לונ              {א}                      חישבתי דרכי ואשיבה רגלי

וטי    פרשתא ל"ה {א}                      חישבתי דרכי ואשיבה רגלי

מינ              {א}                      חשבתי  דרכי ואשיבת רגלי

פריז   פרשה  ל"ה {א} אם בחקתי        הה"ד השבתי  רגלי ואשיבה רגלי

דפוס   פרשה  לה  {א} אם בחקותי  תלכו הה"ד חשבתי  דרכי ואשיבה רגלי

ירו1   פרשת  ל"ה {א} אם בחוקותי           חשבתי  דרכי ואשיבה רגלי

ירו2   פרשתא ל"ה {א} אם בחקתי             חשבתי  דרכי ואשיבה רגלי

או3    פרשת  ל"ו {א} אם בחקותי            חשבתי  דרכי ואשיבה רגלי

או51   פרשתא ל"ה {א} אם בחקותי  תלכו הה"ד חשבתי  דרכי ואשיבה רגלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל עדותיך ואמ' דוד לפני הקב"ה רבון      העולמ'  הייתי בכל

וטי    אל עדתיך  א'   דוד לפני הקב"ה רבו'      העו'          בעכל

מינ    אל עדותיך אמ'  דוד לפני הקב"ה רבון      העולמים       בכל

פריז             א'   דוד לפני הקב"ה רבונו של  עולם          בכל

דפוס   אל עדותיך אמר  דוד            רבונו של  עולם          בכל

ירו1   אל עדותיך אמ'  דוד לפני הקב"ה רבש"ע                   בכל

ירו2   אל עדותיך אמ'  דוד לפני הקב"ה רבו'  ש"ע               בכל

או3    אל עדותיך אמ'  דוד לפני הקב"ה רבש"ע                   בכל

או51   אל עדותיך אמ'  דוד לפני הב"ה  רבש"ע                   בכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    יום ויום       מחשב      וא'   למקום פלו'  אני הולך לבית

וטי    יום ויום הייתי מחשב      ואו'  למקום פלוני          ולבית

מינ    יום      אני   מחשיב אני (א)   למקום פלו'  אני מהלך ולטירת

פריז   יום ויום הייתי מחשב      ואומ' למקום פלני

דפוס   יום ויום הייתי מחשב      ואומ' למקום פלוני          ולבית

ירו1   יום ויום הייתי מחשב      ואומר למקום פלו'           ולבית

ירו2   יום ויום הייתי מחשב      ואומ' למקום פלו'           לבית

או3    יום ויום הייתי מחשב      ואומר למקום פלוני אני הולך ולבית

או51   יום ויום הייתי מחשב      ואומ' למקום פלו'  אני הולך ולבית

--------------------------------------------------------------------

לונ    דירה פלונית אני הולך והיו רגליי מביאות אותו לבתי כניסיות

וטי    דירה פלונית אני הולך והיו רגליי מביאות אותי לבתי כניסיות

מינ         פלוני  אני מהלך      ורגלי מביאות אותי לבתי כנסיות

פריז               אני הולך והיו רגלי  מביאות אותי לכתי כנסיות

דפוס   דירה פלנית  אני הולך והיו רגלי  מביאות אותי לבתי כנסיות

ירו1   דירה פלוני' אני הולך והיו רגלי  מביאות אותי לבתי כנסיות

ירו2        פלו'   אני הולך והיו רגלי  מביאות אותי לבתי כנסיות

או3         פלוני  אני הולך והיו רגלי  מביאות אותי לבתי כנסיות

או51        פלוני  אני הולך והיו רגלי  מביאות אותי לבתי כנסיות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולבתי מדרשות הה"ד                   ואשיבה רגלי אל   עדותיך

וטי    ולבתי מדרשות הדהד"כ                 ואשיבה רגלי אל   עדתיך

מינ    ולבתי מדרשות מה     טעמו חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל   עדותיך

פריז   ולבתי מדרשות הה"ד                   ואשיבה רגלי אל   עדותיך

דפוס   ולבתי מדרשו' הה"ד                   ואשיבה רגלי אל   עדותיך

ירו1   ולבתי מדרשו' הה"ד        חשבתי דרכי ואשיבה רגלי וגו'

ירו2   ולבתי מדרשות הה"ד        חשבתי דרכי וגו'

או3    ולבתי מדרשות הה"ד        חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל   עדותיך

או51   ולבתי מדרשות הה"ד        חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל   עדותיך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  חונה בש"ר    אחא אמ'

וטי    ר'  חונא בשם  ר' אחא

מינ    א"ר לוי  בבי         אמ' דוד לפני הקב"ה רבון העולמים

פריז

דפוס   ר'  הונא בשם  ר' אחא אמר

ירו1   ר'  הונא             אמ'

ירו2   ר'  חונא בש"ר    אחא אמ'

או3    ר'  הונא בש"ר    אחא אמ'

או51   ר'  הונא בש"ר    אחא אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חישבתי מתן שכרן של מצוות   והפסידן         של עבירות

וטי    חישבתי מתן שכרן    שלמצוות והפסידן            שלעבירות

מינ    חשבתי  מתן שכרן של מצות    והפסידן         של עבירות

פריז

דפוס   חשבתי  מתן שכרן של מצות    והפסידן         של עבירות

ירו1   חשבתי  מתן      של מצות    והפסדן          של עבירות

ירו2   חשבתי  מתן שכרן של מצות    והפסדן          של עבירות

או3    חשבתי  מתן שכרן של מצות    והפסדן  [הפסדן] של עבירות

או51   חשבתי  מתן שכרן של מצוות   והפסידן         של עבירות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואשיבה רגלי אל עדותיך

וטי    ואשיבה רגלי אל עדתיך

מינ                          מתן שכרן של מצות מאל"ף ועד תי"ו הפסידן

פריז

דפוס   ואשיבה      אל עדותיך

ירו1   ואשיבה רגלי אל עדותיך

ירו2   ואשיבה רגלי אל עדותיך

או3    ואשיבה רגלי אל עדותיך

או51   ואשיבה רגלי אל עדותיך

--------------------------------------------------------------------

לונ                              ר' מנחם חתניה דר' לעזר  בר

וטי                              ר' מנחם חתנא  דר' אלעזר בר

מינ    של עבירות מן וי"ו ועד מ"ם

פריז                             ר' מנחם חתניה דר' אלעזר בר

דפוס                             ר' מנחם חתנא  דר' אלעזר בר'

ירו1                             ר' מנחם חתנא  דר' אלעז' בר

ירו2                             ר' מנחם חתנא  דר' אלעזר בר

או3                              ר' מנחם חתנא  דר' אלעזר בר

או51                             ר' מנחם חתנא  דר' אלעזר בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבינא אמ' חישבתי       מה שהכתבתה  לנו   בתורה  אם בחוקותי

וטי    אבונא     חישבתי       מה שהיכתבתה [לנו] בתורה  אם בחקתי

מינ

פריז   אבינא אמ' חשבתי        מה שהכתבת   לנו   בתורתך אם בחקתי

דפוס   אבינא אמ' חשבתי        מה שכתבת    לנו   בתורה  אם בחקותי

ירו1   אבינא     חשבתי        מה שהכתבת         בתורה  אם בחוקותי

ירו2   אבינא אמ' חשבתי        מה שהכ[ת]בת       בתורה  אם בחקותי

או3    אבינא     חשבתי        מה שהכתבת         בתורה  אם בחוקותי

או51   אבינא     חשבתי  חשבתי מה שכתבת          בתורה  אם בחוקותי

--------------------------------------------------------------------

לונ    תלכו מה  כת'  תמן                   ונתתי שלום בארץ

וטי    תלכו ומה כת'  תמן                   ונתתי שלום בארץ וגו'

מינ

פריז   תלכו              ונתתי גשמיכם בעתם ונתתי שלום בארץ

דפוס   תלכו ומה כתב  תמן                   ונתתי שלום בארץ

ירו1   תלכו מה  כתי' תמן                   ונתתי שלום בארץ

ירו2   תלכו מה  כתי' תמן                   ונתתי שלום בארץ

או3    תלכו מה  כתי' תמן                   ונתתי שלום בארץ

או51   תלכו מה  כתי' תמן                   ונתתי שלום בארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואם לא תשמעו לי מה  כת'  תמן ויספתי ליסרה אתכם

וטי    אם  לא תשמעו לי ומה כת'  תמן ויספתי ליסרה אתכם וגו'

מינ

פריז   ואם לא תשמעו לי מה  כת'  תמן ויספתי ליסרה אתכם

דפוס   ואם לא תשמעו לי מה  כתיב תמן ויספתי ליסרה אתכם

ירו1   ואם לא תשמעו לי מה  כתי' תמן ויספתי ליסרה אתכם

ירו2   ואם לא תשמעו לי מה  כתי' תמן ויספתי ליסרה אתכם שבע

או3    ואם לא תשמעו לי מה  כתי' תמן ויספתי ליסרה אתכם שבע  על

או51   ואם לא תשמעו לי מה  כתי' תמן ויספתי ליסרה אתכם

--------------------------------------------------------------------

לונ            ר'  בא   בריה דר' חייה בר  בא  ור' חייה בש"ר

וטי            ר'  בא   בריה דר' חייא בר  בא  ר'  חייא בשם

מינ            א"ר לוי

פריז           ר'  חייא בריה דר' אבא  ור' אבא          בשם

דפוס           ר'  אבא  בריה דר' חייא                  בשם

ירו1           ר'  אבא  בריה דר' חייא בר  אבא          בש"ר

ירו2           א'  אבא  בריה דר' חייא ב"א              בש"ר

או3    חטאתיכם ר'  אבא  בריה דר' חייא בר  רבא          בש"ר

או51           ר'  אבא  בריה דר' חייא בר  אבא          בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       יוחנן א'                                חישבתי    ברכות

וטי    ר' יוחנן                                   חישבתי    קללות

מינ                            אמ' דוד לפני הקב"ה חשבתי  את הברכות

פריז   ר' יוחנן                                   חשבתי     ברכות

דפוס   ר' יונתן אמ'                               חשבתי     ברכות

ירו1      יוחנן

ירו2      יוחנן אמ'                               חשבתי     ברכו'

או3       יוחנן אמ' חשבתי דרכי                    חשבתי     קללות

או51      יוחנן                                   חשבתי     קללות

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחישבתי    קללות  חישבתי ברכות מאלף  ועד תיו  חישבתי קללות

וטי    וחישבתי    קללות  חישבתי ברכות מאלף  ועד תיו         וקללות

מינ    וחשבתי  את הקללות

פריז   וחשבתי     קללות  חשבתי  ברכות מאלף  ועד תיו  וחשבתי קללות

דפוס   חשבתי      קללות         ברכות מאלף  ועד תיו         וקללות

ירו1   חשבתי      קללות  חשבתי  ברכו' מאלף  ועד תיו         וקללות

ירו2   חשבתי      קללות  חשבתי  ברכות מאל"ף ועד תי"ו חשבתי  קללות

או3               וברכות חשבתי  ברכות מאל"ף ועד תי"ו        וקללות

או51   חשבתי      ברכות  חשבתי  ברכות מאל"ף ועד תי"ו        וקללות

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן ויו       ועד הי

וטי    מן ויו       עד

מינ                         חשבתי את הברכות אם בחקתי תלכו מה כת'

פריז   מן וו        ועד הי

דפוס   מן ואו       ועד ה'

ירו1   מן ואו       ועד הא

ירו2      ()[מ]וא"ו עד  ה"א

או3    מן וא"ו      עד  ה"א

או51   מן וא"ו      עד  ה"א

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בתריה ונתתי את גשמיכם בעיתם וחשבתי את הקללות אם בחקתי תמאסו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מה כת' בתריה אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ולא עוד אלא שהן   הפיכותא

וטי                             ולא עוד אלא שהן   הפוכות

מינ    השחפת ואת הקדחת א"ר אבין ולא עוד אלא שהן   הפוכות

פריז                            ולא עוד אלא שהן   היפוכתא

דפוס                            ולא עוד אלא שהן   הפוכות

ירו1                            ולא עוד אלא שהן   הפוכות

ירו2                            ולא עוד אלא שתי   הפיכות

או3                             ולא עוד אלא שהן   הפוכות

או51                            ולא עוד אלא [שהן] הפוכות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הה"ד ולא אבה יי אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפך יי אלהיך לך את

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                הא   כיצד אם זכיתם

וטי                א"ר  אבון אם זכיתן

מינ    הקללה לברכה א"ר  אבין          אמ' הקב"ה בניי אם קיימתם

פריז               הא   כיצד אם זכיתם

דפוס               א"ר  אבין אם זכיתן

ירו1               א"ר  אבין אם זכיתם

ירו2               אמ"ר      אם זכיתם

או3                א"ר  אבין אם זכיתם

או51               א"ר  אבין אם זכיתם

--------------------------------------------------------------------

לונ                   הרי אני   הופך        קללות  לברכות

וטי                   הרי אני   הופך לכם    קללות  לברכות

מינ    מצותיה של תורה     אני   הופך לכם את הקללות לברכות

פריז                      הריני הופך     את הקללות לברכות להם

דפוס                      הריני הופך לכם    קללות  לברכות

ירו1                  הרי אני   הופך לכם    קללות  לברכות

ירו2                      הריני הופך לכם    קללות  לברכות

או3                       הריני הופך לכם    קללות  לברכות

או51                      הריני הופך לכם    קללות  לברכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אימתי כשתשמרו    תורתי

וטי    אימתי כשתשמרו את תורתי

מינ    אימתי                  שתקיימו כל התנאין שהתניתי עמכם

פריז   אימתי כשתשמרו את תורתי

דפוס   אימתי כשתשמרו את תורתי                                הה"ד

ירו1   אימתי כשתשמרו את תורתי

ירו2   אימתי כשתשמרו    תורתי

או3    אימתי כשתשמרו את תורתי

או51   אימתי כשתשמרו את תורתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם בחקותי  תלכו

וטי    אם בחקתי   וגו'

מינ    את בחקותיי תלכו

פריז   אם בחקתי   תלכו

דפוס   אם בחקותי  תלכו

ירו1   אם בחוקותי תלכו

ירו2   אם בחקותי  תלכו

או3    אם בחקותי  תלכו

או51   אם בחקותי  תלכו