קטעי גניזה וקטעים אירופאים

קטעי הגניזה והקטעים מה'גניזה האירופאית' עברו הגהות רבות ברם הגהת מקצת מהקטעים בוצעה מול צילומים אשר הותירו ספיקות מסוימים. בדרך כלל נבע הדבר מחוסר אפשרות לקבל צילומים טובים מקטעים אלה [לדוגמא אוסף מוצרי]. במידה וקטעים אלו נמצאים באוספים נגישים יעברו קטעים אלה הגהה נוספת מול סריקות איכותיות.

מעבר להגהת קטעי הגניזה וההדרתם למהדורה, השתדלנו למסור את הניקוד בכתבי היד וכן בוצעה עבודת צירוף של קטעים לטפסים. דבר זה נעשה על בסיס קטלוגים ומידע קיים וכן על בסיס השוואה מדוקדקת בין הקטעים עצמם. עבודת הצירוף הועלתה על טבלה אשר נמצאת באתר, כאשר היא ממסופרת מG1-G29 לקטעי הגניזה ומE1-E7 לקטעים האירופאים. כאשר היה ספק אם אכן יש מקום לצרף קטע מסויים לקטע אחר, הוענק לקטע מספר טופס עצמאי והקורא הופנה לצירוף המסופק בהערות. לעתים קיים יותר מקטע אחד לפרק מסוים, דבר זה מפורש בכותרת הפרק, וכמובן ניתן לדעת זאת מעיון ברשימה המסכמת של כלל הקטעים. כמו כן במקרה וקיים צירוף של יותר מקטע אחד על מנת ליצור רצף בפרק של טופס אחד הרי שעשינו זאת והדבר נאמר בכותרת הפרק.

לעתים בנוסף לתעתיק המקורי של קטע הגניזה נמסרה השלמה ע"פ כ"י וינה וזאת למען נוחיות הקרוא בעיקר בקטעים מקוטעים מאוד, הדבר נאמר בכותר לפרק וכן ניתן לדעת משום שההשלמות לעולם יהיו בסוגריים מזוותות. במידת האפשר לא שמרנו על השורות בקטעים על מנת לאפשר רצף של כלל הקטעים. ברם, במקומות שהקטע מקוטע מאוד השתדלנו לשמור על צורת הדף על מנת לאפשר לקורא לקבל מושג על צורת הדף וכמות המלים בשורה. נשמח לשלוח תעתיק אשר שומר על השורות למעוניינים, כמו כן אנו שוקדים על ההעלאה של תצלומים צבעוניים של חלק מהקטעים עצמם בזמן הקרוב.

לחץ כאן, למעבר לרשימה מסכמת של כלל הקטעים, על פי טפסים ועל פי מסכתות.