לונ              {א}

וטי    פרשתא ל"ו {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  ל"ו {א} וזכרתי את בריתי יעקב ואף  את בריתי

דפוס   פרשה  לו  {א} וזכרתי את בריתי יעקב

ירו1   פרשת' ל"ו {א} וזכרתי את בריתי יעקב וגו'

ירו2   פרשתא ל"ו {א} וזכרתי את בריתי יעקב

או3    פרשת  ל"ז {א} וזכרתי את בריתי יעקב ואף  את בריתי יצחק ואף

או51   פרשתא ל"ו {א} וזכרתי את בריתי יעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ                        לפנים הארץ יסדת  וגו'

וטי                        לפנים הארץ יסדת  וגו'

מינ                        לפנים הארץ יסדת  ומעשה ידיך שמים ומעשה

פריז                  הה"ד לפנים הארץ יסדתה

דפוס                  הה"ד לפנים הארץ יסדת  ומעשה ידיך שמים

ירו1                       לפנים הארץ יסדת

ירו2                       לפנים הארץ יסדת

או3    את בריתי אברהם      לפנים הארץ יסדת

או51                  הה"ד לפנים הארץ יסדת  ומעשה ידיך שמים

--------------------------------------------------------------------

לונ              בית שמי  ובית הלל   בית  שמי  א'

וטי              בית שמי  ובית הילל  בית  שמיי אומ'

מינ    ידיך שמים בית שמאי                      אמ'

פריז                                 בית  שמאי אומ'   (הארץ)

דפוס             בית שמאי ובית הלל   בית  שמאי אומרים

ירו1             ב"ש      וב"ה       בש"א

ירו2             ב"ש      וב"ה       ב"ש       אומ'

או3              ב"ש      וב"ה       בש"א

או51             ב"ש      וב"ה (בשמ) ב"ש       אומרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמים  נבראו תחילה ואחרכך       הארץ

וטי    השמים נבראו תחילה ואחרכך נבראת הארץ

מינ    שמים  נבראו תחלה  ואח"כ        ארץ  שנ' בראשית ברא את השמים

פריז   שמים  נבראת תחלה  ואחר   כך    ארץ

דפוס   השמים נבראו תחלה  ואחר   כך    הארץ

ירו1   השמים נבראו תחלה  ואח"כ        הארץ

ירו2   השמים נבראו תחלה  ואח"כ        הארץ

או3    השמים נבראו תחלה  ואח"כ        הארץ

או51   השמים נבראו תחלה  ואח"כ        הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ             ובית    הלל  א'     הארץ נבראת תחילה ואחרכך

וטי             בית     הילל או'    הארץ נבראת תחילה ואחרכך

מינ    ואת הארץ בית     הילל או'    ארץ  נברא  תחלה  ואח"כ

פריז            ובית    הילל אומ'   ארץ              ואחר

דפוס            ובית    הלל  אומרים הארץ נבראת תחלה  ואחר

ירו1            [ו]בה"א             הארץ נבראת תחלה  ואח"כ

ירו2            וב"ה         אומ'   הארץ נבראת תחלה  ואח"כ

או3             ובה"א               הארץ נבראת תחלה  ואח"כ

או51            וב"ה         אומרי' הארץ נבראת תחלה  ואח"כ

--------------------------------------------------------------------

לונ           הארץ                                     אילו

וטי    נבראו  שמים                                     אילו

מינ           שמים    שנ' ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים אילו

פריז   כך     שמים                                     אלו

דפוס   כך     שמים                                     אלו

ירו1          השמי'                                    אלו

ירו2          השמים                                    אלו

או3           השמים                                    אלו

או51   (הארץ) [ה]שמים                                  אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מביאין טעם   לדבריהן ואילו מביאין טעם לדבריהן על דע'

וטי    מביאים טעמים לדבריהם                             טעמון

מינ    מביאין טעם   לדבריהם ואילו מביאין טעם לדבריהם    אדעתא

פריז   מביאין טעם   לדבריהם ואלו  מביאין טעם לדבריהם על דעתיה

דפוס                        ואלו  מביאין טעם לדבריהם    טעמון

ירו1   מביאי' טעם   לדבריהם ואלו  מביאין טעם לדבריה'

ירו2   מביאי' טעם   לדבריהם ואלו  מביאי' טעם לדבריהם    טעמייהו

או3    מביאין טעם   לדבריהם ואלו  מביאין טעם לדבריהם    [טעמייהו]

או51   מביאים טעם   לדבריהם ואלו  מביאים טעם לדבריהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבית שמי  דאינון אמ'             שמים  נבראו  תחילה ואחר

וטי    דבית שמי  דאינון אמרין           השמים נבראו  תחילה ואחרכך

מינ    דבית שמאי        דאמ'  שמים וארץ שמים  נבראין תחלה

פריז   דבית שמאי

דפוס   דבית שמאי דאינון אמר             השמים נבראו  תחלה  ואחר

ירו1

ירו2   דב"ש

או3    דב"ש

או51   דב"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך    הארץ משל למה הדבר דומ' למלך שעשה    כסא  משעשאו

וטי    נבראה הארץ                   למלך שעשה לו כסא  משעשאו

מינ               משל               למלך שעשה    כסאו ואח"כ

פריז                  למה הדבר דומה למלך שעשה    כסא  מישעשאו

דפוס   כך    הארץ משל               למלך שעשה לו כסא  משעשאו

ירו1

ירו2                                למלך שעשה    כסא  משעשאו

או3                                 למלך שעשה    כסא  משעשאו

או51                                למלך שעשה    כסא  משעשאו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשה  אופופורין  שלו              כה אמר יי השמים  כסאי

וטי    עשה  איפופירין  שלו       כך     כה אמר יי השמים  כסאי

מינ    עושה פודפדין    שלו תחתיו

פריז   עשה  אפיפודק    שלו          שנ' כה אמר יי השמים  כסאי

דפוס   עשה  אפיפירון   שלו       כך     כה אמר יי השמים  כסאי

ירו1

ירו2   עשה  איפופוריין שלו       כך     כה אמר יי השמיים כסאי

או3    עושה איפופורין  שלו       כך     כה אמר יי השמים  כסאי

או51   עשה  אפופורין   שלו       כך     כה אמר יי השמים  כסאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    והאר' הדום רג'       על דעת'    דבית הלל  דאינון אמ'

וטי    והארץ הדום רגלי         טעמון   דבית הילל דאינון אמרין

מינ                            אדעת'   דבית הלל         דאמ'

פריז   והארץ הדום רגלי      על דעתיה   דבית הילל

דפוס   והארץ הדום רגלי         טעמון   דבית הלל         דאמר

ירו1                                   דב"ה

ירו2   והארץ הדום רגלי         טעמייהו דב"ה

או3    והארץ הדום רגלי וגו'    טעמייהו דב"ה

או51   והארץ הדום רגלי         טעמייהו דב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הארץ נבראת תחילה ואחר   כך    שמים משל למלך שבנה  פלטין

וטי    הארץ נבראת תחילה ואחרכך נבראו שמים     למלך שבנה  פלטין

מינ    ארץ  נבראת תחלה  ואח'   כך    שמים משל למלך שבונה פלטין

פריז                                          למלך שבנה  פלטין

דפוס   הארץ נבראת תחלה  ואחר   כך    שמים משל למלך שבנה  פלטין

ירו1                                          למלך שבנה  פלטרין

ירו2                                          למלך שבנה  פלטין

או3                                           למלך שבנא  פלטין

או51                                          למלך שבנה  פלטין

--------------------------------------------------------------------

לונ              משיבנה את התחתונים       בנה  את העיליונים

וטי              משבנה     התחתונים       בנה     העליונים  כך

מינ    תחילה הוא בונה   את התחתונים ואח"כ בונה את העליונים

פריז             משבנה  את התחתון   הוא   בונה את העליון

דפוס             משבנה     התחתונים       בנה     העליונים  כך

ירו1             משבנה     תחתוני'        בנה     עליוני'   כך

ירו2             משבנה     תחתונים        ברא     עליונים   כך

או3              משבנה     תחתונים        בנה     עליונים   כך

או51             משבנה     תחתונים        בנה     עליונים   כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכת' אף   ידי  יסדה אר'   וימיני טיפ'  שמ'  וגו'

וטי         ביום עשות יי   אלים  ארץ    ושמים

מינ

פריז   שנ'  אף   ידי  יסדה ארץ   וימיני טפחה  שמים

דפוס   כתוב ביום עשות יי   אלים  ארץ    ושמים

ירו1        ביום עשות יי   אלהים ארץ    ושמים           דב"ש

ירו2        ביום עשות יי   אלהים ארץ    ושמים

או3         ביום עשות יי   אלהים ארץ    ושמים

או51        ביום עשות יי   אלהים ארץ    ושמים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   למלך שעשה כסא משעשאו עשה איפופרין שלו כך כה אמ' יי השמים

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמ"ר    חנינה  אף   הדין  קרייה מסיע למה דאמ'

וטי         א"ר     תנחומא ואנה אמ'   טע'

מינ

פריז

דפוס        אמר  ר' תנחומא ואנא אמרית טעמא

ירו1   כסאי א"ר     תנחום  אנא  אמינא טעמ'

ירו2        אמ"ר    תנחום  ואנא אמינא טעמ'

או3         א"ר     תנחומא ואנא אמינא טעמ'

או51        א"ר     תנחומא ואנא אמינא טעמא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בית הלל לפנים הארץ יסדת                        אמ"ר

וטי            לפנים הארץ יסדת ואחרכך מעשה  ידיך שמים א"ר

מינ                                                   א"ר

פריז                                                  א"ר

דפוס           לפנים הארץ יסדת        ומעשה ידיך שמים אמר

ירו1           לפנים הארץ יסדת ואח"כ  ומעשי ידיך שמים א"ר

ירו2           לפנים הארץ יסדת ואח"כ  ומעשה ידיך שמים אמ"ר

או3            לפנים הארץ יסדת ואח"כ  ומעשה ידיך שמים א"ר

או51           לפנים הארץ יסדת ואח"כ  ומעשה ידיך שמים א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       יהודה            כל מקום                        שהמקרא

וטי       חנינא בר  לעיי   כל מקום                        המקרא

מינ       יהודה ב"ר אילעאי    ממקום                       שהמקרא

פריז      חנינא            אף הדין                        קריא

דפוס   ר' חנינא            כל מקום                        שהמקרא

ירו1      חנינא            כל מקום                        שהמקרא

ירו2      חנינא            כל מקום  שאתה ?(?מסייע?)? מוצא מקרא

או3       חנינא            כל מקום                        שהמקרא

או51      חנינא [בר לעיי]  כל מקום                        שהמקרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מסייע לבית  שמי  משום    בית הלל  מקלסין אותו על  דעת'

וטי    מסייע לדבית שמי  משם     בית הילל מסלקין אותו על  דעתין

מינ    מסייע לבית  שמאי משם     בית הלל  מסלקין אותו

פריז   מסייע לבית  שמאי מי   שם בית הלל  מסלקין לון  על  דעתיה

דפוס   מסייע לדבית שמאי משם     בית הלל  מסלקין אותו על  דעתין

ירו1   מסייע לבית  שמאי משם     ב"ה      מסלקין אותו ע"ד

ירו2   מסייע לב"ש       משם     ב"ה      מסלקין אותו על  דעת

או3    מסייע לב"ש       משם     ב"ה      מסלקין אותו על  דעת

או51   מסייע לב"ש       משם     ב"ה      מסלקין אותו על  דעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבית שמי            דאמ'  השמים נבראו תחילה ואחר   כך

וטי    דבית שמיי    דאינון אמרין השמים נבראו תחילה ואחרכך    נבראת

מינ

פריז   דבית שמאי

דפוס   דבית שמאי    דאינון אמרו  השמים נבראו תחלה  ואחר   כך

ירו1   דב"ש         דאינון אמרי' דשמים נבראו תחלה

ירו2   ב"ש          דאינון אמרין השמים נבראו תחלה

או3    ב"ש  שאומרי'              השמים נבראו תחלה

או51   ב"ש  שאומרים              השמים נבראו תחלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הארץ     בראשית ברא אלהים את   השמ'           על דעת'

וטי    הארץ     בראשית ברא אלים  את   השמים ואת הארץ על דעתון

מינ             בראשית ברא אלהים את   השמים ואת הארץ

פריז                   ברא אלים                      על דעתיה

דפוס   הארץ שנ' בראשית ברא אלים  את   השמים ואת הארץ על דעתין

ירו1            בראשי' ברא אלהים וגו'

ירו2            בראשית ברא אלהים וגו'

או3             בראשית ברא אלהים את   השמים ואת הארץ

או51            בראשית ברא אלהים את   השמים ואת הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבית         הלל         דאמ'   הארץ נבראת תחילה ואחרכך

וטי    דבית         הילל דאינון אמרין  הארץ נבראת תחילה ואחרכך

מינ

פריז   דבית  (שמאי) הלל

דפוס   דבית         הלל         דאמ'   הארץ נבראת תחלה  ואחר

ירו1   ובה"א

ירו2   וב"ה                     אומ'

או3    ובה"א

או51   וב"ה                     אומרים

--------------------------------------------------------------------

לונ          השמים       והארץ היתה תהו  ובהו        כנר היית

וטי    נבראו שמים  דכת'  והארץ היתה תהו  ובהו  והארץ כבר היתה

מינ                                                  כבר היתה

פריז                     והארץ היתה תהו              כבר הוית

דפוס   כך    שמים  דכתיב והארץ היתה תוהו ובוהו והארץ כבר נבראת

ירו1                     והארץ היתה תהו  ובהו  היתה  כבר

ירו2                     הארץ  היתה תוהו ובהו  היתה  כבר

או3                      הארץ  היתה תוהו ובהו  היתה  כבר

או51                     והארץ היתה תוהו ובוהו היתה  כבר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    א"ר חנן אף קריא מסייע לבית הלל לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ         ר' יוחנן אמ' מש'  חכמים ר' יוחנן אמ'

וטי         ר' יוחנן     בשם  חכמים ר' יוחנן בשם  חכמים ר'

מינ    שמים

פריז        ר' יוחנן     בשם  חכמים

דפוס        ר' יוחנן     בשם  חכמים          אמ'

ירו1        ר' יונתן     בש"ר יוחנן          אמ'

ירו2        ר' יונתן     בשם  חכמים ר' יוחנן אמ'

או3         ר' יונתן     בש"ר יוחנן          אמ'

או51        ר' יונתן אמ' [בשם חכמים ר' יוחנ' אמר]

--------------------------------------------------------------------

לונ              אם לבירייה שמים קדמו אם לשכלול   הארץ קדמה אם

וטי    יוחנן אמ'    לביריא  שמים קדמו    ולשיכלול הארץ קדמה

מינ

פריז             אם לברוא   שמים קדמו

דפוס                לבריאה  שמים קדמו

ירו1                לבריאה  שמים קדמו

ירו2                לברייה  שמים קדמו

או3                 לברייה  שמים קדמו

או51                לברייה  שמים קדמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבירייה השמים קדמו בראשית ברא אלים          אם לשכלול

וטי    לבירייה שמים  קדמו בראשית ברא אלים את השמים    ולשיכלול

מינ

פריז                      בראשית ברא               אם לשכלול

דפוס                                                  ולשכלול

ירו1                                                  ולשכלול

ירו2                                                  ולשכלול

או3                                                   ולשכלול

או51                                                  לשכלול

--------------------------------------------------------------------

לונ    הארץ קדמה ביום עשות יי אלהים ארץ ושמ'   אמ"ר תנחומ' לפנים

וטי    הארץ קדמה ביום עשות יי אלים  ארץ ושמים

מינ

פריז   הארץ קדמה ביום עשות יי אלים  ארץ ושמים

דפוס   הארץ קדמה ביום עשות יי אלים  ארץ ושמיי'

ירו1   הארץ קדמה ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים

ירו2   הארץ קדמה ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים

או3    הארץ קדמה ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים

או51   הארץ קדמה ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    הארץ יס' ואחר כך ומעשה ידיך שמ' אמ"ר      שמע'   בן

וטי                                    אמ'    ר' שמעון  בן

מינ                                    א"ר

פריז                                   א"ר       תנחומא בן

דפוס                                   א"ר       שמעון  בן

ירו1                                   רשב"י

ירו2                                   ארשב"י

או3                                    ארשב"י

או51                                   ארשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוחי  תמיה  אני היאך נחלקו             בית שמי  ובית הלל

וטי    יוחאי תמיה  אני איך  נחלקו אבות  העולם בית שמי  ובית הילל

מינ    יוחנן תמיה  אני היאך נחלקו אבות  העולם

פריז   יוחי  תמהנו איך      נחלקו             בית המאי ובית הילל

דפוס   יוחאי תמה   אני איך  נחלקו אבות  העולם

ירו1         תמה   אני איך  נחלקו יסודי עולם  ב"ש      וב"ח

ירו2         תמה   אני איך  נחלקו יסודי עולם  ב"ש      וב"ה

או3          תמה   אני היאך נחלקו אבות  העולם ב"ש      וב"ה

או51         תמה   אני איך  נחלקו אבות  העולם ב"ש      וב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על ברית                שמים וארץ שני  א'   שמים  וארץ לא

וטי    על בירייה              שמים וארץ שאני אומר שמים  וארץ לא

מינ    על בריאת               שמים וארץ שאני אומ' שניהם

פריז      בדבר   זה שאני אומ' שמים וארץ                      לא

דפוס   על בריית               שמים וארץ שאני אומ' שמים  וארץ לא

ירו1   על בריאת               שמים וארץ שאני אומר שמים  וארץ לא

ירו2   על בריאת               שמים וארץ שאני אומ' שמים  וארץ לא

או3    על דבר    זה שאני אומר שמים וארץ                      לא

או51   על דבר    זה שאני אומ' שמים וארץ                      לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    נבראו          כטפס  וכסותה

וטי    נבראו אלא      שלפס  וכיסויה הד'  היא דכת' אף ידי יסדה

מינ    נבראו     יחדו כלפס  וכיסויו

פריז   נבראו אלא      בדפוס וכסותה

דפוס   נבראו אלא      כלפס  וכיסוי  הה"ד          אף ידי יסדה

ירו1   נבראו אלא      כאלפס וכסוייה הה"ד          אף ידי יסדה

ירו2   נבראו אלא      כאלפס וכסויה  הה"ד          אף ידי יסדה

או3    נבראו אלא      באלפס וכסויה  הה"ד          אף ידי יסדה

או51   נבראו אלא      כאלפס וכסויה  הה"ד          אף ידי יסדה

--------------------------------------------------------------------

לונ                          קורא אני אליהם יעמדו יחדו  אמ"ר

וטי    ארץ וימיני טפחה  שמים                            אמ'

מינ                                                     א"ר

פריז                         קורא אני עליכם יעמדו יחדו  א"ר

דפוס   ארץ וימיני טפחה  שמים                            א"ר

ירו1   ארץ                                              אמ'

ירו2   ארץ וימיני טפחה  שמים                            אמ"ר

או3    ארץ וימיני טיפחה שמים                            א"ר

או51   ארץ וימיני טפחה  שמים קורא אני אליהם יעמדו יחדיו א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       שמע'  בן   אלע'  אם   כדעת הזאת שאבא א'   פעמים שהוא

וטי    ר' אלעזר בר   שמעון אם   כדעת      אבה  שאמ' פעמים שהוא

מינ       אלעזר ב"ר  שמעון כטעם שאמ'      אבא       פעמים שהוא

פריז      אלעזר בר'  שמעון אם   כדעת הזו  שאבא אומ' פעמים

דפוס      אלעזר בר'  שמעון אם   בדעת      אבא  שאמ' בכל   מקום

ירו1   ר' אלעזר ב"ש        אם   כדעת      אבא  שאמ' פעמים

ירו2      אלעזר בר"ש       אם   כדעת      אבא  שאמ' פעמים

או3       אלעזר בן   שמעון אם   כדעת      אבא  שאמ' פעמים שהוא

או51      אלעזר בר"ש       אם   כדעת      אבא  שאמר פעמים שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ        מקדים  ארץ  לשמים ופעמים שהוא מקדים  שמים לארץ

וטי        מקדים  שמים לארץ  פעמ'   שהוא מקדים  ארץ  לשמים אלא

מינ        מקדים  שמים לארץ  ופעמי' שהוא מקדי'  ארץ  לשמים

פריז              שמים וארץ

דפוס   הוא מקדים  שמים לארץ

ירו1       שמקדים שמים לארץ

ירו2       שמקדי' שמים לארץ  ופעמי'      שמקדי' ארץ  לשמים אלא

או3        מקדים  שמים לארץ  פעמים  שהוא מקדים  ארץ  לשמים אלא

או51       מקדים  שמים לארץ  ופעמים      שמקדים ארץ  לשמים אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ        מקום שהוא מקדים  שמים לארץ ויש מקום

וטי    בכל מקום הוא  מקדים  שמים לארץ     ובמקום אחד הוא אומ'

מינ

פריז

דפוס                                      ובמקום אחד הוא אומ'

ירו1                                      ובמקום אחר הוא אומ'

ירו2   בכל מקום      מקדים  שמים לארץ     ובמקו' אחד הוא אומ'

או3    בכל מקום      מקדים  שמים לארץ     ובמקום אחר הוא אומר

או51   בכל מקום [הוא מקדים] שמים לארץ     ובמקום א'  הוא אומר

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 שהוא מקדים ארץ לשמים אלא מלמד

וטי    ביום עשות יי אלים  ארץ ושמים                          מלמד

מינ

פריז                                                     אלא מלמד

דפוס   ביום עשות יי אלים  ארץ ושמים                      אלא מלמד

ירו1   ביום עשות    אלהים ארץ ושמים      מקדים ארץ לשמים     מלמד

ירו2   ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים                          מלמד

או3    ביום עשות יי       ארץ ושמים                          מלמד

או51   ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים                          מלמד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ששניהן שקולין        כאחת

וטי    ששניהן שקולין  שווין זה   בזה     בכל מקום הוא מקדים

מינ    ששניהם         שוים  כאחד

פריז   ששניהם שקולין        כאחד

דפוס   ששניהם שקולין  שוין  זה   בזה     בכל מקום הוא מקדים

ירו1          ששקולין       זה   כנגד זה בכל מקום     מקדים

ירו2   ששניהם שקולין        זה   כזה     בכל מקום     מקדי'

או3    ששניהם שקולין        כאחד         בכל מקום     מקדים

או51   ששניהם שקולין        כאחד         בכל מקום     מקדים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    תרין  לבני יונה ובמקום אחד הוא או'     ובן יונה או תר

מינ

פריז

דפוס   תורים לבני יונה ובמקום אחר הוא אומר    ובן יונה או תור

ירו1   תורים לבני יונה ובמקום אחד הוא אומר או בן  יונה או תור

ירו2   תורי' לבני יונה ובמקום א'      אומ'    ובן יונה או תור

או3    תורים לבני יונה ובמקום אחר הוא אומ'    ובן יונה או תור

או51   תורים לבני יונה ובמקום אחר הוא אומ'    ובן יונה או תור

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      יש   מק'  שהוא מקדים

וטי    לחטאת מלמד ששניהן שווין  זה   בזה בכל  מקום הוא  מקדים

מינ

פריז                                     יש   מקום שהוא מקדים

דפוס         מלמד ששניהן שוין   זה   בזה בכל  מקום הוא  מקדים

ירו1   לחטאת מלמד ששניהם שקולין זה   בזה בכל  מקום      מקדים

ירו2         מלמד ששניהם שקולים זה   כזה בכל  מקום      מקדים

או3    לחטאת מלמד ששניהם שקולין כאחד

או51   לחטאת מלמד ששניהם שקולין כאחד     [בכל מקום      מקדים

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה לאהרן ויש    מק'  שהוא מקדים אהרן למשה הוא אהרן ומשה

