פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

המחלקה לניהול

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז

רשימות ביבליוגרפיות תשעז
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
Prof. El Ouardighi Fouad / Dr. Nahum Oren 55-509-01 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT סיליבוס של הקורס
ד"ר אבינדב טל 55-026-01/02/05/06 ניהול מלאי סיליבוס של הקורס
ד"ר אבינדב טל / ד"ר יעל דויטש 55-032-01/02/07/08/09/10/11/12 ניהול פרויקטים סיליבוס של הקורס
ד"ר אור-חוף דן 55-228-01 היבטים משפטיים בניהול טכנולוגיות סיליבוס של הקורס
מר איסלר אלכסנדר 55-606-01 ניהול מערכות הצטיידות ואחזקת תשתיות הייצור סיליבוס של הקורס
ד"ר איצקוביץ צבי 55-017-07 תיאוריות ויישומים-מיקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר אלרז-שפירא יעל 55-621-01 מנהיגות והנעת עובדים סיליבוס של הקורס
פרופ' אמיתי יונה 55-831-01 מבוא לבריאות הסביבה סיליבוס של הקורס
מר ארליך שלמה 55-601-01 ניהול שרשראות הספקה למנהלים סיליבוס של הקורס
ד"ר גוטרמן עוז 55-942-01 פיתוח והכשרת מנהלים סיליבוס של הקורס
ד"ר גוטרמן עוז 55-700-01 תורות ניהול מתקדמות סיליבוס של הקורס
פרופ' דויד ישראל 55-226-01 קבלת החלטות במערכות עתירות טכנולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר הדס יובל 55-603-01 ניהול מערכות מידע לוגיסטי - למנהלים סיליבוס של הקורס
ד"ר הדס יובל 55-602-01 ניהול מערכות תובלה ושינוע - למנהלים סיליבוס של הקורס
ד"ר הרבון אבי 55-027-01/02/03/04/05/06 ניהול מערכות רכש סיליבוס של הקורס
ד"ר הרבון אבי 55-500-01 ניהול מערכות רכש ואספקת מלאי מתקדמות סיליבוס של הקורס
ד"ר הרבון אבי 55-061-04 רשתות אספקה לארגוני ייצור, שרות ולוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר הרבון אבי 55-060-02 שרשרת אספקה ולוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר וייצמן רון 55-229-01 בינה עסקית סיליבוס של הקורס
ד"ר וייצמן רון 55-087-01 מערכות תומכות החלטה בתעשייה סיליבוס של הקורס
פרופ' וסטרייך שרה 55-006-04 מבוא להסתברות סיליבוס של הקורס
פרופ' וסטרייך שרה 55-004-01/02 מתימטיקה 1 סיליבוס של הקורס
פרופ' וסטרייך שרה 55-005-01/02 מתימטיקה 2 סיליבוס של הקורס
פרופ' וסטרייך שרה 55-937-01 תורת המשחקים סיליבוס של הקורס
ד"ר חובב שרון 55-600-01 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות למנהלים סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-073-01 יסודות החשבונאות סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-604-01 כלכלה למנהלים סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-906-01 מושגי יסוד בכלכלה סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-017-03 תיאוריות ויישומים - מיקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר מגנזי רחלי 55-901-02 סדנת תזה סיליבוס של הקורס
ד"ר מעוז חנן 55-224-01 ניהול טכנולוגיות 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר מעוז חנן 55-225-01 ניהול טכנולוגיות 2 סיליבוס של הקורס
גב' נדלר רוניה 55-002-01/03 מבוא לסטטיסטיקה א' סיליבוס של הקורס
גב' נדלר רוניה 55-003-01/03 מבוא לסטטיסטיקה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר נחום אורן 55-028-03/04/05/06 יסודות מערכות תובלה ושינוע סיליבוס של הקורס
ד"ר נחום אורן 55-050-01/02/05/06/07/08 מבוא למערכות מידע לוגיסטיות סיליבוס של הקורס
מר סוויד ניצן 55-028-01 מבוא למערכות מידע לוגיסטיות סיליבוס של הקורס
מר סוויד ניצן 55-030-07 ניהול התפעול והייצור סיליבוס של הקורס
מר סוויד ניצן 55-503-01 ניהול מערכות הצטיידות ואחזקת תשתיות הייצור – תואר שני סיליבוס של הקורס
מר סוויד ניצן 55-071-01 סוגיות בתעשייה וניהול סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן אמוץ 55-060-12 סמינר מחקרי סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן יעל 55-706-01 תכנון ותפעול מדדי ביצוע בחברות תעשייתיות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן יעל 55-031-01 תמיכה לוגיסטית משולבת סיליבוס של הקורס
פרופ' קוגן קונסטנטין 55-501-01 ניהול שרשרת אספקה סיליבוס של הקורס
פרופ' קוגן קונסטנטין 55-901-01 סדנת תזה סיליבוס של הקורס
ד"ר קרעי שלמה 55-029-01/03/05 יסודות האחזקה סיליבוס של הקורס
ד"ר קרעי שלמה 55-995-01 ניהול האיכות סיליבוס של הקורס
ד"ר קרעי שלמה 55-030-01 ניהול התפעול והייצור סיליבוס של הקורס
ד"ר קרעי שלמה 55-061-07 סמינריון עיוני סיליבוס של הקורס
ד"ר קרעי שלמה 55-060-01 שרשרת הספקה ולוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
פרופ' רוזנבלום טובה 55-060-04 הגורם האנושי בארגונים סיליבוס של הקורס
פרופ' רוזנבלום טובה 55-510-01 ניהול המשאב האנושי בארגונים סיליבוס של הקורס
פרופ' רוזנבלום טובה 55-748/749-03 ניהול תעשייתי סיליבוס של הקורס
פרופ' רוזנבלום טובה 55-930-01 פיתוח מיומנויות בינאישיות למנהלים סיליבוס של הקורס
פרופ' שנידרמן חיים 55-905-01 מבוא ללוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
פרופ' שנידרמן חיים 55-033-01/02/03 ניהול מערכות לוגיסטיות סיליבוס של הקורס
פרופ' שנידרמן חיים 55-605-01/02 שיטות וכלי ניהול מתקדמים סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו