"אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"
(זכריה ח, 16)
הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום
ע"ש ד"ר יוסף בורג

בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן


קתדרת אונסקו לזכויות אדם,
לדמוקרטיה, לשלום ולהבנה בינלאומית
מבוא
אונסקו
צוות הקתדרה
מחקר
סדנאות
כנסים
הקתדרה מארחת
פרסומי הקתדרה
שיתוף פעולה
ידיעון
פרוייקטים
יצירת קשר
דף הבית
English

כנסים סמינרים וימי עיון

בשנים 2004-1995 קיימה הקתדרה את הכנסים, הסמינרים וימי העיון כלהלן:

 • סובלנות ופלורליזם בחברה הישראלית: סימפוזיון לזכרו של יצחק רבין. הסימפוזיון נערך בחסות הקתדרה, ובו הודגשה חשיבות וחיוניות הצורך בדיון ציבורי פתוח בנושא השלום בתקופה שנויה במחלוקת. השתתפו נשיא האוניברסיטה פרופ' שלמה אקשטיין, רקטור האוניברסיטה, פרופ' משה קוה, יו"ר הכנסת פרופ' שבח וייס, פרופ' שלמה אבינרי מהאוניברסיטה העברית, ד"ר יוסף בורג, פרופ' אוריאל סימון ופרופ' אהרון אנקר שניהם מאוניברסיטת בר-אילן (30.11.1995).

 • על סובלנות ולקחי השואה סמינר שנערך ביום הזכרון לקדושי השואה, בשיתוף עם מרכז סל ון גלדר להוראת ספרות השואה והמחלקה להכשרת מורים (27.12.1995)

 • כינוס לרגל מלאת מאה שנה להולדתו של פרופ' פ' חורגין, בהשתתפות ראשי האוניברסיטה, הרב מרדכי אליהו, פרופ' אוריאל סימון, ופרופ' משה ארנד (19.3.96).

 • כנס על מקומה ותפקידה של אוניברסיטת בר-אילן בחברה של ימינו בשיתוף עם ביה"ס לחינוך (19.6.96).

 • כנס וסמפוזיון בינלאומי לרגל חנוכת הקתדרה לחינוך לערכים לסובלנות ולשלום. בכנס השתתפו אורחים רמי דרג מגרמניה ומארצות הברית. אורח הכבוד היה ראש ממשלת סכסוניה הפרופ' למשפטים קורט בידנקופף. כמו כן השתתפו: שגריר גרמניה בישראל מר תיאודור ולו, סגן ראש הממשלה ושר החינוך דאז מר זבולון המר (ז"ל), יו"ר הסוכנות היהודית מר אברהם בורג, נשיא האוניברסיטה פרופ' משה קוה, רקטור האוניברסיטה פרופ' יהודה פרידלנדר, ובמעמד חברי כנסת ואישי ציבור. בכנס נשאו ההרצאות הבאות: ערכים הומניים וסובלנות כבסיס לשלום – פרופ' קורט בידנקוף ראש ממשלת סכסוניה; "ובחרת בחיים" כמסר לאוניברסיטאות – פרופ' שלדון רוטבלט מאוניברסיטת ברקלי קליפורניה; חינוך לשלום ולסובלנות: בין אוניברסליות ופלורליזם תרבותי – פרופ ' וולפגנג מיטר מהמכון הבינלאומי למחקר חינוכי בפרנקפורט; דיאלוג בין תרבויות כאתגר בחינוך הבינלאומי – פרופ' דיטמר ווטרקמפ' מהאוניברסיטה הטכנולוגית בדרזדן שבגרמניה; הסובלנות באיסלאם – פרופ' נחמיה לבציון, ראש מכון ון ליר; המסורת היהודית: בין סובלנות ופלורליזם – פרופ' אבי שגיא מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן. את הכנס לווה סימפוזיון בנושא: החברה הישראלית: מכונני הייחוד והיחד. פרופ' עירם הציג בפני משתתפי הדיון, שלושה מרכיבים בחברה הישראלית, העשויים לעודד אחדות מחד, ופילוג מאידך: הדת, מדינת ישראל וזכר השואה. בין המתדיינים: הסופר פרופ' א.ב. יהושע שדבר על הצורך למצוא יעדים חדשים שיקרבו בין כל חלקי העם כאשר האיום החיצוני לא ישמש עוד כקטליזטור מאחד וטבעי שהורגלנו אליו. פרופ' אוריאל סימון מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטה, דבר על ה"יחד" כמקור רגשי הקיים בתוכנו ועל הצורך לבצר את ה"יחד באמצעות ה"ייחוד". פרופ' יהודה פרידלנדר, ציין כי מסורת ישראל היא הביוגרפיה האחידה של כולנו ועל האמונה החייבת להיות פתוחה לביקורת, כדי ליצור דיאלוג שיוביל ל"ביחד" (16-17 בפברואר 1997).

 • מעורבות הורים בחינוך לסובלנות, יום עיון לועדי ההורים, שהתקיים בשיתוף עם המרכז לחינוך הדתי בישראל ומשרד החינוך והתרבות – מינהל החינוך הדתי ומרכז חינוכי רמות שפירא. ביום העיון נדונו הנושאים: תרבות המחלוקת בישראל – מר דוד דישון; הסובלנות בבית הספר – הרב שי פירון. כמו כן, נערכו סדנאות ע"י מנחי הקתדרה בנושא: דיאלוג תרבותי לאור ההלכה (8.4.97)

 • החברה הישראלית במבחן הרב-תרבותיות: 50 שנה למדינה. יום עיון לרכזי חינוך חברתי, בשיתוף עם משרד החינוך התרבות והספורט - מחוז מרכז. ביום העיון דנו בסוגיית אחדות ושוני בחברות פלורליסטיות ובטוייה בחברה הישראלית (21.9.97).

 • יהדות צפון אפריקה בתקופת השואה יום עיון, בשיתוף עם המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר, מרכז סאל ואן גלדר להוראת ספרות השואה, אגף השתלמות לעובדי הוראה ומרכז ההסברה. ביום העיון נדונו גילויי השואה והשפעתה על היהודים בצפון אפריקה (5.1.98).

 • המקצועות ההומניסטיים בחינוך הדתי. יום עיון, בשיתוף עם המכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו, משרד החינוך התרבות והספורט –מינהל החינוך הדתי. ביום העיון נדונו: מדיניות שילוב המקצועות ההומניסטיים בחינוך הדתי: המצוי והראוי; מטרות, תכנים וכיוונים חדשים בשילוב המקצועות ההומניסטיים בחינוך הדתי (15.1.98).

 • יחודיות ושילוב בחברה הישראלית: 50 שנה למדינה. יום עיון בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות – מינהל חברה ונוער – תחום מורשת (10.2.98).

 • התקשורת בעידן של קיטוב חברתי. יום עיון לזכרו של שר החינוך התרבות והספורט זבולון המר ז"ל. יום העיון נערך בשיתוף עם היחידה ללימודי עתונאות ותקשורת. עו"ד חיים צדוק נשיא מועצת העיתונות נשא הרצאה בנושא: חופש העיתונות: מגבלות החוק וכללי האתיקה ונערך רב שיח בהנחייתה של העתונאית חנה זמר בנושא: דיאלוג תרבותי במחלוקת פוליטית- להתווכח בלי לשנוא (2.4.98).

 • הזכות לכבוד והחובה לכבד. יום עיון, בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות – מינהל חברה ונוער, מחוז מרכז. במסגרת יום העיון נשאה הגב' רנה יצחקי יו"ר האגודה לזכויות הילד הרצאה בנושא: כבוד הילד ומעמדו כפי שמשתקף ביצירות ספרות. כמו כן, נערך רב שיח בנושא: ביטויי הכבוד או העדרו בחברה הישראלית (11.5.98)

 • חינוך מיעוטים בחברות פלורליסטיות. כנס בינלאומי בהשתתפות מרצים מוזמנים מאנגליה, גרמניה, צרפת ישראל והרשות הפלשתינאית. הכנס התקיים בשיתוף עם קתדראות נוספות, מביה"ס לחינוך וממדעי המדינה. בכנס נדונו גישות שונות לחינוך מיעוטים בהקשרים סוציו פוליטיים שונים. (18-20 במאי, 1998).

 • רגע לפני השקיעה... עדויות והנצחת השואה. ערב עיון לקראת "יום הקדיש הכללי" בנושא תיעוד השואה, בשיתוף עם מרכז סאל ון גלדר ומכון פינקלר לחקר השואה מפעלו של סטיבן שפילברג לתעוד השואה והנצחתה עמדו במרכז יום העיון (28.12.98).

 • החינוך כגשר לשלום. כנס בינלאומי לכבודו של ד"ר יוסף בורג במלאת לו 90 שנה. הכנס התקיים במעמד שר המדע והאומנויות בממשלת סכסוניה - פרופ' האנס יואכים מאייר, שר החינוך התרבות והספורט - הרב יצחק לוי, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית - אברהם בורג, ראשי האוניברסיטה, חבר הנאמנים, הועד המנהל ונציגי שגרירויות. מכובדים אלה, נשאו ברכות לכבודו של ד"ר בורג במלאת לו 90 שנה. בכנס זה השתתפו גם מומחים לחינוך מארה"ב, הולנד, גרמניה, ישראל והרשות הפלשתינאית. המרצים דנו בסוגיית החינוך לשלום מהיבט בינלאומי ולאור מקורות היהדות, תוך שימת דגש על החינוך לשלום במזרח התיכון ועל מצב החינוך לשלום. בין המרצים: פרופ' Chadwick F. Alger מאוניברסיטת Ohio State (לשעבר, המזכיר הכללי של המכון הבינלאומי למחקר השלום): What should be the Foundation of Peace Education; פרופ' Lennart Vriens מהקתדרה לחינוך לשלום מאוניברסיטת Utrecht הולנד: Education for Peace and Reconciliation in a Humane twenty-first Century פרופ' Farouk Zalatimo מאוניברסיטת אל-קודס: Education for Peace in the Middle East; הרב שלמה שפר, רב הקמפוס: החינוך לשלום במקורות היהדות; פרופ' בנימין ינוב מהמחלקה לעבודה סוציאלית: החינוך לשלום: מתאוריה ליישום; פרופ' יעקב כץ, מנהל בית ספר לחינוך: חינוך להבנה ולדו קיום בין תלמידים יהודים ובדואים: ניסוי באמצעות האינטרנט וד"ר יהודה ליאון ממשרד החינוך התרבות והספורט - תכניות לימוד בנושא: החינוך לשלום (22.2.99).

  פרופ' עירם נואם בכנס החינוך כגשר לשלום

 • מגדר וחינוך: מסרים גלויים וסמויים ביחסי מגדר בבית הספר. יום העיון בשיתוף עם משרד החינוך מינהל חברה ונוער, המינהל לחינוך ערכי והממונה על השוויון בין המינים בחינוך. חוקרים וחינוכאים דנו במעמד האשה והגבר בחברה הישראלית ובמערכת החינוכית בפרט. במהלך ההרצאות הובאו ממצאי מחקר על הבניית ממגדר בבית הספר ועל הקשר בין אשה, דת ולמדנות. ההרצאות לוו בתערוכה בנושא (10.5.99).

 • משבר ערכים בחברה מקוטבת. יום עיון בשיתוף עם משרד החינוך התרבות והספורט - מינהל החינוך הדתי והסתדרות המורים. יום העיון כלל הרצאות של מרצים אורחים בנושאים הבאים: ערכים מוחלטים וערכים יחסיים כמפתח לתובנת הקיטוב: פרופ' חנה יעוז; משבר ערכים והשתקפותם במשפט ובהלכה: פרופ' ידידיה שטרן; תרבות הספר מול תרבות הטלויזיה, המעבר מערכים לפופוליזם - ד"ר יריב בן אליעזר: הקיטוב הערכי, בין פלורליזם לאוניפורמיזם: פרופ' אוריאל סימון. כמו כן, נערכו סדנאות ודיונים בנושא: התמודדות ביה"ס היסודי והעל יסודי בחיזוק החינוך לערכים (10.6.99).

 • יום עיון - אזכרה לד"ר יוסף בורג, במלאת שלושים לפטירתו. ביום עיון זה לקחו חלק ראשי אוניברסיטת בר-אילן, ראשי המפד"ל, בני משפחה חברים ומוקירי זכרו. פרופ' עירם ראש הקתדרה, נשא דברים לזכרו של ד"ר בורג והתייחס לקשר הפנימי ההדוק בין חינוך לערכים, לסובלנות ולשלום. פרופ' עירם הזכיר את דבריו של ד"ר בורג ז"ל, כי "עלינו להיות סובלניים כלפי הכל וכולם, מלבד כלפי אי הסובלנות" ד"ר בורג, אמר, השכיל לשלב בחייו בדוגמא האישית שלו, את המזיגה שבין ערכי היהדות וערכי התרבות המערבית: חינוך לסובלנות כלפי השונה בתוך מחננו, בין אם זה השונה מבחינה דתית, עדתית או, אידיאולוגית פוליטית. ד"ר זרח ורהפטיג יו"ר הועד המנהל של האוניברסיטה, העלה על נס את תרומתו של ד"ר בורג לחיינו וציין כי ד"ר בורג הזדהה עם שלושת השלמויות שהאדם צריך להתפלל ולהאמין בהם: "שלמות התורה" "שלמות העם" ו"שלמות הארץ". פרופ' משה קוה נשיא האוניברסיטה, בדברי ההספד שלו, קשר לד"ר בורג שלושה כתרים: כתר תורה - תלמיד חכם שקבע עיתים ללימוד תורה וללמדה לרבים. כתר כהונה - סיים תואר ברבנות. כתר מלכות - היה זקן חברי כנסת ישראל ושימש בתפקידי שר משטרה, שר הפנים והדתות. ד"ר בורג היה סמל לקיום כתרים אלו, מתוך דו-קיום של כבוד והערכה ביניהם. כמו כן, הזכיר פרופ' קוה, כי ד"ר בורג זכה בתואר ד"ר לשם כבוד מרוב האוניברסיטאות בישראל, מתוך הערכה לדרכו המיוחדת בפיוס לאומי. הרב שאר ישוב כהן, רבה הראשי של חיפה ונשיא מוסדות אריאל, ציין כי "אישיותו של ד"ר בורג ומעלותיו, כסולמו של יעקב אבינו - ניצב ארצה וראשו בשמיים", מרגשים היו דברי נכדו של ד"ר בורג הלל בן-ששון, כי "מעטים מכירים את סבא יוסף שהיה ראש השבט". הלל ציין את יכולתו המדהימה של סבו, לגשר על פערים וציטט את יהודה עמיחי באחד משיריו "כשאדם מת אומרים עליו נאסף אל אבותיו, וכל זמן שחי - אבותיו נאספים בו.. בכל אחד מאתנו אמר, יש מעט מסבא..". פרופ' אליעזר דון-יחיא מהמחלקה למדעי המדינה, נשא הרצאה על: משיחיות ופוליטיקה בתפיסתו של בורג ושלמה שפר רב הקמפוס לימד משנה מפרקי אבות, לזכרו של ד"ר בורג (15.11.99).

  פרופ' יעקב עירם בערב העיון לזכרו של ד"ר בורג במלאת שלושים לפטירתו

 • האשה בשואה פרקים נעלמים. ערב עיון לקראת יום הקדיש הכללי, בשיתוף עם המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר, המרכז לחקר האשה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר ומרכז סל ון גלדר להוראת ספרות השואה, בבית הספר לחינוך. ערב העיון הוקדש למגמות חדשות בחקר האשה בשואה ובמסגרתו נתנה הרצאה בנושא ע"י ד"ר יהודית באומל מהמחלקה לתולדות עם ישראל. כמו כן, הוקרן הסרט "עליית הגג" - דרמה שבמרכזה עומדת אנה פרנק ונערכו סדנאות למורים לספרות ולהיסטוריה, לאור זכרונות מפגשיה של נצולת שואה עם אנה פרנק ולאור ספרות העוסקת בזכרונות מהשואה (15.12.99).

 • האלימות בחברה הישראלית - התמודדות מערכת החינוך הדתית. יום עיון לעובדי הוראה בחמ"ד, שנערך בשיתוף עם מינהל החינוך הדתי ועם הסתדרות המורים בישראל - הקרן לקידום מקצועי עובדי הוראה בחמ"ד. במסגרת יום העיון נדונה בעיית האלימות בחברה הישראלית, שבירת קשר השתיקה סביבה והיבטים שונים לדרכי התמודדות מערכת החינוך הדתית עמה. כמו כן, הודגמה תכנית לצמצום האלימות ושיפור אקלים כתה, בשיתוף עם שחקני תיאטרון ובהנחיית פסיכולוג (29.2.00).

 • דיאלוג חינוכי למניעת אלימות. חוקרים, מחנכים, מנהיגים קהילתיים ואנשי משטרה, דנו בחלקו הראשון של הכנס, בדרכים ובתכניות חינוכיות להתמודדות עם אלימות בבתי הספר. בין ההרצאות שנישאו: תופעת האלימות בבית הספר גורמיה ודרכי ההתמודדות עמה - ד"ר יוסי הראל, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. כמו כן, נערך רב-שיח בנושא: דיאלוג חינוכי בבית הספר למניעת אלימות, בהשתתפות ד"ר גואן הריסון מאוניברסיטת בר-אילן, ד"ר נמרוד אלוני ממכללת סמינר הקבוצים ובית ברל, יחיאל שרמן ראש מינהל החינוך הממלכתי דתי מחוז ת"א וסנ"ץ. זיוה אגמי-כהן ראש מדור נוער במשטרת ישראל מחוז ת"א. חלקו השני של הכנס הוקדש לסדנאות לבניית דיאלוג בקרב קהילת בית הספר (6.3.00).

 • חינוך לערכים יהודיים בחברה פתוחה. סמינר שנערך בשיתוף עם הקתדרה לחקר דרכי ההוראה של לימודי הקודש ע"ש הרב ד"ר דוד אוקס ביה"ס לחינוך, לכבוד צאת ספרו של פרופ' משה ארנד "חינוך לערכים בחברה פתוחה". בין המרצים: פרופ' יעקב עירם בעל הקתדרה, שנשא דברים בנושא: ערכים בעולם רב-תרבותי, ד"ר אברהם זלקין - על חייהם של הרב ד"ר דוד אוקס ז"ל וגרדה ע"ה, הרב יעקב אריאל, רבה הראשי של רמת-גן, - החובה לחנך והזכות לחנך, פרופ' משה ארנד - נשא דברים על ספרו וד"ר מאיר הילדסהיימר מזכיר הקתדרה ע"ש הרב ד"ר אוקס, סיכם את הסמינר (18.5.00).

 • פורום חינוכי בנושא תרבות יפן, בחסותו של השגריר היפני מר הירושי שיגטה (29.5.00).

 • טיפוח מנהיגות חינוכית למעורבות חברתית. הסמינר אורגן בשיתוף עם משרד החינוך מינהל חברה ונוער, למפקחים ולחינוכאים באגף לחינוך חברתי. נושאי הדיון היו: תפיסות חדשות בטיפוח מנהיגים צעירים; הדרכת מנהיגות; פיתוח מנהיגות בדרכים חינוכיות דמוקרטיות. המרצים: מיקי מוטולה - ביה"ס למנהיגות חינוכית במכללת אורנים, גידי צור - מכללת אורנים, יעקב הכט - מנהל המכון לחינוך דמוקרטי בחדרה, שרה אילת - רכזת השתלמויות מינהל חברה ונוער מחוז מרכז - משרד החינוך ודבורה מן - מצוות הקתדרה (14.6.00).

 • ערב עיון לזכרו של ד"ר יוסף בורג במלאת שנה לפטירתו. ערב העיון ציין את מפעל חייו ומנהיגותו המדינית והחינוכית של ד"ר בורג. פרופ' ידידיה שטרן, בהרצאתו המרכזית ביום העיון, טבע את המונח "בורגיזם" לתיאור מאוויינו לאינטרפרטציה פלורליסטית של החוק היהודי. פרופ' יעקב עירם בעל הקתדרה, דבר על "תרבות השלום", שמשמעותה יותר מאשר מצב של העדר מלחמה, או אי אלימות. זהו מאמץ מתמשך להקניית ערכים חיוביים של צדק חברתי וכלכלי, של הבנת הזולת על המבדיל אותו ממני והמשותף בינינו, ועל עקירת דעות קדומות וגילוייהן הקשים, בדמות דה-הומניזציה או דמוניזציה של האחר. דברים לזכרו של ד"ר בורג, נשא יו"ר הכנסת אברהם בורג, שדבר על תרומת אביו לערכים יהודיים ולמדינה היהודית. דמותו של ד"ר בורג, שורטטה בהרחבה בסרט הדוקומנטרי "עוד יוסף חי" שהוקרן בערב זה (27.11.00).

 • צוות מנחי הקתדרה השתתף בסדנת גשטאלט בנושא: "Conflict Resolution", שנערכה בכפר המכביה ברמת-גן, ע"י ד"ר Rita Resnick וד"ר Todd Burley מהמכון ל- Gestalt Associates Training בלוס אנג' לס ארה"ב. מטרת הסדנא: יישומי תיאוריית הגשטלט והתאמתה לסדנאות לחינוך לדמוקרטיה (13 בינואר עד 14, 2001).

 • מפגש בין תרבויות בבית הספר - קשיים ואתגרים. יום עיון שנערך בשיתוף עם משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, מרכז הדרכה מחוז תל-אביב, עריית תל-אביב-יפו. במסגרת יום העיון, נשאו ההרצאות הבאות: רב תרבותיות בחברה השלכות חינוכיות - פרופ' יעקב עירם; רב תרבותיות והשפעתה על קשרי הגומלין בין מורים לתלמידים - ד"ר מאירה אייזנהמר; כיצד יכול בית הספר לרכך את המפגש בין התרבויות השונות בו, דיון בסטריאוטיפים ודעות קדומות, ד"ר רחל גאלי צינמון. כמו כן, נערכו סדנאות בנושא: רב-תרבותיות בחברה הישראלית, ע"י נציגי מכון מרחבים (15.5.01).

  פרופ' מניס, דיקן הפקולטה למדע החברה בכנס

 • חביב אדם שנברא בצלם - היחס לשונה בחברה הישראלית, כנס לכבודו של פרופ' יעקב רנד לרגל קבלת פרס ישראל תשס"א. במסגרת הכנס התקיימו ארבעה, מושבים: לחיות עם השונות – הבטים תיאורטיים והומניסטיים; האדם היהודי ועולם הערכים; מפי תלמידים: שילוב של תיאוריה ומחקר; אדם ופועלו. במסגרת המושבים נשאו הרצאות. פרופ' יעקב רנד חתן הפרס נשא דברי סיום (13.11.2001).

 • ק. צטניק וזכרון השואה בישראל, ערב עיון לקראת י' בטבת – יום הקדיש הכללי. יום עיון שנערך בשיתוף עם משרד החינוך – מרכז ההסברה ת"א והמרכז, האגף לתרבות תורנית מחוזות ת"א והמרכז, אוניברסיטת בר-אילן – בית הספר לחינוך, המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר ומרכז סאל ואן גלדר להוראת ספרות השואה. במסגרת יום העיון נישאו ההרצאות הבאות: פרופ' חנה יעוז: אשוויץ ביצירות ק. צטניק; ד"ר חנה יבלונקה: שואה, ניצולים ועיצוב הזהות הישראלית. כמו כן, נערכה סדנא למורים לספרות בנושא: "סלמנדרה" – יסודות זיכרוניים בסיפורת של ק. צטניק וסדנא למורים להיסטוריה בנושא: דימוי ומציאות בזכרון השואה (24.12.01).

 • גיבוש אשכולות לקראת בניית תוכנית ליבה השתלמות למפמ"רים של משרד החינוך, המינהל להכשרה ולהשתלמות המרכז לפיתוח עובדי הוראה. פרופ' יעקב עירם הרצה בנושא: המרכיבים ההומניסטיים והערכיים של תכנית הליבה (8.1.02).

 • השימוש בכתה בהדמיה באמצעות מחשוב ליישוב וגישור קונפליקטים – סמינר בשיתוף עם התכנית ליישוב סכסוכים. דברי פתיחה – ד"ר גו'אן הריסון; הרצאה מר ויקטור אסל מאוניברסיטת מרילנד. במסגרת ההרצאה נערכה הדגמת הדמיה במחשב, לתכנית יישוב סכסוכים (15.1.02).

 • להיות אזרח – שאלות של זהות ומעורבות. יום עיון בשיתוף עם משרד החינוך מינהל חברה ונוער תחום חינוך חברתי - מחוז מרכז. ביום העיון נשאו ההרצאות הבאות: בין זהות להזדהות - פרופ' יעקב עירם בעל הקתדרה; המאבק על הזהות הקולקטיבית בישראל - ד"ר אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה. כמו כן, נערכו סדנאות בהנחיית מנחות ממשרד החינוך מינהל חברה ונוער בנושא: תעודת זהות – בדרך להיות אזרח. (13.2.02).

 • מאה שנים לציונות הדתית תרס"ב-תשס"ב. הכנס אורגן על ידי המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג והקתדרה לחקר הציונות הדתית ע"ש יוסף אורגלר, בשיתוף עם מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל, הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג והקתדרה ללימודי תולדות הקרן הקיימת לישראל ומפעליה. בכנס התקיימו אחד עשר מושבים והרצו בהם ארבעים ותשעה מטובי חוקרי הציונות הדתית בכל היבטיה. ההרצאות עסקו בתולדות התנועה בפועלה בחינוך, בהתפתחותה בתחומים השונים, בחיותה ובתגובותיה לאתגרים בעבר ובהווה. נתקיימו שני מושבים מיוחדים לחינוך אשר הוקדשו לליבון סוגיות היסטוריות וסוגיות בנות זמננו בחינוך הציוני-דתי. (11 עד 13 במרץ 2002).

  פרופ' עירם נואם בכנס מאה שנים לתנועה הציונית דתית

 • חינוך ואידיאולוגיה בתמורות הזמן הכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך– תשס"ב. הכנס אורגן ע"י הקתדרה בשיתוף עם ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר-אילן וביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב. בכנס התקיימו שישה מושבים והרצו בהם מרצים מאוניברסיטאות ומכללות, בנושאים כמו: הוראה ואידיאולוגיה, אידיאולוגיה בקליטת עליה ואינטגרציה, אידיאולוגיה ודרכי הוראה, תנועות אידיאולוגיות בחינוך, אידיאולוגיה וחינוך בתפוצות, וחינוך, אידיאולוגיה והשקפת עולם (13.6.2002).

 • זכרון השואה – מבחן התקומה, ומה הלאה? ערב עיון לקראת י' בטבת – יום הקדיש הכללי; שנערך בשיתוף עם משרד החינוך – מרכז ההסברה ת"א והמרכז, האגף לתרבות תורנית מחוזות ת"א והמרכז, אוניברסיטת בר-אילן – בית הספר לחינוך היחידה להשתלמות ולהדרכה, המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר ומרכז סאל ואן גלדר להוראת ספרות השואה. במסגרת ערב העיון נישאו ההרצאות הבאות: פרופ' חנה יעוז: ערכים והשתקפותם בהוראת נושא השואה; ד"ר אלי צור: זיכרון השואה: בין פרטי לצבורי בשילוב קטעים מהסרט "שואה ותקומה" . כמו כן, נערכה סדנא למורים לספרות בנושא: "הוראת ערכים במסגרת ספרות השואה ב"שני סיפורים" של סביון ליברכט וברומן "ליצני החצר" של אביגדור דגן, וסדנא למורים להיסטוריה בנושא: קורבנות (victimization) השואה כמרכיב בשיח התרבותי פוליטי בחברה הישראלית בין השנים 1948-1998. (10.12.2002).

 • הכנס המדעי הבינלאומי השני של האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי בשיתוף עם האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי. "חינוך יהודי וזהות יהודית בסביבות מגוונות" פרופ' יעקב עירם יו"ר המושב "דמוקרטיה, פלורליזם וחינוך לשלום" (11 עד 12 בדצמבר 2000).

 • סדנא לצוות מנחי הקתדרה להצגת הרציונל ומבנה ההפעלה בנושא סובלנות. מציגות גב' דבורה מן וד"ר רחל גאלי צינמון מצוות הקתדרה. (17 לדצמבר 2002).

 • סדנא לצוות המנחים של הקתדרה בנושא "ישוב קונפליקטים", מנחה ד"ר גו'אן הריסון. (7 לינואר 2003).

 • פרופ' יעקב עירם הציג את פעילות הקתדרה במפגש של מרכז איל"ה עם מר מייקל ריצארדס - הנספח התרבותי של שגרירות ארה"ב והגב' הלנה מישל-מומחית בכירה לקשרי תרבות. (9 לינואר 2003).

 • סדנא לצוות מנחי הקתדרה. גב' דבורה מן וד"ר רחל גאלי צינמון הציגו את תוכנית הקורס "סובלנות". (30 לינואר 2003).

 • סדנא II לצוות מנחי הקתדרה. גב' דבורה מן וד"ר רחל גאלי צינמון הציגו את תוכנית הקורס ב"סובלנות". (18 לפברואר 2003).

 • כנס מחקרים חדשים בתולדות ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל בעת החדשה-במלאת 100 שנה לחיבור "הפרוגרמה הציונית שלנו" למנחם מ. אוסישקין. פרופ' יעקב עירם, יו"ר המושב, קרן קימת לישראל במעבר מיישוב למדינה. (1 עד 2 לאפריל 2003).

 • פרופ' יעקב עירם היה בצוות ההיגוי ויו"ר המושב: מבט השוואתי על הרחבת מערכת ההשכלה הגבוהה בארה"ב ובישראל בכנס בנושא: תפקידן של המכללות בהרחבת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לקחים מהניסיון האמריקאי". הכנס נערך ע"י קרן חינוך ארצות הברית-ישראל, המחלקה לענייני הסברה, שגרירות ארה"ב בשיתוף עם אייסף-הקרן הבינלאומית לחינוך התאגדות המכללות האזוריות, ועד ראשי המכללות האקדמיות, המסלול האקדמי של המכללה למינהל, המרכז הבינתחומי הרצליה, המכללה האקדמית, ספיר, המרכז לחקר ארה"ב, אוניברסיטת חיפה. (8 לאפריל 2003).

 • מפגש ראשי קתדראות UNESCO במשרד החינוך, בירושלים. (13 לאפריל 2003).

 • פרופ' יעקב עירם - "חינוך מיעוטים מפרספקטיבה בינלאומית", "חינוך לדו קיום ושלום - המקרה הישראלי-פלשתינאי", הרצאות באוניברסיטת LOYOLA, שיקגו ארה"ב. (אפריל 2003).

 • פרופ' עירם השתתף בקבלת פנים שנערכה ע"י שגריר ארה"ב בישראל לכבוד החוקרים שקבלו את מלגת FULBRIGHT. (ב8 למאי 2003).

 • צוות הקתדרה השתתף בהצגת תיאטרון עברי-ערבי ביפו, "געגועים". בסיום ההצגה התקיים דיון בנושא הפירושים השונים ע"י אנשים ממוצא שונה למושג "געגועים". (18 למאי 2003).

 • פרופ' י. עירם השתתף בכנס "הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה". שהתקיים בבית הנשיא ובחסותו והוצגו בו עבודות מחקר רבי-היקף הבוחנים את מצבה של הדמוקרטיה הישראלית. (22 למאי 2003).

 • צוות המנחים של הקתדרה נפגש עם קבוצת סטודנטים אמריקאיים שהשתתפו במצעד הזכרון והתקווה בפולין בארגון ובהשתתפות המנהל החינוכי של ADL. הסדנא נערכה באולם הקונגרסים ע"ש פלדמן אשר באוניברסיטת בר-אילן. (1 ליוני 2003).

 • ד"ר עליזה פסלר, מנחה בקתדרה, השתתפה בסמינר בנושא "מערכת החינוך הפלסטינית". הסמינר אורגן ע"י מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום והמרכז הפלסטיני להערכת מדיניות המחקר. (13-14 ליוני 2003).

 • פרופ' י. עירם השתתף בקולוקיום ה-XI בברלין של: Alfred Herhausen Society for International Dialogue, a Deutsche Bank Forum “Desperately Seeking Europe”. (ב13-14 ליוני 2003).

 • פרופ' י. עירם נפגש עם Dr. Ing. Frank Schmidt - Staatssekretar ממשרד המדע והתרבות, בדרזדן במדינת סקסוניה, גרמניה, לדיון בהמשך שיתוף פעולה בין מדינת סכסוניה והקתדרה. (16 ליוני 2003).

 • מפגש שהתקיים בין אנשי הקתדרה ומרכז איל"ה לבין פרופ' דוד בנט ופרופ' יוסף ג'יוליאן מאוניברסיטת סירקיוז על החינוך האזרחי, רב תרבותיות, ערכים דמוקרטיים, ומתחים בין קבוצות קונפליקט מר שמעון אוחיון הציג את פעילות הקתדרה. המפגש נערך בחסות השגרירות האמריקאית, המחלקה לענייני ציבור ותרבות. (18 ליוני 2003).

 • פרופ' י. עירם, השתתף בכנס “ערכים דמוקרטיים וחינוך אזרחי" שנערך בקיסריה ביוזמת שגרירות ארה"ב. (22-24 ליוני 2003).

 • סדנא III לצוות מנחי הקתדרה. גב' דבורה מן וד"ר רחל גאלי צינמון הציגו את תוכנית הקורס "סובלנות". (4 לאוגוסט 2003).

 • הקתדרה לחינוך לערכים לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג- קתדרת אונסקו באוניברסיטת בר-אילן ארחה מפגש בינלאומי של חוקרים מגרמניה, מאוריציוס, קנדה, צ'ילי, הולנד, ארה"ב, קרואטיה, הרשות הפלסטינית וישראל. הכנס התמקד בנושאי תרבות השלום- מונח שהושרש על ידי ארגון החינוך, המדע והתרבות שבאומות המאוחדות (UNESCO)- במונח תרבות של שלום ישנן מטרות חיוביות להשגת צדק חברתי מעבר לפרוש הרגיל של המילה כ"העדר מלחמה". במהלך הכנס, הוקמה ועדה בינלאומית אשר תפקידה לפתח תוכניות לחינוך לשלום מזווית תיאורטית (פילוסופית-פסיכולוגית) ויישומית (דידקטית-מתודית). הכנס היה בחסות הועד הישראלי לאונסקו, ובתמיכת משרד החוץ, ירושלים, משרד הנספח התרבותי של שגרירות ארה"ב, קרן חינוך ארה"ב-ישראל . שרת התרבות, הספורט והחינוך, לימור לבנת נתנה את חסותה לכנס. שר הרווחה, זבולון אורלב השתתף בערב הפתיחה החגיגי של הכנס. פרופ' ארווין קוטלר חבר הפרלמנט הקנדי ומומחה בעל שם עולמי לזכויות אדם (התמנה לשר המשפטים של קנדה מיד לאחר הכנס) נשא את הנאום המרכזי בערב הפתיחה בנושא: The Human Rights Revolution and Counter Revolution: Towards a Culture of Peace הכנס נערך בשפה האנגלית עם תרגום סימולטאני במושבי המליאה. פרטים נוספים על הכנס ראה בגרסה האנגלית. ספר המבוסס על ההרצאות שנשאו בכנס נמצא בהכנה. (1-3 לדצמבר 2003).

 • פרופ' עירם הירצה במכון "מופת" בנושא: "חינוך הומניסטי - ערכי בביה"ס היסודי. (25 לדצמבר 2003).

 • פרופ' עירם נשא הרצאה בשם Education of Minorities an International Perspective בכנס בינלאומי ב-East West Center של אוניברסיטת Hawaii. (ינואר 2004).

 • פרופ' עירם נשא הרצאה בשם חינוך לערכים במקורות ההומניסטיים ביום עיון בנושא "אישיות מוסרית ומנהיגות חינוכית", באוניברסיטת חיפה. (16 למרץ 2004).

 • דינה מנקין העוסקת במסגרת הקתדרה בנושא מניעת אלימות כלפי נשים ונערות, השתתפה ביום עיון לרגל יום האשה הבינלאומי. (23 למרץ 2004).