לונ    {ה} ר'  לוי אמ' בש'  ר' חמא בר' חנינה אמ' חוקים       שהן

וטי    {ה} ר'  לוי     בשם  ר' חמא בר  חנינא     חוקים       שהן

מינ    {ה}

פריז   {ה} ר'  לוי     בשם  ר' חמא בר' חנינה א'  חקים        שהם

דפוס   {ה} ר'  לוי     בשם  ר' חמא בר' חנינא אמ' חקים        שהם

ירו1   {ה} ר"ל         בש"ר    חמא ב"ח           חוקים       שהם

ירו2   {ה} ר"ל         בש"ר    חמא ב"ח       אמ' חוקים       שהם

או3    {ה} ר"ל         בש"ר    חמא בר  חנינא אמ' חוקים       שהם

או51   {ה} ר'  לוי     בש"ר    חמא בר  חנינא אמ' חוקים חוקים שהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    חקוקים על יצר  הרע        הוי החוקקים חקקי  און

וטי    חקוקין    ליצר הרע הדהד"כ הוי החקקים  חקקי  און וגו'

מינ

פריז   חקוקים על יצר  הרע        הוי החוקקים חקקי  און

דפוס   חקוקים    ליצר הרע הה"ד   הוי החוקקים חקקי  און

ירו1   חקוקים    ליצר הרע הה"ד   הוי החוקקי' חקקי  און

ירו2   חקוקים    ליצר הרע הה"ד   הוי החוקקים חקקי  און

או3    חקוקים    ליצר הרע הה"ד   אוי החוקקים חקקי  און

או51   חקוקים    ליצר הרע הה"ד   הוי החוקקים חוקקי און

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר לוי     למקום אירימון שהיה משובש     בגייסות

וטי    א"ר  לוי     למקום אירימון שהוא משולבש    בגייסות מה עשה

מינ    א"ר  לוי     למקום שאדומים שהיה משג(ג)[ש] בגיאסות    אמ'

פריז   א"ר  לוי     מקום  אדרמון  שהוא משובש     בגייסות

דפוס   א"ר  לוי משל למקו' אדרימון שהוא משובש     בגייסות מה עשה

ירו1   אר"ל         למקום אירימון שהוא משובש     בגיסות  מה עשה

ירו2   אר"ל         למקום אידימון שהוא מסובב     בגייסות מה עשה

או3    א"ר  לוי     למקום אירימון שהוא משובש     בגייסות מה עשה

או51   אר"ל         למקום אדרמון  שהוא משובש     בגייסות מה עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    להושיב המלך            קוסטיינוס  אחד בשביל לשומרו

וטי           המלך הושיב בו   כוסטריינוס     בשביל לשמרו

מינ           המלך הניחו שם   קסטיריאנו                   כדי

פריז   הושיב  המלך            קוסטייטס   אחד בשביל לשמרו

דפוס          המלך הושיב בו   קוסטריינוס     בשביל לשמרו

ירו1          המלך הושיב בו   קטרייטס        כדי   לשומרו

ירו2          המלך השיב  בו   קסטריינוס      כדי   לשומרו

או3           המלך הושיב בו   קסטריינוס      כדי   לשומרו

או51          המלך הושיב (בת) קוסטיינוס  א'  בשביל לשומרו

--------------------------------------------------------------------

לונ                               כך אמ' הקב"ה התורה

וטי                               כך א'  הקב"ה תורה  קרואה

מינ    שיקפח את העוברים ואת השבים כך אמ' הקב"ה תורה  קרויה

פריז                              כך אמ' הקב"ה התורה

דפוס                              כך אמ' הקב"ה תורה  קרויה

ירו1                              כך אמ' הקב"ה תורה

ירו2                              כך אמ' הקב"ה תורה

או3                               כך אמ' הקב"ה תורה

או51                              כך אמ' הב"ה  התורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבן ויצר הרע        אבן  האבן תשמר את האבן התורה

וטי    אבן ויצר הרע  קראוי אבן                    תורה  קרואה

מינ    אבן      (הרע קרוי  אבן)

פריז   אבן ויצר הרע        אבן                    התורה

דפוס   אבן ויצר הרע  קרוי  אבן                    תורה  קרויה

ירו1   אבן ויצר הרע        אבן                    תורה

ירו2   אבן ויצר הרע        אבן                    תורה

או3    אבן ויצר הרע        אבן                    תורה

או51   אבן ויצר הרע        אבן                    התורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבן       ואתנה לך את לוחות האבן

וטי    אבן מנין  ואתנה לך את לוחות האבן והתורה

מינ

פריז   אבן דכת'  ואתנה לך את לחות  האבן

דפוס   אבן שנא'           את לוחות האבן והתורה והמצוה

ירו1   אבן דכתיב          את לוחות האבן               זו תורה

ירו2   אבן דכתי'          את לוחות האבן והתורה

או3    אבן דכתי'          את לוחות האבן               זו תורה

או51   אבן שנ'   ואתנה לך את לוחות האבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויצר הרע       אבן       והסירתי  את לב הא'

וטי    יצר  הרע קראוי אבן דכת'  והסרתי   את לב האבן מבשרכם תורה

מינ    ויצר הרע קרוי  אבן       והסירותי את לב האבן מבשרכם

פריז   יצר  הרע       אבן דכת'  והסירתי  את לב האבן מבשרכם

דפוס   יצר  הרע קרוי  אבן דכתיב והסירותי את לב האבן מבשרכם תורה

ירו1   יצר  הרע קרוי  אבן דכתי' והסירותי את לב האבן מבשרכם

ירו2   יצר  הרע קרוי  אבן דכתיב והסירותי את לב האבן מבשרכם

או3    יצר  הרע       אבן דכתי' והסירותי את לב האבן מבשרכם

או51   ויצר הרע       אבן דכתי' והסירותי את לב האבן מבשרכם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אבן ויצר הרע אבן האבן  תשמור את האבן

מינ

פריז

דפוס   אבן ויצר הרע אבן האבן  תשמור את האבן

ירו1                    האבן  תשמור את האבן

ירו2                    האבן  תשמור את האבן

או3                     האבן  תשמור את האבן

או51                    [האבן תשמור את האבן]