ריאליה והיסטוריה

כהן, אבינועם

למשמעות ההיסטורית הגלומה במונח "איקלע רב פלוני"

טו, 64-51

מנירב, יוסף ורוזנפלד, בן ציון

שווקים קבועים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ביחס למקביליהם באימפריה הרומית

יט, 175-161

פרידהיים, עמנואל

למשמעותו הריאלית-היסטורית של הביטוי "דמות מניקה וסרפס" – עיון מחודש

טו, 159-139

קליינמן, רון ש'

"האי סיטומתא קניא" (ב"מ עד ע"א): פרשנות המימרה וריאליה תלמודית

יח, 118-103

רוזנסון, ישראל

ערים מוקפות חומה – רשימה אקראית או טקסט מגמתי?

יז, 215-205

רוזנפלד בן ציון

ר' יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בר כוכבא

יא, 111-89

שמש, אברהם אופיר

הרקע לכמה זיהויים מסופקים של רש"י למונחי צומח בספרות חז"ל

יח, 192-177