לשון

אליאב, ירון צבי

פילי – פומא – שפת מדינה והלכה אחת מהלכות בית המרחץ

יא, 19-5

גולינקין, דוד

לפירוש המונחים "ותיקין", "ותיק" ו"תלמיד ותיק" בספר בן סירא ובספרות התלמודית

יג, 60-47

פוזן, רפאל בנימין

קש, תבן, גבבא

יז, 181-151

פרידמן, שמא יהודה

המילון המחקרי ללשון העברית של התנאים: ערך 'הבקר'/'הפקר'; ביקורת

יב, 127-113

 

תוספת למאמר "המילון המחקרי ללשון העברית של התנאים: ערך 'הבקר'/'הפקר'; ביקורת

יג, 158

שפרבר, דניאל

חקרי נוסחאות

יד, 169-165

 

כמה יוונית בארץ ישראל היהודית?      

יט, 189