לונ     {ד}                             רש ואיש תככים נפגשו

וטי     {ד}                             רש ואיש תככים נפגשו

מינ     {ד}                             רש ואיש תככים נפגשו

פריז    {ד}                             רש ואיש תככים

דפוס    {ד} ד"א וכי ימוך אחיך      הה"ד רש ואיש תככים נפגשו

ג12     {ד} ד"א וכי ימוך אחיך זש"ה      רש ואיש תככים

ירו1    {ד}                             רש ואיש תככים נפגשו

ירו2    {ד}                             רש ואיש תככים נפגשו

או3     {ד}                             רש ואיש תככים נפגשו

או51    {ד}                             רש ואיש תככים נפגשו

ששון    {ד}                             רש ואיש תככים נפגשו

-------------------------------------------------------------------

לונ     וגו'               עשיר ורש נפגשו

וטי     מאיר עיני שניהם יי עשיר ורש נפגשו עושה כלם  יי

מינ     מאיר עיני שניהם יי עשיר ורש נפגשו עושה כולם יי

פריז

דפוס                       עשיר ורש נפגשו עושה כלם  יי

ג12                                                 יי עשה גם שניהם

ירו1    מאיר עיני שניהם יי עשיר ורש נפגשו עושה כולם יי

ירו2    מאיר עיני שניהם יי

או3     מאיר עיני שניהם יי עשיר ורש נפגשו עושה כולם יי

או51    מאיר עיני שניהם יי עשיר ורש נפגשו עושה כולם יי

ששון    וגו'               עשיר ורש נפגשו עושה גו'

-------------------------------------------------------------------

לונ                                     רש ואיש תככים זה

וטי                                     רש            זה

מינ                                     רש            זה

פריז                                    רש

דפוס                                    רש            זהו

ג12     רש איש תכסים יי מאיר עיני שניהם רש            זה

ירו1                                    רש            מי

ירו2                                    רש

או3                                     רש

או51                                    רש

ששון                                    רש            זה

-------------------------------------------------------------------

לונ     שהוא מן     התורה איש    תככים זה שהוא שונה  סדר אחד

וטי     שהוא רש     בתורה ואיש   תככים זה שהוא שונה  סדר אחד

מינ          שרש    בתורה איש    תככים זה      ששונה סדר אחד

פריז    שהוא רש  מן התורה איש    תככים    שהוא שונה  סדר אחד

דפוס         רש     בתורה ואיש   תככים זה      ששונה סדר

ג12     שהוא רש  מן התורה ואיש   תכסים זה שהוא שהוא  סדר אחד

ירו1    שהוא רש     בתורה וא[י]ש תככים         שונה  סדר אחד

ירו2    שהוא רש     בתורה ואיש   תככים זה שהוא שונה  סדר א'

או3     שהוא רש     בתורה ואיש   תככים זה שהוא שונה  סדר אחד

או51    שהוא רש     בתורה ואיש   תככים זה שהוא שונה  פרק א'

ששון    שהוא רש     בתורה ואיש   תככים זה שהוא שונה  סדר א'

-------------------------------------------------------------------

לונ     או שני  סדרין א'          רש       לאיש תככים

וטי     או שני  סדרים        עמד  רש   עם  איש  תככים אמ' לו

מינ     או שנים              והלך רש   אצל איש  תככים אמ' לו

פריז    או שני  סדרים א'          רש       לאיש תככים

דפוס    או שני  סדרי'        עמד  רש   עם  איש  תככים אמ' לו

ג12     או שני  סדרים אמ' לו      רש       לאיש תכסים

ירו1    או שני  סדרי'        עמד  רש   עם  איש  תככים אמ' לו

ירו2    או ב'   סדרים        עמד  רש   עם  איש  תככים א"ל

או3     או שני  סדרים        עמד  רש   עם  איש  תככים א"ל

או51    או שני  פרקים        עמד  [רש] עם  איש  תככים א"ל

ששון    או ב'   סדרים        עמד  רש   עם  איש  תככים א"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ     השניני    פרק אחד         והשנהו     מאיר עיני  שניהם

וטי     השנה   לי פרק אחד         והישנהו    מאיר עיני  שניהם

מינ     שנה    לו פרק אחד או שנים ושנה    לו מאיר עיני  שניהם

פריז    השניני    פרק אחד         השנהו      מאיר עיני  שניהם

דפוס    השניני    פרק אחד         והשנהו     מאיר עיני  שניהם

ג12     השנני     פרק אחד         והשנהו     מאיר עיני  שניהם

ירו1    השנה   לי פרק             והשנהו     מאיר עיני  שניהם

ירו2    השנה   לי פרק א'          והשנהו  לו מאיר עינים שניהם

או3     השנה   לי פרק אחד         והשנהו     מאיר עיני  שניהם

או51    השנה   לי פרק א'          והשנה   לו מאיר עיני  שניהם

ששון    השנה   לי פרק א'          והשנהו     מאיר עיני  שניהם

-------------------------------------------------------------------

לונ     יי שניהם קנו         חיי                העו'   הבא

וטי     יי שניהם קונים       חיי                העולם  הבא

מינ     יי שניהם קנו         חיי                העולם  הבא

פריז    יי       קנו   שניהם                    העולם  הבא

דפוס    יי       קנו             העולם הזה      והעולם הבא

ג12     יי שניהם קנו                            העולם  הבא

ירו1    יי שניהם קונין       חיי                העוה"ב

ירו2    יי שניהם קונים       חיי                העה"ב

או3     יי שניהם קונין       חיי                עה"ב

או51    יי שניהם קונים       חיי                העה"ב

ששון    יי שניהם קונין       חיי העה"ז     וחיי העה"ב

-------------------------------------------------------------------

לונ     עשיר ורש נפגשו                           זה שהוא עשיר

וטי     עשיר ורש נפגשו                 עשיר      זה הוא  עשיר

מינ     עשיר ורש נפגשו                 עשיר      זה שהוא עשיר

פריז    עשיר ורש נפגשו                 עשיר              עשיר

דפוס    עשיר ורש נפגשו                 עשיר

ג12     עשיר ורש נפגשו יי עשה גם שניהם עשיר      זה שהוא עשיר

ירו1    עשיר ורש נפגשו                           זה שהוא עשיר

ירו2    עשיר ורש נפגשו                 עשיר         שהוא עשיר

או3     עשיר ורש נפגשו                 עשיר         שהוא עשיר

או51    עשיר ורש נפגשו                 עשיר [זה]    שהוא עשיר

ששון    עשיר ורש נפגשו                 עשיר      זה שהוא עשיר

-------------------------------------------------------------------

לונ     בתורה ורש זה   שהוא רש  מן חתור'

וטי     בתורה רש       שהוא רש  מן התורה עמד  רש עם  העשיר

מינ     בתורה ורש זה        שרש    בתורה והלך רש אצל עשיר

פריז    בתורה ורש           רש     בתורה

דפוס    בתורה רש                   בתורה

ג12     בתורה ורש זה   שהוא רש  מן אחד

ירו1    בתורה ורש זה   שהוא רש     בתורה עמד  רש עם  העשיר

ירו2    בתורה ורש      שהוא רש     בתורה עמד  רש עם  העשיר

או3     בתורה ורש      שהוא רש     בתורה עמד  רש עם  העשיר

או51    בתורה ורש [זה] שהוא רש     בתורה עמד  רש עם  העשיר

ששון    בתורה ורש זה   שהוא רש     בתורה עמד  רש עם  העשיר

-------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'       רש לאותו עשיר השניני    פרק     אחד

וטי     אמ'          לו         השניני    פרק     אחד

מינ     אמ'          לו         שנה    לי פרק     אחד או שנים

פריז    א'        רש לאותו עשיר השניני    פרק     אחד

דפוס    אמ'  אותו רש לאותו עשיר השניני    פרק     אחד

ג12

ירו1    אומ'         לו         השנה   לי פרק (ל) אחד

ירו2    וא"ל                    השנה   לי פרק     א'

או3     א"ל                     השנני     פרק     אחד

או51    וא"ל                    השנה   לי פרק     א'

ששון    א"ל                     השנני     פרק     א'

-------------------------------------------------------------------

לונ     ולא השנהו

וטי     ולא הישנהו א'  לו מה אנה בעי מתב  מתנייה  יתך במשקין

מינ                אמ' לו מה אנא          מתני    לך  משקין

פריז    ולא השנהו

דפוס    ולא השנהו  אמ' לו מה אנא בעי מיתב ומתני   יתך במשקין

ג12     ולא השנהו

ירו1    ולא השנהו  אמ' לו מה את  בעי מתיב מתנייתך     במשקין

ירו2    ולא השנהו  א"ל    מה את  בעי מיתב מתני    יתך במשקין

או3     ולא השנהו  א"ל    מה את  בעי      מתני    יתך במשקין

או51    ולא השנהו  א"ל    מה את  בען      מתני    יתך במשקין

ששון    ולא השנהו  א"ל    מה את  בעי מיתב מתני    יתן או

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     או                במאמתי    קורין   אזל  ותני עם     מאן

מינ        מה אנא מתני לך מאימתי    קורין   איזל ותני מן עים מאן

פריז

דפוס    או                במאמתי    קורים        ותני עם

ג12

ירו1    או                במאימתי   קורין   זיל  ותנה עם

ירו2    או                במאמתי    קורין   זיל  ותני עם

או3     או                באימתי    קורין   זיל  ותני עם

או51    או                ב[מ]אימתי [קורין] זיל  ושני עם

ששון                      באימתי    קורין   זיל  ותני עם

-------------------------------------------------------------------

לונ            עושה כולם יי              מי שעשה  את זה  חכם

וטי     דכורתך עושה כלם  יי              מי שעשה     לזה חכם

מינ     דכוותך עושה כולם יי              מי שעשאו    לזה חכם

פריז           עושה כלם  יי              מי שעשה  את זה  חכם

דפוס    דכוותך עושה כלם  יי              מי שעשה     לזה חכם

ג12                      יי עשה גם שניהם מי שעשה  את זה  חכם

ירו1    רבותך  עושה כלם  יי              מי שעשה     זה  חכם

ירו2    דכוותך עושה כלם  יי              מי שעשה     לזה חכם

או3     דכותך  עושה כולם יי              מי שעשה     זה  חכם

או51    דכוותך עושה כולם יי              מי שעשה     זה  חכם

ששון    דכוותך עושה כלם  יי              מי שעשה     זה  חכם

-------------------------------------------------------------------

לונ     יכול לעשותו    טיפש ומי שעשה  את זה  טיפש יכול לעשותו

וטי     יכול לעשותו    טיפש מי  שעשה     לזה טיפש יכול לעשותו

מינ     יכול לעשותו    טיפס מי  שעשאו    לזה טיפס יכול לעשותו

פריז    יכול לעשותו    טפש  מי  שעשה  את זה  טפש  יכול לעשותו

דפוס    יכול לעשותו    טפש  ומי שעשה     לזה טפש  יכול לעשותו

ג12     יכול לעשותו    טיפש ומי שעשה  את זה  טיפש יכול לעשותו

ירו1         עושהו     טפש  ומי שעשה     לזה טפש       יעשהו

ירו2         עשה       טפש  ומי שעשה     לזה טפש       עשהו

או3          עושהו     טפש  ומי שעשה     לזה טפש       עושהו

או51         עושהו     טפש  ומי שעשה     זה  טפש       עושהו

ששון         עשה    זה טפש  ומי שעושה    לזה טיפש      עושהו

-------------------------------------------------------------------

לונ     חכם ד'  א' ויש ואיש תככים נפגשו רש זה שהוא רש  מן

וטי     חכם ד'  א'                      רש זה שהוא רש

מינ     חכם ד"א    רש  ואיש תככים נפגשו רש    זה   שרש

פריז    חכם ד"א    רש  ואיש תככים נפגשו רש         רש  מן

דפוס    חכם ד"א                         רש זה שהוא רש

ג12     חכם ד"א    רש  ואיש תכסים       רש זה שהוא רש  מן

ירו1    חכם ד"א                         רש    שהוא רש

ירו2    חכם ד"א                         רש    שהוא

או3     חכם ד"א                         רש    שהוא רש

או51    חכם ד"א    רש  ואיש תככים       רש    שהוא rש     (בתורה

ששון    חכם ד"א                         רש    שהוא רש

-------------------------------------------------------------------

לונ     הנכסים איש  תככים זה שהוא

וטי     בנכסין איש  תככים זה שהוא עושה בפעולה

מינ     בנכסים ואיש תככים זה שהו  עושה בפועל  מטפיס בעולם עושה

פריז    הנכסים איש  תככים זה

דפוס    בנכסים ואיש תככים זה שהוא עושה בפעולה

ג12     הנכסים ואיש תכסים זה שהוא

ירו1    בנכסים ואיש תככים    שהוא עושה בפעולה

ירו2    בנכסים ואיש תככים    שהוא עושה בפעולה

או3     בנכסים ואיש תככים    שהוא עושה בפעולה

או51    בנכסים ואיש תככים    שהוא עושה בפעולה

ששון    בנכסי' ואיש תככים זה שהוא עושה בפעולה

-------------------------------------------------------------------

לונ                מנינו     בנכסים                       אמ'

וטי                                 עמד  רש עם  איש תככים א'

מינ     ככר ואוכלו                  והלך רש אצל איש תככים ואמ'

פריז               בינוני                                 א'

דפוס                                עמד  רש עם  איש תככים אמ'

ג12                בנוי   מן הנכסים                       אמ'

ירו1                                עמד  רש עם  איש תככי' אמ'

ירו2                                עמד  רש עם  איש תככים א"ל

או3                                 עמד  רש עם  איש תככים א"ל

או51                                עמד  רש עם  איש תככים א"ל

ששון                                עמד         איש תככים א"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ        רש לאותו איש  תככים תן לי מצוה      ונתן  לו

