פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

עבודה סוציאלית

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אחדות נטע 76-204-02 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים 2 סיליבוס של הקורס
ד"ר אחדות נטע 76-915-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-267-02 עבודה פרטנית לעובדים קהילתיים ? תכנית השלמה סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-311-01 עבודה קבוצתית לעובדים קהילתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-519-01 שילוב מתודות בעבודה סוציאלית: המפגש בין פרט, קבוצה וקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר אלמוג ניצן 76-872-01 לימודי מוגבלות: בין תאוריה לפרקטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-822-01 סוגיות בהעברת אהבה בטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-277-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-315-01 שיטות התערבות עם הפרט 2 - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-318-01 שיטות התערבות עם הפרט 2 - הסבה ב' סיליבוס של הקורס
מר אמסילי אורן 76-213-02 שיטות התערבות עם הפרט 1 (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-750-01 טיפול קצר מועד סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-220-01 משבר וטיפול קצר מועד סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-213-03 שיטות התערבות עם הפרט 1 (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
פרופ' באום נחמי 76-745-01;76-746-01 אובדנים לא מוכרים (שאינם מוות): האני, החברה ומה שביניהם סיליבוס של הקורס
פרופ' באום נחמי 76-815-02 טיפול פרטני במערכות בריאות ושיקום סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-950-01;76-951-01 ניהול בארגונים חברתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-733-01 סוגיות מתקדמות בהחלמה בבריאות הנפש סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-315-03 שיטות התערבות עם הפרט 2 - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-726-01 שיקום והחלמה בבריאות הנפש סיליבוס של הקורס
גב' בירן נטע 76-701-01 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-ארצי אלישבע 76-998-01 סטטיסטיקה מתקדמת לדוקטורנטים (קורס פקולטטיבי) סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-877-01 אלימות במשפחה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-106-03 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-105-01 מבוא לעבודה סוציאלית (השלמה א') סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-210-03 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-211-02 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 (תכנית השלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-701-02 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-969-01 מנהלים בתקשורת: שימוש מושכל במדיה לקידום סוגיות חברתיות סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-504-01 עבודה סוציאלית עם ילדים ובני נוער סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-342-01 פרקטיקום מחקרי - טיפולי סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-131-01 תיאוריות התפתחותיות סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-528-01 מצבי סיכון, הזנחה והתעללות בקרב ילדים והשירותים למענם סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-975-01 פיתוח מחקר וכתיבה לדוקטורנטים סיליבוס של הקורס
ד"ר ברודסקי הילית 76-703-02 טיפול בפרט המבוגר ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר ברודסקי הילית 76-814-01;76-815-01 טיפול פרטני במערכות בריאות ושיקום סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-885-01 בריאות וחולי סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-701-03 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-719-01 סוגיות בעבודה קבוצתית סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-210-05 שיטות התערבות עם הקבוצה סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-316-02 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר ברפמן דורית 76-570-01 ארגונים ומגזר שלישי סיליבוס של הקורס
ד"ר ברפמן דורית 76-107-01 גישה קהילתית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-997-01 הפוליטיקה של המחקר: חשיבה ביקורתית על מחקר בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-724-01 שיטות התערבות אקלקטיות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-316-01 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-310-01 תיאוריות של הפרקטיקה סיליבוס של הקורס
מר גרין אוהד 76-128-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סיליבוס של הקורס
גב' דוד מירטה 76-210-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 סיליבוס של הקורס
גב' דוד מירטה 76-211-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 (תכנית השלמה) סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-802-01 התמודדות עם אירועים טראומטיים סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-996-01 סדנה לדוקטורנטים 1 סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-267-01 עבודה פרטנית לעובדים קהילתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-808-01 שיטות מחקר (מסלול עם תזה) סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-809-01 שיטות מחקר (מסלול עם תזה) סיליבוס של הקורס
ד"ר הדר רינה 76-858-01;76-859-01 טיפול בילד ונוער סיליבוס של הקורס
ד"ר הוזמי בנימין 76-120-01 המשפחה כמערכת סיליבוס של הקורס
ד"ר זנבר לאה 76-342-02 פרקטיקום מחקרי תכנית ההשלמה: התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני סיליבוס של הקורס
ד"ר זנבר לאה 76-255-02 עבודה קהילתית לעובדים פרטניים סיליבוס של הקורס
ד"ר חזן שרה 76-316-03 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג' סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-341-02/03 סמינריון מחקר סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-811-01 שיטות מחקר מתקדמות סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-262-01 שיטות מחקר 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-759-01 הפרעות אכילה סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-717-01;76-718-01 טיפול בקבוצה סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-875-01;76-874-01 טיפול יצירתי: שימוש באמנות בטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-813-01 טיפול יצירתי בחולי ושיקום סיליבוס של הקורס
ד"ר ידידיה טובה 76-312-02 שיטות התערבות עם הקבוצה (הסבה ב') סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק הלוי מרב 76-835-01 מיומנויות ניהול סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק הלוי מרב 76-839-01 ניהול אסטרטגי סיליבוס של הקורס
גב' יצחקי יעל 76-107-03 גישה קהילתית - תכנית ההשלמה סיליבוס של הקורס
