"אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"
(זכריה ח, 16)
הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום
ע"ש ד"ר יוסף בורג

בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן


קתדרת אונסקו לזכויות אדם,
לדמוקרטיה, לשלום ולהבנה בינלאומית
מבוא
אונסקו
צוות הקתדרה
מחקר
סדנאות
כנסים
הקתדרה מארחת
פרסומי הקתדרה
שיתוף פעולה
ידיעון
פרוייקטים
יצירת קשר
דף הבית
English

ידיעון 2


ידיעון זה מתפרסם בתקופה קריטית בה האלימות באזורנו גואה. בעת שכזו ראוי לה לקתדרה, להרחיב את מאמציה החינוכיים בהקניית ערכים ובקידום סובלנות ושלום. ואמנם, הקתדרה הרחיבה לאחרונה את פעולותיה בתחומים הללו ואת שיתוף הפעולה עם מוסדות מחקר ועמיתים בעולם. התרחבות זו באה לידי ביטוי בזכייתה של הקתדרה במעמד היוקרתי "קתדרת אונסקו" לזכויות אדם, לסובלנות, לדמוקרטיה ולשלום. הידיעון סוקר את פעולותיה הנרחבות של הקתדרה בנושאים אלה בשנים תש"ס-תשס"א.

נקדם בברכה, הערות ורעיונות ואנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילויות המגוונות של הקתדרה.

פרופ' יעקב עירם
ראש הקתדרה


דפי המידעון

הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג

קתדרת אונסקו

מחקר

כנסים וימי עיון

שיתוף פעולה בין הקתדרה לבין הליגה נגד השמצה בישראל

שיתוף פעולה בין הקתדרה לבין אוניברסיטת אל-קודס

חומר לימודי

השתתפות בכנסים לאומיים ובינלאומיים

פרסומים (2001-1999)

ספרים

ספרים ופרסומים בתמיכת הקתדרה

הקתדרה מארחת

מענק קרן פולברייט ע"ש יצחק רבין

פרוייקטים מתוכננים במסגרת העשור תרבות של שלום 2010-2000