לונ    {ט}     ונתתי גשמיכם בעתם   ברבעיות  אתה א'   ברבעיות

וטי    {ט} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם   ברביעיות אתה אומ' ברביעיות

פריז   {ט}     ונתתי גשמיכם        ברביעית  אתה אומ'

דפוס   {ט} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם   ברביעיות אתה אומ' ברביעיות

ירו1   {ט} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם   ברביעיות אתה אומ' ברביעיו'

ירו2   {ט}     ונתתי גשמיכם בעתם   ברביעיות          ברביעתא

או3    {ט} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם   ברביעיות את  אומ' ברביעיות

או51   {ט} ד"א ונתתי גשמיכם [בעתם] ברביעיות אתה או'  [ברביעיות

--------------------------------------------------------------------

לונ    או  אינן אלא ערבי  שבתות אמרי אפילו שנים כשני       אליהו

וטי    או  אינם אלא בערבי שבתות אמרו אפילו שנים כשני       אליהו

פריז   או  אינו אלא ערבי  שבתות אמרו אפלו  שנים כשני       אליהו

דפוס   או  אינה אלא בערבי שבתות אמרו אפי'  שנים כשני       אליהו

ירו1   או  אינו אלא בערבי שבתות אמרו אפי'  שנים כשני       אליהו

ירו2   או  אינו אלא בערבי שבתות אמרו אפי'  שנים כשני       אליהו

או3    או  אינו אלא בערבי שבתות אמרו אפי'  שנים [כ]ש()[נ]י אליהו

או51   או] אינו אלא בערבי שבתות אמרו אפי'  שנים כשני       אליהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    והגשמים יורדין בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה לעולם

וטי    והגשמים יורדין בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה

פריז   והגשמים יורדים בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה

דפוס   והגשמים יורדין בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה

ירו1   והגשמי' יורדי' בע"ש                 סימן קללה הם    ד"א

ירו2   והגשמים יורדין בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה

או3    והגשמים יורדין בערבי שבתות אינו אלא סימן קללה       ד"א

או51   והגשמים יורדין בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה

--------------------------------------------------------------------

לונ          הא מה   אני מקיים  ונתתי גשמיכם בעיתם ברביעיות

וטי          הא מה   תל' לו'    ונתתי גשמיכם בעתם  ברביעיות

פריז         הא מה   אני מקיים  ונתתי גשמיכם בעתם  בלילות

דפוס         הא          מתקיים ונתתי גשמיכם בעתם  ברביעיות

ירו1   ונתתי    מת"ל                  גשמיכ' בעתם  ברביעיו'

ירו2

או3             מה   ת"ל        ונתתי גשמיכם בעתם  ברביעיות

או51