לונ    {יב} ונתתי גשמיכם בע' עד כמה גשמים  יורדין ו[ה]ארץ עושה

וטי    {יב}                  עד כמה גשמים         הארץ    עושה

מינ    {יב}                  עד כמה גשמים         הארץ    עושה

פריז   {יב} ונתתי גשמיכם     עד כמה גשמיכם יורדין והארץ   עושה

דפוס   {יב}                  עד כמה גשמים  יורדים והארץ   עושה

ירו1   {יב}                  עד כמה        יורדי' והארץ   עושה

ירו2   {יב}                  עד כמה        יורדין והארץ   עושה

או3    {יב}                  עד כמה        יורדין והארץ   עושה

או51   {יב}                  עד כמה        יורדים והארץ   עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ר'   מאיר א'   עד שניים ר'  יוסי

וטי    פירות                  ר'   מאיר א'   עד שנים  ר'  יוסה

מינ          ר' מאיר ור' יוסי ר'   מאיר אמ'  עד שנים  ר'  יוסי

פריז                          ר'   מאיר או'  עד שנים  ר'  יוסי

דפוס   פירות                  ר'   מאיר אומר עד שנים  ר'  יוסי

ירו1   פירו'                  רמ"א           עד ב'    ור' יוסי

ירו2   פירות                  ר"מ       אומ'

או3    פירות                  ר"מ       אמ'  עד שנים  ר'  יוסי

או51   פירות                  ר'   מאיר אומר עד שנים  ר'  יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   עד שלשה על   דע'   דר'  מאי'      דאמ' עד שירדו

וטי    א'   עד שלשה על   דעתה  דר'  מאיר דהוא אמ'  עד שנים

מינ    אמ'  עד שלשה            ר'   מאיר      אמ'  עד שנים

פריז   או'  עד שלשה על   דעתיה דר'  מאיר      דא'  עד שנים

דפוס   אומ' עד שלשה על   דעתיה דר'  מאיר      דאמ' עד שנים

ירו1        עד ג'   ע"ד        דר"מ           דאמ' עד ב'

ירו2                דאמ'                           עד שנים

או3    אומ' עד שלשה ע"ד        דר"מ           דאמ' עד שנים

או51   אומ' עד ג'   על   דעתיה דר"מ           דאמ' עד שנים

--------------------------------------------------------------------

לונ          יורה         ומלקוש               יורה בכסליו ומלקוש

וטי          יורה         ומלקוש               יורה בכסליו ומלקוש

מינ          יורה במרחשון ומלקוש

פריז         יורה         ומלקוש               יורה בכסליו מלקוש

דפוס         יורה         ומלקוש               יורה בכסליו ומלקוש

ירו1         יורה         ומלקוש               יורה בכסליו ומלקוש

ירו2         יורה         ומלקוש               יורה בכסליו ומלקוש

או3          יורה         ומלקוש               יורה בכסלו  ומלקוש

או51   דכתי' יורה         ומלקוש (יורה ומלקוש) יורה בכסליו ומלקוש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בניסן והגשמים באמצע הרי שלשה עד  דע'   דר' יוסי      דאמ'

וטי    בניסן                        על  דעתה  דר' יוסה דהוא אמ'

מינ    בניסן                                  ר'  יוסי      אומ'

פריז   בניסן                        על  דעתיה דר' יודה      דא'

דפוס   בניסן                        על  דעתיה דר' יוסי דהוא אומר

ירו1   בניסן                        ע"ד       דר' יוסי      דאמ'

ירו2   בניסן                        על  דעתיה דר' יוסי      דאמ"ג

או3    בניסן                        על  דעתיה דר' יוסי      דאמ'

או51   בניסן                        ועל דעתיה דר' יוסי      דאמר

--------------------------------------------------------------------

לונ    (חמשה) עד שלשה יורה ומלקוש יורה בכסליו  ומלקוש    בניסן

וטי           עד שלשה יורה ומלקוש יורה         ומלקוש () בניסן

מינ           עד שלשה יורה             במרחשון ומלקוש    בניסן

פריז          עד שלשה יורה ומלקוש יורה בכסליו  מלקוש     בניסן

דפוס          עד ג'   יורה ומלקוש                        בניסן

ירו1             ג'   יורה ומלקוש יורה בכסליו  ומלקוש    בניסן

ירו2                  יורה מלקוש  יורה בכסליו  ומלקוש    בניסן

או3              שלשה יורה ומלקוש יורה בכסלו   ומלקוש    בניסן

או51             ג'   יורה ומלקוש יורה בכסליו  ומלקוש    בניסן

--------------------------------------------------------------------

לונ    והגשמ'  באמצ' הרי שלשה

וטי    וגשמים  באמצע הרי שלשה

מינ    וגשמים  באמצע     שנ'  ונתן מטר זרעך ולחם עבודת האדמה וגו'

פריז   והגשמים באמצע הרי שלשה

דפוס   וגשמים  באמצע הרי שלשה

ירו1   וגשמי'  באמצע הרי ג'

ירו2   וגשמים  באמצע הרי ג'

או3    וגשמים  באמצע הרי שלשה

או51   וגשמים  באמצע הרי ג'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'   דוסתי  בר' יניי אמ'  עד חמשה                כי

וטי    ר'   דומטא  בר  יניי אמ'     חמשה הדה  היא דכתוב כי

מינ    רבנן                 אמ'  עד חמשה שנ'            כי

פריז   ר'   דוסתאי בר' ינאי אומ' עד חמשה                כי

דפוס   ר'   דוסתאי בר' ינאי אמ'          הרי  הוא דכתי' כי

ירו1   ר'   דימטא  בר  ינאי אמ'  עד ה'   הה"ד           כי

ירו2   ר'   דימטא  בר  ינאי אמ'  עד חמש  הה"ד           כי

או3    ר'   דימטא  בר' ינאי אמ'  עד חמשה הה"ד           כי

או51   ר'   דימטא  בר' ינאי אמ'  עד ה'   הה"ד           כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשלג יאמר הוי ארץ

וטי    לשלג יאמר הוה ארץ וגשם מטר וגשם            הרי   שלשה מטרות

מינ    לשלג יאמר הר  ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עוזו

פריז   לשלג יאמר הוה ארץ

דפוס   לשלג יאמר הוה ארץ וגשם מטר וגשם            הרי   ג'   מטרות

ירו1   לשלג יאמר הוה ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עוזו הריג'      מטרו'

ירו2   לשלג יאמר הוי ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עוזו הרי   ג'   מטרות

או3    לשלג יאמר הוה ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עוזו הרי   שלשה מטרות

או51   לשלג יאמר הוה ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עוזו הרי   ג'   מטרות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושנים הרי חמשה ורבנן                  אמ'      שבעה

וטי    שנים  הרי חמשה ורבנין                 אמרין    שבעה

מינ                   ר'     דוסתאי ב"ר ינאי       עד שבעה

פריז   ושנים הרי חמשה ורב                    א'    עד שבעה

דפוס   שנים  הרי ה'   ורבנין                 אמרי'    שבעה

ירו1   שנים  הרי ה'   ורבנין                 אמרי          ה'

ירו2   ב'    הרי ה'   ורבנין                 אמרי     ז'   ה'

או3    שנים  הרי חמשה ורבנין                 אמרי          חמשה

או51   שנים  הרי ה'   ורבנין                 אמרי          ה'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אילין חמישתה  ויורה ומלקוש יורה בכסליו ומלקוש בניסן הרי

מינ

פריז

דפוס   אילין חמישיתה יורה  ומלקוש יורה בכסליו ומלקוש בניסן הרי

ירו1   אלין          יורה  ומלקוש יורה בכסליו ומלקוש בניסן הרי

ירו2   אילין         יורה  ומלקוש יורה בכסליו ומלקוש בניסן הרי

או3    אילין         יורה  ומלקוש יורה בכסלו  ומלקוש בניסן הרי

או51   אלין          יורה  ומלקוש יורה בכסליו ומלקוש בניסן הרי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    שבעה

מינ         כי (ל) כי לשלג יאמר הוי ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עוזו

פריז

דפוס   ז'

ירו1   ז'

ירו2   ז'

או3    שבעה

או51   ז'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        אמ"ר    אבהו  עבר

וטי                                        אמ"ר    אבהוא עבר

מינ    הרי חמשה ויורה במרחשון ומלקוש בניסן א"ר     אבהו  עבד

פריז                                       א"ר     אבהו  עבד

דפוס                                       אמ'  ר' אבהו  עבר

ירו1                                       א"ר     אבהו  עבר

ירו2                                       אמ"ר    אבהו  עבר

או3                                        א"ר     אבהו  עבר

או51                                       א"ר     אבהו  עבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוינא  קומי  כנישתא דטרסייה דלוד ושמעית קליה דרב    שמואל

וטי    הווינא קומיה כנישתא דטרסייא דלוד ושמעית קלה  דר'    שמואל

מינ    הוינא  בבי   כנישתא דאטרסאי בלוד שמעיה  קליה דר'    שמואל

פריז   הוינא  קומי  כנשתא  דטרסיא  דלית ושמעית ליה  דר'    שמו'

דפוס   הוינא  קומי  כנישתא דטרסיא  דלוד ושמעית קליה דר'    שמואל

ירו1   הוינא  קמי   כנישתא דארמיא  דלוד ושמעית קליה דרשב"ן

ירו2   הוינא  קדמי  כנישתא דארמייא דלוד ושמעית קליה דרשב"ן

או3    הוינא  קדמי  כנישתא דארמאי  דלוד ושמעית קלה  דר'    שמואל

או51   הוינא  קדמי  כנישתא דטרמאי  בלוד ושמעית קליה דר'    שמואל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר    נחמ'       יתיב ודריש רבנין אמ'  בש"ר חזקיה

וטי    בר    נחמן       יתיב דרש   רבנין בשם       חזקיה

מינ    בר רב יצחק  דהוה יתיב ודריש בזמן

פריז   בר    נחמני      יתיב ודריש רבנין בשם  ר'   חזקיה

דפוס   בר    נחמני      יתיב ודרש  רבנין בשם       חזקיה אמר

ירו1                    יתיב ודריש רבנין בשם       חזקיה

ירו2                    יתיב דריש  רבנן  בשם       חזקיה

או3    בר    נחמן       יתיב ודריש רבנין בשם       חזקיה אמרי

או51   בר    נחמן       יתיב ודריש רבנין בש"ר      חזקיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אימתי שיש'   עושין רצונו    שלהק'   לפקודה   אחת הוא פוקד

וטי    בשעה  שיש'   עושין רצונו    שלהקב"ה פקידה    אחת היא פוקד

מינ          שישראל עושין רצונו של מקום    פקידה    אחת הוא פוקד

פריז   אימתי שישר'  עושין רצונו של מקום    (ד)פקידה אחת הוא פוקד

דפוס   בשעה  שישראל עושין רצונו של הקב"ה   פקידה    אחת הוא פוקד

ירו1   בשעה  שישראל עושין רצונו של מקום    פקידה    א'  הוא פוקד

ירו2   בשעה  שישראל עושי' רצונו של מקום    פקידה    א'  הוא פוקד

או3    בשעה  שישראל עושין רצונו של הקב"ה   פקידה    אחת הוא פוקד

או51   בשעה  שישראל עושין רצונו של מקום    פקידה    אחת הוא פוקד

--------------------------------------------------------------------

לונ    על הארץ מיד  הוא  עושה  מאי טעמ' פקדת הארץ ותשוקקה

וטי       הארץ ומיד הוא  עושה  ומה טע'  פקדת הארץ ותשוקקה

מינ    על הארץ           ועושה          פקדת הארץ ותשוקקה

פריז   על הארץ ומיד הוא  עושה  מאי טעמ' פקדת הארץ ותשוקקה

דפוס      הארץ ומיד הוא  עושה  מה  טעמא פקדת הארץ ותשוקקה

ירו1   את הארץ      והיא עושה  מ"ט      פקדת הארץ ותשוקקה

ירו2   את הארץ                 מה  טעם  פקדת הארץ ותשוקקיה

או3    את הארץ      והיא עושה  מה  טעם  פקדת הארץ ותשוקקיה

או51   את הארץ      והיא עושה  מה  טעם  פקדת הארץ ותשוקקה

--------------------------------------------------------------------

לונ               אם זכיתם רבת  תעשרנה ואם לאו רבת תעשרנה

וטי    רבת תעשרנה אם זכיתן דכת' תעשרנה ואם לאו רבת תעשרנה

מינ    דכת תעשרנה אם זכיתם      תעשרנה אם  לאו     תעשרנה

פריז              אם זכיתם      תעשרנה ואם לאו רבת תעשרנה

דפוס                       רבת                     תעשרנה

ירו1              אם זכית  רבת  תעשרנה ואם לאו     תעשרנה

ירו2              אם זכת   רבת  תעשרנה ואם לא      תעשרנה

או3               אם זכית  רבת  תעשרנה ואם לאו     תעשרנ[ה]

או51              אם זכו   רבת  תעשרנה ואם לאו     [תעשרנה]

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא  עושה לכם   אחד מעשרה ר'   ברכיה ור'   חלבו  ורב

וטי    שהיא עושה לכן   אחד לעשרה ר'   ברכיה ור'   חלבו

מינ    שהיא עושה לכם   אחד מעשרה רבנן בשם   חזקיה

פריז   הוא  עושה לכם   אחד מעשרה ר'   ברכיה ור'   חלבו  ר'

דפוס   שהיא עושה לכם   אחד לעשרה ר'   ברכיא ור'   חלבו  ור'

ירו1   היא  עושה להם   אמ'       ר'   ברכיה ור'   חלאבו בש"ר

ירו2   היא  עושה לכם   א'  לעשרה ר'   ברכיה ור'   חלאבו בש"ר

או3    היא  עושה לכם   א'  מעשרה ר'   ברכיה ור'   חלאבו בר

או51   היא  עושה [לכם] אחת לעשרה ר'   ברכיה ור'   חלאבו ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    פפי  בש"ר    לעזר       פעמים שהוא    עושה   בזכות איש

וטי    פאפא בשם  ר' אלעזר      פעמים שהיא    עושה   בזכות איש

מינ                       אמרי פעמים שהגשמים יורדים בזכות איש

פריז   פפי  בשם  ר' אלעזר      פעמים                בזכות שדה

דפוס   פפי  בשם  ר' אלעזר אמר  פעמים         שעושה  בזכות איש

ירו1                אלעזר אומ' פעמי' שהיא    עושה   בזכות איש

ירו2                אלעזר אמ'  פעמים שהיא    עושה   בזכות איש

או3    פפא  בשם  ר' אלעז' אומ' פעמי' שהיא    עושה   בזכות איש

או51   פפי  בש"ר    אלעזר אומ' פעמים שהיא    עושה   בזכות איש

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד   פעמים  שהו  ששה  בזכות  עשב אחד

וטי    אחד                    בזכות  עשב אחד

מינ    אחד                    ובזכות עשב אחד

פריז   [אחת] פעמים            בזכות  עשב אחד

דפוס   אחד                    בזכות  עשב אחד

ירו1   א'    פעמי'            בזכות  שדה א'  פעמי'

ירו2   א'    פעמים  שהיא עושה בזכות  עשר     פעמים

או3    אחד   ופעמי'           בזכות  עשב אחת פעמים

או51   א'    פעמים  שהיא עושה בזכות  עשב א'  [פעמים שהיא עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בז'    שדה אחת  ושלשתן  בפסוק אחד       שאלו מיי מטר

וטי    בזכות  שדה אחד  ושלושתן בפסוק אחד       שאלו מיי מטר

מינ    ובזכות שדה אחת  ושלשתן  בפסוק אחד       שאלו מיי מטר

פריז                   ושלשתן  בפסוק אחד       שאלו     מטר

דפוס   בזכות  שדה אחד  ושלשתן  בפסוק אחד שנאמ' שאלו מיי מטר

ירו1   בזכות  עשב אחד  ושלשתן  בפסוק א'        שאלו מיי מטר

ירו2   בזכות  שדה א'   ושלשתן  בפסוק א'        שאלו מיי מטר

או3    בזכות  שדה אחת  ושלשתן  בפסוק אחד       שאלו מיי מטר

או51   בזכות  שדה אחד] ושלשתן  בפסוק א'        שאלו מיי מטר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בע'  מלקוש יי עושה חזיז'  ומטר גשם          לאיש

וטי    וגו'                                        לאיש

מינ    בעת  מלקוש יי עושה חזיזים ומטר גשם יתן  לכם לאיש עשב בשדה

פריז   בעת  מלקוש                         ליתן     לאיש

דפוס   בעת  מלקוש יי עושה חזיזים ומטר גשם יתן  לכם לאיש עשב בשדה

ירו1   בעת  מלקוש יי עושה חזיזים ומטר גשם וגו'     לאיש

ירו2   בעת  מלקוש יי עושה חזיזים ומטר גשם יתן  לכם לאיש עשב בשדה

או3    כעת  מלקוש יי עושה חזיזים ומטר גשם יתן  לכם לאיש עשב בשדה

או51   בעת  מלקוש יי עושה חזיזים ומטר גשם יתן  לכם לאיש עשב בשדה

--------------------------------------------------------------------

לונ         ולא לאנשים לעשב ולא לעשבים בשדה    ולא בשדות     הביאו

וטי         ולא לאנשים לעשב ולא לעשבים לשדה    ולא לשדות     הביאו

מינ

פריז        ולא לאנשים לעשב ולא לעשבים לשדה    ולא לשדות     הביאו

דפוס   לאיש ולא לאנשים לעשב ולא לעשבים לשדה    ולא לשדות     הביאו

ירו1        ולא לאנשי' לעשב ולא לעשבים לשדה    ולא לשדות     הביאו

ירו2        ולא לאנשים עשב  ולא לעשבים לשדה    ולא ל()[ש]דות הביאו

או3    לאיש ולא לאנשים לעשב ולא לעשבים לשדה    ולא לשדות     הביאו

או51   לאיש ולא לאנשים לעשב ולא לעשבים לשד(ו)ה ולא לשדות     הביאו

--------------------------------------------------------------------

לונ    את כל המעשר אל   בית האוצ' וגו'

וטי    את כל המעשר                וגו'

מינ                                    ד"א פקדת הארץ נאמרה פקידה

פריז   את כל המעשר אל   בית האוצר

דפוס         המעשר אל   בית האוצר

ירו1   את כל המעשר וגו'

ירו2   את    המעשר

או3    את כל המעשר

או51   את    המעשר אל   בית האוצר

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    באשה ונאמ' פקידה בארץ באשה מניין כי פקד יי את חנה בארץ

מינ    מניין פקדת הארץ ותשוקקה פלג אלהים מלא מים אע"פ שהגשמים

מינ    יורדין פלגים פלגים אין עולמו של הקב"ה חסר כלום תכין דגנם

מינ    כי כן תביביה שמתקין הקב"ה גשמים של כל שנה ושנה הביאו את

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51                                        ובחנוני נא בזאת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אמר יי צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם

פריז

דפוס

ירו1                                               והריקותי לכם

ירו2                                               והריקותי לכם

או3                                                והריקותי לכם

או51   אמ' יי       אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ר' יונה  ור'  שמע'

וטי                      מהוא עד בלי דיי ר' יונה       שמעון

מינ    ברכה עד   בלי דיי                 ר' ברכיה ור'  אבא

פריז                                     ר' יונה  ר'   שמע'

דפוס   ברכה עד   בלי די  מהו  עד בלי די  ר' יונה

ירו1   ברכה וגו'         מאי  עד בלי די  ר' יונה

ירו2   ברכה עד   בלי די  מאי  עד בלי די           ר"ש

או3    ברכה עד   בלי די                  ר' יונה

או51   ברכה עד   בלי די                  ר' יונה  ור"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר   בא         בש"ר    יוחנן     דבר שאי  איפשר

וטי    בר   בא         בשם  ר' יוחנן     דבר      שאיפשר לך

מינ         בר   עילאי בשם  רב           דבר שאי  אפשר

פריז   ברבי            בשם  ר' יוחנן     דבר שאי  איפשר

דפוס   בר   אבא        בשם  ר' יוחנן אמר דבר      שאיפשר לך

ירו1                   בש"ר    יוחנן     דבר שא"א           עליו

ירו2   ב"א             בש"ר    יוחנן     דבר שאי  אפשר   לך

או3    ברבה            בש"ר    יוח'      דבר שאי  אפשר   לך עליו

או51   [בר  אבא]       בש"ר    יוחנן     דבר שאי  איפש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לומר      דיי   הוא ברכה ר'   ברכיה ור' חלבו  ר'  אבא בר

וטי    לומר עליו דיי   הוא ברכה ר'   ברכיה ור' חלבו  רב  אבה בר

מינ    לומ' עליו דאי       ברכה רבנן

פריז   לומר      דיינו     ברכה ר'   ברכיה ור' חלבו      רבא בר

דפוס   לומר עליו דיי   הוא ברכה ר'   ברכיה ור' חלבו  ור' אבא בר

ירו1   לומ'      די    הוא ברכה            ור' חלבו

ירו2   לומ' עליו די        ברכה            ור' חלאבו בר

או3    לומ'      כי    הוא ברכה            ור' חלאבו בר  אבא בר

או51   לומ'      דיינו     ברכה ר'   ברכיה ור' חלאבו בר  אבא בר

--------------------------------------------------------------------

לונ             עילאי בש'  רב         עד שיכלו  נפשותיכם לומ'

וטי             עילאי בשם  רב         עד שייבלו שפתותיכם מלומר

מינ                              אמרי עד שייכלו שפתותיה  מהיות

פריז            עולא  בשם  רבנין      עד שיבלו  שפתותיהם לומר

דפוס   כהנא אמ'       בשם  רב         עד שיבלו  שפתותיכם לומר

ירו1                             אמ'  עד שיבלו  שפתותיכם לומ'

ירו2            עילאי בשם  רב    אמ'  עד שיבלו  שפתותיכם מלומר

או3             עילאי בשם  רב         עד שיבלו  שפתותיהם מלומר

או51            עילאי [בשם רב]        עד שיבלו  שפתותיכם [מ]לומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ           דיינו ברכות דיינו ברכות אמ"ר שמע'  בר חילפתא

וטי           דיינו ברכות דיינו ברכות

מינ    אומרי' דיינו ברכות דיינו ברכות      שמעון בר אבא

פריז          דיינו ברכות             א"ר  שמע'  בן חלפתא

דפוס          דיינו ברכות דיינו

ירו1          דיינו ברכה

ירו2          דיינו ברכה

או3           דיינו ברכה

או51          דיינו ברכות דיינו ברכות ר"ש        בן חלפתא

--------------------------------------------------------------------

לונ                 לפי שבעולם הזה הגשמים        סימן טרחות

וטי                 לפי שבעולם הזה וגשמין        סימן טרחות

מינ    בשם ר' יוחנן לפי שבעולם הזה גשמים  הללו   סימן טרחות הוא

פריז                לפי שבעולם הזה הגשמים יורדין סימן טרחות

דפוס                לפי שבעולם הזה גשמי'              טרחות

ירו1                לפי שבעה"ז     הגשמי'        סימן

ירו2                לפי שבעה"ז     הגשמים        סימן מארות

או3                 לפי שבעה"ז     הגשמים        סימן []

או51                לפי שבעה"ז     הגשמים יורדי' סימן טרחו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעולם יוצאי דרכים    מצירין בהן

וטי    לעולם יוצאי דרכים    מצירין בהן מפרשי  ימים מצירין בהן

מינ    לעולם הולכי דרכים    מצירין בהן יורדי  ימים מצירין בהן

פריז   לעולם יוצאי דרכים    מצירין בהן

דפוס   לעולם יוצאי דרכי'    מצירין בהם מפרשי  ימים מצירין בהם

ירו1   לעולם יוצאי דרכים    מצרין  בהם מפרישי ימים מצרין  בהם

ירו2   לעולם יוצאי <..>רכים מצרין  בהם מפרשי  ימים מצרין  בהם

או3    לעולם יוצאי דרכים    מצירין בהם מפרשי  ימים מצירין בהם

או51   לעולם יוצאי דרכים    מצירים בהם מפרשי  ימים מצירין בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                            טחי  גגות      מצירין בהן

וטי    דורכי  גרנות מצירין בהן טחי  גגות      מצירין בהם

מינ                            נוחי גגות      מצירין בהן מי שבידו

פריז

דפוס   ודורכי גרנות            וטחי גגות

ירו1   דורכי  גתות  מצרין  בהם טחי  גגות      מצרין  בהם

ירו2   דורכי  גתות  מצרין  בהם טחי  גגות      מצרין  בהם

או3    דורכי  גתות  מצירין בהם טחי  ג(נ)[ג]ות מצירין בהם

או51   דורכי  גתות  מצירין בהן טחי  גגות      מצירין בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         אבל לעת'  לב'

וטי                                         אבל לעתיד לבוא

מינ    מלא יין וגיתו וגרנו לפניו מצירין בהן אבל לעתיד לבא

פריז                                        אבל לעתיד לבא

דפוס                                        אבל לעתיד לבא

ירו1                                        אבל לעתיד לבא

ירו2                                        אבל לעתיד

או3                                         אבל לעתיד לבא

או51                                        אבל לעתיד לבוא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      הקב"ה עתיד לעשות  אותן

וטי    א"ר    שמעון בן חלפותא לעתיד לבוא הקב"ה      עושה   אותן

מינ                                      הקב"ה      עושה   אותן

פריז                                     הקב"ה עתיד לעשותן סימן

דפוס                                     הקב"ה      עושה   אותן

ירו1   אר"ש         בר חלפתא             הקב"ה      עושה   אותה

ירו2   ארשב"ן          חלפתא             הקב"ה      עושה   אותן

או3    אר"ש         בן חלפתא             הקב"ה      עושה   אותם

או51                                     הב"ה       עושה   אותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברכה שנ'       והיה  ביום             ההוא      יטפו  ההרים

וטי    ברכה מה   טע'  ונתתי אותה             וסביבות   גבעתי וגו'

מינ    שמחה שנ'       ונתתי אותם             סביבות    גבעתי ברכה

פריז   ברכה שנ'       והיה  ביום             ההוא      יטפו  ההרים

דפוס   ברכה מה   טעמא ונתתי אותם             וסביבות   ובעת  ברכה

ירו1   ברכה הה"ד      ונתתי אותה             וכו'      גבעתי ברכה

ירו2   ברכה מ"ט       ונתתי אותם             וסביבות   גבעתי ברכה

או3    ברכה מ"ט       ונתתי אותה (ברכה) וגו' [וסביבות] גבעתי ברכה

או51   ברכה שנ'       והיה  ביום             ההוא      יטפו  ההרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    עסיס    וגו'                              פרשתא

וטי

מינ    והורדתי הגשם    בעיתו                סליק פרשתא

פריז   עסיס    והגבעות תלכנה חלב  וגו'

דפוס   והורדתי הגשם    בעתו  גשמי ברכה יהיו

ירו1

ירו2   והורדתי הגשם    בעתו  גשמי ברכה יהיו

או3    [וג']

או51   עסיס    והגבעות תלכנה חלב