ויקרא רבה

מהדורה סינופטית

על המהדורה | אל המהדורה

 

מקראה לסימולי כתבי יד

 

עדי נוסח עיקריים

 

Oxford, Bodleian Opp. Add. fol. 3

או3

Oxford, Bodleian Opp. Add. fol. 51

או51

 

editio princeps, Constantinople 1512

דפוס

Vatican, Ebr. 32

וטי

Jerusalem, JNUL Heb 24° 5977

ירו1

Jerusalem, JNUL Heb 8° 515

ירו2

London, British Library Add. 27,169

לונ

Munich, Bayerische Staatsbibliothek heb. 117

מינ

St. Petersburg, Firkovich I 241

פירק

Paris, Bibliothèque Nationale héb. 149

פריז

Toronto, Friedberg, Sasson 920

ששון

 

 

קטעי גניזה

Cambridge, OR 1080.4.41

ג1

Philadelphia, University of Pennsylvania 84

ג2

Cambridge, T-S C1.7

ג3

Cambridge, T-S C1.19

 

Cambridge, T-S C1.47

ג4

Cambridge, T-S C2.47

 

Cambridge, T-S Misc 36.189

 

Cambridge, Westminster Coll. Talmudica II.113

ג5

Cambridge, T-S C2.52

ג6

Cambridge, T-S C2.162

 

Cambridge, T-S Misc 36.119

 

Cambridge, T-S Misc 36.123

 

New York, JTSA ENA 2621.5-6

 

Oxford, Bodleian heb e.75, f.7

 

Cambridge, T-S C2.66

ג7

Cambridge, T-S NS 329.208

 

Cambridge, T-S NS 329.869

 

New York, JTSA ENA 1494.4

 

New York, JTSA Rab 2148.15

 

Cambridge, T-S C2.135

ג8

Oxford, Bodleian heb d.47, ff.9-10

ג9

Cambridge, T-S AS 96.54

ג10

Cambridge, T-S F1(1).98

 

Oxford, Bodleian heb c.18, ff.17-22

 

Cambridge, T-S K27.23

ג11

Oxford, Bodleian heb e.108, ff.42-43

 

Oxford, Bodleian heb f.106, ff.68

 

Oxford, Bodleian heb f.107, f.51

 

New York, JTSA ENA 1488.7.1

ג12

New York, JTSA ENA 2699.23-24

ג13

Cambridge, T-S Misc 36.192

ג14

Mosseri VIII.439

 

Cambridge, T-S NS 257.32

ג15

Cambridge, T-S NS 257.71

ג16

Budapest, Kaufmann ??

ג21

Budapest, Kaufmann ??

ג22

 

קטעים אחרים

Benayahu Collection, fragment

קב

Jerusalem, JNUL Heb 48° 554

קי

Jerusalem, JNUL Heb 24° 5977 “נוסחא אחרינא

קי-נ

Parma, Biblioteca Palatina 2198

קפ

Klosterneuburg, Bibliothek des Chorherrenstifts 462, 539

קק

 

סימולים גרפיים

מחיקה במסירה

()

הוספה במסירה

[]

קרע או טשטוש של מילה אחד או יותר

<...>

קרע או טשטוש של חלק ממילה

<..>

לפני ואחרי קריאה מסופקת

?

בין שתי קריאות אפשריות

/

מקום שאליו הועבר קטע לצורך השוואה

{}

מקום בכתב יד של קטע שהועבר למקום אחר לצורך השוואה

<>