לונ    {ד}                               ועתה כה אמר יי בוראך

וטי    {ד}                               ועתה כה אמר יי בוראך

מינ    {ד}                                    כה אמר יי בוראך

פריז   {ד}                               ועתה כה     יי בוראך

דפוס   {ד} ד"א וזכרתי את בריתי יעקב הה"ד ועתה כה אמר יי בוראך

ירו1   {ד}                               ועתה כה אמר יי בוראך

ירו2   {ד}                               ועתה כה אמר יי בוראך

או3    {ד}                               ועתה כה אמר יי בוראך

או51   {ד}                               ועתה כה אמר יי בוראך

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעקב

וטי    יעקב ויוצרך ישראל

מינ    יעקב ויוצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה

פריז   יעקב ויוצרך ישראל

דפוס   יעקב ויוצרך ישראל

ירו1   יעקב ויוצרך ישראל

ירו2   יעקב ויוצרך ישראל

או3    יעקב ויוצרך ישראל

או51   יעקב ויוצרך ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' פינחס בש"ר    ראובן     אמ'    הק'   לעולמו עולמי עולמי

וטי    ר' פינחס בשם  ר' ראובן     אמ'    הקב"ה לעולמו עולמי עולמי

מינ    ר' פנחס  בש'  רב ראובן     אמ' לו הקב"ה לעולמו עולמי

פריז   ר' פנחס  בשם  ר' ראובן א'  אמ'    הקב"ה לעולמו עולמי עולמי

דפוס   ר' פנחס  בשם  ר' ראובן     אמר    הקב"ה לעולמו עולמי עולמי

ירו1   ר' פינחס בש"ר    ראובן אמ' אמ'    הקב"ה        עולמי

ירו2

או3    ר' פנחס  בש"ר    ראובן אמ' אמ'    הקב"ה לעולמו עולמי

או51   ר' פנחס  בש"ר    ראובן     אמ'    הקב"ה לעולמו עולמי

--------------------------------------------------------------------

לונ                     אומר לך מי בראך  אומר לך מי יצרך  יעקב

וטי                     אומר לך מי בראך  אומר לך מי יצרך  יעקב

מינ    מי בראך ומי יצרך אמור לך מי בראך  אמור לך מי יצרך  יעקב

פריז                    א'   לך מי בראך  א'   לך מי יוצרך יעקב

דפוס                    אומ' לך מי בראך          מי יצרך  יעקב

ירו1                    אומ' לך מי בוראך אומ' לך מי יצרך  יעקב

ירו2

או3                     אומ' לך מי יצרך                   יעקב

או51                    אומ' לך מי בראך          מי יצרך  יעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ    בראך  יש'   יצרך  דכ'        בוראך יעקב ויוצרך יש'

וטי    בראך  יש'   יצרך  דכת'       בוראך יעקב ויוצרך ישראל

מינ    בראך  ישר'  יצרך

פריז   בוראך ישראל יוצרך דכת'       בוראך יעקב ויוצרך ישראל

דפוס   בראך  יעקב  יצרך  ככתו'      בוראך יעקב ויוצרך ישראל

ירו1   בראך  ישראל יצרך  דכתי'      בוראך יעקב ויוצרך ישראל

ירו2

או3    בראך  ישראל יצרך  דכתי'      בוראך יעקב ויוצרך ישראל

או51   בראך  ישראל יצרך  דכתי' (בה) בוראך יעקב יוצרך  ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יהושע דסיכנין בש"ר              לוי אמ' בהמות לא נבראו

וטי    ר' יהושע דסכנין  בשם   ר'          לוי     בהמות לא נברא

מינ

פריז   ר' יהושע דסכנין  בשם   ר' יהושע בן לוי אמ' בהמות לא נבראו

דפוס   ר' יהושע דסכני   בשם   ר           לוי אמ' בהמות לא נבראו

ירו1   ר' יהושע דסכנין  בשר"ל                 אמ' בהמות לא נבראו

ירו2   ר' יהושע דסכנין  בשר"ל                 אמ' בהמות לא נבראו

או3    ר' יהושע דסכנין  בשר"ל                     בהמות לא נבראו

או51   ר' יהושע דסכנין  בשר"ל                 אמר בהמות לא נבראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא בזכותו    שליעקב דכ'   הנה נא בהמות

וטי    אלא בזכותו    שליעקב הדה"ד הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך

מינ

פריז   אלא בשביל     יעקב         הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך וג'

דפוס   אלא בזכותו של יעקב   הה"ד  הנה    בהמות אשר עשיתי עמך

ירו1   אלא בזכו'     יעקב   הה"ד  הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר

ירו2   אלא בזכות     יעקב   הה"ד  הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר

או3    אלא בזכות     יעקב   דכתיב הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך

או51   אלא בשביל     יעקב   הה"ד  הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ר' יהושע     בן  נחמ'     בש"ר    חנינה

וטי                  ר' יהושע     בר  נחמיה    בשם  ר' חננא

מינ              אמ' ר' ברכיה

פריז                 ר' יהושע בשם ר'  נחמיה א' בשם  ר' חנינא

דפוס                 ר' יהושע     בר' נחמיה    בשם  ר' חננא

ירו1   כבקר יאכל     ר' יהושע     בר  נחמיה    בש"ר    חנינא

ירו2   בבקר יאכל     ר' יהושע     בר' נחמיה    בש"ר    חנין

או3                  ר' יהושע     בר  נחמיה    בש"ר    חנינא

או51                 ר' יהושע     בר' נחמיא    בש"ר    חנינא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר  יצ'       שמים וארץ לא נבראו אלא בזכותו    שליעקב מאי

וטי    בר  יצחק      שמים וארץ לא נבראו אלא בזכותו    שליעקב דכת'

מינ                  שמים וארץ לא נבראו אלא בזכותו של יעקב   הה"ד

פריז   בר' יצחק      שמים וארץ לא נבראו אלא בשביל     יעקב   שנ'

דפוס   בר  יצחק  אמ' שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות     יעקב   דכתי'

ירו1   בר  יצחק  אמ' שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות     יעקב   דכתי'

ירו2   בר  יצחק  אמר שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות     יעקב   דכתי'

או3    בר  יצחק  אמ' שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות     יעקב   דכתי'

או51   [בר יצחק]     שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות     יעקב   הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    טע' ויקם עדות ביעקב אין  עדות           אלא שמים וארץ

וטי        ויקם עדות ביעקב ואין עדות           אלא שמים וארץ

מינ        ויקם עדות ביעקב ואין עדות           אלא שמים וארץ

פריז       ויקם עדות ביעקב אין  עדות           אלא שמים וארץ

דפוס       ויקם עדות ביעקב ואין עדות האמור כאן אלא שמים וארץ

ירו1       ויקם עדות ביעקב ואין עדות           אלא שמים וארץ

ירו2       ויקם עדות ביעקב ואין עדות           אלא שמים וארץ

או3        ויקם עדות ביעקב ואין עדות           אלא שמים וארץ

או51       ויקם עדות ביעקב ואין עדות           אלא שמים [וארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכת'          העידתי  בכם היום את השמים ואת הא'

וטי    הכמה  דאת אמ' העידתי  בכם היום את השמים ואת הארץ

מינ    שנ'           העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ

פריז   שנ'           העידתי  בכם היום את השמים ואת הארץ וג'

דפוס   כד"א          העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ אמר

ירו1   דכתי'         העידותי בכם היום את השמי' ואת הארץ

ירו2   דכתי'         העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ

או3    דכתי'         העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ

או51   הה"ד]         העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'   ברכיה אמ' שמים וארץ לא נבראו אלא בזכותו    שליע' ששמו

וטי    א"ר  ברכיה     שמים וארץ לא נבראו אלא בזכותן

מינ    א"ר  בנייה     שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות

פריז   ר'   ברכיה א'  שמים וארץ לא נבראו אלא בזכותו של יעקב  ששמו

דפוס   ר'   ברכיה     שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות

ירו1   א"ר  ברכיה     שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות

ירו2   אמ"ר ברכיה     שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות

או3    א"ר  ברכיה     שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות

או51   א"ר  ברכיה     שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   מאי   טע' בראשית ברא אלים  את השמ'  וא' הא'  ואין

וטי    שליש' דכת'      בראשית ברא אלים  את השמים          ואין

מינ    ישראל שנ'

פריז   ישראל שנ'       בראשית ברא אלהים                   ואין

דפוס   ישראל דכתיב     בראשית ברא אלהים                   ואין

ירו1   ישראל דכתי'     בראשי' ברא אלהים את השמים ואת הארץ ואין

ירו2   ישראל דכתי'     בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ואין

או3    ישראל דכתי'     בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ואין

או51   ישראל דכתי'     בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ואין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ראשית אלא יש'   כדמ[ד]ת?אמ'?       קודש יש'   ליי ראשית

וטי    ראשית אלא ישראל דכת'               קודש       ליי ראשית

מינ                                       קדש  ישר'  ליש ראשית

פריז   ראשית אלא ישראל שנ'                קדש  ישראל ליי ראשית

דפוס   ראשית אלא ישראל שנאמ'              קדש  ישראל ליי ראשית

ירו1   ראשי' אלא ישראל דכתי'              קדש  ישר'  ליי ראשי'

ירו2   ראשית אלא ישראל דכתי'              קדש  ישראל ליי ראשית

או3    ראשית אלא ישראל דכתי'              קדש  ישראל ליי ראשית

או51   ראשית אלא ישראל דכתי'        [ביה] קדש  ישראל ליי ראשית

--------------------------------------------------------------------

לונ    תבואתו

וטי    תבואתו

מינ    תבואתו ואין ראשית אלא שמים וארץ שנ' בראשית ברא אלהים את

פריז   תבואתו

דפוס   תבואתו

ירו1   תבואתו

ירו2   תבואתה

או3    תבואתו

או51   תבואתה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                   א"ר     בניה  שמים וארץ שמים וארץ לא נבראו

מינ    השמים ואת הארץ

פריז

דפוס                  אמר  ר' אחא   שמים וארץ           לא נבראו

ירו1                  א"ר     ברכיה שמים וארץ           לא נבראו

ירו2                  אמ"ר    ברכיה שמים וארץ           לא נבראו

או3                   א"ר     ברכיה שמים וארץ           לא נבראו

או51                  א"ר     ברכיה שמים וארץ           לא נבראו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אלא בזכותו שלמשה דכת'  וירא ראשית לו

מינ

פריז

דפוס   אלא בזכות  משה   שנאמ' וירא ראשית לו

ירו1   אלא בזכות  משה   דכתי' וירא ראשי' לו כי   שם חלקת מחוקק

ירו2   אלא בזכות  משה   שנא'  וירא ראשית לו וגו'

או3    אלא בזכות  משה   שנא'  וירא ראשית לו

או51   אלא בזכות  משה   שנא'  וירא ראשית לו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         א"ר אחא בהמות ולוייתן לא נבראו אלא בזכות של יעקב הה"ד

פריז

דפוס

ירו1   ספון

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      אמ"ר     אבהו  הכל

וטי                                      א'   רבי אבהוא הכל

מינ    והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך רבנן     אמרי  הכל

פריז                                     א"ר      אבא   והכל

דפוס                                     אמר  ר'  אבהו  הכל

ירו1                                     א"ר      אבהו

ירו2                                     אמ"ר     אבהו

או3                                      א"ר      אבהו

או51                                     א"ר      אבהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא נוצרו       אלא בזכותו    שליעק' הה"ד           לא כאלה

וטי    לא נוצר        אלא בזכותו    שליעקב הדה   היא דכת' לא כאלה

מינ    לא נבראו       אלא בזכותו של יעקב   הה"ד           לא כאלה

פריז   לא נוצרו       אלא בזכות     יעקב   הה"ד           לא כאלה

דפוס   לא נוצר        אלא בזכות     יעקב   הה"ד           לא כאלה

ירו1   לא נוצר  הכל   אלא בזכות     יעקב   הה"ד           לא כאלה

ירו2   לא נוצר  ?הכל? אלא בזכות     יעקב   הה"ד           לא כאלה

או3    לא נוצר  הכל   אלא בשביל     יעקב   שנא'           לא כאלה

או51   לא נוצר  הכל   אלא בזכות     יעקב   דכתי'          לא כאלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלק     יעקב כי יוצר הכל

