לונ    {יד} [כי] תראה ערום  וכיסיתו    ר' אבא בר זבדא    ור'

וטי    {יד} כי   תראה ערום  וכסיתו     ר' אבא בר זבדא    ורב

מינ    {יד} כי   תראה ערום  וכיסיתו

פריז   {יד} וכי  תראה ערום  וכסיתו     ר' אבא בר זביד א' ור'

דפוס   {יד} כי   תראה ערום  וכסיתו     רב אדא בר אהבה    ורב

ג6     {יד} כי   תראה <..>ם וכ'     מ' ר' בא  בר זבדא    <...>

ירו1   {יד} כי   תראה ערום  וכיסיתו    ר' אבא בר זבדא    ור'

ירו2   {יד} כי   תראה ערום  וכסיתו     ר' אבא בר זבדא    ור'

או3    {יד} כי   תראה ערום  וכסיתו     ר' אבא בר זבדא    ור'

או51   {יד} כי   תראה ערום  וכסיתו     ר' אבא בר זבדא    ור'

-------------------------------------------------------------------

לונ        יוחנן                  חד    אמ'  מדקדקין  בזכות

וטי    ור' יוחנן                  חד    אמ'  מדקדקין  בכסות

מינ              ר' יודן ור' הונא חד    אמ'  מדקדקין  בכסות

פריז       יוחנן                  חד    א'   מדקדקין  בכסות

דפוס   ור' יוחנן                  חד    אמר  מדקדקין  בכסות

ג6         יוחנן                  <...>      מדקדקין  ב?כ?סות

ירו1       יוחנן                  חד    אמ'  מדקדקין  בכסות

ירו2       יוחנן                  חד    אמ'  מדקדקין  בכסות

או3        יוחנן                  חד    אמ'  מדקדקין  בכסות

או51       יוחנן                  [חד   אמ'] מדקדקדין בכסות

-------------------------------------------------------------------

לונ        ואין מדקדקין בחיי נפש  וחרנה   אמ'  אף בזכות אין  מדקדקין

וטי        ואין מדקדקין בחיי נפש  ואוחרנה אמ'  אף בכסות אינן מדקדקין

מינ        ואין מדקדקין בחיי נפש  אוחרן   אמ'  אף       אין  מדקדקין

פריז   וחד א'   מדקדקין בחיי נפש  וחד     א'   אף בכסות אין  מדקדקין

דפוס       ואין מדקדקין בחיי נפש  וחכמים  אומ' אף בכסות אינן מדקדקין

ג6         ואין מדקדקין בחיי נפש  וחר?נ?ה א'   אף בכסות אין  מ<..>ין

ירו1       ולא          בחיי נפש  וחורינא אמ'  אף בכסות אין  מדקדקין

ירו2       ולא          בחיי נפש  וחד     אמ'  אף בכסות אין  מדקדקין

או3        ולא          בחיי נפש  וחורינא אמ'  אף בכסות אין  מדקדקין

או51       ולא          בחיי נפשו וחורינא אמר  אף בכסות אין  מדקדקין

-------------------------------------------------------------------

לונ    מפני             בריתו   של אברהם   אבינו       ומבשרך

וטי    מפני             בריתו      שלאברהם אבינו       ומבשרך

מינ         בכסות בשביל בריתו   של אברהם   אבינו       ומבשרך

פריז   מפני מפר         בריתו   של אברהם   אבינו       מבשרך

דפוס   מפני             ברית?ו? של אברהם   אבינו שנאמ' ומבשרך

ג6     מפני             ברית<..    ...>    אברהם       מבשרך

ירו1   מפני             ברית       אברהם   אבינו       ומבשרך

ירו2   מפני             ברית       אברהם   אבי'        ומבשרך

או3    מפני             ברית       אברהם   אבינו       ומבשרך

או51   מפני             ברית       אברהם   אבי'        [ומבשרך

-------------------------------------------------------------------

לונ    לא תתעלם                      בר קפרא   אמ'   הוי רואה

וטי    לא תתעלם                      בר קפרא   א'    הוי רואה

מינ    לא תתעלם                      בר קפרא   אמ'   הוי רואה

פריז   אך תתעלם                      בר קפרא   א'    הוי רואה

דפוס   לא תתעלם                      בר קפרא   א?מ?ר הוי רואה

ג6     לא תתעלם                      בר קפר?א? א'    הוי רוא?ה?

ירו1   לא תתעלם  הוי רואה בשרו מבשרך

ירו2   לא תתעלם  הוי רואה בשרו מבשרך

או3    לא תתעלם  הוי רואה בשרו מבשרך

או51   לא תתעלם] הוי רואה בשרו מבשרך

-------------------------------------------------------------------

לונ    בשרו      כבשרך   דתני בר    קפרא אין לך אדם     שאין

וטי    בשרו      מבשרך   תני  בר    קפרא אין לך אדם     שאינו

מינ    בשרו      כבשרך   דתני בר    קפרא אין    אדם     שאינו

פריז   בשרו      כבשרך   דתני בר    קפרא אין לך אדם     שאינו

דפוס   בשרו      כבשרך   תני  בר    קפרא אין לך אדם     שאינו

ג6          <... ..>בשרך דתני <...>      אין לך אדם     שאינו

ירו1                     תני  בר    קפרא אין לך אדם     שאינו

ירו2                     תני  בר    קפרא אין לך אדם שלא

או3                      תני  בר    קפרא אין לך אדם     שאינו

או51                     תאני בר    קפרא אין לך אדם שלא

-------------------------------------------------------------------

לונ    בה        למידה הזאת אם  לא בא הוא בא בנו אם  לא    בנו

וטי    בא   לידי מידה  זו   אם  לא    הוא    בנו ואם לא    בנו

מינ    בא   לידי מדה   זו   ואם              בנו ואם לא    בנו

פריז   בא        למידה זו   שאם לא בא הוא בא בנו אם  לא בא בנו

דפוס   בא   לידי מדה   זו   אם  לא    הוא    בנו אם  לא    בנו

ג6     ב?א?      למידה      אם  לא    הוא    בנו אם  לא    בנו

ירו1   בא        למדה  זו   אם  לא    הוא בא בנו ואם לא בא בנו

ירו2   בא        למדה  זו   אם  לא    הוא בא בנו ואם לא    בנו

או3    בא        למדה  זו   אם  לא    הוא בא בנו אם  לא    בנו

או51   בא        למדה  זו   אם  לא    הוא בא בנו אם  לא    בנו

-------------------------------------------------------------------

לונ        בן  בנו   ד'  א' ומבשרך לא תתעלם ר' יעקב בר  אחא

וטי        בן  בנו   ד'  א' מבשרך  לא תתעלם ר' יעקב בר  אחא

מינ        בן  בנו   ד"א    ומבשרך לא תתעלם ר' יעקב בר' אחא

פריז   בא  בן  בנו   ד"א    מבשרך  אל תתעלם ר' יעקב בר  אחא

דפוס       בן  בנו   ד"א    ומבשרך לא תתעלם ר' יעקב

ג6         בן  <...>                        ר' יעקב בר  א?ח?א

ירו1   בא  בן  בנו   ד"א    ומבשרך לא תתעלם ר' יעקב בר  אחא

ירו2   בא  בן  בנו   ד"א    ומבשרך לא וגו'  ר' יעקב בר  אבא

או3    בא  בן  בנו   ד"א    ומבשרך לא תתעלם ר' יעקב בר  אחא

או51   [בא בן] בנו   ד"א    ומבשרך לא תתעלם ר' יעקב בר  אחא

-------------------------------------------------------------------

לונ        מש'   ר' לעזר        זו       גרושתו    ר' יוסי הגלילי

וטי    אמ' בשם   ר' אלעזר       זו       גרושתו    ר' יוסי הגלילי

מינ        בשם   ר' אלעזר  אמ'  זו       גרושתו    ר' יוסי הגלילי

פריז   א"ר          אלעזר       זה מחזיר גרושתו    ר' יוסי הגלילי

דפוס   אמר בשם   ר' אלעזר       זו       גרושתו    ר' יוסי הגלילי

ג6         ב?ש?' ר' אלעזר       זו       גרושתו    ר' יוסה הגלילי

ירו1       בש"ר     אליעזר      זו       גרושתו של ר' יוסי הגלילי

ירו2   אמ' בש'   ר' אליעזר      זו       גרושתו של ר' יוסי הגלילי

או3    אמ' בש"ר     אלעזר       זו       גרושתו    ר' יוסי הגלילי

או51   אמ' משום  ר' אליעזר בשרך זו       גרושתו    ר' יוסי הגלילי

-------------------------------------------------------------------

לונ    הוה      ליה חדא איתא   בישא  והוות מבזית  ליה קומי תלמידוי

וטי    הוה      ליה     אינתה  בישא  והוות מבזייה ליה קודם תלמדוי

מינ    הוה  אית ליה חדא איתתא  בישתא הוה   מבזיא  ליה קדם  תלמידיה

פריז   הוה              איתא   בישא  והוה

דפוס   הוה      ליה     איתתא  בישא  והות  מבזייא ליה קדם  תלמידוי

ג6     הווה     ליה     <...>              מבזיה  ליה קומי תלמידוי

ירו1   הות      ליה     אינתתא בישתא והות  מבזייא ליה קדם  תלמי(ל)דוהי

ירו2   הוה      ליה     אנתתא  בישתא והוה  מבזייא ליה קדם  תלמדוהי

או3    הוה      ליה     אינתתא בישתא והות  מבזיא  ליה קדם  תלמידוהי

או51   הות      ליה     אינתתא <...> והות  מבזיא  ליה קדם  תלמידוהי

-------------------------------------------------------------------

לונ                         אמ'   ליה תלמידוי ר'  שבקה

וטי                         א'    ליה         ר'  שבק  הדה אסתה

מינ                         אמרון ליה תלמידיה ר'  שבקה ליה

פריז   מצערא ליה טובא והוון אמרין ליה תלמידוי ר'  שבקה

דפוס                        אמ'   ליה תלמידוי רבי שבק  הדא איתתא

ג6                          א'    ליה תלמידוי ר'  שבקה

ירו1                        אמרו  ליה         ר'  שבק  הדא איתתא

ירו2                        אמרי' ליה ()      רב  שבקה דא  איתתא

או3                         א"ל               רבי שבק  הדא איתת

או51                        א"ל               ר'  שבוק האי אתתא

-------------------------------------------------------------------

לונ         דלית היא      דיקרך           אמ'   להון פרנא

וטי    מנך  דלית היא עבדה ליקרך           א'    להון פרנה

מינ                       יקרך            אמ'   להון פרנה

פריז        דלית היא דא   יקרך            א'    לון  פירנא

דפוס   מינך דלית היא עבדא ליקרך           אמר   לון  פרנא  דידה

ג6          דלית היא      דתיקר?ך?        <...> להון פרנה

ירו1   מינך דלית היא עבדא ביקרך           אמ'   להון פורנא

ירו2   מינך דלית היא עברא ביקרך           אמ'   להון פורנא

או3    מינך דלית היא עבדא ביקרא    [דידך] אמ'   להון פורנא

או51   מנך  דלית היא עבדא ביקרך           אמ'   להו  פורנא

-------------------------------------------------------------------

לונ    רב עליי     ולית    בי          משבקתא

וטי    דב עילאי    ולית    בי          משבק   לה

מינ    רב עלי      ולית       אנא יכיל משבק   ליה

פריז   רב עלי      ולית    בה                     אשכחתיה

דפוס   רב עלי      ולית    בי          משבק   לה

ג6     רב עליי     ולית    בי          משבקתה

ירו1   רב עילאי    ולית לי             למשבק  לה

ירו2   רב עילואי   ולית לי             למשבק  לה

או3    רב עיל[ו]אי ולית לי             למשבק  לה

או51   רב עלי      ולית לי             למשבק  לה

-------------------------------------------------------------------

לונ    חד    זמן   הוה  יתיב   פשיט   הוא ור' אלעזר בן עזריה

וטי    חד    זמן   הוון יתיבין פשטין  הוא ור' אלעזר בן עזריה מן

מינ    חד    זמן

פריז   חד    זמן   הוה         פשט    הוא ור' אלעזר בן עזריה

דפוס   חד    זמן   הוון יתיבין פשטין  הוא ור' אלעזר בן עזריה מן

ג6     ?א?חר זמן   הווה יתיב   פשיט   הוא ר'  אלעזר בן עזריה

ירו1   חד    זמן   הוו  יתבין  פשטין  הוא ור' אלעזר בן עזריה מן

ירו2         אדזמן הוו  יתבין  פשטין  הוא ור' אלעזר בן עזריה מן

או3    חד    זמן   הוו  יתבין  פשטין  הוא ור' אלעזר בן עזריה מן

או51   חד    זמן   הוו  יתבין  ופשטין הוא ור' אלעזר בן עזריה מן

-------------------------------------------------------------------

לונ    כיון דחסלון מן פשוטהון  אמ' ליה משגח         ר'

וטי         דחסלון             אמ' לה  משגח         ר'   ואנו

מינ

פריז   כיון דחסלון מן פשוטיהון א'  ליה אשכח

דפוס        דחסלין             אמ' ליה משגח         ר'   ואנן

ג6     כיון דחסלון מן פשוטהון  א'  ליה משגח         רבי

ירו1        דחסלין             א"ל     משגח  לביתא  ר'   ואנן

ירו2        דחסלין             א"ל     למשגח לביתא  ור'  ו?א?נן

או3         דחסלין             א"ל     משגח  לביתא  ר'   ואנן

או51        דחסלין             א"ל     משגח  לבייתא [ר'] ואנן

-------------------------------------------------------------------

לונ    סליק     לגו בייתא  אמ' ליה אן  כיון דעיילין לביתא

וטי    סלקין        לבייתה א'  ליה אין                    מן

מינ

פריז   סליק     לגו ביתא

דפוס   ס<..>קין     לביתא  אמ' ליה אין                    מן

ג6     סל?י?ק   לגו בייתה  א'  ליה אין כיון דעלין   לביתה

ירו1   סלקן         לביתא  א"ל     אין                    מן

ירו2   סלקן         לביתא  א"ל     אין                    מאן

או3    סלקן         לביתא  א"ל     אין                    מאן

או51   סלקן         לבייתא א"ל     אין                    מאן

-------------------------------------------------------------------

לונ                        נפקת  ליה צפון

וטי    דסלקין אמכת על אפיה ונפקת לה  צפה

מינ

פריז                                      חמון קידרא יהבת על טפייא

דפוס   דסלקין אמכת על אפא  ונפקת לה  צפה

ג6                         נפקת  לה  צפון

ירו1   דסלקין אמכה על אפהא ונפקת לה  צפא

ירו2   סלקין  חמיה על אפהא ונפקת לה  צפה

או3    דסלקן  אפכה על אפהא ונפקת לה  צפה

או51   דסלקין אמכא על אפהא ונפקת לה  צפה

-------------------------------------------------------------------

לונ                                        קדירא יהיבת על תפייה

וטי                                  בההיא קדרה        על טפייה

מינ

פריז   א' לה ר' יוסי הגלילי אית בהדא       קדרא  יהבת  על

דפוס                                 בההיא קידרא       על ?ש/ס?פייה

ג6                                         קדרה  יהיבה על תפייה

ירו1                                 בההיא קדרא        על טפייה

ירו2                                 בההוא קדרה        על שניה

או3                                  בההיא קדרה        על שפ[יי]ה

או51                                 בההיא קדרה        על שפ[יי]ה

-------------------------------------------------------------------

לונ    א'        אית בהדא קדרה כלום

וטי    א'  לה    אית בהדה קדרה כלום

מינ                                 סליק לגביה ר' אלעזר ור' שמעון

פריז                           כלום

דפוס   אמ' לה    אית בהדא קירא כלום

ג6     א'        אית בהדה קדרה כלום

ירו1   אמ' לה מה אית בהדה קדרא

ירו2   אמ' לה    אית בהדא

או3    אמ' לה מה אית בהדה קדרא

או51   א"ל       אית בהדא קדרה כלום

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הוו יתבין ופשטין דין עם דין מן דפשטין אמ' ליה משגח ר' ואנן

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    סלקין לביתא אמ' ליה מה דאהני לך כיון דחמאתנון אפכת אפה

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ונפקת לה חמא קידרא על תיפיא אמ' לה מה איכא בהדא קדריך

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  להון        היא מלייה פרפרייה     גלונה ואשכחתה

וטי    אמרה ליה  אית בה           פרפריין אזל גליתה ואשכח   בגווה

מינ    אמרת ליה                   פרפרין  אזל וגליה אשכח

פריז   א'   להון        הוא מליא  פרפרין      גליוה אשכחנה

דפוס   אמרה ליה  אית בה           פרפרין  אזל גליתה ואשכח   בגוה

ג6     א'   לון         היא מליא  פרפריין אזל גלתה  ואשכחתה

ירו1   אמרה לה   אית בה           פרפרין  אזל גליתא ואשכח   בגוה

ירו2   א"ל       אית בה           פרפריין אזל גלותא וחשבא   בגו[י]ה

או3    אמרה ליה  אית בה           פרפריין אזל גליתא ואשכח   בגווה

או51   אמרה ליה  אית בה           פרפריין אזל גליתא ואשכח   בגוה

-------------------------------------------------------------------

לונ    מלייה פרגיין  ידע   ר' לעזר  בן עזריה

וטי          פרגיין  ידע   ר' אלעזר בן עזריה

מינ          פריגיאן

פריז   מליא  פרגנין  ידע   ר' אלעזר בן עזריה    דלא יתיבא דעתיה

דפוס         פרגיין  ידע   ר' אלעזר בן עזריה    דלא יתיבא דעתה

ג6           פר<..   ..>דע ר' אלעזר בן ע<..>ריה

ירו1         פרגיון  ידע   ר' אלעזר

ירו2         פרגיון  ידע   ר' אלעזר

או3          פרגוון  ידע   ר' אלעזר

או51         פרגיון  ידע   ר' אלעזר             דלא מיתבא דעתא

-------------------------------------------------------------------

לונ                                 מה           יתיב שמע

וטי                                 מה  הוא           שמע

מינ

פריז   עם בעלה דהא מברכא  ליה

דפוס   עם בעלה

ג6                                  מה           יתיב שמע

ירו1                                מה  הו(א)[ה]      שמע

ירו2                                מהו               שמע קלהון

או3                                 מהו               שמע

או51   עם בעלה     דמברכא ליה מליהן                   שמע

-------------------------------------------------------------------

לונ                        אמ' ליה ר'  לא   אמרת        אלא פרפריין

וטי       יתבון להון אכלין א'  ליה רבי לא   אמרית       אלא פרפריין

מינ                        אמ' ליה ר'  לא   אמרת        אלא פרפריאן

פריז                       א'  ליה     מילא אמרת  מלייא     פרפרין

דפוס   כד יתבין להון אכלין אמ' לה      לא   אמרת            פרפרין

ג6                         א'  ליה ר'  לא   אמרת        אלא פר<..

ירו1      יתבון להון אכלון אמ' לי      לא   אמרת        אלא פרפרין

ירו2      יתבון להון אכלין א"ל         לא   אמרית       אלא פרפרין

או3       יתבין להון אכלון א"ל     ר'  לא   אמרת        אלא פורפיריין

או51      יתבין להון אכלון א"ל     ר'  לא   אמרת        אלא פרפריין

-------------------------------------------------------------------

לונ        והא      אשכחנן    לה    מלייא  פרגיין אמ'  לה

וטי        והא      דאשכחתנן  בגווה        פרגיין אמרו לו

מינ                                               אמ'  ליה

פריז                אשכחנן          מליא   פרגינן א"ר

דפוס       והא  אנא אשכחנא    בגווה        פרגין  אמר

ג6     ..> הא       אשכחנ<..> ל<..  ..>ליא פרגיין א'   ליה

ירו1       והוא     אשכח                   פרגיון אמ'  ליה

ירו2       והוא     אשכח                   פרגיון א"ל

או3        והוא     אשכח                   פרגיון א"ל

או51       והוא     אשכח                   פרגיון א"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ    ר' מעשה                     ניסים         הן כיון דחסלון

וטי       מעשה                     ניסין         הן כיון דחסלון

מינ    ר'      לא כדין דעבד מריהון ניסין

פריז      מעשה                     נסים    הוא      כיון דחסלון

דפוס      מעשה                     נסים          הן כיון

ג6     ר' מעשה                     ני?ס?ים הו?א?    כיון דחסלון

ירו1      מעשה                     ניסים            כיון דחסלון

ירו2      מעשה                     נסים             כיון דחסלין

או3       מעשה                     נסים             כיון דחסלון

או51      מעשה                     נסים             כיון דחסלון

-------------------------------------------------------------------

לונ                        מיכלן                ומישתיין

וטי                    מן  אכלון

מינ    ואשתכחו פריגיאן מאן דאכלין                        ידע ר'

פריז                       מיכלן            ומי שתיין

דפוס                       דאכלין מה דאכלין

ג6                         מ<..                 ..>תיין

ירו1                       ואכלון               ושתון

ירו2                   מן  אכלין                ושתין

או3                    מן  אכלון                ושתון

או51                   מן  אכלון                ושתון

-------------------------------------------------------------------

לונ                           אמ' ליה    שבוק     חדא   איתתך

וטי                           א'  לה  ר' שבק      הדה   אסתה

מינ    אלעזר ור' שמעון מה שמע אמ' ליה ר' שבקה לית

פריז                          א'  ליה    שבוק קרא       אינתתא

דפוס                          אמ' ליה ר' שבק      הדא   איתתא

ג6                            אמ' ליה             <...> איתתך

ירו1                          א"ל     ר' שבוק     הך    איתתא

ירו2                          א"ל     ר' שבוק     הך    איתתא

או3                           א"ל     ר' שבוק     הך    איתתא

או51                          א"ל     ר' שבוק     האי   איתתא

-------------------------------------------------------------------

לונ         דלית היא      דיקרך    אמ' ליה    פרנא  רב עליי  ולית

וטי    מינך דלית היא עבדה ליקרך    א'  לה  ר' פרנה  רב עלוי  ולית

מינ                       יקרך     אמ' ליה    פרנה  רב עלי   ולית

פריז        דלית הוא      יקרך     א'  ליה    פורנא    לבעלי ולית

דפוס   מינך דלית היא עבדה ליקרך    אמ' ליה    פרנה  רב עלי   ולית

ג6          דלית היא      ד<..>קרך א'  ליה    פרנא  רב <...>

ירו1        דלית היא עבדא ביקרך    א"ל     ר' פורנא רב עלוי  ולית

ירו2        דלית היא עברא ביקרך    א"ל     ר' פורנא רב עילוי ולית

או3         דלית היא עבדא ביקרך    א"ל     ר' פורנא רב עילוי ולית

או51        דלית היא עבדא ביקרך    א"ל     ר' פורנא רב עליו  ולית

-------------------------------------------------------------------

לונ    לי                ממרקא      לה אמ' ליה        ואנן פסק

וטי    בי          משבק             לה א'  ליה אתא    דאנא פסין

מינ       אנא יכיל משבק             לה אמ' ליה

פריז   לי                ממרקא לחזא                   ואנא פסק

דפוס   בי          משבק             לה אמ' ליה        אנא  פסיק

ג6                       ממרקה      לה א'  ליה        ואנן פסין

ירו1   בי          משבק             לה א"ל     אתא    דאנא פסיק

ירו2   לי          למשבק            לה א"ל     אתא    דאנא פסיק

או3    כי          משבק             לה א"ל     א[י]תא דאנא פסיק

או51   לי          למשבק            לה א"ל     אתא    דאנא פסיק

-------------------------------------------------------------------

לונ           פרנה  ושבקה         פסון פרנה

וטי           פרנה  ושיבקה   מינך

מינ    משופי' פרנה  ושבקה                   שבקה  ר' יוסי

פריז          פורנא                         ושבקת

דפוס          פרנה  ושבקה    מינך

ג6            פרנה  ושבקה         פסון פרנה

ירו1          פורנא ושבקה    מינך

ירו2          פורנא

או3           פורנא

או51          פורנא ושו[בקה] מנך

-------------------------------------------------------------------

לונ                                       ושבקה         ואסבתיה

וטי           עבדון ליה    פסון  לה פרנה  ושבקותה מינה  ואסבון

מינ    הגלילי

פריז                       פסקון    פורנא ושבקה         ואסבתא

דפוס          עבדון ליה כן פסיק  לה פרנה  ושבקוה  מיניה ואסבון

ג6                                        ושבקה         ואסבוניה

ירו1          עבדין ליה    פסק   לה פורנא ושבקה   מניה  ואסבון

ירו2                                      ושבק    מינה  ואסבון

או3                                       ושבקה   מיניה ואסבון

או51          עבדין ליה    פסק      פורנא ושבקה   מיניה ואסבון

-------------------------------------------------------------------

לונ         לחדא  איתא         טבא  מינה   גרמון חובייא דההיא

וטי    יתה        אינתה  אוחרי טבה  מנה    גרמון חוביה  דההיא

מינ

פריז        להדא  איתתא        טובא מינה   גרמין חובין  דההיא

דפוס   יתיה       איתת'  אוחרי טבתא מינה   גרמין חובא   דההיא

ג6          <..>א <..>תא       טבא  מ<..>ה גרמון חוביה  דהיא

ירו1   ליה        איתא   אוחרי טב   מינה   גרמון חובהא  דההיא

ירו2   ליה        איתת   אוחרי טב   מינה   גרמן  חובהא  דההיא

או3               איתא   אוחרי טבתא מינה   גרמאן חובאה  דההיא

או51   ליה        <...>  אוחרי טבת  מינה   גרמין <..>בה דההיא

-------------------------------------------------------------------

לונ    איתתא    דשביק ואזלת ופסבת        לסנטרא  דק    בתר

וטי    אינתא          ואזלת ואיתנסבת     לסנטרא  דקרתא לבתר

מינ                   ואזלת ואיתנסבת לחד סנטירא  דקרתא

פריז   איתתא    דשבק  אזלת  ונסיבת       לסנטרא  דקרתא בתר

דפוס   אינתת'         ואזלת ואתנסיבת     לסנתירא דקרתא לבתר

ג6     איתת<..> דשביק ואזלת ונס<..       ..>א    דקרתא בתר

ירו1   איתתא          ואזלת ואינסיבת     לסנטרא  דקרתא לבתר

ירו2   איתתא          ואזלת ואינסבית     לסנטרא  דקרתא לבתר

או3    איתתא          ואזלת ואינסיבת     לסנטרא  דקרתא לבתר

או51   אתתא           ואזלת ואינסבית     לסנטרא  דקרתא לבתר

-------------------------------------------------------------------

לונ    יומין            נפלון עילוי ייסורין      איתעבד  ההוא

וטי    יומין       אתון             ייסורין עלוי

מינ

פריז   יומין            נפלון               עליה ואיתעבד ההוא

דפוס   יומין       אתון             ייסורין עלוי ואתעביד ההוא

ג6     יומין            נפלון עלוי  ייסורין      איתעבד  ההוא

ירו1   יומין אינון                  ייסורין עלוי

ירו2   יומין       אתון             ייסורין עלוי

או3    יומין       אתון             ייסורין עלוי

או51   יומין       אתון <...>               עלוי

-------------------------------------------------------------------

לונ                               גברא  דסגי נהוריא  והוות  חגלה

וטי                                                  והוות  חגלה

מינ    אחיתתיה מניכסיה ועבדת יתיה       סגי  נהוריה

פריז                                    סגיא נהורא   והות

דפוס                              גברא  סגי  נהור    והות

ג6                                גוברה סגי  נ<..>רא ?ו?הות ?א?גלה

ירו1                                                 והות   חגלא

ירו2                                                 והות   חגלא

או3                                                  והות   אגלה

או51                                                 והות   חגלה

-------------------------------------------------------------------

לונ          נגידה  לה    בכל שכיניה

וטי          נגידא  לה    בכל

מינ                                   בכל יום הוה צרא ליה בידיה

פריז   איתתא נגידא  ליה   בכל שכונא

דפוס   אתתא  נגידא  ליה   בכל

ג6           נגידה  ל<..> בכל שכינייה

ירו1         נגירא  ליה   בכל

ירו2         נגודא  ליה   בכל

או3          נגודה  ליה   בכל

או51         וגרודה ליה   בכל

-------------------------------------------------------------------

לונ                         דקרתה                 ובשכי

וטי                         קרתא  והוות אזלה  בכל שכוניה

מינ    וקיימין וספדין בההיא קרתא                         חד זמן

פריז                        דקרתא

דפוס                        קרתא  והות  אזלא  בכל שכוניא

ג6                          דקרתה

ירו1                        קרתא  והות  אזליה בכל שכניה

ירו2                        קרתא  והות  אזלת  בכל שכניה

או3                         קרתא  והות  אזלא  בכל שכניו

או51                        קרתא  והות  אזלא  בכל שכניה

-------------------------------------------------------------------

לונ                                              נותיה

וטי                                              ובשכונתה

מינ    נפקון ולית דיהב להון כלום כיון דהוה מאנין שכינתיה

פריז                                             ובשכונתיה

דפוס                                             ובשכונתיה

ג6                                               ובשכונת<.. ..>וה

ירו1                                             ובשכונתיה

ירו2                                             ובשכונתה

או3                                              ובשכונתיה

או51                                             ושכונתיה

-------------------------------------------------------------------

לונ    דר'     יוסי הגלילי לא הוות                 מייבלה ליה

וטי    דר'     יוסי הגלילי לא הוות אזלה מן מה דהוה

מינ    דר'     יוסי הגלילי

פריז   דר'     יוסי הגלילי לא הות                  מובלא  ליה

דפוס   דר'     יוסי הגלילי לא הות  אזלא       הוה

ג6     ?תמ?<.. ...>

ירו1   דר'     יוסי הגלילי לא הות  אזלא מן מה דהוה

ירו2   דר'     יוסי הגלילי לא הות  אזלא מן מה דהוה

או3    דר'     יוסי הגלילי לא הות  אזלא מן מה דהוה

או51   דר'     יוסי הגלילי לא הות  אזלא מן    דהוה

-------------------------------------------------------------------

לונ    ההוא גברא מי חכים   קרתיה            אמ' ליה למה לית

וטי    ההוא גברא    חכם    קרתא             א'  לה      לית

מינ                              הואן חזרין

פריז   ההוא גברא    מיחכים קרתיה            אמ' לה  למה

דפוס   ההוא גברא    חכם    קרתא             אמ' לה  למה לית

ג6 

ירו1        גברא    חכים   קרתא             אמ' לה      לית

ירו2   ההוא גברא    חכים   קרתא             אמ' לה      לית

או3    ההוא גברא    חכים   קרתא             אמ' לה      לית

או51   ההוא גברא    חכים   קרתא             אמר לה      לית

-------------------------------------------------------------------

לונ    את         מייבלה   ליה לשכינותיה  דר' יוסי הגלילי    דאנא

וטי    את         מייבלה   לן  לשכונתה    דר' יוסי           דאנא

מינ

פריז   את      לא מבלת     לי  בשכונתיה   דר' יוסי הגלילי    דאנא

דפוס   את         מובילה   לי  לשכונתיה   דר' יוסי הגלילי    דאנא

ג6     ה<..>ות    מ<..>בלה ליה ל?ש?כונתיה דר' יוסה הגלילי    דאנה

ירו1   את         מובלא    לך  לשכונתיה   דר' יוסי הגלילי לא דאנא

ירו2   את         מובילה   לי  לשכונתיה   דר' יוסי הגלילי    דאנא

או3    את         מובלא    לי  לשכונתיה   דר' יוסי הגלילי    דאנא

או51   את         מובלא        לשכונתיה   דר' יוסי הגלילי    דאנא

-------------------------------------------------------------------

לונ    שמע        דו   עביד       מצויין סגיאן

וטי    שמיע       דהוא עביד       מצוון

מינ                                             אמ' ליה מי בגין

פריז   שמעינה ביה      דעביד      מצוון  סגיאין

דפוס   שמיע       דהוא עביד       מצוון

ג6     שמע             ד<..>?ע?בד מצ'    <...>

ירו1   שמיע       דהוא עביד       מצוון

ירו2   שמיע       דהוא עביד       מצוון

או3    שמיע       דהוא עביד       מצוון

או51   שמיע       דהוא עביד       מצוון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דשמעית דהדין ר' עביד מצוות אנן סלקין לגבי' והוה זכי עמן

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'      מישבקתיה       אנא ולית             מיחמי  סבר

וטי    אמרה לה  משבקתה         אנא ולית בי          חמייה

מינ    אמרת ליה משבקתיה        אנא ולית    אנא יכלה למיחמי

פריז   אמרה ליה מי       שבקיה אנא ולית             מיחמי  סבר

דפוס   אמרה ליה משבקתיה        אנא ולית בי          חמא

ג6              משבקתיה        אנה ולית             מיחמי  סבר

ירו1   א"ל      משבקתיה        אנא ולית לי          חמי

ירו2   אמרה ליה משבקתיה        אנא ולית לי          למחמי

או3    אמרה ליה משבקתה         אנא ולית לי          למחמי

או51   אמרה ליה משבקתיה        אנא ולית לי          למחמי

-------------------------------------------------------------------

לונ    אפוי      חד זמן מטין              לההוא שכונתה

וטי    אפוי      חד זמן        אתון קריין       בשכונתה  דר'

מינ    אפיה

פריז   אפוי      חד זמן מטוון             לההיא שכונתיה

דפוס   אפוי אתון חד זמן             וקרון       בשכונתיה דר'

ג6     אפוי      חד זמן מ?ט?ון            לההיא <...>

ירו1   אפוי      חד זמן        אתון קריין       בשכונתיה דר'

ירו2   אפוי      חד זמן        אתון קריין       בשכונתיה דר'

או3    אפוי      חד זמן        אתון קריין       בשכונתיה דר'

או51   אפוי      חד זמן        אתון קריין       בשכונתיה דר'

-------------------------------------------------------------------

לונ                שורי  חבט      עליה         והוון  מתבזין

וטי    יוסי הגלילי שדי   חבט      עליה  והוה   קלהון  מתבזיין

מינ

פריז               שורי  ?ח/ה?ביט עליה  והויין        מתבזיין

דפוס   יוסי הגלילי שרי   חבט      עלה   והות   קלהון  מתבזיין

ג6                       חבט      עלה          והוון  מתבזי

ירו1   יוסי        שרי   חבט      עלה   והות   קליהון מתבזיין

ירו2   יוסי הגלילי שרי   חבט      עלה   והוה   קלהון  מתבזיין

או3    יוסי הגלילי שרי   חבט      [ע]לה והוה   קלהון  מתבזין

או51   יוסי הגלילי <...> חבט      עלה   והוה   קלהון  מתבזיין

-------------------------------------------------------------------

לונ        בשוקא      אדיק  ר' יוסי הגלילי  וחמתהון   תהון

וטי    בכל       קרתא אדיק  ר' יוסי והגלילי וחמתון         מתבזיין

מינ

פריז       בשוקא      אודיק ר' יוסי         וחמתון

דפוס   בכל       קרתא אוריק ר' יוסי הגלילי  וחמהון         מתבזיין

ג6         בשוקה      אדיק  ר' יוסה הגלילי  ?וחמתהון?      <...>הבון

ירו1   בכל       קרתא אודיק ר' יוסי הגלילי  וחמתון         מתבזיין

ירו2   בכל       קרתא אוריד ר' יוסי         וחמהון         מתבזיין

או3    בכל       קרתא אודיק ר' יוסי הגלילי  וחמהון         מתבזין

או51   בכל       קרתא אודיק ר' יוסי הגלילי  וחמהון         <...>

-------------------------------------------------------------------

לונ                       נסתהון   ויהבון                בגו חד

וטי    בגו שוקא           נסאתון   ויהב     יתהון            בחד

מינ

פריז   בגו                                                   חד

דפוס   בגו שוקא           נסיבהון  ויהב     יתהון            בחד

ג6     בגו                                                   חד

ירו1   בגו שוקא           נסבון    ויהב     (להון) יתהון     בחד

ירו2   בגו שוקא           נסבינון  ויהיב    להון             חד

או3    גו  שוקא           נסבינון  ויהבינון                  בחד

או51   בגו שוקא (בארסיון) [נאסתון] ויהבינון                  בחד

-------------------------------------------------------------------

לונ    ביתא   מן דידיה והוה         זאין        להון  כל יומא

וטי    בית    מן דידיה והוה   מפרנס             יתהון כל יומי

מינ

פריז   בית    מן דיליה והוייא       ויין ויהבון להון  כל יומיא

דפוס   בית'   מן דידיה והיה   מפרנס             יתהון כל ימי

ג6     בי?י?ת מן דידיה והוא         זיין        להון  כל יומין

ירו1   ביתא   מן דידיה והוה   מפרנס             יתהון כל ימי

ירו2   ביתא   מן ביתיה והוה   מפרנס             להון  כל יומי

או3    ביתא   מן דידיה והוה   מפרנס             יתהון כל ימי

או51   ביתא   מן דידיה והוה   מפרנס             יתהון כל ימי

-------------------------------------------------------------------

לונ    דהוון בחיים

וטי          חייהון

מינ                      הוה ר' יוסי הגלילי יתיב נפשיט בטרקליניה

פריז   דהוון בחיין

דפוס         חייהון

ג6     דהוון ב?ח?יין

ירו1         חייהון

ירו2         חייהון

או3          חייהון

או51         חייהון  ע"ש

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    חמא יתהון הוו קיימין ובייבין הוו קיימי' ובייבין יהב להון

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                         על    שם       ומבשרך לא תתעלם

וטי                         על    שם       ומבשרך לא תתעלם

מינ    בית וקבע להון מזונין לקיים מה  שנ'  ומבשרך לא תתעלם

פריז                        על    שום דכת' ומבשרך אל תתעלם

דפוס                        משום           ומבשרך אל תתעלם

ג6                          על    שם       ומבשרך ל' ת'

ירו1                        ע"ש            ומבשרך לא תתעלם

ירו2                        ע"ש            ומבשרך לא תתעלם

או3                         על    שם       ומבשרך לא תתעלם

או51                                       ומבשרך לא תתעלם

-------------------------------------------------------------------

לונ    ביומוי   דר' תנחומ'     צרכון  יש'   [ל]מיטרא

וטי    ביומוי   דר' תנחומא     צרכון  יש'   למיטרא   אתון לגביה

מינ    בימי     ר'  תנחומא     נצטרכו ישראל למטר

פריז   ביומוי   דר' תנחומא     צריכין ישראל למטרא

דפוס   ביומוי   דר' תנחומא הוו צריכין ישראל למטרא    אתון לגביה

ג6     ביומ?י?ה דרב תנחומה     צרכון  ישראל למ?יטר?א

ירו1   בימי     ר'  תנחומא     צריכין ישראל למטרא    אתו  לגביה

ירו2   ביומי    ר'  תנחום      צריכין ישראל למיטרא   אתון לגביה

או3    ביומי    ר'  תנחומא     צריכין ישראל למטרא    אתו  לגביה

או51   ביומי    דר' תנחומא     <...>  ישראל למטרא    אתו  לגביה

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'    ליה   ר' גזור   תעניתא  דייחות  מיטרא   גזר תעניתא

וטי    ואמרין ליה   ר' גזור   תעניתא  דיהוות  מיטרא   גזר תעניתא

מינ

פריז   אמרין  ליה   ר' גזור   תעניתא  דייתי   מיטרא   גזר תעניתא

דפוס   ואמרון ליה   ר' גז"ר   תעניתא  דייחות  מטרא    גזר תעניתא

ג6     א'     לי?ה? ר' גזור   תענית   דייחות  מי?ט?רא גזר תענית

ירו1   ואמרין ליה      גזר    תענית'  דחות    מטרא    גמר תעניתא

ירו2   ואמרין ליה      גזר    תעניתא  ליחות   מיטרא   גזר תעניתא

או3    ואמרי  ליה      גז[ו]ר תעניתא  דיחות   מטרא    גזר תעניתא

או51   ואמרי  ליה      גזר    תעניתנא <..>חות מטרא    גזר תעניתא

-------------------------------------------------------------------

לונ          פעם ראשונה ושנייה ולא   ירדו      גשמים     בשלישית

וטי          פעם ראשונה ושנייה ולא   ירדו      גמשים פעם שלישית

מינ    נתענה פעם ראשונה ושנייה ולא   ירד   להם מטר       בשלישית

פריז         פעם ראשונה ושניה  ולא   ירדו      גשמים     בשלישית

דפוס         פעם ראשונה ושניה  ולא   ירדו      גשמי' פעם שלישית

ג6           פעם ראשונה ושניה  ול<.. ..>דו     גש'       בשלישית

ירו1         פעם ראשונה ושנייה ולא   ירדו      גשמים פעם שלישית

ירו2         פעם א'     וב'    ולא   ירדו      גשמים פעם ג'

או3          פעם ראשונה ושניה  ולא   ירדו      גשמים פעם שלישית

או51         פעם ראשונה ושנייה ולא   ירדו      גשמים פעם ג'