וטי    משה לאהרן ובמקום אחד  הוא  או'                 אהרן ומשה

מינ

פריז   משה לאהרן ויש    מקום שהוא מקדים אהרן למשה

דפוס   משה לאהרן ובמקום אחר  הוא  אומ'            הוא אהרן ומשה

ירו1   משה לאהרן ובמקום אחר       מקדים אהרן למשה

ירו2   משה לאהרן ובמקום א'        מקדים אהרן למשה

או3

או51   משה לאהרן ובמקום אח'       מקדים אהרן למשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא משה ואהרן אלא מלמ' ששניהן שקולין כאחד      יש

וטי                      מלמד ששניהן שוין   זה   בזה  בכל

מינ

פריז                 אלא מלמד ששניהם שקולין כאחד      יש

דפוס                     מלמד ששניהם שוים   זה   בזה  בכל

ירו1                     מלמד ששניהם שקולין זה   בזה  בכל

ירו2                     מלמד ששניהם שקולים זה   כזה  בכל

או3                                                   בכל

או51                     מלמד ששניהם שקולין זה   כזה] בכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום שהוא מקדים יהושע לכלב     ובמקום אחר     מקדים  כלב

וטי    מקום הוא  מקדים יהושע לכלב     ובמקום אחד הוא או'

מינ

פריז   מקום שהוא מקדים יהושע לכלב ויש מקום           שמקדים כלב

דפוס   מקום      מקדים יהושע לכלב     ובמקום אחר הוא אומ'

ירו1   מקום      מקדים יהושע לכלב     ובמקום אחר הוא אומר

ירו2   מקום      מקדים יהושע לכלב     ובמקום אחד הוא אומ'

או3    מקום הוא  מקדים יהושע לכלב     ובמקום אחר הוא אומ'

או51   מקום הוא  מקדים יהושע לכלב     ובמקום אחד הוא אומר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליהושע זולתי כלב בן יפנה  הקניזי וגו'

וטי           בלתי  כלב בן יפונה הקנזי  ויהושע בן נון

מינ

פריז   ליהושע זולתי כלב בן יפונה הקנזי  ויהושע בן נון וג' ויש

דפוס          בלתי  כלב בן יפונה הקניזי ויהושע בן נון

ירו1          בלתי  כלב בן יפונה וגו'

ירו2          בלתי  כלב בן יפונה וגו'

או3           בלתי  כלב בן יפונה הקניזי ויהושע בן נון

או51          בלתי  כלב בן יפונה הקניזי ויהושע בן נון

--------------------------------------------------------------------

לונ                               ויהושע בן נון וכלב בן יפנה

וטי

מינ

פריז   מקום שהוא מקדים יהושע לכלב ויהושע בן נון וכלב בן יפונה

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                     אלא מלמד ששניהן שקול'  כא'      בכל

וטי                         מלמד ששניהן שווין  זה   בזה בכל

מינ                                                     בכל

פריז   מן התרים את הארץ אלא מלמד ששניהם שקולין כאחד

דפוס                        מלמד ששניהם שוין   זה   בזה בכל

ירו1                        מלמד ששניהם שוין   זה   בזה בכל

ירו2                        מלמד ששניהם שקולים זה   כזה בכל

או3                         מלמד שניהם  שקולין זה   בזה בכל

או51                        מלמד ששניהם שקולין זה   בזה בכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום  הוא מקדים       אב       לאם ובמקום אחר הוא א'

וטי    מקום  הוא מקדים כיבוד אב       לאם ובמקום אחד הוא אומ'

מינ    מקום      הקדים כיבוד אב       לאם ובמקום אחד     אמר

פריז

דפוס   מקום      מקדים כבוד  אב לכבוד אם  ובמקום אחד הוא אומר

ירו1   מקום      מקדים כיבוד אב       לאם ובמקום אחר הוא אומ'

ירו2   מקדים           כבוד  אב לכבוד אם  ובמקום א'  הוא אומ'

או3    מקום  הוא מקדים כבוד  אב       לאם ובמקום אחר הוא אומ'

או51   מקום  הוא מקדים כיבוד אב       לאם ובמקום אחד הוא אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    איש אמו ואביו תיראו          מלמ' ששני'  שקו'    כא'

וטי    איש אמו ואביו תיראו          מלמד ששניהן שווין   זה   בזה

מינ    איש אמו ואביו תיראו          מלמד ששניהן שוים    כאחד

פריז

דפוס   איש אמו ואביו תיראו          מלמד ששניהם שקולים  זה   בזה

ירו1   איש אמו ואביו תיראו          מלמד        ששקולין זה   בזה

ירו2   איש אמו ואביו תיראו          מלמד ששניהם שקולים  זה   כזה

או3    איש אמו ואביו תיראו (ששניהם) מלמד ששניהם שקולין  זה   בזה

או51   איש אמו ואביו תיראו          מלמד ששניהם שקולין  זה   בזה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אבל אמרו  חכמים האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבין

מינ

פריז

דפוס   אבל אמרו  חכמים האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבי'

ירו1   אבל חכמים אמרו  האב קודם     בכל מקם  מפני שהוא ואמו חייבין

ירו2   אבל אמרו  חכמים האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבין

או3    אבל אמרו  חכמים האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבין

או51   אבל אמרו  חכמים האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    בכבוד   אביו

מינ                  בכל מקום הקדים יהושע לכלב ובמקום אחד אמ'

פריז

דפוס   בכבוד   אביו

ירו1   בכיבודו

ירו2   בכבודו

או3    בכבודו

או51           לאביו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           בכל מקום הוא

וטי

מינ    בלתי כלב בן יפונה הקניזי ויהושע בן נון

פריז                                          בכל מקום

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקדים תורין לבני יונה ובמק'  אחר א'  ובן יונה או תר  לחטאת

וטי

מינ

פריז         תורים לפני יונה ובמקום אחד או' ובן יונה או תור

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלמ' ששניהן שוין        בכל מקום הוא מקדים אברהם לאבות

וטי                            בכל מקום הוא מקדים אברהם לאבות

מינ                            בכל מקום     הקדים אברהם לאבות

פריז   מלמד ששניהם שקולין כאחד בכל מקום           אברהם לאבות

דפוס                           בכל מקום     מקדים אברהם לאבות

ירו1                           בכל מקום     מקדים אברהם לאבות

ירו2                           בכל מקום     מקדים אברהם לאבות

או3                            בכל מקום           אברהם לאבות

או51                           בכל מקום הוא מקדים אברהם לאבות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובמק'  אחר הוא או'                   וזכרתי את בריתי יעקב

וטי    וכן        הוא אומ'                  וזכרתי את בריתי יעקב

מינ    וכאן                הקדים יעקב לאבות וזכרתי את בריתי יעקב

פריז   ובמקום אחד     או'                   וזכרתי את בריתי יעקב

דפוס   וכאן                                 וזכרתי את בריתי יעקב

ירו1   ובמקםו אחר הוא אומר                  וזכרתי את בריתי יעקב

ירו2   ובמקום     הוא אומ'                  וזכרתי את בריתי יעקב

או3    ובמקום אחר הוא אומ'                  וזכרתי את בריתי יעקב

או51   ובמקום אחד הוא אומ'                  וזכרתי את בריתי יעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ואף  את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור

פריז   וגו'

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    מלמד ששל[ו]שתן שקולין זה בזה

מינ

פריז

דפוס   מלמד ששלשתן    שוין   זה בזה

ירו1   מלמד ששלשתן    שקולין זה בזה

ירו2   מלמד ששלשתן    שקולי' זה כזה

או3    מלמד ששלשתן    שקולין זה בזה

או51   מלמד ששלשתם    שקולין זה כזה