך

פריז    גדולה של ישראל שהוא            מונין  אנך  ויאמר יי אלי

דפוס    גדולה של ישראל שהיא            מנין   אנך  ויאמר יי

וטי     גדולה    שליש' שהיא            מניין  אנך  ויאמר יי

ירו1    גדולה של ישראל שהוא            מנין   אנך  ויאמר יי אלי

ירו2    גדולה של ישראל שהוא            מנין   אנך  ויאמר יי אל

או3     גדולה של ישראל שהוא            מנין   אנך  ויאמר יי אלי

או51    גדולה של ישראל שהוא            מנין   אנך  ויאמר יי אלי

ששון    גדולה של יש'   שהוא            כמנין  אנ"ך ויאמר יי

 

לונ     הנני  שם אנך                                      אמ' רב

מינ                                                       א"ר

פריז    הנני  שם אנך                                      א"ר

דפוס    הנני  שם אנך                                      א"ר

וטי     הנני  שם אנך בקרב עמי יש'   ולא אוסיף עוד עבור לו א'  ר'

ירו1    הנהשם    אנך בקרב עמי ישראל                       א"ר

ירו2    הנני  שם אנך בקרב עמי ישראל                       אמ' ר'

או3     הנני  שם אנך בקרב עמי ישראל                       א"ר

או51    הנני  שם אנך בקרב עמי ישראל                       א"ר

ששון    הנני  שם אנך בקרב עמי יש'                         א"ר

 

לונ           בר      סימון          היורה הזה אין  מעמדה  אלא

מינ                   סימון       מה היורה הזו אין  מעמידה אלא

פריז    יהודה בר'     סימון          היורה     אין  מעמיד  אלא

דפוס    יהודה בר'     סימון          היורה הזו אין  מעמידה אלא

וטי     יהודה בר   ר' סימון       מה היורה הזו אין  מעמדה  אלא

ירו1    יהודה בר"ס                מה היורה הזו אין  מעמידה אלא

ירו2    יהודה ב"ס                 מה היורה הזו אין  מעמידה אלא

או3     יהודה בר      סימון       מה היורה הזה אין  מעמידה אלא

או51    יהודה ב"ר     סימו'       מה היורה הזו אין  מעמידה אלא

ששון    יהו'  ב"ס           אהב"ה מה היורה הזו אינה מעמידה אלא

 

לונ     ה                 כך אמ'     הקב"ה              אוננכם

מינ     בכה               כך אמ' להם הקב"ה לישראל הריני מריעכם

פריז    על  ידי ריתוח     כך         הקב"ה              אוננכם

דפוס            אנאבה     כך אמ'     הקב"ה              חוכנכם

וטי             אנא?ב/כ?ה כך אמ'     הקב"ה              אוננכם

ירו1            אנכה      כך אמ'     הקב"ה              אענכם

ירו2            אנכה      כך אמ'     הקב"ה              אענכם

או3             אנכה      כך אמ'     הקב"ה              אענכם

או51            אגבה      כך אמ'     הב"ה               אוננכם

ששון    ע"י     ריתוח     כך         אהב"ה              אוננכם

 

לונ     אני   ביסורין     בעולם הזה               אבל לעתיד לבוא

מינ           בייסורי'    בעולם הזה בשביל לזכותכם     לעתיד לבא

פריז    אני   בייסורין של עולם  הזה               אבל לעולם הבא

דפוס    אני   בייסורין    בעולם הזה               אבל לעתיד לבא

וטי     אני   היסורין     בעולם הזה               אבל לעתיד לבוא

ירו1    אני   בייסורין    בעה"ז                   אבל לעתיד לבוא

ירו2    אני   בייסורין    בעה"ז                   אבל לעתיד לבא

או3           בייסורין    בעה"ז                   אבל לעתיד לבוא

או51    [אני] בייסורין    בעה"ז                   אבל לעתיד לבוא

ששון    אני   בייסורין    בעה"ז                   אבל לעתיד לבא

 

לונ     ולא אוסיף עוד עבור לו                   ר'  טביומי בש'

מינ                           ר' יצחק בן אלעזר  ור' טביומי בשם

פריז

דפוס    לא  אוסיף עוד עבור לו ר' יצחק בן אלעזר  ור' טביומי בשם

וטי     לא  אוסיף עוד עבור לו ר' יצחק בר אלעזר  ור' טביומי בשם

ירו1    לא  אוסיף לו  עבור לו ר' יצחק בן אלעז'  ור' טביומי

ירו2    לא  אוסיף עוד עבור לו ר' יצחק בן אליעזר ור' טביומי

או3     לא  אוסיף     עבור לו ר' יצחק בן אליעזר ור' טביומי

או51    לא  אוסיף עוד עבור לו ר' יצחק בן אלעזר  ור' טביומי ()

ששון

 

לונ     ר'   ירמיה ר' ברכיה בש' ר' לעזר בכל העוונות כת'  נושא עון

מינ     ר'   ירמיה                      בכל העונות  כת'  נושא עון

פריז

דפוס    ר'   ירמיה                      בכל עונות   כתו' נשא  עון

וטי     ר'   ירמיה                      בכל עוונות       נושא עוון

ירו1    בש"ר ירמיה                      בכל עונות        נושא עון

ירו2    בש"ר ירמיה                      בכל עונות        נושא עון

או3     בש"ר ירמיה                      בכל עונות   כתי' נושא עון

או51    בש"ר ירמיה                      בכל עונות        נושא עון

ששון

 

לונ     ופשע ברם הכא           לא אוסיף עוד עבור לו

מינ     ופשע ברם הכא           לא אוסיף עוד עבור לו (זאת) זו הונאת

פריז                           לא אוסיף עוד עבור לו

דפוס             וכאן   כתי'   לא אוסיף עוד עבור לו

וטי              וכאן   כת'    לא אוסיף עוד עבור לו

ירו1             וכ[א]ן כתי'   לא אוסיף עוד עבור לו

ירו2             וכן    כתי'   לא אוסיף עוד עבור לו

או3              וכאן   כתי'   לא אוסיף עוד עבור לו

או51             וכאן   [כתוב] לא אוסיף עוד עבור לו

ששון                           לא אוסיף עוד עבור לו

 

לונ

מינ     דברים

פריז

דפוס

וטי

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון