לונ    {ו}    אמ"ר      בן אלישיב חוקים שהן מביאין  את האדם לחיי

וטי    {ו}    א"ר  אבה  בן אלישיב חוקים שהן מביאין  את האדם לחיי

מינ    {ו(א)} א"ר  ביבא בן אלישיב חוקים     שמביאין את האדם לחיי

פריז   {ו}    א"ר  יצחק בן אלישיב חקים  שהן מביאין  את האדם לחיי

דפוס   {ו}    א"ר  אחא  בן אלישיב חקים      שמביאים את האדם לחיי

ירו1   {ו}    א"ר  אבא  בר אלישיב חוקים שהם מביאים  את האדם לחיי

ירו2   {ו}    אמ"ר אבא  בר אלישיב חוקים שהם מביאי'  את האדם לחיי

או3    {ו}    א"ר  אבא  בר אלישיב חוקים שהם מביאים     לאדם לחיי

או51   {ו}    א"ר  יצחק בן אלישיב חוקים שהן מביאין  את האדם לחיי

--------------------------------------------------------------------

לונ    העולם הבא        והיה הנשאר בציון

וטי    העולם הבא הדהד"כ והיה הנשאר בציון והנותר בירוש'  קדוש יאמר

מינ    העולם הבא שנ'    והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר

פריז   העולם הבא        והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם

דפוס   העולם הבא הה"ד   והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר

ירו1   עה"ב      דכתי'  והיה הנשאר בציון וגו'

ירו2   העה"ב     הה"ד        הנשאר בציון

או3    הע"ה      הה"ד        הנשאר בציון וגו'

או51   העה"ב     הה"ד   והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם

--------------------------------------------------------------------

לונ                לחיים                העסוק' בתורה שהוא עץ

וטי    לו כל הכת'  לחיים בירוש'  היה    עוסק   בתורה שהוא עץ

מינ    לו                               העוסק  בתורה שהוא עוש'

פריז                                    העוסק  בתורה שהיא עץ

דפוס   לו כל הכתוב לחיים בירושלם הוא    שעוסק  בתורה שהוא עץ

ירו1                             היה    עוסק   בתורה שהיא עץ

ירו2                             היה    עוסק   בתורה שהוא עץ

או3       כל הכתו' לחיים         [ש]היה עוסק   בתורה שהיא עץ

או51                                    העוסק  בתורה שהיא עץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    חיים                                   ר' ליעזר  א'

וטי    חיים                         תני  בשם  ר' אלעזר

מינ    חיים                  {ו(ב)} תני       ר' שמעו'  בן

פריז   חיים                                   ר' אלעזר  א'

דפוס   חיים  שנ' עץ חיים היא        תני  בשם  ר' אלעזר

ירו1   חיים                         תני  בש"ר    אליעז'

ירו2   חיים                         תני  בש"ר    אליעזר

או3    חיים                         תני  בש"ר    אליעזר

או51   החיים                        תאני בש"ר    אליעזר

--------------------------------------------------------------------

לונ         הסייף והספר  ניתנו          מכורכים מן    השמים אמ'

וטי         הסייף והספר  ניתנו          מכורכין מלפני השמים א'

מינ    יוחי הספר  והסייף         ירדו   כרובין  מן    השמים אמ'

פריז        הסייף והספר  ניתנו          מכורכין מן    השמים

דפוס        הסייף והספר  נתנו           מכורכין מן    השמים אמ'

ירו1        הסיף  והספר  נתנו           מכורכין מלפני השמים אמ'

ירו2        הסיף  והספר                 מכורכין מן    השמים אמ'

או3         הסיף  והספר  נתנו           מכורכי' מלפני השמים אמ'

או51        הסיף  והספר  (ניתנו) [ירדו] מכורכין מן    השמים א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    להם                  אם שמרתם  מה שכת'             בזה

וטי    להן                  אם שימרתם מה שכתוב       בספר הזה

מינ    להן הקב"ה לישר' בניי אם קיימתם מה שכת'             בזה

פריז                        אם שמרתם  מה שכת'  בתורה בספר הזה

דפוס   להם הקב"ה            אם שמרתם  מה שכתו'       בספר זה

ירו1   להם                  אם שמרתם  מה שכתו'       בספר הזה

ירו2   להם                  אם שמרתם  מה שכתו'       בספר הזה

או3    להם                  אם שמרתם  מה שכתוב       בספר הזה

או51                        אם שמרתם  מה שכתו'       בספר הזה

--------------------------------------------------------------------

לונ            תינצלו  מן הסייף הזה ואם לאו     שהוא הורג   אתכם

וטי    הרי אתן ניצולין מן הסייף הזה ואם לאו שהוא הורג   אתכן

מינ    הרי אתם ניצולין          מזה ואם לאו הרי אתם  נהרגין מזה

פריז           ינצלו   מן הסייף הזה ואם לאו          הורג   אתכם

דפוס   הרי אתם ניצולים מן הסייף     ואם לאו שהוא הורג   אתכם

ירו1   הרי אתם ניצולין מן הסיף  הזה ואם לאו שהוא הורג   אתכם

ירו2   הרי אתם ניצולין מן הסייף הזה ואם לאו שהוא הורג   אתכם

או3    הרי אתם ניצולין מן הסיף  הזה ואם לאו שהוא הורג   אתכם

או51   הרי אתם ניצולין מן הסיף  הזה ואם לאו שהוא הורג   אתכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהיכן     משמעו      שלדבר     ויגרש את האדם

וטי    ואיכן הוא משמעו      שלדבר     ויגרש את האדם וגו'

מינ    מהיכן הוא משמועו  של דבר       ויגרש את האדם וישכן

פריז   מהיכן     משמעו   של דבר       ויגרש את האדם וישכן

דפוס   והיכן הוא משמען   של דברים שנ' ויגרש את האדם

ירו1   והיכן הוא משמעו   של דבר       ויגרש את האדם

ירו2   והיכן הוא משמעו   של דבר       ויגרש את האדם

או3    והיכן הוא [מ]שמעו של דבר       ויגרש את האדם

או51   והיכן הוא משמעו   של דבר       ויגרש את האדם וישכן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                                  לשמור את

מינ    מקדם לגן  עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את

פריז   מקדם לגן  עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמר  את

דפוס                                                 לשמור את

ירו1                                                 לשמר  את

ירו2                                                 לשמור את

או3                                                  לשמור את

או51   מקדם לג"ע     את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור

--------------------------------------------------------------------

לונ                 את דרך זו  דרך הארץ ואחר   כך עץ חיים  זו

וטי    דרך עץ החיים את דרך זו  דרך הארץ ואחרכך    עץ החיים זו

מינ    דרך עץ החיים את דרך זו  דרך ארץ  ואח"כ     עץ החיים זו

פריז   דרך עץ החיים        זו  דרך ארץ  ואחר   כך עץ החיים זו

דפוס   דרך עץ החיים את דרך זו  דרך הארץ ואחר   כך עץ החיים זו

ירו1   דרך עץ החיים את דרך זו  דרך ארץ            עץ חיים  זו

ירו2   דרך עץ החיים את דרך זו  דרך ארץ            עץ החיים זו

או3    דרך עץ החיים את דרך זו  דרך ארץ            עץ החיים זו

או51                את דרך [זו דרך ארץ  ואח"כ]    עץ החיים זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורה                    ר' שמע'   בן יוחי  א'

וטי    תורה       תני  בשם     ר' שמעון  בן יוחיי

מינ    תורה       א"ר             ישמעאל

פריז   תורה                    ר' שמע'   בן יוחי  או'

דפוס   תורה       תני  בשם     ר' שמעון  בן יוחי

ירו1   תורה התורה תני  בשרשב"י

ירו2   תורה התורה תני  בשרשב"י                        התורה

או3    תורה התורה תני  בשרשב"י

או51   תורה       תאני בשרשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    הככר  והמקל       מכורכים מן         השמים אמ' להם

וטי    הכיכר והמקל ניתנו מכורכין מלפני      השמים א'  להן

מינ    הככר  והמקל ירדו  כרובים  מן         השמים אמ' להן הקב"ה

פריז   הככר  והמקל ניתנו מכורכין מן         השמים א'  להם

דפוס   הככר  והמקל ניתנו מכורכין מן         השמים אמ' להם

ירו1   הככר  והמקל נתנו  מכורכי' מלפני      השמי' אמ' להם

ירו2   הככר  והמקל נתנו  מכורכין מלפני אלהי השמים אמ' להם

או3    הככר  והמקל נתנו  מכורכין מלפני      השמים אמ' להם

או51   הככר  והמקל ניתנו כרוכין  מן         השמים א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                אם שימרתם את                   התורה הרי הככר

וטי                אם שמרתם  את                   התורה הרי כיכר

מינ    לישראל בניי אם           קיימתם מצוותיה של תורה  הרי ככר

פריז               אם שמרתם  את                   התורה הרי ככר

דפוס               אם שמרתם  את                   התורה הרי ככר

ירו1               אם שמרתם  את                   התורה הרי ככר

ירו2               אם שמרתם  את                   התורה הרי ככר

או3                אם שמרתם  את                   התורה הרי ככר

או51               אם שמרתם  את                   התורה הרי ככר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאכל  ואם לאו הרי המקל ללקות בו         מאיכן     משמעו

וטי    לאכול ואם לאו הרי מקל  ללקות בו         איכן  הוא משמעו

מינ    לאכל  ואם לאו הרי מקל  ללקות בו א"ר אחא כת'

פריז   לאכל  ואם לאו הרי המקל ללקות בו         מהיכן     משמעו

דפוס   לאכול ואם לאו הרי מקל  ללקות בו         היכן  הוא משמעו

ירו1   לאכול ואם לאו הרי מקל  ללקות בו         היכן  הוא משמעו

ירו2   לאכול ואם לאו הרי מקל  ללקות בו         אינן      משמעו

או3    לאכול ואם לאו הרי מקל  ללקות בו         היכן  הוא משמעו

או51   לאכול ואם לאו הרי מקל  ללקות            הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלדבר אם תאבו ושמעתם     טוב   הארץ תא'   אם  תמאנו

וטי       שלדבר אם תאבו ושמעתם     וגו'             ואם תמאנו

מינ             אם תאבו ושמעתם (כ) טוב   הארץ תאכלו ואם תמאנו

פריז   של דבר   אם תאבו ושמעתם     טוב   הארץ תאכלו ואם תמאנו

דפוס   של דבר   אם תאבו ושמעתם     טוב   הארץ תאכלו ואם תאמנו

ירו1   של דבר   אם תאבו ושמעתם     וכו'             ואם תמאנו

ירו2   של דבר   אם תאבו ושמעתם                      ואם תמאנו

או3    של דבר   אם תאבו ושמעתם     [וג']            ואם תמאנו

או51            אם תאבו ושמעתם     טוב   הארץ תאכלו ואם תמאנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומריתם וגו'  חרבת                            חרובין תאכלון

וטי    ומריתם       חרב  תאכלו                      חרובין תאוכלון

מינ    ומריתם (חלב) חרב  תא[ו]כלו                   חרוב   תאכלו

פריז   ומריתם       חרב  תאכלו                 הרבה חרובין תאכלו

דפוס   ומריתם       חרב  תאוכלו                     חרובין תאכלו

ירו1   ומריתם       חרב  תאוכלו                     חרובין תא(ו)כלו

ירו2   ומריתם       חרב  תאוכלו   כי פי יי דבר      חרובין תאכלו

או3    ומריתם       חרב  תאכלו                      חרובין תאוכלון

או51   ומריתם       חרב  תאכלו                      חרובין תאכלו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         אמ"ר    אחא

וטי                                         א"ר     אחא

מינ    אם זכיתם תאכלו ואם לאו תוכלו למלכיות דא"ר    אחא

פריז                                                    אם

דפוס                                        אמ'  ר' אחא

ירו1                                        א"ר     אחא

ירו2                                        אמ"ר    אחא

או3                                         אר"י    אבא

או51                                        א"ר     אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    צריכין יש'    לחרובה עבד   עבדון תתובה אמ"ר עקיבה <..>איה

וטי    צריכין ישראל  לחרובה עבדון       תתובה א"ר  עקיבה יאיה

מינ    צריך   יהודאה חרובא  עביד        תרובא            יאיא

פריז   צריכין ישר'   לחרובה עבר         התורה א"ר  עקיבא יאייה

דפוס   צריכין ישראל  לחרובא עבדון       תתובא א"ר  עקיבא יאה

ירו1   צריכ'  ישר'   לחרובא עבדון       תתובא אר"ע       יאה

ירו2   ברכון  ישר'   לחרובא עבדון       תתובא אמ"ר עקיבא יאה

או3    צריכין ישראל  לחרובא עבדון       תתובא א"ר  עקיבא יאה

או51   צריכין ישראל  לחרובא עבדון       תתובא א"ר  עקיבא יאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא מסכינותא   לברתיה דיעקב   כערקא              סוסיא

וטי    היא מיסכינותא  לברתה  דיעקב   כערקא              סמוקא

מינ        מסכינ[ו]תא        ליהודאה בארקת'             סימוקתא

פריז       מסכנות     לברתיה דיעקב   כי        ערק      אסומקא

דפוס       מסכינותא   לברתיה דיעקב   כערקא              סומקא

ירו1       מסכנתא     לביתא  דיעקב   כוורדא             סומקא

ירו2       מסכנותא    לביתא  דיעקב   כערקא              עמקא

או3        מסכנותה    לביתא  דיעקב   ()[כ]ערקא          ס[ו]מקא

או51       מסכנותא    לביתא  דיעקב   (כערקא)   [כערקתא] סומקא

--------------------------------------------------------------------

לונ             בראש   סוסיא   חיוורא

וטי             בראשה  דסוסייא חיוורא

מינ    על       לכלביה דסוסיא  חוורא

פריז            בריש   סוסיא   חיוורא

דפוס            ברישא  דסוסיא  חיורא

ירו1                   לסוסיא  חיוורא

ירו2                   לסוסיא  סומקא

או3                    לסוסיא  חיוורא

או51   (לסוסיא) [בריש  סוסיא]  חיוורא