לונ    {ג} גופא ר'     לעזר  א'  בסיליוס

וטי    {ג}      א"ר    אלעזר                   בכל     יום

מינ    {ג}      א"ר    אלעזר     בסיליאוס      בר      סליאוס

פריז   {ג}      ר'     אלעזר א'  כסיליוס

דפוס   {ג}      אמר ר' אלעזר

ירו1   {ג}      א"ר    אלעז'     בסליאוש   בר  בסליאוש

ירו2   {ג}                                     בשלי

או3    {ג}      א"ר    אלעזר               בר' בסליאוס

או51   {ג}      ר'     אלעזר אמר (כסיליוס)     [בשלי

--------------------------------------------------------------------

לונ         נומוס איגרפוס בנוהג שבעו'  מלך   בשר  וד' גוזר  גזירה

וטי         נומום אגריפוס בנוהג שבעולם מלך   בשר  ודם גוזר  גזירה

מינ         בומוס אגריפס               למלך  בשר  ודם שגוזר גזירה

פריז        נימוס אגריפוס בנוהג שבעולם מלך   בשר  ודם גוזר  גזירה

דפוס                      בנוהג שבעולם מלך   בשר  ודם גוזר  גזירה

ירו1        נימוס אגרפוס  בנוהג שבעולם מלב"ו          גוזר  גזירה

ירו2   איש  נימוס אגרופו  בנוהג שבעולם מלך   ב"ו      גוזר  גזירה

או3         נימוס אגרפוס  בנוהג שבעולם מלך   בשר  ודם גוזר  גזירה

או51   איש] נימוס אגרימוס בנוהג שבעולם מלך   בש"ו     גוזר  גזירה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם רוצה            הוא מקיימה  ואם לאו סוף שהוא מקיימה

וטי    אם רצה  לקיימת הרי הוא מקיימה  ואם לאו סוף שהוא מקיימה

מינ    אם רצה                 מקיימה

פריז   אם רוצה                מקיימין ואם לאו סוף שהוא מקיימנו

דפוס   אם רצה  לקיימה הרי היא מקיימה  ואם לאו סוף      שמקיימה

ירו1   אם רצה  לקיימה הרי הוא מקיימה  ואם לאו סוף שהוא מקיימה

ירו2   אם רצה  מקיימה הרי הוא מקיימה  ואם לאו סוף שהוא מקיימה

או3    אם רצה                 מקיימה  ואם לאו סוף שהוא מקיימה

או51   אם רוצה                מקימה   ואם לאו סוף שהוא מקיימה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על  ידי אחרים אבל הקב"ה אינו כן אבל גוזר גזירה והוא

וטי    על  ידי אחרים אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזירה

מינ    ע"י     אחרים אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזיר' בתחלה

פריז

דפוס   על  ידי אחרים אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזירה

ירו1   ע"י     אחרי' אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזירה

ירו2   ע"י     אחרים אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזירה

או3    ע"י     אחרים אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזירה

או51   ע"י     אחרים אבל הב"ה  אינו כן אלא גוזר גזירה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקיימה  תחילה איש        אמו  ואביו תיראו

וטי    ומקיימה תחילה הד"ה דכת'  מפני שיבה  תקום  והדרת פני

מינ    ומקיימה       הה"ד       מפני שיבה  תקום  והדרת פני

פריז           תחלה             מפני שיבה  תקום

דפוס   מקיימה  תחלה  הה"ד       מפני שיבה  תקום  והדרת פני

ירו1   ומקיימה תחלה  הה"ד       מפני שיבה  תקום  והדרת פני

ירו2   ומקיימה תחלה       דכתי' מפני שיבה  תקום  והדרת פני

או3    ומקיימה תחלה  הה"ד       מפני שיבה  תקום  והדרת פני

או51   ומקיימה תחלה  הה"ד       מפני שיבה  תקום  והדרת פני

--------------------------------------------------------------------

לונ                            איזהו [אני הוא] שקיימתי מצוות עמידת

וטי    זקן              אני יי       אני  הוא  שקיימתי מצות  עמידת

מינ    זקן ויראת מאלהיך אני יי       אני  יי   שקיימתי מצות  עמידת

פריז                                 אני  הוא  שקיימתי מצות  עמידת

דפוס   זקן ויראת מאליך  אני יי       אני  הוא  שקיימתי מצות  עמידת

ירו1   זקן              אני          אני  הוא  שקיימתי מצות  עמידת

ירו2   זקן                           אני  הוא  שקיימתי מצות  עמידת

או3    זקן                           אני  הוא  שקיימתי מצות  עמידת

או51   זקן                           אני  הוא  שקיימתי מצות  עמידת

--------------------------------------------------------------------

לונ    זקן תחילה

וטי    זקן תחילה

מינ    זקן תחלה

פריז   זקן תחלה

דפוס   זקן תחלה  אם בחקותי תלכו

ירו1   זקן תחלה

ירו2   זקן תחלה

או3    זקן תחלה

או51   זקן תחלה