לונ    {י}               ונתתי גשמיכם  בעתם  בלילות מעשה בימי

וטי    {י} ד"א           ונתתי גשמיכם  בעתם  בלילות      בימי

מינ    {י}               ונתתי גשמיכם  בעיתם

פריז   {י}                                          מעשה בימי

דפוס   {י} ד"א           ונתתי גשמיכם  בעיתם בלילות      בימי

ירו1   {י} ד"א           ונתתי גישמיכ' בעתם  בלילות      בימ'

ירו2   {י} ד"א           ונתתי גשמיכם  בעתם  בלילות      בימי

או3    {י} ד"א           ונתתי גשמיכם  בעתם  בלילות      בימי

או51   {י} ד"א מה ת"ל () ונתתי גשמיכם  בעתם  בלילות      בימי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הירודוס      שהיו גשמים  יורדין בלילות ובשחרית

וטי    הרודוס  המלך היו  גשמים  יורדים בלילות בשחרית  נשבה הרוח

מינ

פריז   הודורוס      שהיו הגשמים יורדין בלילות ובשחרית

דפוס   הורדוס  המלך היו  גשמים  יורדים בלילות בשחרית  נשבה הרוח

ירו1   הורודוס המלך היו  הגשמי' יורדי' בלילות בשחרית  נשבה הרוח

ירו2   הורודוס המלך היו  הגשמים יורדין בלילות ובשחרית נשבה הרוח

או3    הורודוס המלך היו  הגשמים יורדין בלילות בשחרית  נשבה הרוח

או51   הורודוס המלך היו  הגשמים יורדין בלילות בשחרית  נשבה הרוח

--------------------------------------------------------------------

לונ                 זרחה החמה ונשבה הרוח ונתנגבה הארץ      והפועלין

וטי    נתפזרו העבים זרחה החמה            נתנגבה  הארץ והיו פועלין

מינ

פריז                זרחה החמה ונשבה הרוח ונתעבה  הארץ      הפועלין

דפוס   נתפזרו העבים זרחה החמה            נתנגבה  הארץ והיו פועלים

ירו1   נתפזרו העבים זרחה החמה            נתנגבה  הארץ והיו הפועלי'

ירו2   נתפזרו העבים זרחה החמה            נתנגבה  הארץ והיו הפועלין

או3    נתפזרו העבים זרחה החמה            נתנגבה  הארץ והיו פועלים

או51   נתפזרו העבים זרחה החמה            נתנגבה  הארץ והיו פועלים

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוצאין         למלאכתן ויודעין שמעשיהן לשם   שמים

וטי    יוצאין ועוסקין במלאכתן ויודעין שרצון         השמים

מינ

פריז   יוספים         למלאכתן ויודעין שמעשיהם לשו'  שמים

דפוס   יוצאים ועוסקים במלאכתן ויודעין שרצון   אביהם שבשמים

ירו1   יוצאי' ועוסקי' במלאכתם ויודעי' שאביהם        שגשמי' בצה

ירו2   יוצאין ועוסקין במלאכתן ויודעין שאביהם        שבשמים נתרצה

או3    יוצאין ועוסקין במלאכתן ויודעים שאביהם        שבשמים רצה

או51   יוצאין ועוסקין במלאכתן ויודעין שאביהם               רצה

--------------------------------------------------------------------

לונ                         ונתתי גשמיכם בעיתם בלילי שבתות

וטי        מעשיהן   ד"א     ונתתי גשמיכם בעתם  בלילי שבתות

מינ                                            בלילי שבתות

פריז                        ונתתי גשמיכם בעתם  בלילי שבתות

דפוס       מעשיהם   דבר אחר ונתתי גשמיכם בעתם  בלילי שבתות

ירו1   את  מעשיהם   ד"א     ונתתי גשמיכם בעתם  בלילי שבתות

ירו2   להם ולמעשיהם ד"א     ונתתי גשמיכם בעתם  בלילי שבתות

או3    את  מעשיהם   ד"א     ונתתי גשמיכם בעתם  בלילי שבתות

או51   את  מעשיהם   ד"א     ונתתי גשמיכם בעתם  בלילי שבתות

--------------------------------------------------------------------

לונ                     מעשה בימי שמעון בן שטח ובימי  שלמצי המלכה

וטי                     מעשה בימי שמעון בן שטח ובימי  שלמצו המלכה

מינ            וברביעי'      בימי שמעון בן שטח

פריז

דפוס                    מעשה בימי שמעון בן שטח ובימי  שלמצה המלכה

ירו1                    מעשה בימי ר"ש   בן שטח בן     שטח

ירו2   (ובלילי רביעיות) מעשה בימי שמעון בן שטח ובימי  עושי  המלאכה

או3                     מעשה בימי שמעון בן שטח

או51                    מעשה בימי שמעון בן שטח [ובימי שלמצי המלכה]

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיו הגשמ'  יורדין             מלילי שבת      ללילי שבת

וטי    שהיו גשמים  יורדין             בלילי שבת            לשבת

מינ    היו  גשמים  יורדי'

פריז

דפוס   שהיו גשמים  יורדי'             בלילי שבתות

ירו1   שהיו הגשמי' יורדי'             מלילי שבת   עד לילי  שבת

ירו2   שהיו הגשמי' יורדין             מלילי שבת      לליל  שבת

או3    שהיו הגשמים יורדין             מלילי שבת      ללילי שבת

או51   שהיו הגשמי' יורדין (מע"ש לע"ש) מלילי שבת      לליל  שבת

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד שנעשו    החיטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים  ועדשים

וטי    עד שנעשו    חיטים  ככליות ושעורים כגלעני  הזיתים ועדשים

מינ    עד שנעשו    חטין   ככליות ושעורין כגרעיני זתים   ועדשים

פריז   עד שנעשו    חטים   כבליות ושעורים כגרעיני זתים   ועדשים

דפוס   עד שנעשו    חטים   ככליות ושעורים כגרעיני הזתים  ועדשים

ירו1   עד שנעשו    חטים   ככליות ושעורי' כגרעיני זתים   ועדשי'

ירו2   עד שנעשו    חטים   ככליות ושעורים כגרעיני זיתים  ועדשים

או3    עד שנעש<..> חטים   ככליות ושעורים כגרעיני הזתים  ועדשין

או51   עד שנעשו    חטים   ככליות ושעורים כגרעיני זתים   ועדשים

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדינרי זהב וצברו מהן חכמים   והניחו  אותן  לדורות הבאים

וטי    כדינרי זהב וצברו מהן חכמים   והניחום       לדורות הבאים

מינ    כדינרי זהב צדו   מהם חכמים   והניחום דוגמא לדורות

פריז   כדינרי זהב וצרו  מהם חכמים           דוגמא לדורות

דפוס   כדינרי זהב וצברו מהם חכמים   והניחום       לדורות הבאים

ירו1   כדינרי זהב וגנזו מהם חכמים   והניחום       לדורות הבאי'

ירו2   כדינרי זהב וצברו מהם חכמים   והניחום       לדורות הבאים

או3    כדינרי זהב וצברו מהם חכמים   והניחו        לדורות הבאים

או51   כדינרי זהב וצברו מהם חכ[מי'] והניחו        לדורות הבאים

--------------------------------------------------------------------

לונ           כל כך למה כדי להודיע במה החט  גורם  לקיים מה   שנ'

וטי    להודיע                      כמה חטא  גורים לקיים מה   שנ'

מינ    לידע                        כמה חטא  גורם             שנ'

פריז   להודיע                      כמה חטא  גורם  לקיים מה   שנ'

דפוס   להודיע                      כמה חטא  גורם  לקיים מה   שנ'

ירו1   להודיע                      כמה החטא גורם  לקיים מה   שנא'

ירו2   להודיע                      כמה החטא גורם  לקיים מה   שנא'

או3    להודיע                      כמה החטא גורם  לקיים מה   שנא'

או51   להודיע                      כמה החטא גורם  לקיים מש"נ

--------------------------------------------------------------------

לונ    עוונותיכם הטו     אלה

וטי    עוונותיכם הטו הטו אלה             וחטאתיכם מנעו הטוב מכם

מינ    עונותיכם  הטו     אלה             וחטאתיכם מנעו הטוב מכם

פריז   עונותיהם  הטו     אלה

דפוס   עונותיכם  הטו     אלה             וחטאתיכם מנעו מכם  הטוב

ירו1   עונותיכם  הטו     אלה

ירו2   עונותיכם  הטו     אלה (וחטאתיכם)  וחטאתיכם מנעו הטוב מכם

או3    עונותיכם  הטו     אלה (ועונותיכם) וחטאתיכם מנעו הטוב מכם

או51   עונותיכם  הטו     אלה             וחטאתכם  מנעו הטוב מכם

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    כך היו הדודים היו גשמים יורדים בלילה לשחרית נשבה הרוח

מינ    ונתפזרו העבים וזרחה החמה (ונתגנבה) ונתנגבה הארץ ויוצאים

מינ    איש איש למלאכתו ויודעים שיש מלכות שמים במעשה ידיהם