לונ     {ה}                   ר'  תנחום  בר'     חייה בש' ר' חמא

וטי     {ה}                   ר'  תנחום  בר'  ר' חייא

מינ     {ה}

פריז    {ה}                   ר'  תנחום  בר      חייא

דפוס    {ה}                   ר'  תנחום  בר'     חייא

ג12     {ה} ד"א וכי ימוך אחיך רבי תנחומא ביר'    חייא בשם ר' אחא

ירו1    {ה}                   ר'  תנחום  בר      חייא

ירו2    {ה}                   ר'  תנחום  בר'     חייא

או3     {ה}                   ר'  תנחום  בר      חייא

או51    {ה}                   ר'  תנחום  בר'     חייא

ששון    {ה}                   ר'  תנחום  בר      חייא

-------------------------------------------------------------------

לונ     פתח          ביום טובה היה בטוב

וטי     פתח          ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה      גם

מינ     הרי הוא אומ' ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה      גם

פריז    פתח          ביום טובה היה בטוב

דפוס    פתח          ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה      וגם

ג12     פתח          ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה      גם

ירו1    פתח          ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה כי   גם

ירו2    פתח          ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה

או3     פתח          ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה כי   גם

או51    פתח          ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה וגו'

ששון    פתח          ביום טובה היה בטוב               וגו'

-------------------------------------------------------------------

לונ                                    אמ' ר'  תנחום  בר'

וטי     את זה לעמת  זה עשה האלהים וגו' א'  ר'  תנחום  בר

מינ        זה לעומת זה עשה האלהים          ר'  תנחום  ב"ר

פריז

דפוס    את זה לעומת זה עשה האלי'ם

ג12     את זה לעומת זה עשה האלהים      אמ' ר'  תנחומא ביר'

ירו1    את זה לעמת  זה עשה האלהים          א"ר תנחום  בר

ירו2

או3     את זה לעומת זה עשה האל'ים          א"ר תנחום  בר

או51                                       א"ר תנחום  בר'

ששון                                       א"ר תנחו'

-------------------------------------------------------------------

לונ        חייה

וטי     ר' חייא                  ביום טובה           היה     בטוב

מינ        חייא פתר קרייה בעניים ביום טובה           היה     בטוב

פריז                             ביום טובתו של חברך  היה     בטוב

דפוס

ג12        חייא                  ביום טובתו של חבירך היה     בטוב

ירו1       חייא                  ביום טובה           היה     בטוב

ירו2                             ביום טובה  של חברך  היה עמו בטוב

או3        חייא                  ביום טובה           היה     בטוב

או51       חייא

ששון                             ביום טובה           היה     בטוב

-------------------------------------------------------------------

לונ                        ביום (ב)טובתו של חבירך   חייה

וטי         וביום רעה בטוב ביום טובתו       שלחבירך היה

מינ                        ביום טובתו    של חבירך   היה  שמח

פריז                                                חייה

דפוס

ג12                        היה  בטוב

ירו1    עמו

ירו2

או3                        ביום טובה     של חבריך   היה

או51                       ביום טובה     של חבריך   היה

ששון                       ביום טובה     של חבירך   היה

-------------------------------------------------------------------

לונ     עמו             ואל תכניס בו עין רעה

וטי     עימו בטובה      ואל תכניס בו עין רעה

מינ     עמו  בטובתו     ואל תכניס בו עין רעה

פריז    עמו             ואל תכניס בו עין רעה

דפוס

ג12     עמו             ואל תכניס בו עין רעה

ירו1                    ואל תכניס בו עין רעה וביום רעה

ירו2                    ואל תכניס בו עין רעה וביום רעה

או3     עמו  בטוב       ואל תכניס בו עין רעה וביום רעה

או51         בטוב   עמו ואל תכניס בו עין רעה וביום רעה

ששון    עמו  בטוב       ואל תכניס בו עין רעה וביום רעה

-------------------------------------------------------------------

לונ         א'   ר' אחא     ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה

וטי         אמ'  ר' אחא     ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה

מינ                                            וביום רעה ראה

פריז        א"ר     חייא    ביום                     רעה

דפוס                     אם

ג12         אמ'  ר' אחא     ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה

ירו1    ראה א"ר     אחא

ירו2    ראה אמ"ר    אחא

או3     ראה א"ר     אחא

או51    ראה א"ר     אחא

ששון    ראה א"ר     אחא

-------------------------------------------------------------------

לונ     אם באת   רעה לחבירך     הוי  מסתכל בו היאך לזכות  בו

וטי     אם באת   רעה לחבירך     הייה מסתכל    היאך ליזכות עימו

מינ     את באתה      בחבירך ראה הוי  מסתכל בו היאך לזכות  עמו

פריז    אם באה   רעה לחברך      הוי  מסתכל בה היאך לזכותו

דפוס       באה   רעה לחבירך          ראה      היאך לזכות  בו

ג12     אם באת   רעה לחבירך     הוי  מסתכל בו      לזכות  בו

ירו1    אם באתה  רעה לחבירך     הוי  מסתכל    היאך לזכות  זו

ירו2    אם באה   רעה לחבריך     הוי  רואה     היאך לזכות  בו

או3     אם באתה  רעה לחברך      הוי  רואה     היאך לזכות  בו

או51    אם ב[א]ת רעה לחבירך     הוי  רואה     היאך לזכות  בו

ששון    אם באה   רעה לחבירך     הוי  מסתכל    היאך לזכות  בו

-------------------------------------------------------------------

לונ                                           ר' תנחום בר'

וטי           ולפרנסו כדי שתקבל      מתן שכרו

מינ     והיאך לפרנסו  כדי שתקבל עליו     שכר

פריז                                          ר' תנחום בר

דפוס          ולפרנסו כדי שתקבל      מתן שכרו

ג12                                           ר' תנחום ביר'

ירו1          ולפרנסו כדי שתקבל      מתן שכרך

ירו2          ולפרנסו כרי שתקבל בו   מתן שכרך

או3           ולפרנסו כדי לקבל       מתן שכרך

או51          ולפרנסו כדי לקבל           שכרך

ששון          ולפרנסו כדי שתקבל          שכרך

-------------------------------------------------------------------

לונ     חייה     כך היה                   עושה הייתה

וטי              כך היה ר' תנחום בר  חייא עושה       בשעה שהיתה

מינ              כך היה ר' תנחום ב"ר חייא עושה       אם   היה

פריז    חייא     כך היה                   עושה       בשעה שהיתה

דפוס             כך היה ר' תנחום בר' חייא עושה       בשעה

ג12     חייא אמ' כך היה                   עושה       בשעה שהיתה

ירו1             כך היה ר' תנחום בר' חייא עושה       בשעה שהיתה

ירו2             כך היה ר' תנחום בר' חייא עושה       בשעה שהיתה

או3              כך היה ר' תנחום בר' חייא עושה       בשעה שהיתה

או51             כך היה ר' תנחום בר' חייא עושה       בשעה שהיתה

ששון             כך היה ר' תנחו'          עושה       בשעה שהיתה

-------------------------------------------------------------------

לונ     לו אמו   לוקחת       לו אגודה       של ירק   מן השוק היתה

וטי        אמו   לוקחת       לו ליטרא אחת      שלבשר מן השוק היתה

מינ        למוד  ליקח        לו ליטרא       של בשר

פריז       אמו   לוקחת                         ירק   מן השוק היתה

דפוס       שאמו  לוקחת       לו ליטרא א?ח?ת של בשר   מן השוק היתה

ג12        אמו   לוקחת       לו אגודה       של ירק   מן השוק היה

ירו1       אמו   לוקחת       לו ליטרא א'       בשר           היה

ירו2       אמו   לוקחת לוקחת לו ליטרא          בשר   מן השוק היתה

או3        אמו   לוקחת          ליטרא          בשר   מן השוק היתה

או51       [אמו] לוקחת          ליטרא          בשר   מן השוק היתה

ששון       אמו   לוקחת       לו ליטרא          בשר   מן השוק היתה

-------------------------------------------------------------------

לונ     לוקחת לו שתים              אחת לו ואחת לעניים

וטי     לוקחת    שתים              אחת לו ואחת לעניים (על שם גם

מינ     לוקח  לו שתים              אחת לו ואחת לעניים

פריז    לוקחת לו שני   אגודין      אחת לו ואחת לעניים

דפוס    לוקחת לה שתים              אחת לו ואחת לעניי

ג12     מחלקה    לשתים        לוקח אחת לו ואחת לעניים

ירו1    לוקחת    שתים              א'  לו וא'  לעניים

ירו2    לוקחת    שתים              א'  לו וא'  לעניים

או3     לוקחת    שתים              אחת לו אחת  לעניים

או51    לוקחת    שתים              אחת לו אחת  לעניים

ששון    לוקחת    ב'                א'  לו וא'  לעניי'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     את לעניים) ובשעה שהיתה לוקחת     אגודה  של  ירק     מן

מינ                                  שתי אגורות של  ירק

פריז

דפוס

ג12

ירו1                                            ושל ירק

ירו2                                            ושל ירק

או3

או51                                                [וכשירק

ששון                                            וכן בירק

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                   על  שם  גם

וטי     השוק היתה לוקחת    שתים אחת  לו ואחת  לעניים  על  שם  גם

מינ               לוקח  לו ארבע שתים לו ושתים לעניים  על  שום גס

פריז                                                  על  שם  גם

דפוס                                                  על  שום גם

ג12                                                   על  שם  גם

ירו1                            א'   לו וא'   לעניים  ע"ש     גם

ירו2                            א'   לו וא'   לעיים   ע"ש     גם

או3                                                   על  שם  גם

או51                            אחת  לו ואחת  לעניים] על  שם  גם

ששון                            א'   לו וא'   לעניים  ע"ש     גם

-------------------------------------------------------------------

לונ     את זה לעומת זה עשה  הא'לים

וטי     את זה לעמת  זה עשה  האלהים                    עשה הקב"ה

מינ     את זה לעומת זה עשה  האלהים אילו עניים ועשירים אמ' הקב"ה

פריז    את זה לעמת  זה וגו'

דפוס    את זה לעומת זה עשה                                הב"ה

ג12     את זה לעומת זה עשה  האלהים

ירו1    את זה לעומת זה עשה  האל'ים                    עשה הקב"ה

ירו2    את זה לעומת זה עשה  האלהים                    עשה האלהים

או3     את זה לעומת זה עשה  האל'ים                    עשה הקב"ה

או51    את זה לעומת זה עשה  האלהים                    עשה הב"ה

ששון    את זה לעומת זה עשה  האל'ים                    עשה הב"ה

-------------------------------------------------------------------

לונ               עניים ועשירים        כדי שיהו  זכים  אילו

וטי               עניים ועשירים        כדי שיהו  זכים  אלו

מינ     למה בראתי עניים ועשירים בעולמי כדי שיהו  זוכין אילו

פריז              עניים ועשירים        כדי שיהו  זכין  אלו

דפוס              עניי  ועשיר'         כדי שיהו  זכין  אלו

ג12               עניים ועשירים        כדי שיהו  זוכין אלו

ירו1              עניים ועשירי'        כדי שיהו  זוכים אלו

ירו2              עניים ועשירים        כדי שיהו  זוכין אלו

או3                     עשירים  ועניים כדי שיהו  זוכין אלו

או51              עניים ועשירים        כדי שיהיו זוכין אלו

ששון              עניים ועשירי'        כדי שיהיו זוכין אלו

-------------------------------------------------------------------

לונ     עם אילו                            לפיכך משה    מז'   את

וטי     עם אלו  ויהיו מזכים   אלו  את אלו  לפיכך משה    מזהיר

מינ     עם אילו ויהיו מספרים  אילו על אילו לפיכך משה    מזהיר את

פריז    עם אלו        ומכפרים אלו  עם אלו  לפיכך משה    מזהיר את

דפוס       לאלו                            לפי'  משה    מזהיר

ג12     עם אלו                             לפיכך משה    מזהיר את

ירו1    עם אלו  ויהיה מזכים   אלו  את אלו  לפי'  משה    מזהיר להם

ירו2    עם אלו  ויהיו מזכין   אלו  את אלו  לפי'  <..>שה מזהיר להם

או3     עם אלו  ויהיו מזכין   אלו  את אלו  לפי'  משה    מזהיר להם

או51    עם אלו  ויהיו מזכים   אלו     לאלו לפיכ' משה    מזהיר להם

ששון    עם אלו  ויהיו מזכין   אלו     לאלו לפי'  משה    מזהיר

-------------------------------------------------------------------

לונ     יש'    וגו'

וטי     ליש'   וגו'

מינ     ישראל  ואמ'  להן וכי ימוך אחיך                ומטה ידו

פריז    ישר'             וכי ימוך

דפוס    לישר'            וכי ימוך אחיך

ג12     ישראל            וכי ימוך אחיך

ירו1    לישראל ואומ' להם כי  ימוך אחיך                ומטה ידו

ירו2    לישראל ואומ' להם וכי ימוך אחיך וכי  ימוך אחיך

או3            ואומ' להם וכי ימוך אחיך                ומטה ידו

או51    לישראל           וכי ימוך אחיך                ומטה ידו

ששון    ליש'   ואו'  להם כי  ימוך אחיך וגו'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     עמך

פריז

דפוס

ג12

ירו1    עמך

ירו2

או3     עמך והחזקת בו

או51    עמך

ששון