פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ג
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

עבודה סוציאלית

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אחדות נטע 76-204-01 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים 2 סיליבוס של הקורס
פרופ' איילון ליאת 76-955-01;76-956-01 היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של הזקנה סיליבוס של הקורס
פרופ' איילון ליאת 76-999-01 שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים סיליבוס של הקורס
ד"ר אילון-מוסק ורד 76-761-01 פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-311-01 עבודה קבוצתית לעובדים קהילתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-211-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 (הסבה א') סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-519-01 שילוב מתודות בעבודה סוציאלית: המפגש בין פרט, קבוצה וקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-859-02 טיפול בנוער ובמבוגר צעיר סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-277-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-318-01 שיטות התערבות עם הפרט 2 - הסבה ב' סיליבוס של הקורס
מר אמסילי אורן 76-213-03 שיטות התערבות עם הפרט 1 (הסבה א') סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-957-01 התמודדות במצבי לחץ, משבר וחולי סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-220-01 משבר וטיפול קצר מועד סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-315-01 שיטות התערבות עם הפרט 2 - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר בוסטין עדנה 76-910-01 פיתוח פרויקט בקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-950-01;76-951-01 ניהול בארגונים חברתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-315-03 שיטות התערבות עם הפרט 2 - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-726-01 שיקום והחלמה בבריאות הנפש סיליבוס של הקורס
גב' בירן נטע 76-701-01 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-877-01 אלימות במשפחה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-106-03 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-105-01 מבוא לעבודה סוציאלית (הסבה א') סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-591-01 סוגיות נבחרות בטיפול באלימות במשפחה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-210-03 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-701-02 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-105-02 מבוא לעבודה סוציאלית (תכנית למנהלי מתנסים) סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-968-01 סוגיות קליניות בעולם הניהול סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-504-01 עבודה סוציאלית עם ילדים ובני נוער סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-131-01 תיאוריות התפתחותיות (שנה ב') סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-131-02 תיאוריות התפתחותיות (הסבה א') סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-773-01 ילדים בסיכון והשמה חוץ-ביתית סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-205-01 סוגיות במדיניות לרווחת הילד סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-572-01 רצף השירותים לרווחת הילד סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-809-01 שיטות מחקר (מסלול עם תיזה) סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-341-03 תמיכה חברתית ורשתות חברתיות של צעירים בתקופת הבגרות בהתהוות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברודסקי הילית 76-703-02 טיפול בפרט המבוגר ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר ברודסקי הילית 76-814-01;76-815-01 טיפול פרטני במערכות בריאות ושיקום סיליבוס של הקורס
ד"ר ברונשטין רלי 76-564-01 הבניית התערבויות מבוססות ראיות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברונשטין רלי 76-948-01 התערבות מבוססת עדות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברונשטין רלי 76-915-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-701-03 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-876-01 סוגיות בטיפול בנשים וגברים: מבט רגיש מגדר סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-316-03 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג' סיליבוס של הקורס
מר גרין אוהד 76-128-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סיליבוס של הקורס
גב' דוד מירטה 76-211-02 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 (הסבה א') סיליבוס של הקורס
גב' דוד מירטה 76-316-02 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג' סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-802-01 התמודדות עם אירועים טראומטיים סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-989-01 סמינר כתיבה לדוקטורנטים סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-267-01 עבודה פרטנית לעובדים קהילתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-811-01 שיטות מחקר מתקדמות סיליבוס של הקורס
ד"ר הדר רינה 76-858-01;76-859-01 טיפול בילד ונוער סיליבוס של הקורס
ד"ר הוזמי בנימין 76-120-01 המשפחה כמערכת סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 76-945-01 ייעוץ ושינוי ארגוני סיליבוס של הקורס
ד"ר זנבר לאה 76-107-03 גישה קהילתית (הסבה א') סיליבוס של הקורס
ד"ר זנבר לאה 76-255-02 עבודה קהילתית לעובדים פרטניים סיליבוס של הקורס
ד"ר חזן שרה 76-315-04 שיטות התערבות עם הפרט 2 - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר חזן שרה 76-316-01 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג' סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-341-04 סמינריון מחקר סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-993-01 סמינר לדוקטורנטים סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-262-01 שיטות מחקר 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-718-01;76-717-01 טיפול בקבוצה סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-875-01;76-874-01 טיפול יצירתי: שימוש באמנות בטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-813-01 טיפול יצירתי בחולי ושיקום סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-312-02 שיטות התערבות עם הקבוצה (הסבה ב') סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק הלוי מרב 76-835-01 מיומנויות ניהול סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק הלוי מרב 76-836-01 מנהיגות בארגונים סיליבוס של הקורס
ד"ר כץ בן-עמי ליאת 76-212-03 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-924-01 אסטרטגיות התערבות בקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-106-02 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-104-01 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-058-01 עבודה קהילתית למתחילים סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-214-01 עבודה קהילתית 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-949-01 הצוות כקבוצה קטנה סיליבוס של הקורס
ד"ר לורנץ הראל 76-842-01 פסיכופתולוגיה של המבוגר סיליבוס של הקורס
ד"ר ליפשיץ-אלכאוי רחלי 76-865-01 מושגים דינמיים: התיאוריה של הפרקטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר ליפשיץ-אלכאוי רחלי 76-727-01 הריאיון הפסיכיאטרי: אבחון והבנה דינמית סיליבוס של הקורס
ד"ר ליפשיץ-אלכאוי רחלי 76-318-02 שיטות התערבות עם הפרט 2 - הסבה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר ליפשיץ-אלכאוי רחלי 76-130-01 תיאוריות אישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר לנס עומר 76-903-01 טיפול זוגי בגישה דינמית סיליבוס של הקורס
פרופ' מוניקנדם מנחם 76-982-01 מדיניות רווחה ורב-תרבותיות סיליבוס של הקורס
מר מיכאלי נחום 76-567-01 טיפול בנפגעי אלכוהול סיליבוס של הקורס
מר מיכאלי נחום 76-275-01 סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-107-01/02 גישה קהילתית סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-325-01 עבודה קהילתית 2 סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-738-01; 76-737-01 פיתוח קהילתי: שיטות התערבות מתקדמות סיליבוס של הקורס
ד"ר נאור רות 76-729-01 שיטות טיפול בשיקום סיליבוס של הקורס
גב' נוי עדי 76-162-02 קריאה וכתיבה מקצועית סיליבוס של הקורס
גב' נוי עדי 76-212-01 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס
גב' ניצן-בירן שקמה 76-212-02 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס
גב' ניצן-בירן שקמה 76-316-03 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר נפתלי מייק 76-926-01 שליחות חברתית ויזמות חברתית וחברתית-עסקית סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-857-01 הסקה פרשנותית במסגרת הקלינית סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-757-01 מושגי יסוד במשנתו ובהגותו של פרויד סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-703-01 פרקטיקום קליני - טיפול בפרט לפי הגישה הפסיכודינמית סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-711-01 קריאה מונחית במשנתו של אוגדן סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-901-01 תיאוריות יחסי אובייקט סיליבוס של הקורס
גב' עופר סיגלית 76-315-02 שיטות התערבות עם הפרט 2 - שנה ג' סיליבוס של הקורס
גב' עזרא יהודית 76-701-05 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
גב' עזרא יהודית 76-312-01 שיטות התערבות עם הקבוצה (הסבה ב') סיליבוס של הקורס
ד"ר פינדלר ליאורה 76-517-01 אספקטים פסיכו חברתיים של נכות ומגבלה סיליבוס של הקורס
ד"ר פינדלר ליאורה 76-755-01 ; 76-756-01 נכות ומחלה לאורך מעגל החיים המשפחתי סיליבוס של הקורס
ד"ר פינדלר ליאורה 76-341-01 סמינריון מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-749-01; 76-748-01 טיפול במשפחה סיליבוס של הקורס
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-522-01 ילדים בסיכון - השלכות התפתחותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-120-02 המשפחה כמערכת - הסבה א' סיליבוס של הקורס
ד"ר פלד אסתר 76-708-01 השעה הטיפולית לפי תיאוריות יחסי אובייקט סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידמן שרה 76-867-01;76-866-01 טיפול קוגניטיבי התנהגותי סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידמן שרה 76-317-01 מבוא לטיפול התנהגותי-קוגנטיבי סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידמן שרה 76-213-02 שיטות התערבות עם הפרט 1 (הסבה א') סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-551-01 זהות ושונות בחברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-505-01 חיי המבוגר כמסע פסיכולוגי סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-507-01 עבודת צוות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-210-01/02/04 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-129-01 האדם בסביבתו ובחברה - מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-934-01 משאבי אנוש סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-513-01 סוגיות נבחרות בתקשורת בין אישית סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-334-01 סטייה חברתית סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-341-02 סמינריון מחקר סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-902-01 עבודה, משפחה, מגדר סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-921-01 שחיקה נפשית בעבודה: סיבות, תהליך והתמודדות סיליבוס של הקורס
ד"ר קרניאל-לאואר ענב 76-701-04 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-731-01/02 אוריינות אקדמית א' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-732-01 אוריינות אקדמית ב' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-965-01 סכיזופרניה סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-810-01 שיטות מחקר למסלול בלי תזה סיליבוס של הקורס
גב' רפאלי תהילה 76-162-01 קריאה וכתיבה מקצועית סיליבוס של הקורס
ד"ר שגב מיכל-ליברטי 76-108-01 מבוא לפסיכולוגיה א' סיליבוס של הקורס
ד"ר שגב מיכל-ליברטי 76-109-01 מבוא לפסיכולוגיה ב' סיליבוס של הקורס
גב' שובל-צוקרמן יעל 76-106-04 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
גב' שובל-צוקרמן יעל 76-317-01 מבוא לטיפול התנהגותי-קוגנטיבי סיליבוס של הקורס
ד"ר שינדלר מיקי 76-218-01 עבודה סוציאלית ומשפט סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן, שירי 76-741-01 מאפייני מחלות וטיפול: היבטים רב-מקצועיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן, שירי 76-573-01 עבודה סוציאלית במערכת הבריאות סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ג
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון