לונ    {ג}      יד ליד לא ינקה רע                  בר קפרא אמ'

וטי    {ג}      יד ליד לא ינקה רע וגו'             בר קפרא אמ'

מינ    {ג}      יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט בר קפרא אמ'

פריז   {ג}      יד ליד לא ינקה רע                  בר קפרא א'

דפוס   {ג} הה"ד יד ליד לא ינקה רע                  בר קפרא אמ'

ירו1   {ג}      יד ליד לא ינקה רע                  בר קפרא אמ'

ירו2   {ג}      יד ליד לא ינקה רע                  בר קפרא אמ'

או3    {ג}      יד ליד לא ינקה רע                  בר קפרא אמ'

או51   {ג}      יד ליד לא ינקה רע                  בר קפרא אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחז וכל מלכי     יש'   הרשעים אין להן חלק לעולם הבא מאי

וטי    אחז וכל מלכי     יש'   הרעים  אין להם חלק לעולם הבא

מינ    אחז וכל מלכי ארץ ישר'         אין להם חלק לעולם הבא מה

פריז   אחז וכל מלכי     ישראל הרשעים אין להם חלק לעולם הבא שנ'

דפוס   אחז וכל מלכי     ישראל הרשעים אין להם חלק לעולם הבא שנ'

ירו1   אחז וכל מלכי     ישראל הרעים  אין להם חלק לעה"ב

ירו2   אחז וכל מלכי     ישראל הרעים  אין להם חלק לעולם הבא שנא'

או3    אחז וכל מלכי     ישראל הרעים  אין להם חלק לעה"ב     [שנ']

או51   אחז וכל מלכי     ישראל הרשעים אין להם חלק לעה"ב     שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    טע'   כל  מלכיהם     נפלו ואין קורא בהם אלי והרי

וטי          וכל מלכיהם     נפלו ואין קורא בהם אלי והרי

מינ    טעמיה כל  מלכיהם     נפלו ואין קורא בהם אלי והרי

פריז         על  מלכי   הים נפלו וג'               והרי

דפוס         כל  מלכיהם     נפלו אין  קורא בהם אלי והרי

ירו1         וכל מלכיהם     נפלו אין  קורא בהם אלי והרי

ירו2         וכל מלכיהם     נפלו אין  קורא בהם אלי והרי

או3          וכל מלכיהם     נפלו ואין קורא בהם אלי והרי

או51         כל  מלכיהם     נפלו ואין קורא בהם אלי ו?ה/ח?רי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא ממנה  באיפטייה  של מלכים                 בימי עזיהו

וטי    הוא נימנה באיפטיה      שלמלכים               בימי עוזיהו

מינ    הוא ממנה  בפיפודיון של מלכים   ל()[נוה]

פריז   הוא נמנה  באפטיא    של מלכי'   צדיקים        בימי חזקיהו

דפוס   הוא נמנה  באיפטיא   של מלכים            שנ'  בימי עזיהו

ירו1   הוא נמנה  באיפטיא   של מלכים                 בימי עוזיהו

ירו2   הוא נמנה  באיפטיא   של מלכים            שנא' בימי עזיהו

או3    הוא נמנה  באיפטיא   של מלכים                 בימי עוזיהו

או51   הוא נמנה  באפטיא    של מלכים                 בימי עוזיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יותם אחז יחזקיה  מלכי       ר' אחא בש"ר    אלע'   ור' יוסי

וטי    יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה ר' אחא בשם  ר' אלעזר  ר'  יוסה

מינ                                ר' אחא בשם  ר' אלעזר  ור' יוסי

פריז   יותם אחז יחזקיהו            ר'             אלעזר  ר'  יוסי

דפוס   יותם אחז יחזקי'  מלכי יהודה ר' אחא בשם  ר' אלעזר  ור' יוסי

ירו1   יותם אחז יחזקיהו מלכי וגו'  ר' אחא בש"ר    אלעזר  ר'  יוסי

ירו2   יותם אחז יחזקיהו            ר' אחא בש"ר    אלעזר  ור' יוסי

או3    יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה ר' אחא בש"ר    אליעז' ר'  יוסי

או51   יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה ר' אחא בש"ר    אלעזר  ר'  יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש"ר לעזר ר' יוסי בש"ר       יהוש' בן לוי   אמ'  על  ידי

וטי                      בשם     ר' יהושע בן לוי        על  ידי

מינ                      בשם     ר' יהושע בן לוי        על  ידי

פריז                     בשם     ר' יהושע בן לוי

דפוס                     בשם     ר' יהושע בן ל   י אמ'  על  ידי

ירו1                     בשריב"ל                        ע"י

ירו2                     בשריב"ל                   אמרי ע"י

או3                      בשם        ריב"ל               ע"י

או51                     בשריב"ל                        ע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה   בו  בשת  פנים    כיצד

וטי    שהיה   בו  בושת פנים הא כאי  זה צד

מינ    שהיה   לו  בשת  פנים               שהיה כובש פניו לארץ

פריז   שהיה   לו  בשת  פנים הא כיצד

דפוס   שהיה   לו  בשת  פני'    כיצד

ירו1   שהיה   בו  בשת  פנים הא כיצד

ירו2   ש[ה]יה בו  בושת פנים הא כיצד

או3    שהיה   בו  בשת  פנים הא כיצד

או51   [שהיה  בו] בושת פנים הא כיצד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשעה שהיה הנביא   בא לקנתרן היה יוצא    למקום טומאה והופך

וטי    כיון שהיה הנביא   בא לקנתרו היה יוצא לו למקום טומאה והופך

מינ    בשע'      שהנביא  בא לקנתרו

פריז   בשעה שהיה נביא    בא וקנתנו היה יוצא    למקום טומאה והפך

דפוס   כיון      שהנביא  בא לקנתרו היה יוצא לו למקום טומאה

ירו1   כיון      שהנביא  בא לקנתרו היה יוצא לו למקום טומאה

ירו2             כשהנביא בא לקנתרו היה יוצא לו למקום טומאה

או3    כיון שהיה הנביא   בא לקנטרו היה יוצא    למקום טומאה

או51   כיון שהיה הנביא   בא לקנתרו היה יוצא לו למקום טומאה [והופך

--------------------------------------------------------------------

לונ    את פניו למקום טומאה כלומ' שאין השכינה שורה במקום טומאה

וטי    את פניו למקום טומאה לומר  שאין השכינה שורה במקום טומאה

מינ

פריז      פניו למקום טומאה כלומ' שאין שכינה  שורה במקום טומאה

דפוס                       לומ'  שאין שכינה  שורה במקום טומאה

ירו1                       לומ'  שאין השכינה שורה במקום טומאה

ירו2                       לומ'  שאין השכינה שורה במקו' טומאה

או3                        לומ'  שאין השכינה שורה במקום טומאה

או51      פניו ...]        לומ'  אין  השכינה שורה במקום טומאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד          ויאמר יי     אל   ישעיהו  צא

וטי    הדה  היא דכת' ויאמר יי     אל   ישעיהו  צא נא לקראת

מינ                  והוא  שהקב"ה אומ' לישעיהו צא    לקראת

פריז   הה"ד          ויאמר יי     אל   ישעיהו  צא נא לקראת

דפוס   הה"ד          ויאמר יי     אל   ישעיהו  צא נא לקראת

ירו1   הה"ד          ויאמר יי     אל   ישעיהו  צא נא לקראת

ירו2   הה"ד          ויאמר יי     אל   ישעיהו  צא נא לקראת

או3    הה"ד          ויאמר יי     אל   ישעיהו  צא נא לקראת

או51   הה"ד          ויאמר יי     אל   ישעיהו  צא נא לקראת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אחז

מינ    אחז אתה ושאר ישוב בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל

פריז   אחז אתה וג'           אל                           מסלת

דפוס   אחז אתה ושאר ישוב בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסלת

ירו1   אחז     וגו'          אל                           מסלת

ירו2   אחז     וגו'          אל                           מסילת

או3    אחז     וגו'          אל                           מסילת

או51   אחז     וגו'          אל                           מסלת

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אל  תהי קורא  כובס  אלא כובש

וטי                   אל  תהא קורא  כוביס אלא כוביש הא כאי  זה

מינ    מסילת שדה כובס

פריז         שדה כובס אל      תיקרי כובס  אלא כובש     מלמד

דפוס         שדה כובס אל  תהי קורא  כובס  אלא כובש     כיצד

ירו1         שדה כובס אל      תקרי  כובס  אלא כובש  הא כיצד

ירו2         שדה כובס                               הא כיצד

או3          שדה כובס אל      תיקרי כובס  אלא כובש  הא כיצד

או51         שדה כובס [אל     תיקרי כובס  אלא כובש] הא כיצד

--------------------------------------------------------------------

לונ                            מלמד   שהיה כובש את פניו

וטי    צד כיון שהיה הנביא   בא לקנתרו היה  כובש את פניו

מינ                                                     כובס שהיה

פריז                                  שהיה כובש    פניו

דפוס      כיון שהיה הנביא   בא לקנתרו      כובש    פניו

ירו1      כיון שבא  הנביא      לקנתרו היה  כובש    פניו

ירו2                כשהנביא בא לקנתרו היה  כובש    פניו

או3       כיון שהיה הנביא   בא לקנתרו היה  כובש    פניו

או51      כיון      שהנביא  בא לקנתרו היה  כובש    פניו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כובש פניו לארץ בשעת שהנביא בא לקנתרו והיה בורח למקום הטומאה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        ד"א על       ידי

וטי                                        ר'  אמ'  על  ידי

מינ    כלומ' שאין השכינה שורה במקום הטומאה ד"א על       ידי

פריז                                       ד"א על       ידי

דפוס                                       ר'  אומר על

ירו1                                       ר'  אמ'  ע"י

ירו2                                       ר'  אמ'  ע"י

או3                                        ר'  אמר  ע"י

או51                                       ד"א על       ידי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנתייסר     בבנו הבכור               ויהרג  זכרי     גבור

וטי    שנתייסר     בבנו הבכור הדה  היא דכת' ויהרג  ז?כ/ב?די גבור

מינ    שנתייסר (ל) בבנו כבודו הה"ד          ויהרג  זכרי     גבור

פריז   שנתייסר     בנו  הבכור               ויהרג  זבד      גבור

דפוס   שנתייסר על  בנו  הבכור הה"ד          ויהרג  זבדי     גבור

ירו1   שנתייסר     בבנו הבכור הה"ד          ויהרוג זכרי     גבור

ירו2   שנתייסר     בבנו הבכור הה"ד          ויהרוג זכרי     גבור

או3    שנתיסר      בבנו הבכור הה"ד          ויהרג  זבדי     גבור

או51   שנתייסר     בבנו הבכור הה"ד          ויהרוג זבדי     גבור

--------------------------------------------------------------------

לונ    אפרים

וטי    אפרים את מעשיהו בן    המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת

מינ    אפרים את מעשהו  בן    המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת

פריז   אפרים

דפוס   אפרים את מעשיהו בן    המלך ואת עזריקם נגיד הבית     את

ירו1   אפרים את מעשיהו בן    המלך ואת עזריקם נגד  הבית ואת

ירו2   אפרים את מעשיהו בן בן המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת

או3    אפרים את מעשיהו בן    המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואל

או51   אפרים את מעשיהו בן    המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ר' הושעיה רבא          על  ידי שהיה

וטי    אלקנה משנה המלך ר' הושעיא רבה   אמ'    על  ידי שהיה

מינ    אלקנה משנה למלך ר' הושעיה רבה   אמ'    על  ידי שהיה

פריז                   ר' הושעיא       א'     על  ידי שהיה

דפוס   אלקנה משנה המלך ר' הושעיא רבה   אמ'    על  ידי שהיה

ירו1   אלקנה משנה המלך ר' הושעי' בא'   אמ'    ע"י     שהיה

ירו2   אלקנה משנה המלך ר' הושעיא ב"א   אמ'    ע"י     שהיה

או3    אלקנה משנה המלך ר' הושעיה       אמ'    ע"י     שהיה

או51   אלקנה משנה המלך ר' הושעיא [רבה] א?ת/מ? ע"י     שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אביו צדיק                   ומנשה   לא היה אביו צדיק

וטי    אביו צדיק           (ומשנה) [ומנשה] לא היה אביו צדיק

מינ    אביו צדיק ובנו צדיק         ומנשה   לא היה אביו צדיק

פריז   אביו צדיק ובנו צדיק

דפוס   אביו צדיק

ירו1   אביו צדיק                   ומנשה   לא היה אביו צדיק

ירו2   אביו צדיק                   ומנשה   לא היה אביו צדיק

או3    אביו צדיק                   ומנשה   לא היה אביו צדיק

או51   אביו צדיק                   ומנשה   לא היה אביו צדיק

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא אחז היה אביו צדיק ובנו צדיק מנשה הוא אביו צדיק ובנו

וטי

מינ    אלא אחז היה אביו צדיק ובנו צדיק מנשה היה אביו צדיק ובנו

פריז                                   מנשה היה אביו צדיק ובנו

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    רשע הוא       שחזקיהו או'  הנה לשלום מר לי מר מר לי מלפני

וטי        הוא       שחזקיהו אמ'  הנה לשלום מר לי מר מר לי מלפני

מינ    רשע והוא שאמ' חזקיה        הנה לשלום מר לי מר מר לי מלפני

פריז   רשע הוא       שחזקיהו א'   הנה לשלום מר לי מר מר לי מפני

דפוס       הוא       שחזקיה  אומ' הנה לשלום מר לי מר מר לי מלפני

ירו1       הוא       שחזקיה  אמר  הנה לשלום מר לי מר מר לי מלפני

ירו2       הוא       שחזקיהו אמ'  הנה לשלום מר לי מר מר לי מלפני

או3        הוא       שחזקיהו אומר הנה לשלום מר לי מר מר לי מלפני

או51       הוא       שחזקיהו אומר הנה לשלום מר לי מר מר לי מלפני

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחז  ומר  לי אחרי   מנשה

וטי    מאחז ומר  לי מאחריי ממנשה

מינ         מר   לי מאחרי  (מה   לי) מר לי מלפני על אחז אבא מר

פריז   אחז  ומר  לי מפני   מנשה

דפוס   מאחז מר   לי מאחרי  ממנשה

ירו1   אחז  ומר  לי מאחרי  מנשה

ירו2   אחז          ומאחרי מנשה

או3    אחז  ומר  לי מאחרי  מנשה

או51   אחז  ו[מר לי ]מאחרי מנשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                         אלא מנשה היה אביו צדיק ובנו רשע

מינ    לי מאחרי על מנשה בני

פריז

דפוס                        אלא מנשה היה אביו צדיק ובנו רשע

ירו1                        אלא מנשה היה אביו צדיק ובנו רשע

ירו2                        אלא מנשה היה אביו צדיק ובנו רשע

או3                         אלא מנשה היה אביו צדיק ובנו רשע

או51                        אלא מנשה היה אביו צדיק ובנו רשע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   וזרע צדיק

