לונ    {ד}    ארבעה פתחו בנדריהם שלשה שאלו   שלא כהוגן והשיבן

וטי    {ד}    ארבעה פתחו בנדרים  שלשה שאלו   שלא כהוגן והשיבן

מינ      א} ארבע' פתחו בנדרים  שלשה שאלו   שלא כהוגן והשיבו

פריז   {ד}    ארבעה פתחו בנדרים  שלשה שאלו   שלא כהוגן והשיבן

דפוס   {ד}    ד'    פתחו בנדרים  ג'   שאלו   שלא כהוגן והשיבם

ירו1   {ד}    ד'    פתחו בנדרים  שלשה שאלו   שלא כהוגן והשיבן

ירו2   {ד}    ארבעה פתחו בנדרים  ג'   שאלו() שלא כהוגן והשיבן

או3    {ד}    ארבעה פתחו בנדרים  שלשה שאל    שלא כהוגן והושיבן

או51   {ד}    ד'    פתחו בנדרים  ג'   שלו    שלא כהוגן והשיבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה       כהוגן ואחד שאל שלא כהוגן      והשיבו    הקב"ה

וטי    המקום       כהוגן ואחד שאל שלא כהוגן      והשיבו    הקב"ה

מינ    הקב"ה (שלא) כהוגן ואחד שאל שלא כהוגן      והשיבו    הקב"ה

פריז   הקב"ה       כהוגן ואחד     שלא כהוגן      והשיב  לו הקב"ה

דפוס   הקב"ה       כהוגן ואחד שאל שלא כהוגן      והשיבו    המקום

ירו1   הקב"ה       כהוגן וא'  שאל שלא כהוגן      והשיבו    הקב"ה

ירו2   הקב"ה       כהוגן וא'      של  כהוגן

או3    הקב"ה       כהוגן ואחר שאל שלא כהוגן [... והשיב     ...

או51   הב"ה        כהוגן וא'  שאל שלא כהוגן      והשיבו    הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא כהוגן  ואילו הן אליעזר           ושאול וכלב       ויפתח

וטי        כהוגן  ואלו  הן אליעזר עבד אבר'        וכלב ושאול ויפתח

מינ    שלא כהוגן  ואילו הן אליעז' עבד אברהם       וכלב ושאול ויפתח

פריז   שלא כהוגן  אלו   הן אליעזר                      ושאול ויפתח

דפוס   שלא כהוגן  ואלו  הן אליעזר עבד אברהם            ושאול ויפתח

ירו1   שלא כהוגן  ואלו  הן אליעזר עבד אברהם       וכלב שאול  ויפתח

ירו2              ואלו  הן אליעזר עבד אברהם       וכלב ושאול ויפתח

או3    שלא כהוגן] ואלו  הן אליעזר עבד אברהם       וכלב ושאול ויפתח

או51   שלא כהוגן  ואלו  הן אליעזר עבד אברהם       וכלב ושאול ויפתח

--------------------------------------------------------------------

לונ         אליעזר

וטי         אליעזר           שאל שלא כהוגן והשיבו הקב"ה כהוגן

מינ         אליעזר

פריז        אליעזר

דפוס   וכלב אליעזר           שאל שלא כהוגן

ירו1        אליעז'           שאל שלא כהוגן

ירו2        אליעזר           שאל שלא כהוגן

או3         אליעזר עבד אברהם שאל שלא כהוגן

או51        אליעזר עבד אברהם שאל שלא כהוגן

--------------------------------------------------------------------

לונ                       דכת' והיה הנערה אשר אמר   אליה

וטי    שאל שלא כהוגן מנין שאמ' והיה הנערה אשר אמר   אליה חטי

מינ                       דכת' והיה הנער  אשר אומר  ליה  הטי

פריז                      דכת' והיה הנערה וג'

דפוס                      שנא' והיה הנערה אשר אומר  אליה הטי

ירו1                           והיה הנערה אשר אומ'  אליה

ירו2                           והיה הנערה אשר <...> אליה הטי

או3                       שנא' והיה הנערה אשר אומר  אליה [וגו']

או51                           והיה הנערה אשר אומר  אליה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    נא כדך וגו'

מינ    נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמלך אשקה אותה הוכחת לעבדך ליצחק

פריז

דפוס   נא כדך

ירו1

ירו2   נא כדי ואשתה

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   אמ'    הקב"ה

וטי                                 השיבו כהוגן הקב"ה וא' לו

מינ    ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני                   אמ' לו הקב"ה

פריז                                                  א'  לו הקב"ה

דפוס                                                  אמ' לו הקב"ה

ירו1                                                  א"ל    הקב"ה

ירו2                                                  א"ל    הקב"ה

או3                                                   אמ'    הקב"ה

או51                                                  א"ל    הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו יצאה        שפחה     או גויה אחת או זונה אחת

וטי    אילו יצתה        שפחה אחת                זונה אחת גויה

מינ    אפי' יצאת לקראתך                         זונה אחת שפחה

פריז   אילו יצאת        שפחה     או גויה     או זונה

דפוס   אלו  יצתה        שפחה     או גויה     או זונה

ירו1   אלו  יצאת        שפחה     או             זונה

ירו2   אלו  יצאת        שפחה     או             זונה

או3    אילו יצאת        שפחה     או             זונה

או51   אלו  יצאה        שפחה     או             זונה

--------------------------------------------------------------------

לונ                  נמצאת א' אתה                 הוכחת לעבדך

וטי    אחת                        הייתה אומר אותה הכחת  לעבדך

מינ    אחת ממזרת אחת              היית  א'   אותה הוכחת לעבדך

פריז                 נמצאת    אתה       או'  אותה הוכחת לעבדך

דפוס                              היית  אומר אותה הוכחת לעבדך

ירו1                              היית  אומ' אותה הוכחת לעבדך

ירו2                              היית  אומ' אותה הוכחת לעבדך

או3                               היית  אומ' אותה הוכחת לעבדך

או51                              היית  אומ' אותה הוכחת לעבדך

--------------------------------------------------------------------

לונ          מה עשה     הקב"ה                         זימן  לו

וטי    ליצחק מה עשה  לו הקב"ה                         זימן  לו

מינ    ליצחק מה עשה     הקב"ה השיב         לו כהוגן   וזימן לו

פריז   ליצחק מה עשה     הקב"ה                         זימן  לו

דפוס   ליצחק    ועשה לו הב"ה                          וזימן לו

ירו1   ליצחק                  השיבו  הקב"ה    כהוגן   וזימן לו

ירו2   ליצחק                                          וזימן לו

או3    ליצחק                  השיב   הקב"ה            וזימן לו

או51   ליצחק                  והשיבו הב"ה     [כהוגן] וזימן לו

--------------------------------------------------------------------

לונ               את רבקה             ויהי הוא טרם כלה לדב'

וטי               את רבקה ה'  ה' דכת' ויהי הוא טרם כלה לדבר וגו'

מינ               את רבקה שנ'         ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה

פריז   הב"ה כהוגן את רבקה שנ'         ויהי הוא טרם כלה לדבר וג'

דפוס              את רבקה

ירו1              את רבקה

ירו2              את רבקה

או3               את רבקה

או51              את רבקה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    רבקה יוצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת חור אחי אברהם וכדה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ            כלב    שאל  שלא כהוגן והשיבו הק'   כהוגן

וטי            כלב    שאל  שלא כהוגן והשיבו הקב"ה כהוגן שאל

מינ    על שכמה כלב

פריז           כלב    שאל  שלא כהוגן והשיבו הקב"ה כהוגן

דפוס           כלב    שאל  שלא כהוגן

ירו1           כלב    שאל  שלא כהוגן

ירו2           <..>לב שלא  שלא כהוגן

או3            כלב    ששאל שלא כהוגן

או51           כלב    ששאל שלא כהוגן

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ויאמר כלב אשר  יכה את קרית ספר

וטי    שלא כהוגן מנין ויאמר כלב אשרי יכה את קרית ספר ולכדנה וגו'

מינ              דכת' ויאמר כלב אשר  יכה את קרית ספר ולכדה  ונתתי

פריז                  ויאמר כלב אשר  יכה את קרית ספר ולכדה  ונתתי

דפוס             שנא' ויאמר כלב אשר  יכה את קרית ספר ולכדה  ונתתי

ירו1                            אשר  יכה את קרית ספר ולכדה  ונתתי

ירו2                            אשר  יכה את קרית ספר ולכדה  ונתתי

או3                             אשר  יכה את קרית ספר ולכדה  ונתתי

או51                            אשר  יכה את קרית ספר ולכדה  ונתתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       אילו      הכה קרית

וטי                        א'    לו הקב"ה אילו לכדה

מינ    לו את עכסה בתי לאשה אמ'   לו הקב"ה אפי' לכדה     לו

פריז   לו את עכסה בתי לאשה                אם        הכה קרית

דפוס   לו את עכסה בתי לאשה השיבו    הקב"ה אלו  לכדה

ירו1   לו את עכסה בתי לאשה א"ל      הקב"ה אלו  לכדה

ירו2   לו את עכסה בתי לאשה א"ל      הקב"ה אלו  לכדה

או3    לו את עכסא בתי לאשה א"ל      הקב"ה אילו לכדה

או51   לו את עכסא בתי לאשה אל       הב"ה  אולי נכדה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ספר      גוי             או עבד            או ממזר

וטי             גוי אחד    ממזר    עבד אחד

מינ             גוי אחד            עבד אחד           ממזר אחד

פריז   ספר אפלו גוי             או עבד            או ממזר

דפוס            גוי     או ממזר או עבד

ירו1                               עבד     או גוי או ממזר

ירו2            גוי        ממזר    עבד

או3             גוי        ממזר    עבד

או51            גוי        ממזר    עבד

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה   נותן    את      בתו לו                      השיבו

וטי    הייתה נתתי לו את עכסה בתי    לאשה מה עשה לו הקב"ה

מינ    היתה  נותן לו את      בתך    לאשה מה עשה    הקב"ה השיבו

פריז   היה   נותן לו         בתו                         השיבו

דפוס   היית  נותן לו         בתך         מה עשה    הקב"ה

ירו1   הייתי נותן לו         בתך                         השיבו

ירו2   היית  נותן לו         בתך                         השיבו

או3    היית  נותן לו         בתך                         השיבו

או51   היית  נותן לו         בתך                         השיבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הק'   כהוגן וזימן לא   את עתניאל בן      קנז       דכ'

וטי                זימן  לואת           בן אחיו     ולכדה הה"ד

מינ          כהוגן וזימן      את           אחיו           הה"ד

פריז   הקב"ה כהוגן וזימן לו   את עתניאל בן      קנז

דפוס               זימן  לו   את        בן אחיו     ולכדה שנ'

ירו1   הקב"ה כהוגן וזימן לו             בן אחיו

ירו2   הקב"ה כהוגן זימן  לו             בן אחיו

או3    הקב"ה כהוגן זימן  לו             בן אחיו           שנא'

או51   הב"ה  כהוגן וזימן [לו]           בן אחיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וילכדה עתניאל בן ק'

וטי    וילכדה עתניאל בן קנז                   ויתן לו    עכסה

מינ    וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן לו את עכסה

פריז

דפוס   וילכדה עתניאל בן קנז

ירו1   וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב

ירו2   וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב

או3    וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב

או51   וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב

--------------------------------------------------------------------

לונ             שאול  שאל שלא כהוגן והשיבו    הקב"ה כהוגן

וטי    בתו לאשה שאול  שאל שלא כהוגן

מינ    בתו לאשה ושאול

פריז            שאול  שאל שלא כהוגן ונתן   לו הקב"ה כהוגן

דפוס            שאול  שאל שלא כהוגן

ירו1            שאול  שלא     כהוגן

ירו2            שאול  שאל שלא כהוגן

או3             שאול  שאל שלא כהוגן

או51            שאול  שאל שלא כהוגן

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאל                      ואמ'                     מי  יכה

וטי                         מנ' דכת' ויאמר אל כל איש יש'

מינ                             דכת'

פריז   שאול                     א'                       ומי יכה

דפוס                            שנ'

ירו1                            ואמ'

ירו2

או3         על גלית הפלשתי      שנא'

או51        על גלית הפלישתי

--------------------------------------------------------------------

לונ       הפלשתי הזה הראיתם האיש העולה הזה

וטי                  הראיתם האיש העולה הזה והיה  האיש   אשר יכנו

מינ                                        והיה  האיש   אשר יכנו

פריז   את הפלשתי הזה הראיתם האיש העולה הזה וג'

דפוס                                       והיה  האיש   אשר יכנו

ירו1                                       והיה  האיש   אשר יכנו

ירו2                                             האיש   אשר יכה

או3                                        [והיה        אשר יכנו]

או51                                             [האיש] אשר יכנו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי              יעש'   המ'  עש'  גד'                      ונתתי

מינ              יעשרנו המלך עושר גדול ואת בתו יתן לו

פריז

דפוס             יעשרנו המלך עושר גדול ואת בתו יתן לו

ירו1             יעשרנו המלך עושר גדול ואת בתו יתן לו

ירו2   את הפלשתי יעשרנו המלך           ואת בתו יתן לו

או3              יעשרנו המלך           ואת בתו יתן לו לאשה

או51             יעשרנו המלך           ואת בתו יתן לו לאשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לו את מיכל בתי לו לאשה וגו'

מינ                                ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לו הקב"ה אילו             הכהו            עבד אחד

וטי    א'  לו הק'   אילו       הרגו       גוי אחד

מינ    אמ' לו הקב"ה       אפי' הורגו      גוי אחד    עבד אחד

פריז   א'  לו הקב"ה אילו             הכהו גוי     או עבד

דפוס   אמ'    הקב"ה אלו        הרגו       גוי     או

ירו1   א"ל    הקב"ה אלו              הכהו גוי     או עבד

ירו2   אלו                           הכהו גוי     או

או3    א"ל    הקב"ה [אלו]            הכהו גוי     או

או51   א"ל    הב"ה  אלו        הרגו       גוי     א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    או             גוי     הייתה נותן לו את בתך      מה עשה

וטי       ממזר אחד    עבד אחד הייתה נותן לו את בתך      מה עשה

מינ       ממזר אחד            אתה   נותן לו את בתך לאשה מה

פריז   או ממזר                היית  נותן לו    בתך      מה עשה

דפוס      ממזר     או עבד     היית  נותן לו את בתך

ירו1   או ממזר                היית  נותן לו    בתך

ירו2      ממזר        עבד     היית  נותן לו    בתך      מה עשה

או3       ממזר                היית  נותן לו    בתך      מה עשה

או51                          היית  נותן לו    בתך

--------------------------------------------------------------------

לונ       הקב"ה     השיבו          כהוגן וזימן לו       את דוד

וטי    לו הקב"ה                          זימן  לו       את דויד

מינ       הקב"ה עשה השיבו          כהוגן וזימן לו       את דוד

פריז      הקב"ה                          זימן  לו          דוד

דפוס                                     זימן  לו הקב"ה    דוד

ירו1                השיב  לו הקב"ה       וזימן לו       את דוד

ירו2      הקב"ה                          זימן  לו       את דוד

או3       הקב"ה                          זימן  לו          דוד

או51                השיבו    הב"ה  כהוגן זימן  לו       את דוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'         וילך דוד אל האנשים

וטי    ה'   ה' דכ'                        ויתן לו את  מיכל בתו

מינ    הה"ד

פריז   שנ'         וילך דוד אל האנשים וג'

דפוס                                      ונתן לו בתו מיכל

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    וגו'

מינ         ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגידו לשאול ויישר הדבר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ           יפתח שלא שלא כהוגן והשיבו הקב"ה שלא כהוגן שאל

וטי           יפתח שאל שלא כהוגן והשיבו הקב"ה שלא כהוגן שאל

מינ    בעיניו יפתח שאל שלא כהוגן והשיבו       שלא כהוגן שאל

פריז          יפתח שאל שלא כהוגן והשיבו הקב"ה שלא כהוגן

דפוס          יפתח שאל שלא כהוגן

ירו1          יפתח שאל שלא כהוגן

ירו2          יפתח שאל שלא כהוגן

או3           יפתח שאל שלא כהוגן

או51          יפתח שאל שלא כהוגן

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא כהוגן שנ'  וידר יפתח נדר                והיה היוצא

וטי    שלא כהוגן מנין וידר יפתח נדר ליי ויאמר וגו' והיה היוצא

מינ    שלא כהוגן שנ'                               והיה היוצא

פריז                  וידר יפתח נדר וג'            והיה היוצא

דפוס             שנ'                               והיה היוצא

ירו1                                               והיה היוצא

ירו2                                               והיה

או3                                                והיה

או51                                               והיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי         אשר יצא מדלתי ביתי וגו'

מינ         אשר יצא חדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון והיה

פריז   וגו'

דפוס                מדלתי ביתי

ירו1        אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי

ירו2   כל   אשר יצא מדלתי ביתי

או3    כל   אשר יצא מדלתי ביתי

או51   כל   אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                       אמ' לו הקב"ה אילו היה יוצא        גמל

וטי                       א'  לו הקב"ה אילו     יצא         גמל

מינ    ליי והעליתוהו עולה אמ' לו הקב"ה אפי'     יצא  לקראתך גמל

פריז                      א'  לו הקב"ה אילו היה יוצא        גמל

דפוס                      אמ'    הקב"ה אלו      יצא         גמל

ירו1                      א"ל    הקב"ה אלו      יצא

ירו2                      א"ל    הקב"ה אלו      יצא         גמל

או3                       א"ל    הקב"ה אילו     יצא         גמל

או51                      א"ל    הב"ה  אלו      יצא         גמל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד או חמור אחד או        כלב אחד          הייתה

וטי    אחד    חמור אחד           כלב אחד          היתה

מינ    אחד                       כלב אחד חזיר אחד היית' אומר והיית'

פריז       או חמור     או        כלב              היה

דפוס       או חמור     או        כלב              היית

ירו1          חמור א'  או גמל או כלב              היית

ירו2       או חמור     או        כלב              היית

או3    אחד או חמור אחד או        כלב              היית

או51   א'  או חמור     או        כלב א'           היית

--------------------------------------------------------------------

לונ        מעלה     אותו עולה לפניי מה       עשה לו הקב"ה

וטי        מעלהו    לי   עולה       מה       עשה לו הקב"ה

מינ    ליי והעליתהו      עולה       מה הקב"ה עשה

פריז       מקריבו             לפני  מה       עשה    הקב"ה

דפוס       מעלהו         עולה

ירו1       מעלהו         עולה

ירו2       מעלה          עולה

או3        מעלהו         עולה

או51       מעלהו         עולה

--------------------------------------------------------------------

לונ           השיבו          שלא כהוגן זימן  לך      את בתו שנ'

וטי           השיבו          שלא כהוגן וזימן לו      את בתו ה'

מינ           השיבו          שלא כהוגן וזימן לו      את בתו שנ'

פריז   עשה לו                שלא כהוגן וזימן לו         בתו שנ'

דפוס          השיבו    הקב"ה שלא כהוגן וזימן לו      את בתו

ירו1          השיב  לו       שלא כהוגן וזימן לו      את בתו דכתי'

ירו2                                   זימן  לו      את בתו דכתי'

או3                                    זימן  לו         בתו דכתי'

או51                                   זימן  לו הב"ה    בתו דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ            ויבא יפתח המצפת'

וטי    ה' דכת' ויבא יפתח המצפה  אל ביתו והנה בתו יצאת  לקראת

מינ

פריז           ויבא יפתח המצפתה         והנה בתו יוצאת לקראתו

דפוס

ירו1                                    והנה בתו יוצאת לקראתו

ירו2                                    והנה בתו יוצאת לקראתו

או3                                     והנה בתו יוצא  לקראתו

או51                                    והנה בתו יוצאת לקראתו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    וגו'

מינ

פריז   וגו'

דפוס

ירו1   בתפים  ובמחולות     והיא רק יחידה

ירו2   בתופים ובמחולות ורק היא     יחידה     לו

או3    בתופים ובמחולות ורק היא     יחידה אין לו [וכו']

או51   בתופים ובמחולות ורק היא     יחידה אין לו לו     ממנה בן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויהי כראותו אותה

וטי    ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו וגו'

מינ    והיה בראותו אות' ויקרע את בגדיו ויאמר אהה בתי הכרע הכרעתני

פריז   ויהי בראותו אותה

דפוס   ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                                       היה

מינ    ואת היית' בעברי ואנכי פיניתי פי אל יי לא אוכל לשוב

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ולא היה יכול להתיר

וטי    יכול למצ' להפר את נדרו ולא היה לו                 לילך

מינ                           ולא היה יכול לשוב

פריז                          ולא היה יכול להתיר

דפוס                              היה יכול להפר  את נדרו ולילך

ירו1                          ולא היה יכול               לילך

ירו2                          ולא היה יכול               לילך

או3                           ולא היה יכול               לילך

או51                          ולא היה יכול               לילך

--------------------------------------------------------------------

לונ                       את נדרו אלא אמ' יפתח     אני מלך

וטי    אצל פינחס ומתיר לו את נדרו אל'     יפתח אמ' אני     גדול

מינ

פריז                      את נדרו אלא א'  יפתח     אני מלך

דפוס   אצל פנחס                                אמ' אני מלך

ירו1   אצל פנחס  להתיר    את נדרו אלא     יפתח אמ' אני     גדול

ירו2   אצל פנחס  להתיר לו את נדרו אלא     יפתח אמ' אני     גדול

או3    אצל פנחס  להתיר לו    נדרו אלא     יפתח אמר אני     גדול

או51   אצל פנחס  להתיר לו    נדרו אלא     יפתח אמ' אני     גדול

--------------------------------------------------------------------

לונ         איני  הולך  אצל פינחס

וטי    הדור ואני  הולך  אצל פינחס

מינ                               והלא פינחס בן אלעזר עומד אלא

פריז        ואיני הולך  אצל פנחס

דפוס              ואלך  אצל פינחס

ירו1   הדור       אלך   אצל פנחס

ירו2   הדור       אלך   אצל פנחס

או3    הדור       אלך   אצל פנחס

או51              <...> אצל פנחס

--------------------------------------------------------------------

לונ    ופינחס אמ' אני כהן  גדול              איני  הולך אצל

וטי    ופינחס א'  אני כהן  גדול ובן כהן גדול ואני  הולך

מינ    פנחס   אמ' אני כהן  גדול                    אלך  אצל

פריז   ופנחס  אמ' אני כהן  גדול              ואיני הולך אצל

דפוס   ופנחס  אמר אני כהן  גדול ובן כהן גדול       ואלך אצל

ירו1   פנחס   אמ' אני כהן  גדול                         אצל

ירו2   פנחס   אמ' אני כהן  גדול                    אלך  אצל

או3    פנחס   אמר אני כהן  גדול                    אלך  אצל

או51   פנחס   אמ' אני כה"ג                         אלך  אצל

--------------------------------------------------------------------

לונ              עם הארץ

וטי    זה        עם הארץ

מינ    זה        עם הארץ    ויפתח אמ' אני ראש קצינן של ישראל אלך

פריז             עם הארץ

דפוס             עם הארץ זה

ירו1   יפתח      עם הארץ

ירו2   יפתח      עם הארץ

או3    יפתח      עם הארץ

או51   יפתח שהוא עם הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ                 מבין  דין לדין    צפת  ההוא עליבתא

וטי                 מן    בתי תריהון  טפת  ההיא עליבתה מתלא  אמ'

מינ    אצל זה הדיוט מביני     תרויהון אזלת ההי' עליבתא

פריז                מבין  דין לדין    צפת  ההוא עולבתא

דפוס                בין   דין לדין    ספת  ההיא עלובתא

ירו1                בין       תרויהון טפת       עלובתא במתלא אמרי

ירו2                בין       תרויהון טפת       עלובתא במתלא אמרי

או3                 בין       תרויהון טפת       עלובתא במתלא אמרי

או51                בין       תרויהון טפת       עלובתא במתלא אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                          בן הייתי לאבי רך

מינ

פריז

דפוס

ירו1   בין חייתא למחבלתא אזל ברא דרויתא

ירו2   בין חייתא למחבלתא אזל ברא דרויתא

או3    בין חייתא למחבלתא אזל ברא דדויתא

או51   בין חייתא למחבלתא אזל ברא דר[ו]יתא בו

--------------------------------------------------------------------

לונ                      ונתחייבו שניהם          בדמיה  פינחס

וטי    ויח' לבני אמ' וג'          ושניהם נתחייבו בדמיון פינחס

מינ                               שניהם  נתחייבו בדמיה  פינחס

פריז                     ונתחייבו שניהם          בדמים  פנחס

דפוס                              ושניהם נתחייבו בדמיה  פינחס

ירו1                              ושניהם נתחייבו בדמיה  פנחס

ירו2                              ושניהם נתחייבו <..>ה  פנחס

או3                               ושניהם נתחייבו בדמיה  פנחס

או51                              שניהם  נתחייבו בדמיה  פנחס

--------------------------------------------------------------------

לונ           ניטלה ממנו רוח הקודש

וטי    נסתלקה       ממנו רוח הקו'

מינ    נסתלקה       ממנו רוח הקדש  יפתח משל אבר אבר ונקבר פנחס

פריז          נטלה  ממנו רוח הקדש

דפוס   נסתלקה       ממנו רוח הקדש

ירו1   נסתלקה       ממנו רוח הקדש

ירו2   נסתלקה       ממנו רוח הקדש

או3    נסתלקה       ממנו רוח הקדש

או51   נסתלקה       ממנו רוח הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'           פינחס   בן אלעזר              נגיד היה

וטי    ה'    ה' דכת' ופינחס  בן אלעזר              נגיד הוא

מינ    מניין         פנחס    בן אלעזר בן אהרן הכהן נגיד הוא

פריז   שנ'           ופנחס   בן אלעזר         הכהן      היה

דפוס   הה"ד          ופנחס   בן אלעזר              נגיד היה

ירו1   הה"ד          ופנחס   בן אלעזר בן אהרן      נגיד היה

ירו2   הה"ד          פנחס    בן אלעזר בן אהרן הכהן נגיד ?זה?

או3    הה"ד          פנחס    בן אלעזר              נגיד היה

או51   הה"ד          [ו]פנחס בן אלעזר              נגיד הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליהם לפנים  יי  עמו

וטי    עליהם לפנים  יי  עמו

מינ    עליהם מלפנים יי  עמו          אין כתו' כאן          אלא

פריז         לפנים  ויי עמו

דפוס   עליהם

ירו1   עליהם                         אין כתי' כאן נגיד הוא אלא

ירו2                        נגיד הוא אין כתי' כאן          אלא

או3    עליהם                         אין כתו' כאן נגיד הוא אלא

או51   עליהם                         אין כתי' כאן נגיד הוא אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ                   לפנים  היה עמו ולא (יפתח) עתה יפתח היה

וטי                                                 יפתח

מינ    נגיד היה עליהם מלפנים יי  עמו                יפתח

פריז                                 ולא        עתה יפתח היה

דפוס                                                יפתח

ירו1        היה                                     יפתח

ירו2   נגיד היה                                     יפתח

או3    נגיד היה                                     יפתח

או51   נגיד היה                                     יפתח

--------------------------------------------------------------------

לונ    נישול איברים איברים ונקבר במקומות

וטי    נישול אבר    אבר    ונקבר

מינ                                           מניין ויקבר בערי

פריז   נישל  איברים איברים ונקבר במקומות הרבה

דפוס   נישול אבר    אבר    ונקבר

ירו1   נישול אבר    אבר    ונקבר

ירו2   נשול  אבר    אבר    ונקבר

או3    נשול  אבר    אבר    ונקבר

או51   נשל   אבר    אבר    ונקבר

--------------------------------------------------------------------

לונ                              הה"ד וימת  יפתח        ויקבר

וטי                              הה"ד וימת  יפתח הגלעדי ויקבר

מינ    גלעד וכי בכמה מקומות נקבר זאת                    ויקבר

פריז                             הה"ד וימת  יפתח        ויקבר

דפוס                             הה"ד                   ויקבר

ירו1                             הה"ד וימות יפתח הגלעדי ויקבר

ירו2                             הה"ד וימת  יפתח        ויקבר

או3                              הה"ד וימת  יפתח הגלעדי ויקבר

או51                             הה"ד וימת  יפתח        ויקבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעיר גלעד            אין כת'  כאן אלא בערי

וטי    בערי הגלעד בעיר גלע' לא  נאמ'     אל' בערי גלע' [דכת']

מינ    בערי גלעד                         אלא

פריז   בערי גלעד  בעיר      לא  נאמ'     אלא בערי

דפוס   בערי גלעד  בעיר גלעד לא  נאמר     אלא בערי

ירו1   בערי גלעד

ירו2   בערי גלעד

או3    בערי הגלעד

או51   בערי גלעד

--------------------------------------------------------------------

לונ               גלעד                            מלמד שהיה

וטי    ויקבר בערי הגלעד                       אלא מלמד שהיה

מינ                                               מלמד

פריז                                              מלמד שהיה

דפוס                                              מלמד שהיה

ירו1                    וכי בכמה קברים נקבר   אלא מלמד שהיה

ירו2                    וכי בכמה <...> נקבר   אלא מלמד שהיה

או3                     וכי בכמה קברים [נ]קבר אלא מלמד שהיה

או51                    וכי בכמה קברים קבר    אלא מלמד שהיו

--------------------------------------------------------------------

לונ                          איברים איברים ונקבר  במקומו

וטי    איבר  נישול  ממנו כאן               וניקבר במקומו

מינ          שנישל           אבר    אבר

פריז         נישל            איברים איברים ונקבר  במקומות הרבה

דפוס         נישול  ממנו     אבר    אבר    ונקבר  במקומות הרבה

ירו1   איברו נישול  ממנו כאן               ונקבר  במקומו

ירו2   אבר   נישול  ממנו כאן               ונקבר  במקומו

או3    אברו  נשול   ממנו כאן               ונקבר  במקומו

או51   אבריו נישול'          אבר    אבר    ונקבר  במקומו' הרבה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ואיבר נישול ממנו במקום אחר ונקבר במקומו

מינ                                            וראשון ראשון היה

פריז

דפוס

ירו1   ואבר  נישול ממנו כאן       ונקבר במקומו

ירו2

או3    ואבר  נשול  ממנו כאן       ונקבר ממקומו

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                           ([ור' שמעון בן לקיש א']) היה

מינ    נקבר ולא דמים היה חייב

פריז

דפוס

ירו1        וכי נדר  היה חייב

ירו2

או3         וכי נדר  היה חייב

או51        וכי נדר  היה חייב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש           ר'  יוחנן אמ' דמים

מינ    ר' יוחנן וריש            לקיש           ר'  יוחנן אמ' דמים

פריז

דפוס            ר'     שמעון בן לקיש ור' יוחנן ריש לקיש  אמ' דמים

ירו1   ר' יוחנן ורשב"ל                         ר'  יוחנן אמ' דמים

ירו2   ר' יוח'  ור"ל                           ר'  יוח'  אמ' דמים

או3    ר' יוחנן ורשב"ל                         ר'  יוחנן אמ' דמים

או51   ר' יוחנן ורשב"ל                         ר'  יוחנן אמ' דמים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    היה חייב ליתן וליקרב על גבי המזבח [ר'   שמעון בן לקיש

מינ    היה חייב                          ר'    שמעו' בן לקיש

פריז

דפוס   היה חייב ליתן וליקרב על גבי המזבח ר'    יוחנן

ירו1   היה חייב                          רשב"ל

ירו2   היה חייב                          ר"ל

או3    היה חייב                          ר"ל

או51   היה חייב                          ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    א']      דמים לא היה חייב   דתני[נן] אמ' על דבר שהוא ראוי

מינ    אמ' אפי' דמים לא היה חייב                על דבר      שאפשר

פריז

דפוס   אמ'      דמים לא היה חייב   דתנינן          דבר      שראוי

ירו1   אמ' אפי' דמים לא היה חייב   דתניא    אמ' על דבר

ירו2   אמ' אפי' דמי' לא היה חייב   דתניא    אמ' על דבר

או3    אמ' אפי' דמים לא היה חייב   דתניא    אמ' על דבר

או51   אמ' אפי' דמים לא היה [חייב] דתניא    אמ' על דבר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לקריב על   גבי המזבח יקרב על          המזבח    דבר שאינו

מינ    ליקרב על   גבי מזבח  יקרב על      גבי מזבח  על דבר שאי

פריז

דפוס   ליקרב על   גבי המזבח יקרב                      דבר שאינו

ירו1   הקרב  על   גבי המזבח קרב  לגבי        מזבח         שאינו

ירו2   הקרב  ע"ג      המזבח יקרב ע"ג         המזבח        שאינו

או3    הקרב  ע"ג      המזבח קרב  [ע]לגבי     מזבח         שאינו

או51   הקרב  לגבי     מזבח  קרב  לגבי        מזבח         שאינו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ראוי ליקרב על  גבי המזבח לא יקרב על גבי המזבח ולא עוד אלא

מינ    אפשר ליקרב ע"ג     מזבח  לא יקרב על גבי מזבח

פריז

דפוס   ראוי ליקרב על  גבי המזבח לא יקרב על     המזבח ולא עוד אלא

ירו1   ראוי ליקרב ע"ג     המזבח לא יקרב              ולא עוד אלא

ירו2   ראוי ליקרב               לא יקרב              ולא עוד

או3    ראוי ליקרב ע"ג     המזבח לא יקרב              ולא עוד אלא

או51   ראוי ליקרב ע"ג     מזבח  לא יקרב              ולא עוד אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                      {ד ב} א"ר יעקב בר

פריז

דפוס

ירו1   אפי'  קדושת    דמים אין  לו

ירו2   אפילו <..>דושת דמים לא   היה חייב

או3    אף    קדושת    דמים אילו לו

או51   אפי'  קדושת    דמים אין  בו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אבינא כל הנודר ומשלם את נדרו יהא מובטח לו שנשמעה תפלתו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מה טעמו לך דומיה תהלה אלהים בציון ולך ישולם נדר מה כתו'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                            כל מי שהוא

מינ    בתרי שומע תפלה עדיך כל בשר יבאו מר' אחא כל

פריז

דפוס                                           כל מי

ירו1                                           כל

ירו2                                           כל

או3                                            כל

או51                                           כל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    נודר  ומשלם    נדרו זוכה  שישלם נדרו בירושלם הדה   היא

מינ    הנודר ומשלם את נדרו                  בירושלם הה"ד

פריז

דפוס   שנודר ומשלם    נדרו זוכה  שישלם נדרו בירושלם הה"ד

ירו1   הנודר ומשלם         זוכה  שישלם נדרו בירושלם שנאמ'

ירו2   הנודר ומשלם         <...> שישלם נדרו בירושלם <...>

או3    הנודר ומשלם         זוכה  שישלם נדרו לירושלם שנא'

או51   הנודר ומשלם         זוכה  שישלם נדרו לירושלם שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    דכת'                                   נדריי ליי  אשלם

מינ         ובשם יי    אקרא                   נדרי' ליי  אשלם

פריז

דפוס                                          נדרי  ליי' אשלם

ירו1        נדרו ושלמו ליי  אלהיכם וגו' וכתי' נדרי  ליי  אשלם

ירו2                                          נדרי  ליי  אשלם

או3                                           נדרי  ליי  אשלם

או51                                          נדרי  ליי  אשלם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    וגו'                         איכן בחצרות בית יי בתוככי

מינ                    מה כת' בתריה      בחצרות בית יי בתוככי

פריז

דפוס                                היכן בחצרות בית יי בתוככי

ירו1   נגדה נא לכל עמו              היכן בחצרות בית יי בתוככי

ירו2                                היכן בחצרות בית    בתוככי

או3    נגדה נא לכל עמו              היכן בחצרות בית יי בתוככי

או51   נגדה נא לכל עמו              היכן בחצרות בית יי בתוככי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ירושלם הללויה       הודו ליי כי טוב כי   לעולם חסדו

מינ    ירושלם

פריז

דפוס   ירושלם הללויה ואומר הודו ליי כי טוב כי   לעולם חסדו

ירו1   ירושלם הללויה       הודו ליי כי טוב כי   לעולם חסדו

ירו2   ירושלם הללויה       הודו ליי כי טוב כל"ח

או3    ירושלם הללויה       הודו ליי כי טוב כי   לעולם חסדו

או51   ירושלם הללויה       הודו ליי כי טוב כי   לעולם חסדו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                חסלת  אגדה

וטי                                                חסילא אגדתא

מינ

פריז                                               סליק

דפוס

ירו1   בילא"ו יחצילת"ו

ירו2   תם     ונשלם                                      ספר

או3    תם     ונשלם              שבח לאל בורא עולם חסלת  ספר

או51   חסלת   סדר      אם בחקותי                   סליק  מדרש

--------------------------------------------------------------------

לונ    דויקרא רבא

וטי    דויקרא רבה

מינ

פריז   ויקרא  רבה תושבחתא לאלהא רבה

דפוס

ירו1

ירו2   ויקרא      שבח     לבורא עולם יחלצית"ו

או3    ויקרא

או51   ויקרא  רבה תהלה    לאל   נערץ בסור     קדושים רבה בילא"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51   בנל"ך ואע"י תם תם