-------------------------------------------------------------------

לונ                  על        דרש                    כל    עמא

וטי                  על        ודרש  א'         להון  כל    עמא

מינ    עמד ר' תנחומא על

פריז                 על        ודרש                   כל    עמא

דפוס                 קם        ודרש  אמ'        לון   כל    עמא

ג6                   על  <..>ש דרש                    <..>ל עמה

ירו1                 עאל       ודריש אמ'        להון  כל    עמא

ירו2                 עאל       ודרש  אמ'        להון  כל    עמא

או3                  עאל       ודרש  אמ'        להון  כל    עמא

או51                 עאל       ודרש  (א"ל) [אמ' להון] כל    עמא

-------------------------------------------------------------------

לונ    יפלגון         מצוה

וטי    יפלגון         מצוה

מינ                        רגליו ואמ' כל עמא יזכון דין עם דין

פריז   יפלגון         מצוה

דפוס   יפילגון        מצוה

ג6     יפלגון         מצוה

ירו1   יפלגון         מצוה

ירו2   יפלגון         מצוה

או3            יחלקו  מצוה

או51           יחלקון מצוה

-------------------------------------------------------------------

לונ                                           חד גבר  נסב

וטי                                        קם חד גבר  ונסב

מינ    וכל עמא יתמלין רחמא אילין על ריגלין

פריז                                          חד גברא נסב

דפוס                                       קם חד גבר  ונסב

ג6                                            חד גבר  נסב

ירו1                                       קם חד גברא ונסב

ירו2                                       קם חד גבר  וסב

או3                                        קם חד גבר  ונסב

או51                                       קם חד גבר  ונסב

-------------------------------------------------------------------

לונ    מן מה דהוה         גובייתיה ונפק   למיפלגה      גו שוקא

וטי       מה דהוה ליה בגו בייתיה   ונפק   למפלגא  מצוה

מינ

פריז   מן מה דהוה     בגו ביתא     ונפק   למפלג        גו שוקא

דפוס      מה דהוה ליה בגו ביתיה    ונפק   למפלגה

ג6     כל מה דהוה     גו  ביתיה    ?ונ?פק למפלגה       גו שוק<..>

ירו1      מה דה"ל     בגו ביתיה    ונפק   למפלגא  מצוה

ירו2      מה דהוה ליה בגו ביתיה    ונפק   למפלגה  מצוה

או3       מה דהוה ליה בגו בייתיה   ונפק   למיפלגה מצוה

או51   כל מה דהוה ליה בגו ביתיה    ונפק   למפלגא  מצוה

-------------------------------------------------------------------

לונ    פגעת ביה משבקתיה

וטי    פגעת בה  משבקתה

מינ                       הוה חד בר נש חמייה מה דראשיה המתן עד

פריז   פגעת ביה משבקתיה

דפוס   פגעה ביה משבקתיה

ג6     פגעת ביה משבקתיה

ירו1   פגעת ביה משבקתיה

ירו2   פגעה ביה משבקת<..>

או3    פגעת ביה משבקתיה

או51   פגעת ביה משבקתיה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דחסל מן דראשיה מן דחסל מן דראשיה עייל לביתיה נסיב מה דסייעיה

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                                      אמ'   ליה     זכי

וטי                                      ואמרת לה      זכי

מינ    ברייה ונפק לשוקא פגעת ביה משבקתיה אמרת  ליה מרי זכי

פריז                                     אמרה  ליה     זכי

דפוס                                     ואמ'  ליה     זכי

ג6                                       <...> ליה     ז<..

ירו1                                     ואמרת ליה     זכי

ירו2                                     ואמרת ליה     זכי

או3                                      ואמרת ליה     זכי

או51                                     ואמרת ליה     זכי

-------------------------------------------------------------------

לונ    בי              דמן  יומא דנפקת        ההיא   איתתא  מן

וטי    בההיא     אסתא  דמן  יומא דנפקית                     מן

מינ          עמי       דמן  יומא דנפקת  (מין)               מן

פריז                   דמן  יומא דנפקת        ההוא   אינתתא

דפוס   בההיא     אתתא  דמן  יומא דנפקית                     מן

ג6     ...             ..>ן יומה דנפקת        ה<..>א איתתא  מן

ירו1   בההיא     איתתא דמן  יומא דנפקית                     מן

ירו2   בההיא     איתתא דמן  יומא דנפקית                     מן

או3    בההיא     איתתא דמן  יומא דנפקית                     מן

או51   בההיא     אתתא  דמן  יומא דנפקית

-------------------------------------------------------------------

לונ    בייתך לא חמת             טב כיון  שראה   אותה ערומה

וטי    בייתך לא חמית            טב כיון  שראה   אותה ערומה

מינ    ביתך  לא חמית ההיא איתתא טב

פריז         לא חמת             טב כיון  שראה   אותה ערומה

דפוס   ביתך  לא חמית            טב כיון  שראה   אותה ערומה

ג6     ביתך  לא חמת             טב וכיון <..>אה אותה ערומה

ירו1   ביתך  לא חמית            טב כיון  שראה   אותה ערומה

ירו2   ביתך  לא חמית            טב כיון  שראה   אותה ערומה

או3    ביתך  לא חמית            טב כיון  שראה   אותה ערומה

או51   מביתך לא חמית            טב כיון  שראה   אותה ערומה

-------------------------------------------------------------------

לונ    ובצרה גדולה נתמלא עליו רחמים                         ונתן

וטי    ובצרה גדולה נתמלא עליה רחמים                         ונתן

מינ

פריז   בצרה  גדולה נתמלא      רחמים עליה                    ונתן

דפוס   ובצרה גדולה נתמלא עליה רחמים                         ו?ב/נ?תן

ג6     ובצ'  גדולה נתמלא עליה רחמין                         ונתן

ירו1   ובצרה גדולה נתמלא עליה רחמים                         ונתן

ירו2   ובצרה גדולה נתמלא עליה רחמים                         ונתן

או3    ובצרה גדולה נמתלא עליה רחמים                         ונתן

או51   ובצרה גדולה נתמלא עליה רחמים      (נתמלא עליה רחמים) ונתן

-------------------------------------------------------------------

לונ    ל[י]ה על  שום ומבשרך   לא   תתעלם

וטי    לה    על  שם  ומבשרך   לא   תתעלם

מינ                                      נסיב מה דהוה עמיה ויהב

פריז   לה    על  שום ומבשרך   אל   תתעלם

דפוס   לה    על  שום ומבשרך   אל   תתעלם

ג6     לה    על  שם  ומבשר<.. ...> ת'

ירו1   לה    ע"ש     ומבשרך   לא   תתעלם

ירו2   לה    ע"ש     ומבשרך   לא   תתעלם

או3    לה    ע"ש     ומבשרך   לא   תתעלם

או51   להלה  ע"ש     ומבשרך   לא   תתעלם

-------------------------------------------------------------------

לונ       צפה בהון        חד גברא       אזל ואמ'     לר'

וטי                חמתה   חד גבר  וסלק      וא'  לה  ר'

מינ    לה

פריז      צפה בהון           גברא       אזל ואמר ליה לר'

דפוס               חמיתיה חד גבר  וסליק     ואמ' ליה לר'

ג6        צפה בהון        חד גבר        אזל וא'      ל<..

ירו1               חמי    חד גבר  וסליק     וא"ל     לר'

ירו2               חמי    חד גבר  וסליק     וא"ל     לר'

או3                חמייה  חד גבר  וסלק      ואמ' ליה לר'

או51               חמייה  חד גבר  וסליק     ואמ'     לר'

-------------------------------------------------------------------

לונ    תנחומ' אמ' לה  ר'    מה  אתי תיב    הכא ועבירתא   הכא

וטי    תנחומא א'  ליה ר'        את         הכא ועבידתה   הכא

מינ                                                          הואן

פריז   תנחומא         ר'    למה את  יהיב   הכא ועבירתא   הכא

דפוס   תנחומא         ר'        את         הכא ועבירה    הכא

ג6     ...>   א'  ליה ?ר'?  מה  את  י?ת?יב הכא ?וע?בירתה הכה

ירו1   תנחומא א"ל     ר'        את         הכא ועבידת    הכא

ירו2   תנחום  א"ל     ר'        את         הכא ועבירתא   הכי

או3    תנחומא א"ל     (ל)ר'     את         הכא וע<..>תא  הכי

או51   תנחומא         ר'    למה את         הכא ועבידתא   הכא

-------------------------------------------------------------------

לונ                                           אמ' ליה מה

וטי                                           א'  לה  מה

מינ    תמן בני אינשא אתון אמרין קדם ר' תנחומא

פריז                                          א'  ליה מה

דפוס                                          אמ' ליה מה

ג6                                            א'  ליה מה

ירו1                                          א"ל     מה

ירו2                                          א"ל     מה

או3                                           א"ל     מה

או51                                          א"ל     מאי

-------------------------------------------------------------------

לונ    חמיתה אמ' ליה

וטי    חמיתה א'  ליה

מינ                                               ר' אנן כן

פריז   חמית  א'  ליה לית  את   ידע

דפוס   חמית  אמ' ליה

ג6     חמיתה

ירו1   חמיתה א"ל     (מה) חמית חד  גבר וסליק וא"ל

ירו2   חמית  א"ל

או3    חמיתה א"ל

או51   חמית  א"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ                 חמיתי    גבר  פלן        מישתעי     למישבקתיה

וטי                 חמית  חד גבר  פלן   קיים משתעי      למשבקתה

מינ    ועברתא בשוקא               פלאנא      מישתעי  עם משבקתא

פריז                חמית  חד גבר  פלן        משתעי   עם משבקתיה

דפוס                חמית     גבר  פלן        דמשתעי     למשבקתיה

ג6                  <...                     ..>שתעי    למשבקתיה

ירו1                חמית  חד גבר  פלן   קאים משתעי      למשבקתיה

ירו2                חמית  חד גבר  פלן   קאים משתעי      למשבקתיה

או3                 חמית  חד גבר  פלאן  קאים משתעי      למשבקתיה

או51                חמיתי חד גברא פלן        משתעי   עם משבקתיה

-------------------------------------------------------------------

לונ                ויהב  לה  פריטין אילולי     דהוא  חשיד

וטי    ולא עוד אלא דיהב  לה  פריטין אילולי     דהוא  חשיד

מינ                ויהיב לה  פריטין

פריז               ויהב  ליה פרטין

דפוס   ולא עוד אלא דיהב  לה  פריטין אי     לאו       דחשיד

ג6                 ויהב  לה  פריטין אילולי     <...> חש<..

ירו1   ולא עוד אלא דיהב  לה  פריטין אלולי      דהוא  חשיד

ירו2   ולא עוד אלא דיהב  לה  פריטי  אלולי      דהוה  חשיד

או3    ולא עוד אלא דהיב  לה  פריטין אלולי      דהוה  חשיד

או51               ויהב  לה  פריטין [אלולי     דהוה  חשיד

-------------------------------------------------------------------

לונ    עימה        הווה מישתעי  לה ויהיב לה פריטין  שלח

וטי    עימה למה                    יהב   לה פריטין  שלח

מינ                                                 שלח

פריז                                                שלח ליה

דפוס   עלה      לא                 יהיב  לה         שלח

ג6     ...         ..>ה <...>לה    ויהב  לה פריטין  שלח

ירו1   עמה  למה                    יהב   לה פריטין  שלח

ירו2   עמה  למה                    יהיב  לה פרטין   שלח

או3    עמה      לא                 יהב   לה פריטין  שלח

או51   עמה  למה                    יהב   לה פריטין] שלח

-------------------------------------------------------------------

לונ    רבי תנחומ' ואיתיתיה       אמ'  ליה      לית  את ידע

וטי    ר'  תנחומא ואייתיתיה      א'   לה   ברי      את ידע

מינ               ואתי'          אמ'  לי   ברי לית  את

פריז   ר'  תנחומא ואייתיתיה      א'   ליה      ולית את ידע

דפוס   ר'  תנחומא ואיתיתיה       ואמ' ליה  ברי      את ידע

ג6     ר'  תנחומה ואיתיתיה       א<.. ...>     לית  את ידע<..

ירו1   ר'  תנחומא ואיתייה        א"ל       ברי      את ידע

ירו2   ר'  תנחומ' ואיתייה        א"ל       ברי      את ידע

או3    ר'  תנחומא ואיתיה         א"ל       ברי      את ידע

או51   ר'  תנחומא ואייתו    יתיה א"ל           ולא  את ידע

-------------------------------------------------------------------

לונ        דעלמא      קאים                בצער

וטי        בעלמא      קאם                 בצער             ובירייתיה

מינ    חמי עלמא                           בצער  בעירא בצער ברדיאתה

פריז       דעלמא      קאים                בצער

דפוס       דעלמא      קאי                 בצערא            ובריאתא

ג6         ..>?ע?ל<.. ...           ..>ים בצער

ירו1       דעלמ'      קאים                בצער             וברייתא

ירו2       דעלמא      קאים                בצער             וברייתא

או3        עלמ'       קאים                בצער             ובריאתה

או51       דבע'       ק(יימין)[אים]       בצער

-------------------------------------------------------------------

לונ    בני  נשא   קיימין בצער  בעירא   קאים   בצער  ואת בעי

וטי               קיימין בצער  ובעירא  קאים   בצער          ואזלתה

מינ                      בצער

פריז   ובני אינשא קיימין בצער  ובעירא  קיימא  בצער  ואת בעי

דפוס              קיימי  בצערא                              ואזלת

ג6     בני  אנשה  קיימין בצער  בעירה   קיים   בצערא את  בעי

ירו1              קיימון בצער  ובעירא  קיימון בצער          ואזלת

ירו2              קיימין                      בצער          ואזלת

או3               קיימין בצער  ובעירא  קיימין בצער          ואזלת

או51   ובני אינשא קיימין בצער  [ובעירא קיימין בצער] ואת בעי

-------------------------------------------------------------------

לונ                          למישבקתך             ויהיב   ליה

וטי             ואישתעיתה    למישבקתך ולא עוד אלא דיהבת   לה

מינ    מה עיסקו מישתעי    עם משבקתך               ויהב    לה

פריז                         משבקתך               ויהבת   לך

דפוס            ואשתעית   עם משבקתך   ולא עוד אלא דיהבת   לה

ג6                           למשבקתך              ?ו?יהיב ליה

ירו1            ואשתעית      למשבקתך  ולא עוד אלא דיהבת   לה

ירו2            ואשתעית      למשבקתן  ולא עוד אלא דיה<..> לה

או3             ואישתעית     למשבקתך  ולא עוד אלא דיהבתא  לה

או51                         משבוקתיך             ויהיב   לה

-------------------------------------------------------------------

לונ    פריטין לית את ידע   דלא  אריך

וטי    פריטין                          אילולי דאת חשד   עלה לא

מינ    פריטין

פריז   פריטין לית את ידע   דהוא אריך

דפוס   פריטין                          אלולי      דחשוד אתה לא

ג6     פריטין לית את ?י?דע דלא  אר?י?ך

ירו1   פריטי                           אלולי  דאת חשיד  עלה לא

ירו2   פריטי                           אלולי  דאת חשיד  עלה לא

או3    פריטין                          אלולי  דאת חשיד  עלה לא

או51   פריטין                          אלולי  דאת חשיד  עלה לא

-------------------------------------------------------------------

לונ                   אמ' ליה    ולא     את         דרשתה

וטי    יהבת לה פריטין אמ' לה  ר' לא      אתה        דרשתה

מינ                   אמ' ליה ר' לא   כן      הויתא דריש

פריז                  א'  ליה    ולא     את         דרשת

דפוס   יהבת לה פריטין אמר ליה    ולא  כך            דרשת

ג6                    א'  ליה    ולית    ?א?ת       דרשתה

ירו1   יהבת לה פריטין א"ל     ר' לא      את         דרשת

ירו2   יהבת לה פריטי  א"ל        לא      אתה        דרשת

או3    יהבת לה פריטי  א"ל     ר' לא      אתה        דרשת

או51   יהבת לה        א"ל        ולא     אתה        דרשת

-------------------------------------------------------------------

לונ                                   כל עמה יפלגון         מצוה

וטי    ומבשרך לא תתעלם     ואתה אמרתה כל עמא יפקון  ויפלגון מצוה

מינ                                   כל עמא

פריז                                  כל עמא יפקון  ויפלגון מציה

דפוס   ומבשרך לא תתעלם (ו) את   אמרת  כל עמא יפקון  ויפלגון מצוה

ג6                                    כל עמה יפלגון         מצוה

ירו1   ומבשרך לא תתעלם     את   אמרת  כל עמא יפקון  ויפלגון מצוה

ירו2   ומבשרך לא תתעלם     את   <...> כל עמא יפקון  ויפלגון מצוה

או3    ומבשרך לא תתעלם     ואת  אמרת  כל עמא יפלגון         מצוה

או51   ומבשרך לא תתעלם     הא   אמרת  כל עמא יפלגון         מצוה

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ידכון דין עם דין וכל עמא יתמלון רחמין אילין על אילין

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3    <...>

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ              ונסבית   מן   מה דהוה      בגו      בייתא

וטי    קמית      ונסבות   מן      דהוה  לי           בבייתי

מינ                                             אזלת לביתי  נסיבית

פריז             ונסבית   מן      דהוה      גו       ביתא

דפוס   קאמית אנא

ג6               ונ?ס?<.. ...> מה דה<.. ...          ..>תה

ירו1             נסבית         מה דהוה  לי  בגו      ביתאי

ירו2             נסבית         מה דהוה  לי  בגו      ביתא

או3                               הוה   לי  בגו      ביתאי

או51             נסבית         מה דהוה  לי  בגו      ביתי

-------------------------------------------------------------------

לונ                  ונפקית       למפלג        בגו שוקא  ופגעת

וטי                  ונפקית       למפלגה  מצוה           ופגעת

מינ    מה דסייע בריי ונפקית                        לשוקא פגעת

פריז                 ונפקת        למפלגא       גו  שוקא  ופגעת

דפוס                              למפלגא  מצוה           פגעת

ג6                   ונפקת        למפ<..>      גו  שוקה  פ?גע?ת

ירו1                 ונפקית לעלמא למיפלגא מצוה           ופגעת

ירו2                 ונפקית לעלמא למפלגה  מצוה           ופגעת

או3                  ונפקית לעלמא למיפלגא מצוה           ופגעת

או51                 נפקת   לעמלא למפלגיה מצוה           ופגעת

-------------------------------------------------------------------

לונ    בי משבקתי   אמ'   ליה        זכי       בי          דמן

וטי    בי משבקתי   ואמרת לי         זכי       בההיא אסתא  דמן

מינ    בי משבקתי   אמרת  לי     מרי זכי       עמי         דמן

פריז   בי משבקתי   אמרה  לי         זכי       בי          דמן

דפוס   בי משבקתי   ואמרת לי         זכי       בההיא איתתא דמן

ג6     בי משבקתי   א'    ל?ו/ן?     זכ<.. ... ..>יא אית'  <..>מן

ירו1   בי משבקתי   ואמרת לי         זכי       בההיא איתתא דמן

ירו2   בי ?מ?שבקתי ואמרת לי         זכי       בההיא אתתא  דמן

או3    בי משבקתי   ואמרת            זכי       בההיא איתתא דמן

או51   בי משבקתי   ואמרת            זכי       בההיא איתתא דמן

-------------------------------------------------------------------

לונ         יומא   דנפקת             מן  בייתך    לא   חמת

וטי         יומא   דנפקת             מן  בייתך    לא   חמית

מינ         יומא   דנפקית            מן  ביתך     לא   חמית

פריז   ההוא יומא   דנפקת  ההיא איתתא מגו ביתך     לא   חמית

דפוס        יומא   דנפקית                מביתך    לא   חמית

ג6          יומ<.. ...>              גו  בית?ך?   ל?א? ?ח?מית

ירו1        יומא   דנפקת             מן  ביתא     לא   חמת

ירו2        יומא   דנפקית            מן  ביתך     לא   חמית

או3         יומא   דנפקית            מן  [..או..] לא   חמית

או51        יומא   דנפקית                מביתך    לא   חמית

-------------------------------------------------------------------

לונ               טב  וכיון  שראיתי  אותה  ערומה   ובצרה גדולה

וטי               טב  כיון   שראיתי  אותה  ערומה   ובצרה גדולה

מינ    ההיא איתתא טב

פריז              טב  כיון   שראיתי  אותה  ערומה

דפוס              טב  כיון   שראיתיה       ערומה   ובצרה גדולה

ג6                טב  ווכיון שראי<.. ..>תה ?ע?ר<.. ..>רה גדולה

ירו1              טבא כיון   שראיתיה       ערומה

ירו2              טבא כיון   שראיתיה       ערומה

או3               טב  כיון   שראיתיה       ערומה

או51              טב  כיון   שראיתיה       ערומה

-------------------------------------------------------------------

לונ    נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה על  שום ומבשרך לא תתעלם

וטי    נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה על  שם  ומבשרך לא תתעלם

מינ                                                        לא

פריז   נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה על  שום ומבשרך אל תתעלם

דפוס   נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה על  שום ומבשרך לא תתעלם

ג6     נתמלאתי עליה רחמין ונתתי לה על  שם  <...>

ירו1   נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה ע"ש     ומבשרך לא תתעלם

ירו2   נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה ע"ש     ומבשרך לא תתעלם

או3    נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה ע"ש     ומבשרך לא תתעלם

או51   נתמלאתי עליה <...>                         לא תתעלם

-------------------------------------------------------------------

לונ                       באותה השעה הגביה   ר'  תנחומ'

וטי                       באותה שעה  הגביה   ר'  תנחומא

מינ    הוה לי למיזכי עמיה באות' שעה  תלה     ר'  תנחומא

פריז                      באותה שעה  הגביה

דפוס                      באותה שעה  הגביה   ר'  תנחומא

ג6                                   ?ה?גביה רבי תנחו?מ'/ם?

ירו1                      באותה שעה

ירו2                      באותה שעה

או3                       באותה שעה

או51                      באותה שעה

-------------------------------------------------------------------

לונ    פניו לשמים            ואמ'

וטי    פניו לשמים            וא'  לפני הקב"ה         רבונו

מינ    פניו       כלפי למעלה ואמ'                    רבון

פריז   פניו לשמים            ואמ'

דפוס   פניו לשמים            ואמר לפני הקב"ה (רבונו) רבונו של

ג6     פניו לשמים

ירו1                         אמ'  לפני הקב"ה

ירו2                         אמ'  לפני הקב"ה

או3                          אמ'  לפני הקב"ה

או51                         אמ'  לפני הב"ה

-------------------------------------------------------------------

לונ            ומה אם         בשר  ודם אכזרי  ואין          עליו

וטי    שלעולם  מה  אם זה שהוא בשר  ודם ואכזרי ולא  היה [לה] עליו

מינ    העולמי' ומה    זה                      שאי'     לזו  עליו

פריז           ומה אם         בשר  ודם אכזרי  שאין          עליו

דפוס   עולם    מה  אם זה שהוא בשר  ודם ואכזרי ולא  היו      עליו

ג6             מה  אם זה      בשר  ודם

ירו1           מה  אם זה      בש"ו     אכזרי  ואין

ירו2           מה  אם זה      ב"ו      אכזרי  ולא

או3            מה  אם זה      בשר  ודם אכזרי  ולא

או51           מה  אם זה      ב"ו      אכזרי  ולא

-------------------------------------------------------------------

לונ    מזונות        וכיון שראת אותה   ערומה ובצרה גדולה נתמלא

וטי    מזונותיה                                          נתמלא

מינ    מזונות        כיון  שראה אותה         בצער        נתמלא

פריז   מזונות        כיון  שראה אותה   ערומה             נתמלא

דפוס   מזונותיה                                          נתמלא

ג6     <...>               שראה <..>תה ערומה ובצרה גדולה נתמלא

ירו1   מזונותיה עליו                                     נתמלא

ירו2   מזונותיה עליו                                     נתמלא

או3    מזונותיה עליו                                     נתמלא

או51   מזונותיה עליו                                     נתמלא

-------------------------------------------------------------------

לונ    עליה  רחמים ונתן  לה                            אנו  שאנו

וטי    עליה  רחמים ונתן  לה                            אנו  שאנו

מינ    עליו  רחמים                                     אנן

פריז   עליה  רחמים ונתן  לה                            אנו

דפוס   עליה  רחמים ונתן  לה                            אנו  שאנו

ג6     על<.. ...>

ירו1   עליה  רחמים ונתן  לה אתה  שאתה      רחום וחנון  ואנו

ירו2   עליה  רחמים ונתן  לה אתה  שאתה הוא  רחום וחנון  ואנו

או3    עליה  רחמים ונתן  לה אתה       שהוא רחום וחאנון ואנן

או51   עליה  רחמים <...> לה שאתה           רחום ואנון  ואנו

-------------------------------------------------------------------

לונ    בניך            (ובנותיך)        בני בחוניך בני אברהם יצחק

וטי                                     בני בחוניך     אברהם יצחק

מינ         אהוביך בני אהוביך    בחוניך בני בחוניך בני אברהם יצחק

פריז   בניך                             בני בחוניך בני אברהם יצחק

דפוס                                    בני בניך   בני אברהם יצחק

ג6     בניך                             בני בחוניך בני אברהם יצחק

ירו1                                               בני אברהם יצחק

ירו2                                               בני אברהם יצחק

או3                                                בני אברהם יצחק

או51                                               בני אברהם יצחק

-------------------------------------------------------------------

לונ    ויעקב  ומזונותינו

וטי    יעקב   ומזונותינו עליך

מינ    וישראל                 ואתה שכת' כך פותח את ידיך ומשביע

פריז   ויעקב  ומזונותינו עליך

דפוס   ויעקב  ומזונותינו עליך

ג6     ויעקב  ומזונותם   עליך

ירו1   ויעקב  ומזונותינו עליך

ירו2   ויעקב  ומזונותינו עליך

או3    ויעקב  ומזונותינו עליך

או51   ויעקב  ומזונותינו עליך

-------------------------------------------------------------------

לונ    על    אחת כמה וכמ'                    באותה      שעה

וטי    על    אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים באותה      שעה

מינ    ועל       כמה וכמה

פריז   על    אחת כמה וכמה                    באותה      שעה

דפוס   על    אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים באותה      שעה

ג6     על    אחת                             <...>באותה השעה נתרווח

ירו1   עאכ"ו              שתתמלא עלינו רחמים באותה      שעה

ירו2   עאכ"ו              שתתמלא עלינו רחמים באותה      שעה

או3    עאכ"ו              שתתמלא עלינו רחמים שבאותה     שעה

או51   עאכ"ו              שתתמלא עלינו רחמים באותה      שעה

-------------------------------------------------------------------

לונ          ירדו  גשמים       ונתרווח        העולם

וטי          ירדו  גשמים       ונתרווח        העולם

מינ                                                 מיד נתמלא

פריז         ירדו  גשמים       ונתרווח        העולם

דפוס         ירדו  גשמים       ונתרווה        העולם

ג6     העולם וירדו גשמים

ירו1         ירדו  גשמים  (ות) ונתרוח         העולם

ירו2         ירדו  גש<..>      ונתרוה         העולם

או3          ירדו  גשמים       ונתרווח        העולם

או51         ירדו  גשמים               ונתרצה העולם

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עליהן הקב"ה רחמים והוריד להם מטר

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51