לונ    {יא}     ונתתי גשמיכם בעתם  לא  גשמי' כל הארצות       [מה

וטי    {יא} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם  לא  גשמי  כל הארצות       מה

מינ    {יא}     ונתתי גשמיכם בעיתם ולא גשמי  כל הארצות       ומה

פריז   {יא}     ונתתי גשמיכם בעתם  לא  גשמי     הארצות       ומה

דפוס   {יא} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם  לא  גשמי  כל הארצות       מה

ירו1   {יא} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם  ולא גשמי  כל הארצות       ומה

ירו2   {יא} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם  ולא גשמי  כל הארצות (ומא) ומה

או3    {יא} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם  ולא גשמי  כל הארצות       ומה

או51   {יא} ד"א ונתתי גשמיכם בעתם  ולא גשמי  כל הארצות       ומה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני מקיים ונתברכו בו כל משפ'   הא'                שהיה

וטי    אני מקיים ונברכו  בך כל משפחות האדמה ובזרעך אלא   שיהיה

מינ    אני מקיים ונברכו  בך כל משפחות האדמה              שיהא

פריז   אני מקיים ונברכו  בך כל משפחות האדמה              שיהא

דפוס   אני מקיים ונברכו  בך כל משפחות האדמה ובזרעך אלא   ניהיה

ירו1   אני מקיים ונברכו  בך כל משפחו' האדמה        אלא   שיהא

ירו2   אני מקיים ונברכו  בך כל משפחות האדמה        אלא   שיהא

או3    אני מקיים ונברכו  בך כל משפחות האדמה        אלא   שיהא

או51   אני מקיים ונברכו  בך כל משפחות האדמה        [אלא] שיהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שובע        בארץ יש'   ורעב  <...> הארצ<..>] והן

וטי    השבע        בארץ ישראל ורעב  בכל   הארצות    ויהיו כל הארץ

מינ    שובע        בארץ ישראל ורעב  בכל   המדינות   ויהיו

פריז   שובע        בארץ ישראל ורעב  בכל   הארצות    והן

דפוס   השבע        בארץ ישראל ורעב  בכל   הארצות    ויהיו כל הארצות

ירו1   השבע        בארץ ישר'  והרעב בכל   הארצו'    ויהיו כל הארצות

ירו2   השבע  (הזה) בארץ ישראל ורעב  בכל   הארצות    ויהיו כל הארצות

או3    השבע        בארץ ישראל ורעב  בכל   הארצות    ויהיו כל הארצות

או51   השובע       בארץ ישראל ורעב  בכל   הארצות    ויהיו כל הארצות

--------------------------------------------------------------------

לונ    באין  ושיברין  מכם       ומעשירים אתכם בכספיכם כעיניין

וטי    באין  ולוקחין  מכם פרות  ומעשרין  אותן בכספין  כעניין

מינ    באים  ושוברין  מכם       ומעשרין  אתכם בכספים  כעניין

פריז   באין  ולוקחין  מהן       ומעשרין  אותם בכספתים כענין

דפוס   באין  ולוקחין  מכם פירות ומעשרין  אתכם בכספים  כענין

ירו1   באים  ולוקחי'  מכם פירו' ומעשרים  אתכם בכספים  כע"ש

ירו2   באים  ולוקחי'  מכם פירות ומעשרים  אתכם בכספים  כענין

או3    באים  ולוקחים  מכם פירות ומעשרים  אתכם בכספים  כענין

או51   [באים ו]לוקחים מכם פירות ומעשרים  אתכם בכספים  כע"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'  ביוסף וילקט יוסף

וטי    שנ'        וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא מארץ מצרים וגו'

מינ    שנ'  ביוסף וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ

פריז   שנ'        וילקט יוסף את כל הכסף

דפוס   שנ'        וילקט יוסף את כל הכסף

ירו1              וילקט יוסף את כל הכסף וגו'

ירו2   שנא'       וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים

או3    שנא'       וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים

או51              וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי         וכת'  וכימיך דבאיך שהיו  כל הארצות דובאות   כסף

מינ    כנען ואמ'  וכימיך דבאך  שיהו  כל הארצות דובאות   כסף

פריז

דפוס        וכת'  וכימיך דבאך  שהיו  כל הארצות דובאות   כסף

ירו1              וכימיך דבאיך שיהו  כל הארצות דצבאות   כסף וזהב

ירו2        וכתיב וכימיך דבאך  שיהיו כל הארצות דבאות    כסף וזהב

או3         וכתי' ובימיך דבאך  שיהיו כל הארצות ד[ו]באות כסף וזהב

או51        וכתי' וכימך  דבאך  שיהיו כל הארצות דובאות   זהב וכסף

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ומביאות לארץ יש'

מינ    ומביאות לארץ ישר'

פריז

דפוס   ומביאין לארץ ישראל

ירו1   ומביאו' לארץ ישר'

ירו2   ומביאות לארץ ישראל

או3    ומביאות לארץ ישראל

או51   ומביאות לארץ ישראל