פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

בית ספר לעבודה סוציאלית
רשימות ביבליוגרפית תשס"ג

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
ד"ר אברהמי בני 76-571-01 מאבק בסמים
גב' אליהו אילה 76-316-03/04 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
ד"ר באום נחמי 76-213-01 שיטות התערבות עם הפרט - הסבה
ד"ר באום נחמי 76-958-01 דחק והתמודדות במצבי משבר, בריאות וחולי
ד"ר בוסטין עדנה 76-211-02 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר בוסטין עדנה 76-311-01 שיטות התערבות עם קבוצות - עבודה קהילתית
מר בן-שלום יגאל 76-968-01 מינהל בשירותי הרווחה
גב' בר נעמי 76-318-01 עבודה פרטנית (הסבה)
גב' בר נעמי 76-315-03 עבודה פרטנית
ד"ר גוטסדינר הרי 76-108-01 מבוא לפסיכולוגיה
מר גוטסדינר הרי 76-853-01 מנהיגות כפיתוח ארגוני מנהלים
ד"ר גולדבלט הדס 76-877-01 אלימות במשפחה
ד"ר גולדבלט הדס 76-561-01 התערבות קצרת מועד והתערבות במשבר
ד"ר גולדבלט הדס 76-106-01 יסודות התערבות בעבודה סוציאלית
ד"ר גלבוע אבי 76-124-01 קורס בשימושי מחשב SPSS
ד"ר גרוס רויטל 76-809-03 שיטות מחקר איכותניות
גב' דואק רחל 76-312-02 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
ד"ר דקל רחל 76-212-01/02 שיטות התערבות עם הפרט
גב' חזן שרה 76-318-03 שיטות התערבות עם הפרט
גב' חזן שרה 76-211-03 שיטות התערבות עם הקבוצה
גב' חזן שרה 76-312-03 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
ד"ר חסינטו ענבר 76-574-01 אסטרטגיה למניעה ולהתערבות במצבי משבר, חירום ואי-ודאות
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-262-02 שיטות מחקר בעבודה סוציאלית 1
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-341-01/02 שיטות מחקר ג'
גב' טופילסקי טלי 76-315-05 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר ידידיה טובה 76-717/718-01 עבודה קבוצתית-סמינריון ופרקטיקום
ד"ר ידידיה טובה 76-211-01 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר ידידיה טובה 76-312-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
ד"ר ידידיה טובה 76-599-01 שימוש באמצעים יצירתיים בטיפול
ד"ר יורק אהרון 76-949-01 הצוות כקבוצה קטנה
ד"ר יורק אהרון 76-325-01 עבודה סוציאלית קהילתית
ד"ר יורק אהרון 76-742-01 עבודה סוציאלית קהילתית מתקדמת
גב' ליפשיץ רחל 76-120-01 המשפחה כמערכת
גב' ליפשיץ רחל 76-130-01 תאוריות באישיות
ד"ר לסר יעל 76-858-01 טיפול בילד ונוער - סמינריון ופרקטיקום
ד"ר לסר יעל 76-927-01 ילד ונוער - פרקטיקום למתקדמים
ד"ר מוניקנדם מנחם 76-104-01 מדיניות רווחה ושירותים חברתיים
ד"ר מוניקנדם מנחם 76-204-01 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים
ד"ר מוניקנדם מנחם 76-950/951-01 סמינר ופרקטיקום בתכנון חברתי
מר מיכאלי נחום 76-812-01 סוגיות בהתמכרות
מר מילר ראובן 76-210-03 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר מקרוס איילת 76-107-01 גישה קהילתית
ד"ר מקרוס איילת 76-214-01 עבודה קהילתית - שנה ב'
ד"ר נאור רות 76-729-01 שיטות טיפול מתקדמות בחולי ובשיקום
גב' נתיב גליה 76-316-01/02 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
גב' סגל עפרה 76-210-04 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר סוסקולני ורדה 76-883-01 גורמים חברתיים והתנהגותיים בבריאות וחולי
ד"ר סוסקולני ורדה 76-957-01 דחק והתמודדות במצבי משבר, בריאות וחולי
ד"ר סוסקולני ורדה 76-341-05/06 שיטות מחקר ג'
גב' עזרא יהודית 76-211-04 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר פורטוביץ דוד 76-128-01 מבוא לסטטיסטיקה
ד"ר פורטוביץ דוד 76-341-03 שיטות מחקר ג'
ד"ר פינדלר ליאורה 76-740-01 מושגי יסוד בשיקום
ד"ר פינדלר ליאורה 76-503-01 נכות התפתחותית
ד"ר פינדלר ליאורה 76-755/756-01 נכות ומחלה לאורך מעגל החיים המשפחתי - סמינריון ופרקטיקום
ד"ר פינדלר ליאורה 76-517-01 שיקום נכים - אספקטים פסיכוסוציאליים של מגבלה
ד"ר פינדלר ליאורה 76-341-07 שיטות מחקר ג'
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-773-01 ילדים בסיכון והשמה חוץ ביתית לאור תיאורית ההתקשרות
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-766-01 עבודה פרטנית מתקדמת עם ילדים בסיכון
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-748/749-01 שיטות טיפול במשפחה - סמינריון ופרקטיקום
ד"ר פלג-אורן נטע 76-718-01 שיטות טיפול במשפחה
ד"ר פלג-אורן נטע 76-131-01 תיאוריות התפתחותיות
ד"ר צבעוני מרים 76-525-01 איכות החיים של הזקן
ד"ר צבעוני מרים 76-551-01 זהות ושונות בחברה ישראלית
ד"ר צבעוני מרים 76-253-01 מבגרות לזקנה
ד"ר צבעוני מרים 76-713/714-01 משפחה בינדורית - סמינריון ופרקטיקום
ד"ר צבעוני מרים 76-210-01/02 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר צבעוני מרים 76-341-09 שיטות מחקר ג'
ד"ר קוליק ליאת 76-934-01 משאבי אנוש בארגון
ד"ר קוליק ליאת 76-262-01 שיטות מחקר בעבודה סוציאלית 1
ד"ר קוליק ליאת 76-899-01 תורת המנהל-סוגיות ישומיות
גב' קפלן יעל 76-316-05/06 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
גב' רבינוב חנה 76-071-01 קורס הדרכה
ד"ר רונן יאיר 76-558-01 זכויות הילד
ד"ר רונן יאיר 76-218-01 משפט ועבודה סוציאלית
ד"ר רונן יאיר 76-334-01 סטייה חברתית
ד"ר רועה דוד 76-866-01 טיפול קוניטיבי ביהביוריסטי למתקדמים
ד"ר רועה דוד 76-875-01 סוגיות נבחרות בשיטות טיפול
ד"ר רועה דוד 76-277-01 פסיכופתולוגיה
ד"ר ריבנר דוד 76-212-03/04 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר ריבנר דוד 76-315-01 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר שוורץ חיה 76-915-01 סטטיסטיקה לתלמידי תואר שני במסלול עם תיזה
ד"ר שוורץ חיה 76-917-01 עיבוד נתונים באמצעות תוכנת SPSS לחלונות
ד"ר שוורץ חיה 76-809-01 שיטות מחקר (מסלול עם תיזה)
ד"ר שוורץ חיה 76-809-02 שיטות מחקר (מסלול בלי תיזה)
ד"ר שוורץ חיה 76-341-04/08 שיטות מחקר ג'
ד"ר שיין אנדרו 76-118-01 כלכלה ומדיניות רווחה
ד"ר ששילה-לוין שגית 76-117-01 תיאוריות קוגניטיביות וביהביוריסטיות

*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ב
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון