לונ    {ב}                            מלוה יי  חונן דל

וטי    {ב}                            מלוה יי  חונן דל וגמולו

פירק   {ב}                            מלוה ייי חונן דל

מינ    {ב}                            מלוה יי  חונן דל וגמולו

פריז   {ב}                            מלוה יי  חונן דל

דפוס   {ב} ד"א וכי ימוך אחיך עמך הה"ד מלוה יי  חונן דל

ג8     {ב}                            מלוה יי  חונן דל וג'

ירו1   {ב}                            מלוה יי  חונן דל וגמולו

ירו2   {ב}                            מלוה יי  חונן דל וגר<..>ולוי

או3    {ב}                            מלוה יי  חונן דל וגמולו

או51   {ב}                            מלוה יי  חונן דל

ששון   {ב}                            מלוה יי  חונן דל וגמולו

--------------------------------------------------------------------

לונ            אמ'  ר'    לעזר  כת'  נותן לחם לכל בשר

וטי    ישלם לו א'   ר'    אלעזר כת'  נותן לחם לכל בשר כי   לעולם

פירק           אמ'  ר'    אלעזר כת'  נותן לחם לכל בשר וג'

מינ    ישלם לו א"ר        אלעזר כת'  נותן לחם לכל בשר

פריז           א"ר        אלעזר כת'  נותן לחם לכל בשר

דפוס           אמ'  ר'    אלעזר כתיב נותן לחם לכל בשר

ג8             א'   <...>                     לכל בשר וג'

ירו1   ישלם לו א"ר        אלעז' כתי' נותן לחם לכל בשר כל"ח

ירו2   שלם  לו אמ"ר       אלעזר כתי' נותן לחם לכל בשר כי   לעולם

או3    ישלם לו א"ר        אלעזר כתי' נותן לחם לכל בשר כי   לעולם

או51           א"ר        אלעזר כתיב נותן לחם לכל בשר [כי  לעו'

ששון   ישלם לו א"ר        אלעז' כתי' נותן לחם לכל בשר כל"ח

--------------------------------------------------------------------

לונ          ובא זה וחטף    את    המצוה אמ' הקב"ה עלי     לשלם

וטי    חסדו  בא  זה וחטף לו       המצוה א'  הקב"ה עלי     לשלם

פירק         ובא זה וחטף    את    המצוה           עלי     לשלם

מינ          ובא זה וחטף    את    המצוה אמ' הקב"ה עלי     לשלם

פריז         ובא זה וחטף    את    המצוה א'  הקב"ה עלי     לשלם

דפוס         בא  זה וחטף לו את    המצוה אמ' הקב"ה עלי (ו) לשלם

ג8           ובא זה וחטף    <...>                         לשלם

ירו1         בא  זה וחטף    את    המצוה אמ' הקב"ה עלי     לשלם

ירו2   אשרו  בא  זה וחטף    את    המצוה אמ' הקב"ה עלי     לשלם

או3    חסדו  בא  זה וחטף    את    המצוה אמ' הקב"ה עלי     לשלם

או51   חסדו] ובא זה וחטף    את    המצוה אמ' הב"ה  עלי     לשלם

ששון         בא  זה וחטף    את    המצוה     אהב"ה עלי     לשלם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו גמולו                    הה"ד          וגמולו ישלם לו

וטי    לו גמולו                    הד'  ה'  דכ'  וגמולו ישלם לו

פירק   לו גמולו                    ה"ה      דכת' וגמולו ישלם לו

מינ       שכרו  עלי ליתן לו בן זכר הה"ד          וגמולו ישלם לו

פריז      גמולו                    הה"ד          וגמולו ישלם לו

דפוס   לו גמולו                    הה"ד          וגמולו ישלם לו

ג8     לו גמולו                    והדה הוא דכ'  <...>

ירו1                               הה"ד          וגמולו ישלם לו

ירו2                               הה"ד          וגמולו ישלם לו

או3                                הה"ד          וגמולו ישלם לו

או51      גמולו                                         ישלם לו

ששון                               הה"ד          וגמולו ישלם לו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    (א"ר אלעזר כת' נותן לחם לכל בשר ובא זה וחטף את המצוה)

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'   תנחומא אמ'        ליה ר'       בש'  ר' חייה

וטי    ר'   תנחומה אמ'        לה  ר'  חגיי בשם  ר' חייא   בר

פירק   ר'   תנחומא אמ'        ליה ר'       בשם  ר' חייא

מינ    ר'   תנחומא אמ'        לה  ורב      בשם  ר' חייא

פריז   ר'   תנחום  א'  ואמרי  לה           בשם  ר' חייא

דפוס   ר'   תנחומא אמ'        לה           בשם  ר' חייא   בר

ג8     ר'   תנחומה אמ'        ליה ר'       בש'  ר' חיי<.. ...>

ירו1   ר'   תנחומא אמר        לה  ר'  חגי  בש"ר    חייא   בר

ירו2   אמ"ר תנחו'      ואמרי  לה  ר'  חגי  בש"ר    חייא   ב"א

או3    ר'   תנחומא     [ו]אמ' לה  ר'  חייא בש"ר    חייא

או51   ר'   תנחומא     ואמרי  לה           בש"ר    חייא

ששון   ר'   תנחומ'     ואמרי  לה           בש"ר    חייא

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבא  ורב נחמן אמ'   ליה ר'  מנא בש'  ר' יודן

וטי    בא   ר'  נחמן אמ'   לה  ר'  מנא בשם  ר' יודן       בן

פירק   רבא  בר  נחמן אמ'   ליה ר'  מני בשם  ר' יודן

מינ    רבה                     ור' מני בשם  ר' יודן       ב"ר

פריז   רבה  בר  נחמן ואמרי לה          בשם  ר' יהודה

דפוס   אבא  ר'  נחמן אמ'   לה          בשם  ר' יודן       בר

ג8 

ירו1   אבא  רב  נחמן אמ'   לה  ר'  מני בש"ר    יודן       בר"ש

ירו2        ור' נחמן אמ'   לה          בש"ר    יודן  (בש) בר"ש

או3    ברבא ר'  נחמן אמ'   לה  ר'  מנא בש"ר    יודן       בר'

או51   רבה  בר  נחמן ואמרי לה          בש"ר    יהודה

ששון   רבה  בר  נחמן ואמרי לה          בש"ר    יהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ          ורבנין בש'     ר'  שמע'  בן   לק'  דרכו    שללוה

וטי    שמעון ורבנין בשם     ר'  שמעון בן   לקיש דרכו    שללוה

פירק         ורבנין בשם     ר'  שמע'  בן   לקיש דרכו של לווה

מינ    שמעון ורבנן  בשם     ריש            לקיש דרבו של לוה

פריז         ורבנין בשם     ריש            לקיש דרכו של לווה

דפוס   שמעון ורבנן  בשם     ר'  שמעון בן   לקיש דרכו של לוה

ג8 

ירו1         ורבנין בשרשב"ל                     דרכו של לוה

ירו2         ורבנין בשרשב"ל                     דרכו של לוה

או3    שמעון ורבנין בשרשב"ל                     דרכו של לוה

או51         ורבנין בשר"ש             [בן] לקיש דרכו של לוה

ששון         ורבנין בשרשב"ל                     דרכו של לוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליעשות עבד למלוה הה"ד           ועבד לווה לאיש מלוה

וטי    ליעשות עבד למלוה הד'  ה'   דכת' ועבד לוה  לאיש מלוה

פירק   ליעשות עבד למלוה הה"ד           ועבד לוה  לאיש מלוה

מינ    לעשות  עבד למלוה מה   טעמו      עבד  לוה  לאיש מלוה

פריז   לעשות  עבד למלוה הה"ד           עבד  לוה  לאיש מלוה

דפוס   להיו'  עבד למלוה הה"ד           ועבד לוה  לאיש מלוה

ג8 

ירו1   ליעשות עבד למלוה הה"ד           עבד  לוה  לאיש מלוה

ירו2   לעשות  עבד למלוה הה"ד           ועבר לוה  לאיש מלוה

או3    לעשות  עבד למלוה הה"ד           עבד  לוה  לאיש מלוה

או51   לעשות  עבד למלוה הה"ד           עבד  לוה  לאיש מלוה

ששון   להיות  עבד למלוה הה"ד           עבד  לוה  לאיש מלוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' פינחס בש'  ר' ראובן     כל מי שהוא נותן  פרוטה     לעני

וטי    ר' פינחס בשם  ר' ראובן     כל מי שהוא נותן  פרוטה     לעני

פירק   ר' פנחס  בשם  ר' ראובן     כל מי שהוא נותן  <..>?ו?טה לעני

מינ    ר' פנחס  בשם  ר' ראובן     כל         הנותן פרוטה     לעני

פריז   ר' פנחס  בשם  ר' ראובן אמ' כל מי שהוא נותן  פרוטה     לעני

דפוס   ר' פנחס  בשם  ר' ראובן אמ' כל מי      שנותן פרוטה     לעני

ג8 

ירו1   ר' פנחס  בש"ר    ראובן     כל         הנותן פרוטה     לעני

ירו2   ר' פנחס  בש"ר    ראובן אמ' כל         הנותן פרוטה     לעני

או3    ר' פנחס  בש"ר    ראובן אמ' כל         הנותן פרוטה     לעני

או51   ר' פינחס בש"ר    ראובן אמ' כל מי שהוא נותן  פרוטה     לעני

ששון   ר' פנח'  בש"ר    ראובן או' כל         הנותן פרוטה     לעני

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה נותן לו       פרוטה  וכי פרוטה הוא נותן לו והלא אינו

וטי    הקב"ה נותן לו       פרוטה  וכי פרוטה הוא נותן לו והלא אינו

פירק   הקב"ה נותן לו       פרוטה  וכי פרוטה הוא      לו והלא לא

מינ

פריז         נותן    הקב"ה פרוטה  וכי פרוטה     נותן לו והרי לא

דפוס   הקב"ה נותן לו       פרוטות וכי פרוטה     נותן לו והלא לא

ג8 

ירו1   הקב"ה נותן לו       פרוטה  וכי פרוטה     נותן לו והלא אין

ירו2   הקב"ה נותן לו       פרוטה  וכי פרוט'     נותן לו והלא אינו

או3    הקב"ה נותן לו       פרוטה  וכי פרוטה     נותן לו והלא אינו

או51         נותן לו הב"ה  פרוטה  וכי פרוטה     נותן לו והלא לא

ששון   הב"ה  נותן לו       פרוטה  וכי פרוטה     נותן לו והלא אינו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           נותן לו אלא  נפשו

וטי                                           נותן לו אלא  נפשו

פירק                                          נתן  לו אלא

מינ    מעלין עליו כאילו חיים נותן לו וכי חיים נתן  לו והלא נפשו

פריז                                          נתן  לו אלא  נפשו

דפוס                                          נותן לו אלא  נפשו

ג8 

ירו1                                          נותן לו אלא  נפשו

ירו2                                          נותן לו אלא  נפשו

או3                                           נותן לו אלא  נפשו

או51                                          נתן  לו אלא  נפשו

ששון                                          נותן לו אלא  נפשו

--------------------------------------------------------------------

לונ       הא כיצד       היתה ככר      בעשר פרוטות

וטי       הא כאי  זה צד היתה ככר      בעשר פרוטות

פירק

מינ    לו    כיצד       היתה ככר      בעשר פרוטות ובידו של

פריז      הא כיצד       היה  ככר      בעשר פרוטות

דפוס      הא כיצד       היתה ככר      בי'  פרוטות

ג8 

ירו1         כיצד       היתה ככר      בעשר פרוטות

ירו2         כיצד       היה  ככר עומד בעשר פרוטות

או3          כיצד       היה  ככר      בעשר פרוטות

או51      הא כיצד       היה  ככר      בעשר פרוטות

ששון         כיצד       היה  ככר      בעשר פרוטות

--------------------------------------------------------------------

לונ    והעני עומד               ליקח ואין    בידו אלא תשע

וטי    ועני  עומד    בשוק לקנות      ואין    בידו אלא תשע

פירק

מינ    עני                                            ט'   פרוטות

פריז   והעני עומד לו            ליקח ואין לו      אלא תשעה

דפוס   ועני  עומד    בשוק            ואין    בידו אלא תשעה

ג8 

ירו1   ועני  עומד         לקנות      ואין    בידו אלא תשע

ירו2   ועני  עומד    בשוק            ואין    בידו אלא תשע

או3    ועני  עומד    בשוק לקנות      ואין    בידו אלא תשע  פרוטות

או51   והעני עומד               ליקח ואין לו      אלא ט'

ששון   ועני  עומד    בשוק לקנות      ואין לו בידו אלא ט'

--------------------------------------------------------------------

לונ            ובא אחד ונתן   לו פרוטה נטל   את הככר ואכלה ושבת

וטי            ובא אחד ונתן   ו  פרוטה ונטל     ככר  ואכלה ושבת

פירק

מינ            ובא זה  נתן    לו פרוטה ונטל     ככר  ואכלה ושבה

פריז   מה ליתן ובא אחד ונתן      פרוטה נטל   את הככר ואכלה ושבת

דפוס           ובא אחד ונתן   לו פרוטה ונטל     ככר  ואכלה ושבת

ג8 

ירו1                   ונתן   לו פרוטה ולקח     ככר  ואכל  ושבה

ירו2                   ונותן  לו פרוטה ונוטל    ככר  ואכל  ושבה

או3                    ונותן  לו פרוטה ונטל     ככר  ואכל  ושב(ת)[ה]

או51   מה ליתן ובא א'  [ו]נתן לו פרוטה נטל      ככר  ואכל  ושבה

ששון                   ונתן   לו פרוטה ונטל     ככר  ואכל  ושבת

--------------------------------------------------------------------

לונ    נפשו עליו אמ'       הקב"ה אף  אתה      כשנפשך מיצפצפת

וטי    נפשו עליו א'   לו   הקב"ה אוף את  בשעה שנפשך  מצפצפת

פירק

מינ    נפשו עליו אמ'  לו   הקב"ה אף  את  בשעת שנפשך  מצחצחת

פריז   נפשו עליו א'   לו   הקב"ה אף  אתה      כשנפשך מצפצפת

דפוס   נפשו עליו אמ'  לו   הקב"ה אף  אתה בשעה שנפשך  מצפצפת

ג8 

ירו1   נפשו עליו אמ'  [לו] הקב"ה אף  אתה בשעה שנפשך  מצפצפת

ירו2   נפשו עליו אומ' לו   הקב"ה אף  אתה בשעה שנפשך  מצפצפת

או3    נפשו עליו אומ' לו   הקב"ה אף  אתה בשעה שנפשך  מצפצפת

או51   נפשו אליו א"ל       הב"ה  אף  אתה בשעה שנפשך  מצפצפת

ששון   נפשו עליו אומ' לו   הב"ה  אף  אתה בשעה שנפשך  מצפצפת

--------------------------------------------------------------------

לונ               לצאת מגופך     הרי   אני משיבה        לך לתוך

וטי          לצאת מתוך גופך            אני       מיישבה לך בתוך

פירק

מינ          לצאת      מגופך           אני       מיישבה    בתוך

פריז   מגופה לצאת                הריני     משיבה        לך לתוך

דפוס         לצאת מתוך גופך            אני משיבה        לך

ג8 

ירו1         לצאת מתוך גופ(ה)[ך]       אני משיבה        לך בתוך

ירו2         לצאת מתוך גופך            אני משיבה        לך בתוך

או3          לצאת מתוך גופך            אני משיב         לך בתוך

או51         לצאת מתוך וגפך      הריני     משיבה        לך בתוך

ששון         לצאת מתוך גופך            אני משיבה        לך לתוך

--------------------------------------------------------------------

לונ    גופך לכך   משה מז'   את  יש'    וא'            כי  ימוך

וטי    גופך לפיכך משה מזהיר את  ליש'                  בר  ימוך

פירק

מינ    גופך לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואמ'  להן      וכי ימוך

פריז   גופך לפיכך משה מזהיר                           וכי ימוך

דפוס        לפי'  משה מזהיר     לישראל                וכי ימוך

ג8 

ירו1   גופך לפי'  משה מזהיר להם לישר'  ואומ'          כי  ימוך

ירו2   גופך לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'          כי  ימוך

או3    גופך לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ' להם      וכי ימוך

או51   גופך לפי'  משה מזהיר            ואומ'          וכי ימוך

ששון   גופך לפי'  משה מזהיר            ואו'  להם ליש' כי  ימוך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחיך

וטי    אחיך ומטה   ידו עמך  והחזקת בו

פירק

מינ    אחיך ומטה   ידו עמך

פריז

דפוס   אחיך

ג8 

ירו1   אחיך ומטה   ידו      והחזקת בו

ירו2   אחיך ומטה   ידו עמך

או3    אחיך ומטה   ידו עמך  והחזקת בו

או51   אחיך [וגו']

ששון   אחיך ומטה   ידו וגו'           מהו והחזקת בו אל תניחנו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   שידוה הא למה זה דומה למשוי שע"ג החמור עודו במקומו א' תופס

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   בו ומעמידו נפל לארץ אפי' ה' אין מעמידין אותו ומנין אם החזקת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   בו אפי' ד' או ה' פעמי' חזור והחזק בו ת"ל והחזקת בו