גב' יצחקי יעל 76-214-02 עבודה קהילתית 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר כץ בן-עמי ליאת 76-212-03 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר לאור גילה 76-742-01;76-743-01 פיתוח קהילתי: תיאוריות ושיטות התערבות סיליבוס של הקורס
ד"ר לאור גילה 76-893-01 שיתוף אזרחים סיליבוס של הקורס
ד"ר לב רפי 76-945-01 ייעוץ ושינוי ארגוני סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-924-01 אסטרטגיות התערבות בקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-106-01 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-104-01 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-214-01 עבודה קהילתית 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-255-01 עבודה קהילתית לעובדים פרטניים סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-949-01 הצוות כקבוצה קטנה סיליבוס של הקורס
גב' לוין יעל 76-576-01 אלימות מינית סיליבוס של הקורס
ד"ר לורנץ הראל 76-842-01 פסיכופתולוגיה של המבוגר סיליבוס של הקורס
ד"ר ליפשיץ-אלכאוי רחלי 76-865-01 מושגים דינמיים: התיאוריה של הפרקטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר ליפשיץ-אלכאוי רחלי 76-318-02 שיטות התערבות עם הפרט 2 - הסבה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר ליפשיץ-אלכאוי רחלי 76-130-01 תיאוריות אישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר ליפשיץ-אלכאוי רחלי 76-130-02 תיאוריות אישיות - שנה ב' ותכנית השלמה סיליבוס של הקורס
ד"ר לנס עומר 76-903-01 טיפול זוגי בגישה דינמית סיליבוס של הקורס
פרופ' מוניקנדם מנחם 76-204-01 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים 2 סיליבוס של הקורס
עו"ס מיכאלי נחום 76-567-01 טיפול בנפגעי אלכוהול סיליבוס של הקורס
עו"ס מיכאלי נחום 76-275-01 סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-107-02 גישה קהילתית סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-107-06 גישה קהילתית - תכנית ההשלמה סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-325-01 עבודה קהילתית 2 סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-738-01; 76-737-01 פיתוח קהילתי: שיטות התערבות מתקדמות סיליבוס של הקורס
ד"ר נאור רות 76-819-01 הרכבת תכניות טיפול שיקומיות סיליבוס של הקורס
גב' נוי עדי 76-162-02 קריאה וכתיבה מקצועית סיליבוס של הקורס
גב' נוי עדי 76-212-01 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר נפתלי מייק 76-952-01 שותפויות בין מגזריות סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-857-01 הסקה פרשנותית במסגרת הקלינית סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-757-01 מושגי יסוד במשנתו ובהגותו של פרויד סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-851-01 מטאפורות של המטפל והמטופל: החיבור בין חשיבה קוגנטיבית לעולם הרגשות סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-703-01 פרקטיקום קליני - טיפול בפרט לפי הגישה הפסיכודינמית סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-901-01 תיאוריות יחסי אובייקט סיליבוס של הקורס
גב' עופר סיגלית 76-315-02 שיטות התערבות עם הפרט 2 - שנה ג' סיליבוס של הקורס
גב' עזרא יהודית 76-312-01 שיטות התערבות עם הקבוצה (הסבה ב') סיליבוס של הקורס
ד"ר פינדלר ליאורה 76-517-01 אספקטים פסיכו חברתיים של נכות ומגבלה סיליבוס של הקורס
ד"ר פינדלר ליאורה 76-755-01 ; 76-756-01 נכות ומחלה לאורך מעגל החיים המשפחתי סיליבוס של הקורס
ד"ר פינדלר ליאורה 76-341-01 סמינריון מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר פינדלר ליאורה 76-342-03 פרקטיקום מחקרי - התרכזות שיקום ובריאות סיליבוס של הקורס
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-749-01; 76-748-01 טיפול במשפחה סיליבוס של הקורס
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-522-01 ילדים בסיכון - השלכות התפתחותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר פינצי-דותן ריקי 76-120-02 המשפחה כמערכת סיליבוס של הקורס
ד"ר פלד אסתר 76-709-01 טיפול ובודהיזם - התודעה כמיכל סיליבוס של הקורס
ד"ר פלד אסתר 76-708-01 השעה הטיפולית לפי תיאוריות יחסי אובייקט סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידמן שרה 76-867-01;76-866-01 טיפול קוגניטיבי התנהגותי סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידמן שרה 76-317-02 מבוא לטיפול התנהגותי-קוגנטיבי (הסבה ב') סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידמן שרה 76-213-01 שיטות התערבות עם הפרט 1 (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-551-01 זהות ושונות בחברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-505-01 חיי המבוגר כמסע פסיכולוגי סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-713-01 המשפחה הבינדורית סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-507-01 עבודת צוות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר צבעוני מרים 76-210-02/04 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-129-01 האדם בסביבתו ובחברה - מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-934-01 משאבי אנוש סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-513-01 סוגיות נבחרות בתקשורת בין אישית סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-334-01 סטייה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר קרניאל-לאואר ענב 76-701-04 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-731-01/02 אוריינות אקדמית א' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-732-01 אוריינות אקדמית ב' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-965-01 סכיזופרניה סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-810-01 שיטות מחקר למסלול בלי תזה סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנבלט-שטיין שירן 76-806-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנבלט-שטיין שירן 76-761-01 פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר סיליבוס של הקורס
גב' רפאלי תהילה 76-205-01 סוגיות במדיניות לרווחת הילד סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן שירי 76-884-01 בריאות וחולי סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן שירי 76-573-01 עבודה סוציאלית במערכת הבריאות סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן שירי 76-162-01 קריאה וכתיבה מקצועית סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן שירי 76-212-02 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר שגב-ליברטי מיכל 76-108-01 מבוא לפסיכולוגיה א' סיליבוס של הקורס
ד"ר שגב-ליברטי מיכל 76-109-01 מבוא לפסיכולוגיה ב' סיליבוס של הקורס
גב' שובל יעל 76-106-02 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
גב' שובל יעל 76-317-01 מבוא לטיפול התנהגותי-קוגנטיבי סיליבוס של הקורס
ד"ר שינדלר מיקי 76-218-01 עבודה סוציאלית ומשפט סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון