הפקולטה למדעי היהדות
המרכז לחקר התורה שבעל-פה והפצתה
ע"ש א"מ נפתל ורעייתו חסיה לבית יפה


המכון למחשוב מידע ביהדות

אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית

בהנחיית: פרופ' שמא יהודה פרידמן
המחלקה לתלמוד

באדיבות האקדמיה ללשון העברית:
תוספתא: כ"י וינה ,מכילתא: כ"י אוקספורד, ספרא: כ"י וטיקן 66 והשלמות מכ"י אוקספורד 151 וכ"י וטיקן 31, 1
ספרי במדבר: כ"י וטיקן 32, 2

לשאלות ולתגובות לחצו כאן