וטי     לו                     תן לי מצוה      ונתן  לו  מאיר עיני

מינ     לו                     תן לי פרוטה אחת ונתן  לו  מאיר עיני

פריז       רש       לאיש תככים תן לי מצוה      ונתן  לו

דפוס    לו                     תן לי מצוה      ונתן  לו  מאיר עיני

ג12     לו רש לאותו איש  תכסים תן לי מצוה      ונתן  לו  מאיר עיני

ירו1    לו                     תן לי מצוה  אחת ונתן  לו  מאיר עיני

ירו2                           תן לי מצוה                מאיר עיני

או3                            תן לי מצוה  אחת [ונתן לו] מאיר עיני

או51                           תן לי מצוה  אחת [ונתן לו] מאיר עיני

ששון                           תן לי מצוה  א'  ונתן  לו  מאיר עיני

-------------------------------------------------------------------

לונ              זה קנה     חיי שעה וזה קנה לחיי העולם הבא

וטי     שניהם יי זה קנה     חיי שעה וזה קנה חיי  העולם הבא

מינ     שניהם    זה קנה     חיי שעה וזה קנה חיי  עולם

פריז             זה קנה     חיי שעה וזה קנה חיי  העולם הבא

דפוס    שניהם יי זה קנה     חיי שעה וזה קנה חיי  העולם הבא

ג12     שניהם יי זה קנה     חיי שעה וזה קנה      העולם הבא

ירו1    שניהם יי    יקנו    חיי                  עה"ב

ירו2    שניהם יי    קנה     חיי                  העה"ב

או3     שניהם יי    קנה     חיי                  ע"ה

או51    שניהם יי    קנה  לו חיי                  העה"ב

ששון    שניהם יי    קני     חיי                  העה"ב

-------------------------------------------------------------------

לונ         עשיר ורש נפגשו עשיר זה שהוא עשיר  בנכסים רש  זה  שהוא

וטי         עשיר ורש נפגשו עשיר זה שהוא עשיר  בנכסים ורש זה  שהוא

מינ     ד"א עשיר ורש נפגשו עשיר זה שהוא עשיר  בנכסים ורש זה  שהוא

פריז        עשיר ורש נפגשו עשיר         עשיר  בנכסים רש

דפוס        עשיר ורש       עשיר זה      שעשיר בנכסים ורש זה

ג12         עשיר                זה שהוא עשיר  בנכסים ורש זה  שהוא

ירו1        עשיר ורש נפגשו עשיר זה      עשיר  בנכסי' ורש זה  שהוא

ירו2        עשיר ורש נפגשו      זה      עשיר  בנכסים ורש     שהוא

או3         עשיר ורש נפגשו עשיר זה      עשיר  בנכסים ורש זהו

או51        עשיר ורש נפגשו עשיר זה      עשיר  בנכסים ורש זה  שהוא

ששון        עשיר ורש נפגשו עשיר    שהוא עשיר  בנכסי' רש  זה  שהוא

-------------------------------------------------------------------

לונ     רש     בנכסים                      אמ'     [רש] לאותו

וטי     רש  מן הנכסים עמד  רש    עם  העשיר א'   לו

מינ     רש     בנכסים והלך רש    אצל עשיר  ואמ' לו

פריז    רש  מן הנכסים                      א'      רש   לאותו

דפוס    שרש    בנכסי' עמד  רש    עם  העשיר אמר  לו

ג12     רש     בנכסים                      אמ'  לו רש   לאותו

ירו1    רש     בנכסי' עמד  רש    עם  העשיר ואמ' לו

ירו2    רש     בנכסים עמד  רש רש עם  העשיר וא"ל

או3     רש     בנכסי' עמד  רש    עם  העשיר וא"ל

או51    רש     בנכסים עמד  רש    עם  העשיר וא"ל

ששון    רש     בנכסי' עמד  רש    עם  העשיר וא"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ     עשיר תן לי מצוה      ולא   נתן לו מאי עושה כולם יי

וטי          תן לי מצוה      ולא   נתן לו     עושה כלם  יי

מינ          תן לי פרוטה אחת

פריז    עשיר תן לי מצוה      ולא   נתן לו     עושה כלם  יי

דפוס         תן לי מצוה      ולא   נתן לו     עושה כולם יי

ג12     עשיר תן לי מצוה      ולא   נתן לו               יי

ירו1         תן לי מצוה  אחת ולא   נתן        עושה כולם יי

ירו2         תן לי מצוה      לא    נתן לו     עשה  כלם  יי

או3          תן לי מצוה  אחת לא    נתן לו     עושה כולם יי

או51         תן לי מצוה  אחת [ו]לא נתן לו     עושה כולם יי

ששון         תן לי מצוה  א'  לא    נתן לו     עושה כולם יי

-------------------------------------------------------------------

לונ                  מי שעשה    לזה עשיר יכול לעשותו עני  ומי שעשה

וטי                  מי שעשה    לזה עני  יכול לעשותו עשיר ומי שעשה

מינ

פריז                 מי שעשה    זה  עני  יכול לעשותו עשיר ומי שעשה

דפוס                 מי שעשה    זה  עני  יכול לעשותו עשיר ומי שעשה

ג12     עשה גם שניהם מי שעשה את זה  עשיר יכול לעשותו עני  ומי שעשה

ירו1                 מי שעשה    לזה עני  יכול לעשותו עשיר ומי שעשה

ירו2                 מי שעשה    לזה עני  יכול לעשותו עשיר ומי שעשה

או3                  מי שעשה    לזה עני  יכול לעשותו עשיר ומי שעשה

או51                 מי שעשה    לזה עני  יכול לעשותו עשיר ומי שעשה

ששון                 מי שעשה    לזה עני  יכול לעשותו עשיר ומי שעשה

-------------------------------------------------------------------

לונ        לזה עני  יכול לעשותו עשיר אמ'     עשיר  לאותו עני

וטי        לזה עשיר יכול לעשותו עני  א'      עשיר  לאותו עני

מינ                                  ואמ' לו

פריז       זה  עשיר יכול לעשותו עני  א'      עשיר  לאותו עני

דפוס       לזה עשיר יכול לעשותו עני  אמ'     העשיר לאותו העני

ג12     את זה  עני  יכול לעשותו עשיר יאמ' לו עשיר  לאותו עני

ירו1       לזה עשיר יכול לעשותו עני  אמ'     עשיר  לאותו עני

ירו2       לזה עשיר יכול לעשותו עני  אמ'     עשיר  לאותו עני

או3        לזה עשיר יכול לעשותו עני  אמ'     עשיר  לאותו עני

או51       לזה עשיר יכול לעשותו עני  אמ'     עשיר  לאותו עני

ששון       לזה עשיר יכול לעשותו עני  אמ'     עשיר  לאותו עני

-------------------------------------------------------------------

לונ         לית את        לעי  ונגס  חמי שקין  חמי כרעין חמי

וטי         לית      אזל  לעי  ונגס  חמי שקין  חמי כרעין חמי בורכין

מינ                                  חמי שאקין חמי כראעי חמי

פריז        לית את        לעי' וננס  חמי שוקין חמי כרעין חמי כרסין

דפוס        לית את   אזיל לעי  ונגי  חמר שקיין חמי כרעין חמי בורכין

ג12         לית את        לעי  ונגים חמי שקין  חמי כרעין חמי

ירו1    למה לית את   אזיל ולעי ונגוס חמי שקין  חמי כרעין חמי ברכין

ירו2    למה לית את   אזיל ולעי ונגוס חמי שקין  חמי כרעין חמי כרפן

או3     למה לית את   אזיל ולעי ונגוס חמי שקין  חמי כרעין חמי ברכין

או51    למה לית [את] אזיל ולעי ונגוס חמי שקין  חמי כרעין חמי ברכין

ששון    למה לית את   אזל  ולעי ונגוס חמי שוקין חמי כרעין חמי כרסין

-------------------------------------------------------------------

לונ         קפדיין                         אמ'  לו    הקב"ה

וטי     חמי קפרן                           א'   לו    הקב"ה

מינ         קפדן    לית את אזיל לאי ונאגיס         מה הקב"ה

פריז    חמי                                א'   לו    הקב"ה

דפוס    חמי קפדן                           אמ'  לו    הקב"ה

ג12         קפדיין                         אמ'  לו    הקב"ה

ירו1    חמי קופריין                        אומ' לו    הקב"ה

ירו2    חמי קופריין                        אומ' לו    הקב"ה

או3     חמי קופדיין                        אומ' לו    הקב"ה

או51    חמי קופדיין                        אומ' לו    הב"ה

ששון                                       א"ל        הב"ה

-------------------------------------------------------------------

לונ            לא דיין שלא נתתה לו משלך                אלא במה

וטי            לא דייך שלא נתתה לו משלך        מאומה   אלא במה

מינ     אמ' לו לא דייך שלא נתתה לו משלך        מאומה   אלא במה

פריז           לא דייך שלא נתת  לו משלך                אלא במה

דפוס           לא דייך שלא נתת  לו משלך        מאומה   אלא במה

ג12            לא דייך שלא נתת  לו                     אלא

ירו1           לא דייך שלא נתת  לו משלך        מאומה   אלא במה

ירו2           לא דייך שלא נתת  לו משלך ולא    מאומה   אלא במה

או3            לא דייך שלא נתת     משלך        מאומה   אלא במה

או51           לא דיך  שלא נתת     משלך (כלום) [מאומה] אלא (מ)[ב]מה

ששון           לא דייך שלא נתת  לו משלך        מאומה   אלא במה

-------------------------------------------------------------------

לונ     שנתתה בו אתה  מכניס בו עין  רעה לפיכך           והוליד

וטי     שנתתי לו את   מכניס בו עיין רעה לפיכך           והוליד

מינ     שנתתי לו אתה  מכניס בו עין  רעה לפיכך           והוליד

פריז    שנתתי לו את   מכניס לו עין  רעה לפיכך           הוליד

דפוס    שנחתי לך אתה  מכניס לו עין  רעה לפי'            והוליד

ג12              שאתה מכניס בו עין  רעה לפיכך אות' האיש מוליד

ירו1    שנתתי לו אתה  מכניס בו עין  רעה לפי'            והולד

ירו2    שנתתי לך אתה  מכניס בו עין  רעה לפי'            והוליד

או3     שנתתי לו אתה  מכעיס בו עין  רעה לפי'            והול[י]ד

או51    שנתתי לך אתה  מכניס בו עין  רעה לפי'            והוליד

ששון    שנתתי לו אתה  מכניס בו עין  רעה לפי'            והוליד

-------------------------------------------------------------------

לונ     בן ואין בידו מאומה  מן  כל    דהוה ליה

וטי     בן ואין בידו מאומה  מן  כל מה דהוה ליה

מינ     בן ואין בידו מאומה  מן  כל מה דהוה ליה

פריז    בן ואין בידו מאומה  מכל    מה דהוה ליה

דפוס    בן ואין בידו מאומה  מן  כל מה דהוה ליה ונסיב מומא לנפשי'

ג12     בן ואין בידו מאומה  מכל       דהוה ליה

ירו1    בן ואין בידו מאומה  מן  כל    דהוה ליה

ירו2    בן ואין בידו מאומה  מכל       דהוה ליה

או3     בן ואין בידו ומאומה מכל    מה דה"ל

או51    בן ואין בידו מאומה  מן  כל מה דהוה לך

ששון    בן ואין בידו מאומה  מן  כל מה דהוה ליה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     א"ר נחמן אין לך אדם שאינו בא לידי מדה הזאת אלא אם לא

פריז

דפוס

ג12

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הוא בנו ואם לא בנו בן בנו עושה כולם יי מי שעשאו לזה עשיר

פריז

דפוס

ג12

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                       לפיכך

וטי                                                       לפיכך

מינ     יכול לעשותו עני מי שעשאו לזה עני יכול לעשותו עשיר לפיכ'

פריז                                                      לפיכך

דפוס                                                      לפי'

ג12                                                       לפיכך

ירו1                                                      לפי'

ירו2                                                      לפי'

או3                                                       לפי'

או51                                                      לפיכך

ששון                                                      לפי'

-------------------------------------------------------------------

לונ     משה       את  יש'    וא'   להם וכי ימוך אחיך

וטי     משה מזהיר     ליש'             וכי ימוך אחיך

מינ     משה מזהיר את  ישראל  ואמ'  להן וכי ימוך אחיך ומטה ידו

פריז    משה מזהיר את  ישראל            וכי ימוך

דפוס    משה מזהיר את  ישראל            וכי ימוך אחיך

ג12     משה מזהיר את  ישראל  ואומ' להם וכי ימוך אחיך

ירו1    משה מזהיר להם לישראל ואומ'     וכי ימוך אחיך ומטה ידו

ירו2    משה מזהיר להם לישראל ואומ'     וכי ימוך אחיך ומטה ידו

או3     משה מזהיר להם לישראל ואומ' להם כי  ימוך אחיך ומטה ידו

או51    משה מזהיר להם לישראל ואומ' להם כי  ימוך אחיך ומטה ידו

ששון    משה מזהיר     ליש'   ואומ' להם כי  ימוך אחיך ומטה וגו'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     עמך

פריז

דפוס

ג12

ירו1    וגו'

ירו2    עמך

או3     עמך  והחזקת בו

או51    עמך  והחזקת בו

ששון