פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

בית ספר לעבודה סוציאלית
רשימות ביבליוגרפית תשס"א

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
ד"ר אברהמי בני 76-571-01 מאבק בסמים
ד"ר אלבק שולמית 76-204-01 מדיניות הבטחת הכנסה
ד"ר אלבק שולמית 76-735-01/02/03 סמינר כתיבה מקצועית בתכנית ה- מ.א.
ד"ר ארליך נעימה 76-957/958-01 התמודדות וטיפול במצבי לחץ (סמינריון ופרקטיקום)
מר באום נחמי 76-212-01/02 התערבות עם הפרט
גב' בוסטין עדנה 76-107-03 גישה קהילתית
גב' בוסטין עדנה 76-106-04 יסודות בעבודה סוציאלית
גב' בוסטין עדנה 76-211-02 שיטת התערבות עם הקבוצה
גב' בוסטין עדנה 76-311-04 שיטת התערבות עם קבוצות
מר גוטסדינר הרי 76-108-01 מבוא לפסיכולוגיה
גב' גולדבלט הדס 76-106-01/02 יסודות בעבודה סוציאלית
מר גלבוע אבי 76-124-03/04 שימושי מחשב (SPSS)
מר גרבר פנחס 76-212-03/04 התערבות עם הפרט
ד"ר גרוס רויטל 76-961-01 הערכת טיפול
פרופ' גרנות חיים 76-561-01 משבר וטיפול לטווח קצר
פרופ' גרנות חיים 76-932-01 עבודה סוציאלית בזמן חירום
ד"ר דואק רחל 76-312-02 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר דנגור נירה 76-957/958-01 התמודדות וטיפול במצבי לחץ (סמינריון ופרקטיקום)
ד"ר דקל רחל 76-212-05 התערבות עם הפרט
ד"ר דקל רחל 76-128-02 מבוא לסטטיסטיקה
ד"ר דקל רחל 76-811-01 שיטות מחקר מתקדמות
מר הוזמי בני 76-129-01 האדם בסביבתו ובחברה
מר הוזמי בני 76-120-02 המשפחה כמערכת
ד"ר חזן שרה 76-316-06/08 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-746-02 אובדן ושכול
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-262-02 שיטות מחקר בעבודה סוציאלית 1
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-341-01/02 שיטות מחקר ג'
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-811-02 שיטות מחקר מתקדמות
עו"ד יאיר רונן 76-558-01 זכויות אדם בחברה רב תרבותית - מיקוד בילד ובמשפחה
עו"ד יאיר רונן 76-828-01 יריבות, גישור וזכויות אדם
ד"ר ידידיה טובה 76-717/718-01 עבודה קבוצתית (סמינר ופרקטיקום)
ד"ר ידידיה טובה 76-211-01 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר ידידיה טובה 76-312-01 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר יורק אהרון 76-735-01/02/03 סמינר כתיבה מקצועית בתכנית ה- מ.א.
ד"ר יורק אהרון 76-742/743-01 עבודה סוציאלית קהילתית מתקדמת
ד"ר יורק אהרון 76-518-02 עבודה קהילתית
ד"ר יורק אהרון 76-949-01 הצוות כקבוצה קטנה
ד"ר לוי אברהם 76-316-09 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר לוין-קייני נגה 76-315-04/06 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר ליכטנשטיין טובה 76-773-01 ילדים בהשמה חוץ-ביתית
ד"ר ליכטנשטיין טובה 76-556-01 ילדים מחוץ לבית
ד"ר ליכטנשטיין טובה 76-700/701-01 עבודה פרטנית - סמינריון ופרקטיקום
ד"ר ליכטנשטיין טובה 76-213-01 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר ליכטנשטיין טובה 76-315-01 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר ליפשיץ רחלי 76-120-01 המשפחה כמערכת
ד"ר לנדאו גילה 76-318-01/02 שיטות התערבות עם הפרט - הסבה שנה ב' ושנה ג'
ד"ר לסר יעל 76-858/859-01 טיפול בילד ונוער
ד"ר מוניקנדם מנחם 76-204-03/04 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים
ד"ר מוניקנדם מנחם 76-950-01 סמינר ופרקטיקום במתכנון חברתי
מר מיכאלי נחום 76-812-01 סוגיות בהתמכרות
מר מילר ראובן 76-340-02 ניתוח השוואתי של ערכי עבודה סוציאלית וערכי יהדות
ד"ר מקרוס איילת 76-107-01/02 גישה קהילתית
ד"ר מקרוס איילת 76-214-01 עבודה קהילתית - שנה ב'
ד"ר נאור רות 76-819-01 הרכבת תכניות טיפול שיקומיות
גב' נדל לאה 76-518-01 סוגיות בעבודה קהילתית
גב' סגל עפרה 76-106-05 יסודות בעבודה סוציאלית
גב' סגל עפרה 76-319-01 עבודה פרטנית לקהילתיים
גב' סגל עפרה 76-265-01 שיטות התערבות עם הקבוצה לקהילתיים
ד"ר סוסקולניק ורדה 76-884-01 איידס: היבטים רב-מקצועיים
ד"ר סוסקולניק ורדה 76-526-01 בריאות וחולי - היבטים פסיכוחברתיים
ד"ר סוסקולני ורדה 76-883-01 דחק, התמודדות, בריאות וחולי
ד"ר סוסקולניק ורדה 76-341-09/10 שיטות מחקר מתקדמות
ד"ר פינדלר ליאורה 76-503-01 נכות התפתחותית
ד"ר פינדלר ליאורה 76-755/756-01 נכות ומחלה לאורך מעגל החיים המשפחתי - סמינר ופרקטיקום
ד"ר פינדלר ליאורה 76-341-03/04 שיטות מחקר ג'
ד"ר פינדלר ליאורה 76-512-01 שיקום נכים - אספקטים פסיכוסוציאליים של מגבלה
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-748/749-01 שיטות טיפול במשפחה
גב' פלדמן דינה 76-316-02/07 שיטות התערבות עם קבוצה
ד"ר צבעוני מרים 76-525-01 איכות החיים של הזקן
ד"ר צבעוני מרים 76-713/714-01 משפחה בינדורית - סמינריון ופרקטיקום
ד"ר צבעוני מרים 76-253-01 בגרות וזקנה
ד"ר צבעוני מרים 76-956-01 הגישה האינטגרטיבית בהתמודדות עם הזקנה
ד"ר צבעוני מרים 76-341-07 שיטות מחקר ג'
ד"ר קוליק ליאת 76-934-01 משאבי אנוש בארגון
ד"ר קוליק ליאת 76-262-01 שיטות מחקר בעבודה סוציאלית 1
ד"ר קוליק ליאת 76-341-05 שיטות מחקר ג'
ד"ר קוליק ליאת 76-899-01 תורת המנהל-סוגיות ישומיות
ד"ר קייני לוין נוגה 76-315-03/05 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר שוורץ חיה 76-915-01 סטטיסטיקה לתלמידי תואר שני במסלול עם תיזה
ד"ר שוורץ חיה 76-341-08 שיטות מחקר ג'
ד"ר שייביץ דינה 76-117-01/02 תיאוריות ביהביוריסטיות, קוגנטיביות והומניסטיות
גב' שלזינגר תמר 76-106-03 יסודות בעבודה סוציאלית
ד"ר שרן חביבה 76-341-06/12 שיטות מחקר ג'

*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון