לונ    {ה}

וטי    {ה}

מינ    {ה} וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי

פריז   {ה}

דפוס   {ה}

ירו1   {ה}

ירו2   {ה}

או3    {ה}

או51   {ה}

--------------------------------------------------------------------

לונ                            למה               נאמ'  אבות אחורניות

וטי                            ולמה              נאמרו אבות אחורנית

מינ    אברהם אזכור והארץ אזכור למה  (בונה) [מנה] הכת'  אבות אחורנית

פריז                           ולמה              נאמרו      אחרונות

דפוס                           ולמה              נאמרו אבות אחורנית

ירו1                           ולמה              נזכרו אבות אחורנית

ירו2                           ולמה              נזכרו אבות אחורנית

או3                            ולמה              נזכרו אבות אחרונה

או51                           ולמה              נזכרו אבות אחורנית

--------------------------------------------------------------------

לונ    כלומ'  אם    אין מעשה  אברהם כדיי     מעשה יצחק      אם

וטי    לומר   אם    אין מעשה  ביעקב כדיי הם  מעשה יצחק      ואם

מינ    אע"פ             שמעשה אברהם כדאי     מעשה יצחק כדיי

פריז   כלומר  אם        מעשה  אברהם כדיי הוא      יצחק כדי

דפוס   לומר   אם    אין מעשה  ביעקב כדי  הם  מעשה יצחק      ואם

ירו1   לומ'   אם    אין מעשה  יעקב  כדאי הוא מעשה יצחק      ואף

ירו2   לו?מר? ?ש?אם אין מעשה  יעקב  כדאי הוא מעשה יצחק      ואם

או3    לומר   אם    אין מעשה  יעקב  כדאי הוא מעשה יצחק      ואם

או51   לומר   אם    אין מעשה  יעקב  כדאי הנה מעשה יצחק      ואם

--------------------------------------------------------------------

לונ       אין מעשה יצח' כדיי          מעשה יעקב           כדיי

וטי       אין מעשה יצחק כדיי      הם  מעשה        אברהם   כדיי

מינ                                   מעשה יעקב           כדיי

פריז      אין מעשה יצחק כדי           מעשה יעקב           כדי

דפוס      אין מעשה יצחק כדי       הם  מעשה        אברהם   כדי

ירו1   אם אין מעשה יצחק כדאי      הוא מעשה        אברהם   כדאי

ירו2      אין מעשה יצחק כדאי כדאי הוא             אברהם   כדאי

או3       אין מעשה יצחק כדאי      הוא מעשה        אברהם   כדאי

או51      אין מעשה יצחק כדאי      הנה מעשה (יעקב) [אברהם] כדאי

--------------------------------------------------------------------

לונ             כל אחד ואחד      שייתלה                 בגינו

וטי    הוא      כל אחד ואחד      שיתלה  כל   העולם      גינו

מינ        מעשה    אחד אמ'  כדאי שיתלה  כל   העולם כולו בגינו

פריז

דפוס   הוא מעשה כל אחד ואחד      שיתלה  כל   העולם      בגינו

ירו1            כל א'  וא'       שיתלה  כל   העולם      בגינו

ירו2   הוא      כל א'  וא'       שיתלה  כל   העולם      בגינו

או3    הם       כל אחד ואחד      שיתלה       העולם      בגינו

או51   הם       כל א'  וא'       שיתלה  [כל] העולם      בגינו

--------------------------------------------------------------------

לונ      ולמה נאמ'       באברהם       וביעקב  זכירה וביצחק

וטי      ולמה נאמר       באברהם       וביעקב  זכירה וביצחק

מינ      ולמה נאמר       באברהם       ויעקב   זכירה וביצחק

פריז                                                וביצחק

דפוס     למה  נאמר       ביעקב        ובאברהם זכירה וביצחק

ירו1   { ולמה נאמ' זכירה באברהם       ויעקב         וביצחק

ירו2   { ולמה נאמ' זכירה באברהם       וביעקב        וביצחק

או3    { ולמה נאמר       באברהם זכירה וביעקב  זכירה וביצחק

או51   { ולמה נאמ'       באברהם זכירה וביעקב  זכירה וביצחק

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא    נאמ'  זכירה ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה          אמ'

וטי    לא    נאמ'  זכירה ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה          אמר

מינ    לא לא נאמר  זכירה ר' ברכיה בשם    ר' יהודה ורבנן חד אמ'

פריז   לא    נאמרה זכירה ר' ברכיה                          א'

דפוס   לא    נאמרה       ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה          אמר

ירו1   לא    נאמ'  זכירה ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה          אמ'

ירו2   לא    נאמ'  זכירה ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה          אמ'

או3    לא    נאמר  זכירה ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה          אמ'

או51   לא    נאמ'  זכירה ר' ברכיה ורבנן  ר' ברכיה          אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    על  ידי שהיה  בן          ייסורין    ורבנין אמ'   רואין

וטי    על  ידי שהיתה בן          שליסורין   ורבנין אמרין רואין

מינ    על  ידי שהיה  בעל (ייסו') יסורין     ואוחרן אמ'   רואין

פריז   על      שהיה  בן          ייסורין    ורבנין אמרין רואה

דפוס   על  ידי שהיה  בן  של      יסורין     ורבנין אמרי  רואה

ירו1   ע"י     שהיה  בו          יסורים     ורבנין אמרי  רואין

ירו2   ע"י     שהיה  בו          יסו()[ר]ים ורבנן  אמרי  שרואי'

או3    ע"י     שהיה  בו          יסודם      ורבנין אמרי  רואין

או51   ע"י     שהיה  בו          יסודם      ורבנין אמרי  רואין

--------------------------------------------------------------------

לונ       אפרו            שליצחק כאילו הוא       צבור על  גבי

וטי    את עפרו    שלאבינו יצחק   כאילו שהוא      צבור על  גבי

מינ       אפרו של אבינו   יצחק                   צבור על  גבי

פריז      אפרו של         יצחק   כאלו  היה  עומד צבור על  פני

דפוס      אפרו של         יצחק   כאלו            צבור על  גבי

ירו1      אפרו של         יצחק   כאלו  הוא       צבור ע"ג

ירו2      אפרו של         יצחק   כאלו  הוא       צבור ע"ג

או3    את אפרו של         יצחק   כאלו  הוא       צבור ע"ג

או51   את אפרו של         יצחק   כאלו            צבור ע"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    המזבח   ולמה נאמ' באברהם וביצחק [אף]          וביעקב

וטי    המזבח   ולמה נאמ' באברהם וביצחק אף            וביעקב

מינ    מזבח    ולמה נאמר באברהם וביצחק אף            וביעקב

פריז   המזבח   ולמה נאמר באברהם וביצחק               וביעקב

דפוס   המזבח   ולמה נאמר באברהם וביצחק אף   ולא נאמר ביעקב

ירו1   המזבח } ולמה נאמ' באברהם ויצחק  אף            וביעקב

ירו2   המזבח } ולמה נאמר באברהם ויצחק  אף            וביעקב

או3    המזבח } ולמה נאמר באברהם וביצחק אף            וביעקב

או51   המזבח } ולמה נאמר באברהם וביצחק אף            וביעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא נאמ' אף אלא      מלמד     שהייתה מיטתו שלאבינו יעקב

וטי    לא נאמר אף אלא      על   ידי שהיתה  מיטתו         שליעקב

מינ    לא נאמר אף     אמרו

פריז   לא נאמר             מלמד     שהיה   מטתו  של      יעקב

דפוס           אף          על   ידי שהיתה  מטתו

ירו1   לא נאמ' אף אלא      ע"י      שהיתה  מטתו  של      יעקב

ירו2   לא נאמ' אף אלא      ע"י      שהיתה  מטתו  של      יעקב

או3    לא נאמר אף אלא      ע"י      שהיתה  מטתו

או51   לא נאמר אף אלא      על   ידי שהיתה  מטתו

--------------------------------------------------------------------

לונ          שלימה

וטי          שלימה לפניו

מינ

פריז   אבינו שלמה

דפוס         שלימה לפניו

ירו1         שלימה לפניו       אברהם יצא ממנו פסולת יצחק יצא ממנו

ירו2         שלימה לפניו       אברהם יצא ממנו פסולת יצחק יצא ממנו

או3          שלימה לפניו       אברהם יצא ממנו פסולת יצחק יצא ממנו

או51               לפניו שלימה אברהם יצא ממנו פסולת יצחק יצא ממנו

--------------------------------------------------------------------

לונ          אברהם יצא ממנו פסולת ישמעאל     ובני קטורה

וטי          אברהם יצא ממנו פסולת ישמעאל וכל בניה דקטורה

מינ          אברהם יצא      פסולת ישמעאל וכל בני  קטורה

פריז         אברהם יצא ממנו       ישמעאל     ובני קטורה

דפוס         אברהם יצא ממנו       ישמעל  וכל בני  קטורה

ירו1   פסולת אברהם יצא      פסולת ישמעאל וכל בני  קטורה

ירו2   פסולת אברהם יצא ממנו       ישמעאל וכל בני  קטורה

או3    פסולת אברהם יצא ממנו פסולת ישמעאל וכל בני  קטורה

או51   פסולת אברהם יצא ממנו פסולת ישמעאל וכל בני  קטורה  (יעקב)

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצחק יצא ממנו פסולת עשו וכל    אלופיו          יעקב

וטי    יצחק יצא ממנו פסולת עשו וכל    אלופי  אדום אבל יעקב

מינ    יצחק יצא ממנו       עשו וכל    אלופי  אדום     יעקב על

פריז   יצחק יצא ממנו       עשו ואליפז             אבל יעקב

דפוס   יצחק יצא ממנו       עשו וכל    אלופי  אדום אבל יעקב

ירו1   יצחק יצא ממנו פסולת עשו וכל    אלופי  אדום אבל יעקב

ירו2   יצחק יצא ממנו       עשו וכל    אלופיו אבל      יעקב

או3    יצחק יצא ממנו פסולת עשו וכל    אלופי  אדום אבל יעקב

או51   יצחק יצא ממנו פסולת עשו וכל    אלופי  אדום אבל יעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ        הייתה מיטתו שלימה  שנולדו לו  כל בניו צדיקים

וטי        היתה  מיטתו שלימה  נולדו  לו  כל בניו צדיקים הד"ה דכת'

מינ    ידי שהיתה מטתו  שלימה

פריז       היתה  מטתו  שלמה   שנולדו לו     בנים צדיקים

דפוס             מיטתו שלימה             כל בניו צדיקים הה"ד

ירו1       היתה  מטתו  שלימה  נולדו      כל בניו צדיקים הה"ד

ירו2       היתה  מטתו  שלימה  על     ידו כל בניו צדיקים הה"ד

או3        היתה  מטתו  שלימה  נולדו      כל בניו צדיקים הה"ד

או51             [מטתו שלימה] נולדו      כל בניו צדיקים הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    כולנו בני איש אחד   נחנו

מינ                                        ולא נמצא בו פסולת לפיכך

פריז

דפוס   כלנו  בני איש אחד   נחנו

ירו1   כלנו  בני איש אחד   נחנו כנים אנחנו

ירו2   כלנו  בני איש א'    נחנו כנים

או3    כולנו בני איש אחד   נחנו

או51   כלנו  בני איש א[חד] נחנו

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אין  לי   אלא      אבות אמהות  מנ'

וטי                  אין  לי   אלא      אבות אימהות מנין

מינ    לא נאמר בו אף ואין לי   אלא      אבות אימהות מניין

פריז                 אין  לי   אלא      אבות אמהות  מנין

דפוס                 אין  לי   אלא      אבות אמהות  מנין

ירו1                 אין  לי   אלא      אבות אמהות  מנין

ירו2                 אין  [לי] אלא זכות אבות אמהות  מנין

או3                  אין  לי   אלא      אבות אמהות  מנין

או51                 אין  לי   אלא      אבות אמהות  מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    תל' לו' את את את  ואין איתים אלא אימהות      שנ'   שמה

וטי    תל' לו' את את את  אין  אתיה  אלא אימהות הד"ה דכת'  שמה

מינ    ת"ל     את את את  אין  אתים  אלא אימהות      שנ'   שמה

פריז   ת"ל     את את     ואין אתים  אלא אמהות       שנ'   שמה

דפוס   ת"ל     את את את  אין  אתיא  אלא אמהו'       דכתי' שמה

ירו1   ת"ל     את את ואת ואין את    אלא אמהות       שנא'  שמה

ירו2   ת"ל     את את את  ואין את    אלא אמהות       דכתי' שמה

או3    ת"ל     את את את  ואין את    אלא אמהות       שנא'  שמה

או51   ת"ל     את את     ואין את    אלא אמהות       דכתי' שמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    קברו את אברהם ואת שרה אש'  שמה      קברו וגו'

וטי    קברו את אברהם ואת שרה אש'

מינ    קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה      קברו      יצחק ואת

פריז   קברו את אברהם ואת שרה אשתו וגו'

דפוס   קברו את אברה'

ירו1   קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה      קברו את   יצחק ואת

ירו2   קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמ(ק)[ה] קברו את   יצחק ואת

או3    קברו את אברהם ואת שרה אשתו

או51   קברו את אברהם ואת שרה אשתו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה אזכור והארץ אזכור

פריז

דפוס

ירו1   רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה                   < ולמה

ירו2   רבקה      ושמה קברתי את לאה                   < ולמה

או3                                                  < ולמה

או51                                                 < ולמה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   נאמ' זכירה באברהם       ויעקב        וביצחק לא נאמ' זכירה

ירו2   נאמ' זכירה באברהם       וביעקב       וביצחק לא נאמ' זכירה

או3    נאמר       באברהם זכירה וביעקב זכירה וביצחק לא נאמר זכירה

או51   נאמ'       באברהם זכירה וביעקב זכירה וביצחק לא נאמ' זכירה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה אמ' ע"י שהיה בו יסורים     ורבנין

ירו2   ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה אמ' ע"י שהיה בו יסו()[ר]ים ורבנן

או3    ר' ברכיה ורבנין ר' ברכיה אמ' ע"י שהיה בו יסודם      ורבנין

או51   ר' ברכיה ורבנן  ר' ברכיה אמ' ע"י שהיה בו יסודם      ורבנין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   אמרי רואין     אפרו של יצחק כאלו הוא צבור ע"ג המזבח >

ירו2   אמרי שרואי'    אפרו של יצחק כאלו הוא צבור ע"ג המזבח >

או3    אמרי רואין  את אפרו של יצחק כאלו הוא צבור ע"ג המזבח >

או51   אמרי רואין  את אפרו של יצחק כאלו     צבור ע"ג המזבח >

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולמה           מזכיר      אבות      ומזכיר זכות הארץ עמהן

וטי    ולמה      הוא  מזכיר זכות אבות והוא מזכיר  זכות הארץ עמהן

מינ    למה  בשעה שהוא מזכיר זכות אבות      מזכיר       ארץ  עמהם

פריז   ולמה           מזכיר זכות אבות      ומזכיר זכות הארץ

דפוס   ולמה      הוא  מזכי' זכו' אבות      ומזכיר זכות הארץ עמהם

ירו1   ולמה           מזכיר זכות אבות      ומזכיר זכות הארץ עמהם

ירו2   ולמה           מזכיר זכות אבות      ומזכיר זכות הארץ עמהם

או3    ולמה           מזכיר זכות אבות      ומזכיר זכות הארץ עמהם

או51   ולמה           מזכיר זכות אבות      ומזכיר זכות הארץ עמהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר   שמע'  בן  לקיש                           למלך שהיו

וטי    א"ר    שמעון בן  לקיש                           למלך שהיו

מינ    ר'     ברכיה ור' חלבו בשם ר' ישמעאל בר נחמן     למלך שיש

פריז   א'     ריש       לקיש                       משל למלך שהיו

דפוס   אמר    ריש       לקיש                       משל למלך שהיו

ירו1   ארשב"ל                                      משל למלך שהיה

ירו2   ארשב"ל                                      משל למלך שהיו

או3    ארשב"ל                                          למלך שהיו

או51   ארשב"ל                                          למלך שהיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו בביתו שלשה בנים ושפחה אחת משלו מגדלתן כיון

וטי    לו       שלשה בנים ושפחת אחת משלו וגדלתן כל   זמן שהיה

מינ    לו       שלשה בנים ושפחה אחת      מגדלתן בשעה

פריז   לו       שלשה בנים ושפחה אחת      מגדלתן כיון

דפוס   לו       ג'   בנים ושפחה אחת משלו מגדלתן כל   זמן שהיה

ירו1   לו       ג'   בנים ושפחה אחת משלו מגדלתן כל   זמן שהיה

ירו2   לו       ג'   בנים ושפחה א'  משלו מגדלתן כל   זמן שהיה

או3    לו       שלשה בנים ושפחה אחת משלו מגדלתן כל   זמן שהיה

או51   לו       [ג]  בנים ושפחה אחת משלו מגדלתן כל   זמן שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהמלך             שואל       בשלום     בניו היה א'   שאלו

וטי    המלך              שואל       שלום      בניו היה אומ' שאלו

מינ    שהמלך (שואל) שולח לשאול      בשלומו של בניו     אמ'  שאלו

פריז   שהמלך             שואל       בשלום     בניו          שו(ל)[א]ל

דפוס   המלך              שואל       שלום      בניו היה אומר שאלו

ירו1                     שואל  המלך בשלום     בניו היה אומ' שאלו

ירו2                     שואל  המלך בשלום     בניו היה אומ'

או3    המלך              שואל       בשלום     בניו היה      שואל

או51   המלך              שואל       בשלום     בניו היה      שואל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי בשלום     הגדלת       כך        הקב"ה  מזכיר זכות

וטי    לי בשלום     מגדלת       כך כל זמן שהקב"ה מזכיר זכות

מינ    לי בשלומה של מגדלת

פריז      בשלום     הגדלת       כך        הקב"ה  מזכיר זכות

דפוס   לי בשלום     המגדלת      כך כל זמן שהקב"ה מזכיר

ירו1      בשלום     המגדלת      כך כל זמן שהקב"ה מזכיר זכות

ירו2      בשלום     המגדלת שאלו כך כל זמן שהקב"ה מזכיר זכות

או3       בשלום     המגדלת      כך כל זמן שהקב"ה מזכיר זכות

או51      בשלום     המגדלת      כך כל זמן שהב"ה  מזכיר זכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבות ומזכיר זכות        הארץ עמהם           וזכרתי את בריתי

וטי    אבות                         עמהן הה"ד      וזכרתי את בריתי

מינ                                      לכך  נאמר

פריז   אבות ומזכיר זכות        הארץ

דפוס   אבות מזכיר              הארץ עמהם הה"ד      וזכרתי את בריתי

ירו1   אבות מזכיר  זכות        הארץ עמהם הה"ד      וזכרתי את בריתי

ירו2   אבות מזכיר  זכות        הארץ עמהם הה"ד      וזכרתי את בריתי

או3    אבות מזכיר  זכות        הארץ עמהם הה"ד      וזכרתי את בריתי

או51   אבות מזכיר  זכות (אבות) הארץ עמהם הה"ד      וזכרתי את בריתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעק'

וטי    יעקב וגו'

מינ                      והארץ אזכור

פריז

דפוס   יעקב

ירו1   יעקב וגו'   אזכור והארץ אזכור

ירו2   יעקב וגו'         והארץ אזכור

או3    יעקב וגו'         והארץ אזכור

או51   יעקב [וגו']       והארץ אזכור