וטי    אבל אחז     היה אביו צדיק ובנו צדיק א"ר  סימון זרע  צדיק

מינ                                        א"ר  פנחס  זרע  צדיק

פריז

דפוס   אבל אחז     היה אביו צדיק ובנו צדיק א"ר  סימון זרע  צדיקים

ירו1   אבל אחז     היה אביו צדיק ובנו צדיק א"ר  סימון זרע  צדיק

ירו2   אבל אחז     היה אביו צדיק ובנו צדיק אמ"ר סימון זרע  צדיק

או3    אבל אחז(יה) היה אביו צדיק ובנו צדיק א"ר  סימון זרע  צדיקים

או51   אבל אחז     היה אביו צדיק ובנו צדיק א"ר  סימון זרע  צדיק

--------------------------------------------------------------------

לונ    נמלט אין כת'      זרע שהיה מושחר כיון אלא וזרע

וטי    נמלט אין כת'  כן                      אלא זרע

מינ    נמלט אין כתו' כאן                     אלא זרע

פריז                                             וזרע

דפוס        אין כתוב כאן                     אלא וזרע

ירו1        אין כתי' כאן                     אלא וזרע

ירו2        אין כתי' כאן                     אלא וזרע

או3    נמלט אין כתי' כאן                     אלא וזרע

או51   נמלט אין כתי' כאן                     אלא וזרע

--------------------------------------------------------------------

לונ    צדיקים נמלט    זרע שהיה מושחר  בין  שני צדיקים  נמלט אמ"ר

וטי    צדיקים נמלט    זרע שהוא מושחל  מבין שני צדיקים  נמלט א"ר

מינ    צדיקים נמלט(ו) זרע שהוא משול   בין  שני צדיקים  נמלט ד"א

פריז   צדיק   נמלט    זרע שהוא מושלך  בין  שני צדיקים  נמלט א"ר

דפוס                  זרע      שמושחל מבין שני צדיקים  נמלט א"ר

ירו1   צדיקי' נמלט    זרע שהוא מושחל  מבין שני הצדיקי' נמלט א"ר

ירו2   צדיקים נמלט    זרע שהוא מושך   מבין שני הצדיקים נמלט אמ"ר

או3    צדיקי' נמלט    זרע שהוא מושחל  מבין שני הצדיקים נמלט א"ר

או51   צדיקים נמלט    זרע שהוא מושחל  מבין שני צדיקים  נמלט א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    פינחס כל         העושה מצוה בעולם הזה והוא מבקש  ליטול

וטי    פינחס כל מי שהוא עושה  מצוה                ומבקש ליטול

מינ

פריז   פנחס  כל         העושה מצוה בעולם הזה      מבקש  ליטול

דפוס   פינחס כל מי      שעושה מצוה                ומבקש ליטול

ירו1   פינחס כל מי שהוא עושה  מצוה                ומבקש ליטול

ירו2   פנחס  כל מי      שעושה מצוה                ומבקש ליטול

או3    פנחס  כל מי שהוא עושה  מצוה                ומבקש ליטול

או51   פנחס  כל מי שהוא עושה  מצוה                ומבקש ליטול

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכרו עליה מיד יד  ליד לא ינקה  רע רשע הוא    ואינו מניח

וטי    שכרו עליה מיד רשע הוא לא יינקה    רשע הוא    ואינו מניח

מינ                  יד  ליד לא ינקה  רע     הוא זה (ואין מניח

פריז   שכרו      מיד יד  ליד לא ינקה     רשע הוא    ואינו מנכה

דפוס   שכרו עליה מיד יד  ליד לא ינקה     רשע הוא    ואינו מניח

ירו1   שכרו עליה מיד רשע הוא לא ינקה     רשע הוא    ואינו מניח

ירו2   שכרו עליה מיד רשע הוא לא ינקה     רשע הוא    ואינו מניח

או3    שכרו עליה מיד רשע הוא לא ינקה     רשע הוא    ואינו מניח

או51   שכרו עליה מיד רשע הוא לא ינקה     רשע הוא    ואינו מניח

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבניו כלום

וטי    לבניו כלום

מינ    לבניו כלום) שהוא עושה מצוה ותובע שכרה מיד אמ' הקב"ה לא

פריז   לו    כלום

דפוס   לבניו כלום

ירו1   לבניו כלום

ירו2   לבניו כלום

או3    לבניו כלום

או51   לבניו כלום

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   כאינש

וטי                                        א"ר  סימון כאנש

מינ    ינקה רע הוא זה ואין מניח לבניו כלום א"ר  פנחס  באינש

פריז                                                  כאיניש

דפוס                                       א"ר  סימון כאנש

ירו1                                       א"ר  סימון כאינש

ירו2                                       אמ"ר סימון כאינש

או3                                        א"ר  סימון כאינש

או51                                       א"ר  סימון כאיניש

--------------------------------------------------------------------

לונ    דא'         הא סקא  והא סלעא  והא סאתא קום כול      כך

וטי    דאמר        הא סקה  הא  סלעה  הא  סאתה קום     אכול כך

מינ    דאמר לחבריה הא סקא  והא סילעא והא סאתא קום כו'      כך

פריז   דא'         הא סלעא והא שקא   והא סאתא קום מל       לך

דפוס   דאמ'        הא סקא  הא  סילעא הא  סאתא קום טול      כך

ירו1   דאמ'        הא שקא  הא  סלעא  הא  סאתם     טול אכול כך

ירו2   דאמ'        הא שקא  הא  סלעא  הא  סאתם     טול אכול כך

או3    דאמר        הא שקא  הא  סלעא  הא  סאתם קום     אכול כך

או51   דאמר        הא שקא  הא  סלעא  הא  סאתא קום     אכול כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו ביקשו אבות הראשונים       שכר  מצוות      שעשו

וטי    אילו ביקשו אבות הראשונים ליטול שכר  מצוות קלות שעשו

מינ    אילו בקשו  אבות העולם    מתן   שכרן

פריז   אלו  בקשו  אבות                שכר  מצות

דפוס   אלו  בקשו  אבות הראשוני' ליטול שכר  מצות  קלות שעשו

ירו1   אלו  בקשו  אבות          ליטול שכר  מצות  קלות שעשו

ירו2   אלו  בקשו  אבות          ליטול שכרן ממצות      שעשו לא

או3    אלו  בקשו  אבות          ליטול שכר  מצות  קלות שעשו

או51   אלו  בקשו  אבות          ליטול שכר  מצוות קלות שעשו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעולם הזה מהיכן היתה זכות  עומדת      לבניהם  (אחר)

וטי    בעולם הזה מאיכן היתה זכות  עומדת      לבניהן

מינ    בעולם הזה היאך       זכותן עומדת להן  ולבניהן

פריז   בעולם הזה היכן  היתה       עומדת זכות לבניהם

דפוס   בעולם הזה מהיכן היתה זכות  עומדת      לבניהם

ירו1   בעה"ז     לא    היתה זכות  עומדת      לבניהם

ירו2   בעה"ז     לא    היתה זכות  עומדת      לבניהם

או3    בעה"ז     לא    היתה זכות  עומדת      לבניהם

או51   בעה"ז     לא    היתה זכותם עומדת      לבניהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחריהם               וזכרתי את בריתי יעקב

וטי    אחריהן שהרי הוא או'  וזכרתי את בריתי יעקב וגו'

מינ    אחריהן               וזכרתי את בריתי יעקב את     בריתי

פריז   אחריהם               וזכרתי את בריתי יעקב

דפוס   אחריהם שהרי הוא אומ' וזכרתי את בריתי יעקב

ירו1   אחריהם שהרי הוא אומ' וזכרתי את בריתי יעקב

ירו2   אחריהם שהרי הוא אומ' וזכרתי את בריתי יעקב

או3    אחריהם שהרי     אומר וזכרתי את בריתי יעקב וגו'

או51   אחריהם שהרי     אמ'  וזכרתי את בריתי יעקב [וגו']

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51