פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ג
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד

שם המרצה שם הקורס סיליבוס
ד"ר סלצקי מיכל ניהול יחסי ציבור לחברות עסקיות וארגונים ציבוריים סיליבוס של הקורס
ד"ר סלצקי מיכל ניהול משברים תקשורתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל מבוא ליחסים בינלאומיים (תשע"ה) סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ג
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון