לונ     {ג}                        גומל נפשו איש חסר

וטי     {ג}                        גומל נפשו איש חסד ועוכר שארו

מינ     {ג}                        גומל נפשו איש חסד ועוכר שארו

פריז    {ג}                        גומל נפשו איש חסד

דפוס    {ג} ד"א וכי ימוך אחיך הה"ד גומל נפשו איש חסד

ירו1    {ג}                        גומל נפשו איש חסד ועוכר שארו

ירו2    {ג}                        גומל נפשו איש אשר

או3     {ג}                        גומל נפשו איש חסד ועוכר שארו

או51    {ג}                        גומל נפשו איש חסד

ששון    {ג}                        גומל נפשו איש חסד

-------------------------------------------------------------------

לונ           גומל נפשו איש חסר       הלל  הזקן

וטי     אכזרי גומל נפשו איש חסד זה    הילל הזקן              הילל

מינ     אכזרי גומל נפשו איש חסד זה    הלל  הזקן אמרו עליו על הלל

פריז                               ר' הלל  הזקן

דפוס                            זה    הלל  הזקן

ירו1    אכזרי גומל נפשו איש חסד זה    הלל  הזקן              הלל

ירו2                            זה    הלל  הזקן              הלל

או3     אכזרי גומל נפשו איש חסד זה    הלל  הזקן              הלל

או51                                  הלל  הזקן

ששון                            זה    הלל  הזקן              הלל

-------------------------------------------------------------------

לונ          בשעה  שהיה נפטר            מתלמידיו היה  מהלך

וטי     הזקן בשעה  שהיה נפטר            מתלמידיו היה  מהלך

מינ     הזקן בשעת  שהיה נפטר            מתלמידיו היה

פריז         בשעה  שהיה נפטר (מן העולם) מתלמידיו היה  מהלך

דפוס         שבשעה שהיה נפטר            מתלמידיו היה  מהלך

ירו1    הזקן בשעה  שהיה נפטר            מתלמידיו היה  מהלך

ירו2    הזקן בשעה  שהיה נפטר            מלמידיו  והיה מהלך

או3     הזקן בשעה  שהיה נפטר            מתלמידיו היה  מהלך

או51         בשעה  שהיה נפטר            מתלמידיו היה  (הו)[מ]הלך

ששון    הזקן בשעה  שהיה נפטר מן         תלמידיו  היה  מהלך

-------------------------------------------------------------------

לונ           והולך       אמ'    לו               להיכן  אתה

וטי           והולך       אומרין לו תלמידיו רבי   להיכן  אתה הולך

מינ     ממשמש והולך       אמרו   לו תלמידיו ר'    להיכן  אתה מהלך

פריז          והולך   לו  א'     לו               להיכן  אתה הולך

דפוס          ו?ה?ולך עמם אמ'    לו תלמידיו ר'    להיכן  אתה הולך

ירו1                      אומרי' לו תלמידיו ר'    להיכן  אתה הולך

ירו2                      אומרי' לו תלמידיו רבינו להיכן  אתה הולך

או3                       אומרי' לו תלמידיו רבי'  להיכן  אתה הולך

או51          והולך       אמרו   לו תלמידיו       להיכאן אתה הולך

ששון                      אומרין לו תלמידיו ר'    להיכן  אתה הולך

-------------------------------------------------------------------

לונ     א'   להן לעשות מצוה           וכי מה     מצוה הלל  עושה

וטי     או'מ להן לעשות מצוה אומרין לו וכי מה     מצוה הילל

מינ          להן לעשות מצוה אמרו   לו     מה היא מצוה

פריז    א'   להם לעשות מצוה אמרו   לו וכי מה     מצוה הלל  עושה

דפוס    אמ'  להם לעשות מצוה אמ'    לו וכי מה     מצוה זו

ירו1    אומ' להם לעשות מצוה אומרים לו     מה     מצוה

ירו2    אומ' להם לעשות מצוה אומרי' לו     מה     מצוה

או3     אומ' להם לעשות מצוה אומרים לו     מה     מצוה

או51    אמ'  להם לעשות מצוה אומרים לו     מה     מצוה

ששון    אומ' להם לעשות מצוה אומ'   לו     מה     מצוה

-------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  להן לרחוץ      במרחץ אמ'    לו     וזו  היא מצוה

וטי     אומר להן לרחוץ בבית המרחץ אומרין לו וכי זו       מצוה

מינ     אמ'  להן לרחוץ בבית המרחץ אמרו   לו     וזו      (ה)מצוה

פריז    א'   להם לרחוץ      במרחץ אמרו   לו     וזה  הוא מצוה

דפוס    אמ'  להם לרחוץ בבית המרחץ אמ'    לו וכי זו       מצוה

ירו1    אמ'  להם לרחוץ בבית המרחץ אומרים לו וכי מה       מצוה

ירו2    אומ' להם לרחוץ בבית המרחץ אומרי' לו וכי מה       מצוה

או3     אמ'  להם לרחוץ בבית המרחץ אומרי  לו וכי מה       מצוה

או51    אומר להם לרחוץ בבית המרחץ אומרין לו וכי [מה]     מצוה

ששון    או'  להם לרחוץ בבית המרחץ אומרי' לו וכי מה       מצוה

-------------------------------------------------------------------

לונ            אמ'  להן אין ומה  אם איקוניות    שלמלכים     שמעמידין

וטי            א'   להם הין מה   אם איקונין     שלמלכים     שמעמידין

מינ     היא    אמ'  להן     מה   אם איקוניות של מלכים       שמעמידין

פריז           א'   להן הן  ומה     איקונית  של מלכים   שהם מעמידין

דפוס    היא    אמ'  להם הן  מה   אם איקונין  של מלכים       שמעמידי'

ירו1           אומ' להם וכי מה      איקונין  של מלכים       שמעמידין

ירו2           אומ' להם וכי מה      איקונין  של מלכים       שמעמידין

או3            אומ' להם וכי מה      איקונין  של מלכים       שמעמידין

או51           אומר להם וכי [מה]    איקונין  של מלכים       שמעמידין

ששון    יש  בו אומ' להם     ומה     איקונין  של מלכי'       שמעמידין

-------------------------------------------------------------------

לונ     אותן בבתי תיאטריות ובבתי קרס קרקסיות    שלהן מי  שהוא ממונה

וטי     אותן בבית תיאטרות  ובבתי     קרקסיות         מי  שהוא מתמנה

מינ          בבתי תרטאות   ובבתי     קרקסאות         זה       שממונה

פריז    אותם בבתי טרטאות   ובבתי     קרקיאות    שלהן ומי שהוא ממונה

דפוס    אותו בבית טרטיאות  ובבתי     קרקסיאות        מי       שנתמנה

ירו1    אותם בבתי תיאטריות ובבתי     קרקסיאות                 הממונה

ירו2    אותם בבתי טרתיאות  ובבתי     קרקסיאות                 הממונה

או3     אותן בבתי תרתסיאות ובבתי     קרקסיאות                 הממונה

או51    אותן בבתי טראיאות  ובבתי     קרק[ס]יאות               הממונה

ששון    אותם בבתי תיאטריות ובבתי     קרקסיאות                 הממונה

-------------------------------------------------------------------

לונ     עליהן     מזרקן ושוטפן        והן  מעלין לו     סוררין

וטי     עליהן הוא מורקן ושוטפן        ואין מעלים לו     סודארים

מינ     עליהן     מורקן שוטפן  מצחצחן      מעלין לו     סלאדין

פריז    עליהן     מרדקן ושוטפן        והן               סודרין

דפוס    עליהם הוא מורקן ושוטפן        והן  מעלין לו     מזונות

ירו1    עליהן     מורקן ושוטפן        אין        לו שכר אריס

ירו2    עליהן     מורקן ושוטפן        אין        לו שכר אריס

או3     עליהן           שוטפן  ומורקן אין        לו שכר אריס

או51    עליהם           שוטפן  ומודחן אין        לו שכר אריס

ששון    עליהם     מורקן ושוטפן        אין        לו סכר אריס

-------------------------------------------------------------------

לונ     ולא עוד אלא שהוא מתגדל  עם גדולי  המלכיות אנו  שניברינו

וטי     ולא עוד אלא שהוא מתגדל  עם גדולי  מלכות   אני  שנבראתי

מינ     ולא עוד אלא שהוא מתגדל  עם גדולי  מלכות   שאני נבראתי

פריז    ולא עוד אלא שהוא מתגדל  עם גדולי  מלכות   אנו  שבראנו

דפוס    ולא עוד אלא שהוא מתגדל  עם גדולי  מלכות   אני  שנבראתי

ירו1    ולא עוד אלא      שמתגדל עם גדולי  מלכות   אני  שנבראתי

ירו2    ולא עוד אלא      שמתגדל עם גדולי  מלכות   אני  שנבראתי

או3     ולא עוד אלא      שמתגדל עם גידולי מלכות   אני  שנבראתי

או51    ולא עוד אלא      שמתגדל עם גדולי  מלכות   אני  שנבראתי

ששון    ולא עוד אלא      שמתגדל עם גדולי  המלכות  אני  שנבראתי

-------------------------------------------------------------------

לונ     בצלם ובדמות            דכת'  כי בצלם א'ים  עשה את האדם

וטי     בצלם ובדמות                  כי בצלם אל'ים עשה את האדם

מינ     בצלם דמותו  של   הקב"ה

פריז    בצלם ובדמות

דפוס    בצלם ובדמות            דכתי' כי בצלם אל'ים עשה את האדם

ירו1    בצלם ודמות

ירו2    בצלם ובדמות

או3     בצלם ובדמות

או51    בצלם ובדמות

ששון    בצלם ודמות  קוני

-------------------------------------------------------------------

לונ     על    אחת כמ'    וכמ' ד'  א' גומל נפשו איש  חסד זה הלל

וטי     על    אחת כמה    וכמה ר'  א' גומל נפשו איש  חסד זה הלל

מינ     על    אחת (ו)כמה וכמה ד"א    גומל נפשו איש  חד  זה הלל

פריז    על    אחת כמה    וכמה ד"א    גומל נפשו          זה הלל

דפוס    על    אחת כמה    וכמה ד"א    גומל נפשו איש  חסד זה הלל

ירו1    עאכ"ו                 ד"א    גומל נפשו איש  חסד זה הלל

ירו2    עאכ"ו                 ד"א    גומל נפשו איש  חסד זה הלל

או3     עאכ"ו                 ד"א    גומל נפשו איש  חסד זה הלל

או51    עאכ"ו                 ד"א    גומל נפשו איש  חסד זה הלל

ששון    עאכ"ו                 ד"א    גומל נפשו וגו'     זה הלל

-------------------------------------------------------------------

לונ     הזקן              הלל הזקן בשעה  שהיה  נפטר מתלמידיו היה

וטי     הזקן                       בשעה  שהיה  נפטר מתלמידיו היה

מינ     הזקן אמרו עליו על הלל הזקן בשעה  שהיה  נפטר מתלמידיו היה

פריז    הזקן              הלל הזקן       כשהיה נפטר מתלמידיו היה

דפוס    הזקן                       שבשעה שהיה  נפטר מתלמידיו היה

ירו1

ירו2    הזקן

או3

או51

ששון    הזקן

-------------------------------------------------------------------

לונ     מהלך  והולך     אמ'    לו               להיכן  אתה הולך

וטי     מהלך  והולך     אמרו   לו תלמי'   ר'    לאיכן  אתה הולך

מינ     ממשמש והולך     אמרו   לו תלמידיו ר'    להיכן  אתה מהלך

פריז    מהלך            אמרו   לו תלמידיו רבינו להיכן  אתה הולך

דפוס    מהלך  והולך עמם אמ'    לו תלמידיו ר'    להיכן  אתה הולך

ירו1                    אומרים לו               היכן   אתה הולך

ירו2                    אומרי' לו               להיכן  אתה הולך

או3                     אומרי' לו               היכן   אתה הולך

או51                    אומרי' לו               להיכאן אתה הולך

ששון                    אומרי' לו               היכן   אתה הולך

-------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  להן למגמול  חסד עם הדין אכסניא  דאית גו

וטי     אומר להן למיגמול חסד עם הדין אכסנייה      דגובייתה

מינ     אמ'  להן למגמל   חסד עם הדין אכסניא       דגו

פריז    א'   להם למגמל   חסד עם הדין אכסניא  אית  לי       בני

דפוס    אמ'  להם לגמול   חסד עם הדין אכסניא       בגו

ירו1    אומ' להם למגמל   חסד עם הדין אכסניא       דבגו

ירו2    אומ' להם למגמל   חסד עם הדין אכסניא       דבגו

או3     אומר להם למגמל   חסד עם הדין אכסניא       דבגו

או51    אומ' להם למגמל   חסד עם הדין אכסנאי       דבגו

ששון    אומ' להם לגמול   חסד עם אלין אכסניין      דבגו

-------------------------------------------------------------------

לונ     בייתא אמ'   ליה    בכל יום                     אית לך

וטי           אמרין ליה    בכל יום                     אית לך

מינ     ביתא  אמרו  לו  ר' בכל יום  את אמר לנא         אית גבך

פריז    ביתא  אמרו  לו     בכל יום                     אית לך

דפוס    ביתא  אמ'   לו     כל  יום                     אית לך

ירו1    ביתא  אמרין ליה    בכל יומא            אכסניא  אית לך

ירו2    ביתא  אמרי' ליה    בכל יומא            אכסניא  אית לך

או3     ביתא  אמרין ליה    בכל יומא            אכסניא  אית לך

או51    ביתא  אמרין ליה    בכל יומא            אכנסיא  אית לך

ששון    ביתא  אמרין ליה    בכל יומא            אכסנאין אית לך

-------------------------------------------------------------------

לונ     אכסניין אמ' להון והדא      נפשא  עליבתא לאו אכסנייא היא

וטי     אכסניי  א'  להון והדה      נפשה  עליבתה לאו אכסנייה היא

מינ     אכסנאין אמ' להון והדא      נפשא         לאו אכסניא  היא

פריז    אכסנין  א'  להלל הדא       נפשא  עלובתא לאו אכסניא  הוא

דפוס    אכסניי  אמ' להם  והדין     נפשא  עלובתא לאו אכסניי  הוא

ירו1            אמ' להון והדא      נפשא  עלובתא לא  אכסניא  היא

ירו2            אמ' להון והלא      נפשתא עלובתא לאו אכסניא  היא

או3             אמר להון והדא      נפשתא עלובתה לאו אכסניא  היא

או51            א"ל      ו(ח)[ה]דא נפשתא עלובתא לאו אכנסיא  היא

ששון            אמ' להון והדא      נפשא  עלובתא לאו אכסנאי  היא

-------------------------------------------------------------------

לונ     גו        דיום      דין הוא הכא     ולמחר       לית  ליה

וטי     בגו גופא  יומא  הן      היא הכא     לימחר       לית  היא

מינ         בגופא           כדו היא     גבי מחד         לית  היא

פריז        מגופא ויומא הוא דין     הכא     למחר  ויומא לית  דין

דפוס    בגו גופא  יומא      דין היא הכא     למחר        לית  היא

ירו1    בגו גופאי יומא      דין היא         ולמחר       ליתא

ירו2    בגו גופא  יומא      דין היא הכא     ולמחר       ליתה

או3     בגו גופא  יומא      דין היא הכא     ולמחר       ליתא

או51    בגו גופא  יומא      דין היא הכא     ולמחר       ליתא

ששון    בגו גופאי יומא      דין היא הכא     ולמחר       ליתא

-------------------------------------------------------------------

לונ     הכא ד'  א'   גומל נפשו איש חסד איש  חסיד  ועוכר שארו אכזרי

וטי     הכא ד'  א'   גומל נפשו איש חסד איש  חסיד  ועוכר שארו אכזרי

מינ     גבי                                       ועוכר שארו אכזרי

פריז    הכא ד"א      גומל נפשו איש חסד            עוכר  שארו אכזרי

דפוס    הכא ד"א      גומל נפשו איש חסד            ועוכר שארו אכזרי

ירו1        ר'  אומר גומל נפשו איש חסד איש  חסיד  ועוכר שארו אכזרי

ירו2        ר'  אומ' גומל נפשו איש חסד            ועוכר שארו אכזרי

או3         ר'  אומ' גומל נפשו איש חסד            ועוכר שארו אכזרי

או51        ר'  אומ' גומל נפשו איש חסד [איש חסיד] ועוכר שארו אכזרי

ששון        ד"א      גומל נפשו איש חסד איש  חסיד  ועוכר שארו אכזרי

-------------------------------------------------------------------

לונ          אמ' ר'

וטי          א'  ר'

מינ          א"ר    ירמיה ב"ר אלעזר זה שאינו מדבק בקרובותיו דא"ר

פריז    מכאן א"ר

דפוס         אמ' ר'

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ     אלכסנדרי  מש' הגיעה   לו שמחה  אינו  מדבק  את קרוביו

וטי     אלכסנדריא זה  שמגעת   לו שמחה  ואינו מדבק  את קרוביו

מינ     אלכסנדרי      שהגיעה  לו שמחה  ואינו מדבק  את קרובותיו

פריז    אלכסנדרי  מי  שהגיע      לשמחה ואינו מדביק    קרוביו

דפוס    אלכסנדרי  זה  שמגעת   לו שמחה  ואינו מדביק את קרוביו

ירו1              זה  שמגעת   לו שמחה  ואינו מדבק     קרוביו

ירו2              זה  שמזדמנת לו שמחה  ואינו מדבק     קרוביו

או3               זה  שמזומנת לו שמחה  ואינו מדבק     קרוביו

או51              זה  שמ<..>  לו שמחה  ואינו מדביק    קרוביו

ששון              זה  שמגעת   לו שמחה  ואינו מדבק     קרוביו

-------------------------------------------------------------------

לונ     עימו        לשם              עניות אמ'  ר' אייבו     נתן

וטי     עימו        משום             עניות א'   ר'

מינ     אצלו        משם       באה לו עניות א"ר     אייבו כת' נתן

פריז    עמו    מביא לשם              עניות א"ר     איבו      נתן

דפוס    עמו         משום             עניות א"ר

ירו1    עמו         משום             עניות אמ'  רב

ירו2    עמו         משום             עניות אמ"ר

או3     עמו         משום             עניות א"ר

או51    (ו)עמו      משום             עניות א"ר

ששון    עמו         (ל)[מ]שום        עניות אמ'  רב

-------------------------------------------------------------------

לונ     תתן לו                      את רב נחמן        כי בגלל הדבר

וטי                                       נחמן כת'    כי בגלל הדבר

מינ     תתן לו ולא ירע לבבך כתתך לו                   כי בגלל הדבר

פריז    תתן לו                      א' רב נחמן        כי בגלל הדבר

דפוס                                      נחמן כתי'   כי בגלל הדבר

ירו1                                      נחמן כתי'   כי בגלל הדבר

ירו2                                      נחמן כתי'   כי בגל  הדבר

או3                                       נחמן כתי'   כי בגלל הדבר

או51                                      נחמן [כתיב] כי בגלל הדבר

ששון                                      נחמן        כי בגלל הדבר

-------------------------------------------------------------------

לונ     הזה                גלגל הוא                     והוא עובר

וטי     הזה כי             גלגל הדבר הזה                     ועובר

מינ     הזה                גלגל הוא                     והוא עובר

פריז    הזה                גלגל הוא                          עוני

דפוס    הזה                גלגל הוא      שחוזר    בעולם

ירו1    הזה                גלגל הוא      החוזר    בעולם      ועובר

ירו2    הזה יברכך יי אלהיך גלגל הוא      החוזר    בעולם      ועובר

או3     הזה                גלגל הוא      שחוזר    בעולם      ועובר

או51    הזה                גלגל הוא      שחוזר    בעולם      ועובר

ששון    הזה וגו'           גלגל הוא      שחוזר על העולם      ועובר

-------------------------------------------------------------------

לונ     על הכל לפיכך משה מז'   את  יש'

וטי     על הכל לפיכך משה מזהיר את  יש'    ואומר להן    כי  ימוך

מינ     על הכל לפיכך משה מזהיר את  ישראל  ואמ'  להן    וכי ימוך

פריז    על הכל לפיכך משה מזהיר את  ישראל               וכי ימוך

דפוס           לפיכ' משה מזהיר את  ישראל               וכי ימוך

ירו1    על הכל לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'        וכי ימוך

ירו2    על הכל לפי'  משה מזהיר            ואומ' לישראל כי  ימוך

או3     על הכל לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומר להם    וכי ימוך

או51    על הכל לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ' להם    וכי ימוך

ששון    על הכל לפי'  משה מזהיר להם ליש'   ואו'         כי  ימוך

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     אחיך וגו'

מינ     אחיך                               אע"פ שמך אחיך הוא

פריז

דפוס    אחיך

ירו1    אחיך      ומטה וגו'

ירו2    אחיך עמך  ומטה ידו

או3     אחיך      ומטה ידו  עמך והחזקת  בו

או51    אחיך      ומטה ידו  עמך והחזקתם

ששון    אחיך      וגו'