פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

עבודה סוציאלית

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו

רשימות ביבליוגרפיות עבודה סוציאלית תשע"ו
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אגמון-שניר חגי 76-828-01 דיאלוג קהילתי ורב תרבותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר אחדות נטע 76-224-01 ביטחון סוציאלי בישראל: הלכה למעשה סיליבוס של הקורס
ד"ר אחדות נטע 76-915-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סיליבוס של הקורס
ד"ר אחדות נטע 76-677-01 ; 76-678-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'+ב' - תכנית ההשלמה - מסלול עם תיזה סיליבוס של הקורס
פרופ' איילון ליאת 76-955-01;76-956-01 היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של הזקנה סיליבוס של הקורס
פרופ' איילון ליאת 76-999-01 שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים סיליבוס של הקורס
ד"ר אילון-מוסק ורד 76-865-01 מושגים דינמיים 2: התיאוריה של הפרקטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר אילון-מוסק ורד 76-761-01 פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-968-01 סוגיות קליניות בעולם הניהול סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-311-01 עבודה קבוצתית לעובדים קהילתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-602-04 שיטות התערבות עם הקבוצה - תכנית ההשלמה
התרכזות שיקום ובריאות והתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני
סיליבוס של הקורס
ד"ר אליהו אילה 76-210-02 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר אלמוג ניצן 76-872-01 לימודי מוגבלות: בין תאוריה לפרקטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-601-02 טיפול בפרט המבוגר (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר אלפנדרי רוני 76-315-01 שיטות התערבות עם הפרט - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר אראל-ברודסקי הילית 76-703-02 טיפול בפרט המבוגר ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר אראל-ברודסקי הילית 76-814-01;76-815-01 טיפול פרטני במערכות בריאות ושיקום סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-661-01 התערבות קצרת מועד (תכנית ההשלמה לתואר שני) סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-750-01 טיפול קצר מועד סיליבוס של הקורס
ד"ר ארן עפרה 76-213-02 שיטות התערבות עם הפרט 1 (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר ארנפרוינד-הגר אחינעם 76-212-03 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס
פרופ' באום נחמי 76-744-01 אבדן במצבי חולי ומוגבלות סיליבוס של הקורס
פרופ' באום נחמי 76-745-01 ; 76-746-01 אובדנים לא מוכרים (שאינם מוות): האני, החברה ומה שביניהם סיליבוס של הקורס
פרופ' באום נחמי 76-830-01 רגישות מגדרית בעבודה טיפולית עם גברים סיליבוס של הקורס
ד"ר באייר-טופילסקי טלי 76-706-01 ; 76-707-01 יעוץ והדרכה סיליבוס של הקורס
ד"ר בארי גרינשפן אסנת 76-621-01 התערבות בהקשר משפחתי סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-267-01 טיפול פרטני בקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-726-01 יסודות השיקום וההחלמה בבריאות הנפש סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-950-01;76-951-01 ניהול בארגונים חברתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר בינה רנה 76-162-01 קריאה וכתיבה מדעית סיליבוס של הקורס
גב' בירן נטע 76-701-01 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
גב' בירן נטע 76-601-01 טיפול בפרט המבוגר (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-877-01 אלימות במשפחה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-105-01 מבוא לעבודה סוציאלית (השלמה א') סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-949-01 הצוות כקבוצה קטנה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-210-03 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-פורת ענת 76-316-01 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-701-02 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-510-01 עבודה סוציאלית בתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-266-01 עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלמה שירלי 76-342-01 פרקטיקום מחקרי - טיפולי סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-808-01 ; 76-809-01 שיטות מחקר (מסלול עם תיזה) סיליבוס של הקורס
פרופ' בנבנישתי רמי 76-675-01 ; 76-676-01 שיטות מחקר מתקדמות (תכנית ההשלמה לתואר שני - מסלול עם תיזה) סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-701-03 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-601-03 טיפול בפרט המבוגר (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-602-03 שיטות התערבות עם הקבוצה - תכנית ההשלמה
התרכזות שיקום ובריאות והתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני
סיליבוס של הקורס
ד"ר בריל נועה 76-316-02 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג' סיליבוס של הקורס
ד"ר ברפמן דורית 76-107-02 גישה קהילתית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברפמן דורית 76-280-01 המגזר השלישי סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-106-03 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-724-01 שיטות התערבות אקלקטיות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-604-01 שיטות התערבות אקלקטיות בעבודה סוציאלית (תכנית ההשלמה לתואר שני) סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-210-04 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר ברק עדי 76-310-01 חשיבה ביקורתית בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
פרופ' גם אמבר 76-995-01 Career Development in Social and Behavioral Research סיליבוס של הקורס
ד"ר גרין אוהד 76-128-01 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים סיליבוס של הקורס
גב' דוד מירטה 76-759-01 הפרעות אכילה מינקות לבגרות סיליבוס של הקורס
גב' דוד מירטה 76-210-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 סיליבוס של הקורס
גב' דוד מירטה 76-211-01 שיטות התערבות עם הקבוצה 1 (תכנית השלמה) סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-264-01 התמודדות עם מצבי משבר וטראומה סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-660-01 התמודדות עם מצבי משבר וטראומה
תכנית ההשלמה לתואר שני
סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל 76-811-01 שיטות מחקר מתקדמות סיליבוס של הקורס
פרופ' דקל רחל וגב' יעל יצחקי 76-342-02 פרקטיקום מחקרי: התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני
תכנית ההשלמה לתואר שני
סיליבוס של הקורס
ד"ר הדר רינה 76-858-01;76-859-01 טיפול בילד ונוער סיליבוס של הקורס
ד"ר הדר רינה 76-620-01 פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר סיליבוס של הקורס
ד"ר ויטלזון-מרגלית הדס 76-277-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר ויטלזון-מרגלית הדס 76-130-01 תיאוריות אישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר ויטלזון-מרגלית הדס 76-131-01 תיאוריות התפתחותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר חזן שרה 76-821-01 הגוף במרחב הטיפולי סיליבוס של הקורס
ד"ר חזן שרה 76-601-04 טיפול בפרט המבוגר (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר חזן שרה 76-316-03 שיטות התערבות עם הקבוצה - שנה ג' סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-341-02/03 סמינריון מחקר סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-993-01 סמינר לדוקטורנטים סיליבוס של הקורס
פרופ' טאובמן-בן-ארי אורית 76-262-01 שיטות מחקר 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק הלוי מרב 76-835-01 מיומנויות ניהול סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק הלוי מרב 76-836-01 מנהיגות בארגונים סיליבוס של הקורס
גב' יצחקי יעל 76-107-03 גישה קהילתית - תכנית ההשלמה סיליבוס של הקורס
גב' יצחקי יעל 76-255-01 התערבות קהילתית בטיפול בפרט סיליבוס של הקורס
גב' יצחקי יעל 76-214-02 עבודה קהילתית 1 - תכנית ההשלמה סיליבוס של הקורס
פרופ' כנען רם 76-994-01 סדנה לדוקטורנטים סיליבוס של הקורס
ד"ר לב רפי 76-945-01 ייעוץ ושינוי ארגוני סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-924-01 אסטרטגיות התערבות בקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-255-02 התערבות קהילתית בטיפול בפרט סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-106-01 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-104-01 מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-214-01 עבודה קהילתית 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר לוי דרורית 76-603-01 שיטות התערבות עם הקהילה תכנית ההשלמה – התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני סיליבוס של הקורס
גב' לוין יעל 76-576-01 אלימות מינית סיליבוס של הקורס
ד"ר לורנץ הראל 76-878-01 גישות עכשוויות בטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר לורנץ הראל 76-842-01 פסיכופתולוגיה של המבוגר סיליבוס של הקורס
ד"ר לנס עומר 76-903-01 טיפול זוגי בגישה דינמית סיליבוס של הקורס
ד"ר לנס עומר 76-862-01 מושגים דינמיים סיליבוס של הקורס
ד"ר מי זהב ורד 76-106-04 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-107-01 גישה קהילתית סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-325-01 עבודה קהילתית 2 סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-738-01; 76-737-01 פיתוח קהילתי: שיטות התערבות מתקדמות סיליבוס של הקורס
ד"ר מקרוס איילת 76-203-01 שינוי מדיניות: מתיאוריה לפרקטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר נאור רות 76-819-01 הרכבת תכניות טיפול שיקומיות סיליבוס של הקורס
גב' נוי עדי 76-320-01 חשיבה פסיכודינמית בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
גב' נוי עדי 76-315-03 שיטות התערבות עם הפרט - שנה ג סיליבוס של הקורס
גב' נוי עדי
וגב' ג'ינה פורת-זימן
76-342-03 פרקטיקום מחקרי
תכנית ההשלמה - התרכזות שיקום ובריאות
סיליבוס של הקורס
גב' סובול-גולדברג שירה 76-567-01 מהתמכרות למציאות: היבטים פסיכוסוציאלים של התמכרויות סיליבוס של הקורס
גב' סובול-גולדברג שירה 76-215-01 שיטות התערבות עם הפרט לעובדים קהילתיים (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
גב' סובול-גולדברג שירה 76-212-01 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-857-01 הסקה פרשנותית במסגרת הקלינית סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-703-01 פרקטיקום קליני - טיפול בפרט לפי הגישה הפסיכודינמית סיליבוס של הקורס
פרופ' ספירו משה הלוי 76-901-01 תיאוריות יחסי אובייקט סיליבוס של הקורס
גב' עופר סיגלית 76-315-02 שיטות התערבות עם הפרט - שנה ג' סיליבוס של הקורס
גב' עזרא יהודית 76-717-01 ; 76-718-01 טיפול בקבוצה סיליבוס של הקורס
גב' עזרא יהודית 76-602-01 שיטות התערבות עם הקבוצה - תכנית ההשלמה שנה ב' – התרכזות טיפולית סיליבוס של הקורס
ד"ר פורטוביץ דוד 76-925-01 גיוס משאבים באלכ"ר וניהול תקציב סיליבוס של הקורס
פרופ' פינדלר ליאורה 76-217-01 אספקטים פסיכו חברתיים של נכות ומגבלה סיליבוס של הקורס
פרופ' פינדלר ליאורה 76-755-01 ; 76-756-01 נכות ומחלה לאורך מעגל החיים המשפחתי סיליבוס של הקורס
פרופ' פינדלר ליאורה 76-341-01 סמינריון מחקר סיליבוס של הקורס
פרופ' פינצי-דותן ריקי 76-749-01; 76-748-01 טיפול במשפחה סיליבוס של הקורס
פרופ' פינצי-דותן ריקי 76-120-01 המשפחה כמערכת (שנה א') סיליבוס של הקורס
פרופ' פינצי-דותן ריקי 76-120-02 המשפחה כמערכת (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
ד"ר פלד אסתר 76-708-01 השעה הטיפולית לפי תיאוריות יחסי אובייקט סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידמן שרה 76-867-01;76-866-01 טיפול קוגניטיבי התנהגותי סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידמן-גולדסטון שרה 76-213-01 שיטות התערבות עם הפרט 1 (תכנית ההשלמה) סיליבוס של הקורס
פרופ' פרקש מריאן 76-739-01 סוגיות והתערבויות מתקדמות בהחלמה בבריאות הנפש סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-129-01 האדם בסביבתו ובחברה - מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-934-01 משאבי אנוש סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-577-01 עבודה ומגדר בעולם משתנה סיליבוס של הקורס
פרופ' קוליק ליאת 76-902-01 עבודה, משפחה, מגדר סיליבוס של הקורס
ד"ר קרניאל-לאואר ענב 76-701-04 טיפול בפרט המבוגר א' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-731-01/02 אוריינות אקדמית א' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-732-01/02 אוריינות אקדמית ב' סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-965-01 סכיזופרניה סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-670-01 קריאה וכתיבה מדעית א' - תכנית ההשלמה סיליבוס של הקורס
פרופ' רבינוביץ יונתן 76-810-01 שיטות מחקר למסלול בלי תזה סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנבלט-שטיין שירן 76-610-01 מושגים דינמיים: התיאוריה של הפרקטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר רפאלי תהילה 76-650-01 ניהול התנדבות ובניית קואליציות סיליבוס של הקורס
ד"ר שגב-ליברטי מיכל 76-108-01 מבוא לפסיכולוגיה א' סיליבוס של הקורס
ד"ר שגב-ליברטי מיכל 76-109-01 מבוא לפסיכולוגיה ב' סיליבוס של הקורס
גב' שובל-צוקרמן יעל 76-106-02 יסודות בעבודה סוציאלית סיליבוס של הקורס
גב' שובל-צוקרמן יעל 76-317-01 מבוא לטיפול התנהגותי-קוגנטיבי סיליבוס של הקורס
גב' שובל-צוקרמן יעל 76-602-02 שיטות התערבות עם הקבוצה - תכנית ההשלמה שנה ב' – התרכזות טיפולית סיליבוס של הקורס
ד"ר שינדלר מיקי 76-218-01 עבודה סוציאלית ומשפט סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן, שירי 76-640-01 בריאות וחולי סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן, שירי 76-741-01 מאפייני מחלות וטיפול: היבטים רב-מקצועיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן, שירי 76-573-01 עבודה סוציאלית במערכת הבריאות סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן, שירי 76-253-01 עבודה סוציאלית עם זקנים סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן, שירי 76-662-01 רגישות תרבותית סיליבוס של הקורס
ד"ר שנאן-אלטמן, שירי 76-212-02 שיטות התערבות עם הפרט 1 - שנה ב' סיליבוס של הקורס