לונ    {ט} אמ'  ר' כהן  יען וביען הוא יען הוא העני אמ'  ר' שילא

וטי    {ט} א'   ר' כוהן יען וביען הוא יען הוא ענן  אמ'  ר' שילא

מינ    {ט} א"ר     בהו  יען וביען הוא יען הוא עני  א"ר     שילה

פריז   {ט} א"ר     כהן  יען וביען     יען הוא עני  א"ר     שילא

דפוס   {ט} אמ'  ר' כהן  יען וביען הוא יען הוא עני  אמ'  ר' שילא

ג8     {ט} א'   ר' כהן  יען וביען         הוא העני א'   ר' שילה

ירו1   {ט} א"ר     כהן  יען וביען     יען הוא עני  א"ר     שילא

ירו2   {ט} אמ"ר    כהן  יען וביען     יען הוא עני  אמ"ר    שילה

או3    {ט} א"ר     כהן  יען וביען     יען הוא עני  א"ר     שילה

או51   {ט} א"ר     כהן  יען וביען     יען הוא עני  א"ר     שילה

-------------------------------------------------------------------

לונ                                              הדין

וטי    דנוה                  האביון אהן

מינ    דיביה ורעה עינך באחיך האביון     הבה יינך

פריז                                             הדין

דפוס   דנוהא                 האביון אהן

ג8                                               הדין

ירו1                                             הדין

ירו2                                             הדין

או3                                              הדין [(הדין)

או51                                             הדין

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                     מסכינה

וטי                                                     מיסכינה

מינ                                                     למסכינא

פריז                                                    מסכינא

דפוס                                                    מסכינא

ג8                                                      מסכינה

ירו1                         מסכנא מיניה דנ?א/ח? האביון מסכינא

ירו2                               מיניה רוח     האביון מסכנא

או3    מסכינא הב הונך מיניה] מסכנא       רוח     האביון מסכנא

או51                                                    מסכניא

-------------------------------------------------------------------

לונ       הבהונך מיניה

וטי    הב הונך   מנה

מינ                                                לפיכך משה מזהיר

פריז   רב הונך   מניה

דפוס   הב הונך   מיניה

ג8     הב הונך   מניה

ירו1   הא הונך   מנ?א/ח? א"ר מאי אביון הב הונך ליה

ירו2   הך הונך   מנח

או3    הך הונך   מנא

או51   הב הונך   מיניה

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                אמ'  ר'

וטי                                                א'   ר'

מינ    את ישראל ואמ' להן כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך

פריז                                               א"ר

דפוס                                               אמ'  ר'

ג8                                                 א'   ר'

ירו1                                               א"ר

ירו2                                               אמ"ר

או3                                                א"ר

או51                                               א"ר

-------------------------------------------------------------------

לונ    אבין העני הזה עומד על פתחך והקב"ה   עומד על ימינו דכ'

וטי    אבין העני הזה עומד על פתחך והקב"ה   עומד על ימינו דכת'

מינ

פריז   אבין העני הזה עומד    פתחך והקב"[ה] עומד על ימינו שנ'

דפוס   אבין העני הזה עומד על פתחך והקב"ה   עומד על ימינו דכתי'

ג8     אבון העני הזה עומד על פתחך והקב"ה   עומד על ימינו דכ'

ירו1   אבין העני הזה עומד על פתחך והקב"ה   עומד על ימינו

ירו2   אבין העני הזה עומד על פתחך והקב"ה   עומד על ימינו

או3    אבין העני הזה עומד על פתחך והקב"ה   עומד על ימינו

או51   אבין העני הזה עומד על פתחך והב"ה    עומד על ימינו

-------------------------------------------------------------------

לונ    כי יעמד  לימין אביון

וטי    כי יעמוד לימין אביון אם  נתינה לו ולא ידע לבבך בתתך לו

מינ

פריז      יעמד  לימין אביון

דפוס   כי יעמוד לימין אביון אם  נתת   לו

ג8     כי יעמד  לימין אביון וג'

ירו1                        אם  נתת   לו

ירו2                        אם  נתת   לו

או3                         אם  נתת   לו

או51                            נתת   לו

-------------------------------------------------------------------

לונ    דע ששם  עומד  על ימינך                      ועתיד לשלם

וטי

מינ

פריז

דפוס   דע מי   שעומד על ימינו     נותן

ג8     דע ששמי עומד  על ימינו                      ועתיד לשלם

ירו1           העומד על ימינו הוא פורעך  ימינו הוא עתיד  לשלם

ירו2           העומד על ימינו הוא פורעך

או3            העומד על ימינו הוא פורעך  ימינו     עתיד  לשלם

או51           העומד על ימינו הוא פורעךן

-------------------------------------------------------------------

לונ    לך שכרך ואם אין את  נותן לו דע ששמי הוא עומד    על ימינו

וטי

מינ

פריז           אם      את  נותן לו דע שאני     עומד    על ימינו

דפוס   לך שכרך ואם לא      נתת  לו דע מי       שעומד   על ימינו

ג8     לך שכרך ואם אין את  נותן לו דע ששמי     עומד    על ימינו

ירו1      שכרך ואם אי  אתה נותן לו             העומ[ד]    לימינו

ירו2

או3       שכרך ואם אי  אתה נותן לו             העומד   על ימינו

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ         ועתיד ליפרע  מאותו האיש דכ'   להושיע משפטי  נפשי

וטי

מינ

פריז   והוא עתיד  ליפרע  מאותו האיש דכת'  להושיע משופטי נפשו

דפוס              פורע   ממך        דכתי' להושיע משופטי נפשו

ג8          ועתיד להיפרע ממך        דכ'   להושיע מש'    נפ'

ירו1   הוא        פורע   ממך        דכתי' להושיע משפטי  נפשו

ירו2                                דכתי' להושיע משופטי נפשו

או3               פורע   ממך        דכתי' להושיע משופטי נפשו

או51                                דכתי' להושיע משופטי נפשו

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  ר' אייבה      נתון תתן לו

וטי

מינ

פריז   א"ר     איבו       נתן  תתן לו

דפוס   אמ'  ר' איבו  כתוב נתון תתן לו

ג8     א'   ר' אייבו      נתון תתן לו

ירו1   א"ר     איבו  כתי' נתן  תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו

ירו2   אמ"ר    איבו       נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו

או3    א"ר     איבו  כתיב נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו

או51   א"ר     איבו  כתיב נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  רב נחמ'                                כי בגלל הדבר

וטי    א'   ר' סימון כת'                           כי בגלל הדבר

מינ

פריז   א'   רב נחמן                                כי בגלל הדבר

דפוס   אמ'  ר' נחמן                                כי בגלל הדבר

ג8     א'   ר' נחמן                                כי בגלל הדבר

ירו1   א"ר     סימון כתי'                          כי בגלל הדבר

ירו2   אמ"ר    איבו  כתי'                             בגלל הדבר

או3    א"ר     סימון כתי'                          כי בגלל הדבר

או51   א"ר     סימון כתי' (ולא ירע לבבך בנתתך לוי) כי בגלל הדבר

-------------------------------------------------------------------

לונ    הזה                הדין עלמא      חמי   להדין גלגלא

וטי    הזה                אהן  עלמא      מידמי       לגלגלה

מינ

פריז   הזה                הדין עלמא      דמי         לגלגל

דפוס   הזה                אהן  עלמא      מדמי        לגלגלא

ג8     הזה                הדן  עלמה      דמי   להדן  גלגלה

ירו1   הזה                זה   העולם     דומה        לגלגלא

ירו2   הזה יברכך יי אלהיך זה   העולם הזה דומה        לגלגלא

או3    הזה                זה   העולם     דומה  לו    לגלגל

או51   הזה                זה   העולם     דומה        [לגלגלא]

-------------------------------------------------------------------

לונ    דאנטילייה    דמתמלא מתרוקן        ודמתרוקן  מתמלא

וטי    דאנטיליה     דמלי   מתרוקן        דמתרוקן   מתמלי

מינ

פריז   אנטליא                            מתרוקן    ומתמלא מתמלא

דפוס   דאנטילא      דמילי  מתרוקן    (מ) דמתרוקן   מתמלא

ג8     דאנטלייה     דמתמלי מתרוקן        ודמתרו<.. ..>מלי

ירו1   דאנטליא      דמלי   מתרוקן        ומתרוקן   מתמלי

ירו2   דאינטליא     דמלא   מתרוקן        דמתרוקן   מתמלא

או3    דאנטליה      דמלי   מתרוקן        דמתרוקן   מתמלי

או51   (ל)[ד]אנטליא מדמלא  (ו)מתרוקן     ומתרוקן   מתמלא

-------------------------------------------------------------------

לונ            תני  בש'  ר' ליעזר  נקמתן    שליש'  ביד  ענייהם

וטי            תני  בשם  ר' ליעזר  נקמתן    שליש'  ביד  ענייהן

מינ

פריז   ומתרוקן תני  בשם  ר' אלעזר  נקמתן של ישראל  ביד  ע(י)ני[י]הם

דפוס           תני  בשם  ר' אליעזר נקמתן של ישראל  ביד  עניים

ג8             תני  בש'  ר' אליעזר נקמתן    שלישר' ביד  <...>

ירו1           תני  בש"ר    אליעז' נקמת     ישראל  ביד  ענייהון

ירו2           תני  בש"ר    אליעזר נקמת     ישראל  ביד  ענייהון

או3            תני  בש"ר    אליעזר נקמת     ישראל  בידי ענייהון

או51           תאני בש"ר    אליעזר נקמת     ישראל  בידי ענייהון

-------------------------------------------------------------------

לונ                                      ונקמתן של   אדום

וטי                                      ונקמתן      שלאדום

מינ

פריז                                     ונקמתן של   אומות  העולם

דפוס   דכתי' וקרא עליך אל יי והיה בך חטא נקמתן  של   אדום

ג8                                              של   אדום

ירו1

ירו2

או3                                      [ונקמת ...]

או51                                     ונקמתן של   אומות  העולם

-------------------------------------------------------------------

לונ    ביד     קב"ה  על  ידי יש'

וטי    ביד     מקום  על  ידי יש'   נקמתן שליש' ביד ענייהן וקרא

מינ

פריז   בידו של הקב"ה על  ידי ישר'

דפוס   ביד                   ישראל

ג8     ביד     הקב"ה על  ידי ישר'

ירו1

ירו2

או3

או51   בידו של הב"ה  ע"י     ישראל

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    עליך אל יי והיה בך חטא נקמתן שלאדום בידי מקום על ידי יש'

מינ

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    דכת'  ונתתי    נקמתי      באדום   ביד  עמי

וטי          ונתתי את נקמתי      באדום   ביד  עמי

מינ

פריז   שנ'   ונתתי את נקמתי      באדום   ביד  עמי

דפוס   שנאמ' ונתתי את נקמתי      באדום   ביד  עמי

ג8     ד<..  ...

ירו1                  ונקמת      אדום    בעד  עמי

ירו2                  ונקמת      אדום    ביד

או3                   (ו)נקמת[י] [ב]אדום בידי עמי בית

או51   שנ'   ונתת     נקמתי      באדום   ביד  עמי

-------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   נקמתן    שליש' ביד  ענייהן        וקרא עליך

וטי    יש'

מינ

פריז   ישראל נקמתן של ישראל ביד  ענייהם  דכת'  וקרא עליך

דפוס   ישראל

ג8 

ירו1   ישראל נקמת     ישר'  וכו'               וקרא עליך

ירו2   ישראל נקמת     ישראל ביד  ענייהון דכתי' וקרא עליך

או3    ישראל נקמת     ישראל ביד  ענייהון       וקרא (אליך)

או51   ישראל נקמת     ישראל ביד  ענייהון       וקרא עליך

-------------------------------------------------------------------

לונ         אל יי והיה בך   חטא

וטי

מינ

פריז        אל יי והיה בך   חטא

דפוס

ג8                     ..>ך וג'

ירו1        אל יי והיה בך   חטא

ירו2        אל יי והיה בך   חטא

או3    עליך אל יי והיה בך   חטא

או51   עליך אל יי והיה בך   חטא