וטי    חלק     יעקב כי יוצר הכל           יעקב יוצר הכל הוא

מינ    חלק     יעקב כי יוצר הכל הוא

פריז   חלק     יעקב כי יוצר הכל הוא

דפוס   יע  ח ק יעקב כי יוצר הכל הוא בשביל יעקב יצר  הכל

ירו1   חלק     יעקב כי יוצר הכל הוא

ירו2   חלק     יעקב כי יוצר הכל הוא

או3    חלק     יעקב כי יוצר הכל           יעקב יוצר הכל

או51   חלק     יעקב כי יוצר הכל הוא       יעקב יוצר הכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' ברכיה ור'  לוי  בש"ר       שמואל בר נחמ'     אברהם לא

וטי    ר' ברכיה ור'  לוי  בשם     ר' שמואל בר נחמן     אברהם לא

מינ    ר' ברכיה ור'  חלבו בשם     ר' ישמע' בר נחמן

פריז   ר' ברכיה ר'   לוי  בשם     ר' שמו'  בר נחמן     אברהם לא

דפוס   ר' ברכיה ור'  לוי  בשם     ר' שמואל בר נחמן אמר אברהם לא

ירו1   ר' ברכיה ור"ל      בשרשב"ן                  אמ' אברהם לא

ירו2   ר' ברכיה ור"ל      בשרשב"ן                  אמ' אברהם לא

או3    ר' ברכיה ור'  לוי  בש"ר       שמואל בר נחמן אמ' אברהם לא

או51   ר' ברכיה ור'  לוי  בש"ר       שמואל בר נחמן אמ' אברהם לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ניצל  מכבשן האש אלא בזכות     שליעקב

וטי    ניצול מכבשן האש אלא בזכותו    שליעקב

מינ

פריז   ניצל  מכבשן האש אלא בזכותו של יעקב   הה"ד כה אמר יי אל

דפוס   ניצול מכבשן האש אלא בזכות     יעקב

ירו1   ניצל  מכבשן האש אלא בזכות     יעקב

ירו2   ניצל  מכבשן האש אלא בזכות     יעקב

או3    ניצל  מכבשן האש אלא בזכות     יעקב

או51   ניצל  מכבשן האש אלא בזכות     יעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ                              משל למה הד'  דומ' למלך שהיה

וטי                                                לאחד שהיה

מינ                                                לאחד שהיה

פריז   בית יעקב אשר פדה את אברהם משל למה הדבר דומה למלך שהיה

דפוס                             משל               לאחד שהיה

ירו1                             משל               לא'  שהיה

ירו2                             משל               לא'  שהיה

או3                                                לאחד שהיה

או51                                               לא'  שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ         נידון  לפני        השלטון   ויצא   דינו מלפני השלטון

וטי    עומד ונידון לפני        שילטון   ויצא   דינו מלפני שילטון

מינ    לו   דין    לפני        שלטון

פריז        נדון   לפני        השלטון   ויצא        מלפני

דפוס   עומד ונידון לפני        שלטון    ויצא   דינו לפני  שלטון

ירו1   עומד        לפני        השלטון   ונדון

ירו2   עומד        לפני        השלטון   ונדון

או3    עומד ונדון  לפני        השלטון   ונדון

או51   עומד ונדון  לפני (המלך) [השלטון] ונידון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לישרף בא  אותו השלטון  ראה  באיסטרלוגייא      שלו     וראה

וטי    לישרף צפה אותו השילטון      באסטרו(ג)[ל]וגייה     שלו וראה

מינ          צפה      שלטון

פריז   לישרף בא  אותו השלטון  וראה באיסטרוליגיא          שלו

דפוס   לישרף צפה אותו השלטון       באצטרוגלי             שלו וראה

ירו1   לישרף צפה      השלטון       באצטולוגיאה           שלו וראה

ירו2   לישרף צפה      השלטון       באסטרוגליא            שלו וראה

או3    לישרף צפה אותו השלטון       באיסטרולוגניאה        שלו וראה

או51   לישרף צפה אותו השלטון       באיסטרולוגיאה         שלו וראה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהוא עתיד  להוליד בת   והיא עתידה להינשא למלך   אמ' כדיי

וטי    שהוא עומד  להוליד בת   והיא       ניסית  למלך   אמ' כדיי

מינ                      שבתו      עתידה לינשא  למלכות     כדאי

פריז   שהוא עתיד  להוליד בת   והיא עתידה להנשא  למלך   א'  כדיי

דפוס        שעתי' להולי' בת   שהיא       נשאת   למלך   אמר כדו

ירו1   שהוא עתיד  להוליד בת   והיא       נשאת   למלך   אמ' כדאי

ירו2   שהוא עתיד  להוליד בת   והיא       נשאת   למלך   אמ' כדאי

או3    שהוא עתיד  להוליד בת   והיא       נשאת   למלך   אמ' כדאי

או51   שהוא עתיד  להוליד בת   והיא       נשאת   למלך   אמר כדאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא להינצל      בזכות  בתו שהוא עתיד להוליד    והיא נישאת

וטי    הוא להינצל      בזכות  בתו שהוא עתיד להוליד בת והיא ניסית

מינ    היא שינצל  אביה בזכותה

פריז   הוא להנצל       בזכות  בתו

דפוס   הוא להנצל       בזכות  בתו שהוא עתי' להוליד

ירו1   הוא להנצל       בזכות  בתו

ירו2   הוא להנצל       בזכות  בתו

או3    הוא לינצל       בזכות  בתו

או51   הוא להנצל       בזכות  בתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    למלך כך אברהם יצא       דינו       מלפני נמרד   להישרף

וטי    למלך כך אברהם יצא       דינו       מלפני נימרוד לישרף

מינ         כך

פריז        כך אברהם יצא                  מלפני נמרוד  לישרף

דפוס        כך אברהם יצא  ממנו דינו       מלפני נמרוד  לישרף

ירו1        כך אברהם יוצא      דינו       מלפני נמרוד  לישרף

ירו2        כך אברהם יצא       דינו       מלפני נמרוד  לישרף

או3         כך אברהם יוצא      דינו לישרף מלפני נמרוד

או51        כך אברהם יוצא      דינו לישרף מלפני נמרוד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        בשעה שנתחתם גזר דינו של אברהם אבינו לירד בתוך כבשן

פריז   באש

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ        וצפה הקב"ה       שיעקב עתיד לצאת  ממנו

וטי        וצפה הקב"ה       שיעקב עתיד לעמוד ממנו      אמר

מינ    האש צפה  הקב"ה       שיעקב עתיד לצאת  ממנו      אמ' יעקב

פריז       וצפה הקב"ה שעתיד            לצאת  ממנו יעקב

דפוס       וצפה הקב"ה       שיעקב עתיד לצאת  ממנו      אמר

ירו1       וצפה הקב"ה שעתיד יעקב       לצאת  ממנו      אמ'

ירו2       וצפה הקב"ה שעתיד יעקב       לצאת  ממנו      אמ'

או3        וצפה הקב"ה שעתיד יעקב       לצאת  ממנו      אמ'

או51       וצפה הב"ה  שעתיד יעקב       לצאת  ממנו      אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              הה"ד

וטי    כדיי הוא       להינצל       בזכותו שליעקב הדה  היא דכת'

מינ    כדיי           שינצל  אברהם בזכותו

פריז            וירד  להצילו                     הה"ד

דפוס   כדי  הוא       לינצל        בזכות  יעקב   הה"ד

ירו1   כדאי הוא אברהם להנצל        בזכות  יעקב   הה"ד

ירו2   כדאי הוא אברהם להנצל        בזכות  יעקב   הה"ד

או3    כדאי הוא אברהם להנצל        בזכות  יעקב   הה"ד

או51   כדאי הוא אברהם להנצל        בזכות  יעקב   הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכן כה  אמר יי  אל בית יעקב  אשר פדה את אברהם

וטי    לכן כה  אמר יי  אל בית יעקב  אשר פדה את אברהם         יעקב

מינ

פריז   לכן כה  אמר יי  אל בית יעקב  אשר פדה את אברהם מכל צרה

דפוס       כה  אמר יי  אל בית ישראל אשר פדה את אברהם

ירו1   לכן כה  אמר יי  אל בית יעקב  אשר פדה את אברהם

ירו2   לכן כה  אמר יי  אל בית יעקב  אשר פדה את אברהם

או3                    אל בית יעקב  אשר פדה את אברהם

או51       [כה אמר יי] אל בית יעקב  אשר פדה את אברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ורבנן  אמ'   אברהם       עצמו לא נברא

וטי    פדה את אברהם ורבנין אמרין אברהם       עצמו לא נברא

מינ                 רבנן   אמ'   אברהם   וכל עצמו לא נברא

פריז                ורבנין אמרין אברהם       עצמו לא נברא

דפוס                ורבנין אמרי' אברהם       עצמו לא נברא

ירו1                ורבנין אמרי  אברהם       עצמו לא נברא

ירו2                ורבני' אמרי  אב[ר]הם     עצמו לא נברא

או3                 ורבנין אמרי  אברהם       עצמו לא נברא

או51                ורבנין אמרי  אברהם       עצמו לא נברא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא בזכותו    שליעקב ה'   ה"ד  כי ידעתיו למען אשר לא יצוה

וטי    אלא בזכותו    שליעקב ה"ה  דכת' כי ידעתיו למען אשר    יצוה

מינ    אלא בזכות  של יעקב   הה"ד      כי ידעתיו למען אשר    יצוה

פריז   אלא בזכותו של יעקב   הה"ד      כי ידעתיו למען אשר    יצוה

דפוס   אלא בזכותו של יעקב   הה"ד      כי ידעתיו למען אשר    יצוה

ירו1   אלא בשביל     יעקב   הה"ד      כי ידעתיו למען אר     יצוה

ירו2   אלא בשביל     יעקב   הה"ד      כי ידעתיו למען אשר    יצוה

או3    אלא בשביל     יעקב   הה"ד      כי ידעתיו למען אשר    יצוה

או51   אלא בזכות     יעקב   הה"ד      כי ידעתיו למען אשר    יצוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את   בניו ואת  ביתו אחריו

וטי    וגו'                                   לעשות צדקה ומשפט

מינ    את   בניו ואת  ביתו אחריו ושמרו דרך יי לעשות צדק' ומשפט

פריז   את   בניו ואת  ביתו אחריו ושמרו דרך יי לעשות צדקה ומשפט

דפוס   אל   בניו ואת  ביתו אחריו ושמרו דרך יי לעשות צדקה ומשפט

ירו1   וגו'

ירו2   את   בניו וגו'

או3    את   בניו ואת  ביתו אחריו ושמרו דרך יי לעשות צדקה ומשפט

או51   את   בניו ואת  ביתו אחריו ושמרו דרך יי לעשות צדקה ומשפט

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואין צדקה ומשפט אלא ביעקב כמדמ'         משפט

וטי    ואין משפט וצדקה אלא ביעקב דכת'          משפט

מינ    ואין משפט וצדקה אלא ביעקב שנ'   ועז מלך משפט כוונת' משפט

פריז   ואין צדקה ומשפט אלא יעקב  כד"א          משפט

דפוס   ואין צדקה ומשפט אלא ביעקב שנאמ'         משפט

ירו1   ואין צדקה ומשפט אלא יעקב  דכתיב         משפט

ירו2   ואין צדקה ומשפט אלא יעקב  שנא'          משפט

או3    ואין צדקה ומשפט אלא יעקב  דכתי'         משפט

או51   ואין צדקה ומשפט אלא יעקב  הה"ד          משפט

--------------------------------------------------------------------

לונ    וצדקה ביעקב

וטי    וצדקה ביעקב אתה עשית

מינ    וצדקה ביעקב אתה עשית

פריז   וצדקה ביעקב

דפוס   וצדקה ביעקב אתה עשית

ירו1   וצדקה ביעקב אתה עשית

ירו2   צדקה  ביעקב אתה עשית

או3    וצדקה ביעקב אתה עשית

או51   וצדקה ביעקב אתה עשית