פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ד
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

עבודה סוציאלית
רשימה ביבליוגרפית תשס"ה

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
גב' אברמוביץ איילת 76-573-01 עבודה סוציאלית במערכת הבריאות
ד"ר אדיר יוסי 76-277-01 פסיכופתולוגיה
ד"ר אדיר יוסי 76-117-01 תיאוריות קוגניטיביות-התנהגותיות
גב' אליהו אילה 76-311-01 עבודה קבוצתית לעובדים קהילתיים
גב' אליהו אילה 76-316-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
ד"ר באום נחמי 76-213-01 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר בוסטין עדנה 76-715-01 הגורם האנושי בקהילה
ד"ר בוסטין עדנה 76-514-01 יחסים בין קבוצות ובין יחידים בהקשר רב תרבותי
ד"ר בוסטין עדנה 76-325-01 עבודה קהילתית 2
ד"ר בוסטין עדנה 76-255-01 עבודה קהילתית, כלכלה ורווחה לעובדים פרטניים
ד"ר בוסטין עדנה 76-974-01 העובד הסוציאלי והגורם האתני
גב' בן-פורת ענת 76-591-03 אלימות במשפחה
גב' בן-פורת ענת 76-210-03 שיטות התערבות עם הקבוצה
גב' בן שלמה שירלי 76-504-03 עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער במצוקה
גב' בר נעמי 76-315-01 שיטות התערבות עם הפרט 2
גב' ברודסקי הילית 76-316-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
ד"ר ברוך רותי 76-806-01 פסיכופתולוגיה
גב' בריל נועה 76-590-01 סוגיות טיפול בנשים
ד"ר גלבוע אבי 76-917-01 עיבוד נתונים
ד"ר גלבוע אבי 76-124-01 קורס בשימושי מחשב SPSS
פרופ' גרוס רויטל 76-961-01 הערכת תכניות רווחה
פרופ' גרוס רויטל 76-809-01 שיטות מחקר לתלמידים ללא תיזה
ד"ר דקל רחל 76-877-01 אלימות במשפחה
ד"ר דקל רחל 76-574-01 אסטרטגיות למניעה ולהתערבות במצבי חירום ואי וודאות
ד"ר דקל רחל 76-212-01 התערבות עם הפרט
גב' ורנר שירלי 76-124-01 קורס בשימושי מחשב SPSS
גב' חזן שרה 76-312-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
ד"ר חמיאל דני 76-866-01 טיפול קוגניטיבי ביהביוריסטי למתקדמים
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-341-07 שיטות מחקר 2
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-262-01 שיטות מחקר בעבודה סוציאלית 1
ד"ר טאובמן - בן-ארי אורית 76-811-01 שיטות מחקר מתקדמות
גב' טופילסקי טלי 76-212-01 התערבות עם הפרט
גב' טופילסקי טלי 76-212-01 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר ידידיה טובה 76-717-01 עבודה קבוצתית-סמינריון ופרקטיקום
ד"ר ידידיה טובה 76-599-01 שימוש באמצעים יצירתיים בטיפול
ד"ר יורק אהרון 76-742-01 הגישה הקהילתית בשירותי הרווחה-סמינריון ופרקטיקום
ד"ר ליפשיץ רחל 76-106-02 יסודות התערבות בעבודה סוציאלית
ד"ר ליפשיץ רחל 76-120-02 המשפחה כמערכת
ד"ר ליפשיץ רחל 76-130-02 תאוריות באישיות
ד"ר ליפשיץ רחל 76-131-02 תיאוריות התפתחותיות
ד"ר לנדאו גילה 76-703-02 שיטות טיפול מתקדמות - פרקטיקום
ד"ר לסר יעל 76-858-01 טיפול בילד ונוער
ד"ר לסר יעל 76-701-01 עבודה פרטנית-פרקטיקום
ד"ר מוניקנדם מנחם 76-104-01 מדיניות רווחה ושירותים
ד"ר מוניקנדם מנחם 76-204-01 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים
עו"ד מטלין חגית 76-218-01 תחיקה סוציאלית ומעמד אישי
מר מיכאלי נחום 76-567-01 טיפול בנפגעי אלכוהול
מר מיכאלי נחום 76-812-01 סוגיות בהתמכרות
ד"ר מקרוס איילת 76-107-01 גישה קהילתית
ד"ר מקרוס איילת 76-214-01 עבודה קהילתית - שנה ב'
ד"ר נאור רות 76-819-01 הרכבת תכניות טיפול שיקומיות
ד"ר נאור רות 76-729-01 שיטות טיפול מתקדמות בחולי ובשיקום
גב' נתיב גליה 76-316-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
גב' סגל עפרה 76-210-04 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר סולומון מרב 76-255-01 עבודה קהילתית, כלכלה ורווחה לעובדים פרטניים
ד"ר סוסקולני ורדה 76-883-01 גורמים חברתיים והתנהגותיים בבריאות וחולי
ד"ר סוסקולני ורדה 76-957-01 דחק והתמודדות במצבי משבר, בריאות וחולי
ד"ר סוסקולני ורדה 76-341-04 שיטות מחקר 2
גב' עזרא יהודית 76-211-03 שיטות התערבות עם הקבוצה
גב' עזרא יהודית 76-312-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 2
ד"ר פורטוביץ דוד 76-341-06 שיטות מחקר 2
ד"ר פינדלר ליאורה 76-341-03 שיטות מחקר 2
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-773-03 ילדים בסיכון והשמה חוץ ביתית לאור תיאוריית ההתקשרות
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-211-03 שיטות התערבות עם הקבוצה
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-748-03 שיטות טיפול במשפחה
ד"ר צבעוני מרים 76-525-01 איכות החיים של הזקן
ד"ר צבעוני מרים 76-551-01 זהות ושונות בחברה ישראלית
ד"ר צבעוני מרים 76-714-01 סמינריון ופרקטיקום משפחה בינדורית
ד"ר צבעוני מרים 76-210-03 שיטות התערבות עם הקבוצה
פרופ' קוליק ליאת 76-129-01 אדם בסביבתו ובחברה-מבוא לסוציולוגיה
פרופ' קוליק ליאת 76-934-01 משאבי אנוש בארגון
פרופ' קוליק ליאת 76-334-01 סטיה חברתית
פרופ' קוליק ליאת 76-949-01 הצוות כקבוצה קטנה
פרופ' קוליק ליאת 76-899-01 תורת המנהל-סוגיות ישומיות
ד"ר צבעוני מרים 76-210-01 שיטות התערבות עם הקבוצה
גב' רבינוב חנה 76-701-01 עבודה פרטנית פרקטיקום
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-341-01 שיטות מחקר 2
ד"ר ריבנר דוד 76-212-01 התערבות עם הפרט
ד"ר ריבנר דוד 76-315-01 שיטות התערבות עם הפרט
ד"ר שוורץ חיה 76-824-01 נורמליזציה ואיכות חיים כעקרונות מנחים לבניית סביבות תומכות ושיקום
ד"ר שוורץ חיה 76-809-01 שיטות מחקר
ד"ר שטנגר ורדה 76-573-01 עבודה סוציאלית במערכת הבריאות
גב' שכנר חיה 76-107-01 גישה קהילתית

*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ד
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון