פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

גיאוגרפיה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח

רשימות ביבליוגרפיות גיאוגרפיה תשעח
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אביאל עינת 75-122-01 יסודות הסטטיסטיקה לגיאוגרפים סיליבוס של הקורס
גב' אלף יעל 75-145-01 יישומי מחשב בתיעוד ולמידה של מקום סיליבוס של הקורס
ד"ר בארטש רוני 75-137-01 פיסיקה כללית לגיאוגרפים סיליבוס של הקורס
ד"ר בנימיני יורם 75-327-01 ניהול אגני היקוות - מודלים ותהליכים סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-939-01 אוקיינוגרפיה פיסיקלית סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-937-01 דינמיקה אטמוספרית ב' סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-938-01 מבוא לחיזוי נומרי באטמוספירה ובים סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-113-01 מבוא לקלימטולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) ופרופ' ישי וינשטיין 75-943-01 ספינת מחקר ים תיכון סיליבוס של הקורס
פרופ' הליץ לודביג 75-941-01 שיטות אנליטיות אינסטרומנטליות בגאולוגיה ומדעי הסביבה ב' סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-283-01 אסונות טבע סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-942-01 גאוכימיה של מים סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-114-01 מבוא לגאולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-116-01 מבוא למדעי כדור הארץ סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-395-01 מערכת השמש סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-772-01 שיטות תארוך של סלע, מים ונוף סיליבוס של הקורס
ד"ר ז'בלב ילנה 75-221-01 מבוא לאיכות הסביבה סיליבוס של הקורס
גב' זלטקין אולגה 75-953-01 גאולוגיה של רכסי הרים סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק אלי 75-117-01 מבוא לקרטוגרפיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק אלי 75-930-01 סייבר מרחבי (Cyber-GIS) סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-598-01 מבוא לגיאוגרפיה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-109-01 מבוא לגיאוגרפיה של אוכלוסין סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-820-01 תיעוד, מיפוי וניתוח עירוני סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-669-01 גאוגרפיה יישובית איזורית של הגליל סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-590-01 דת, משפט ומרחב סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-816-01 עיצוב גבולות מדינת ישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר לוטן שלמה 75-945-01 תיאוריות תכנון עירוני סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-420-01 חישה מרחוק למתקדמים: סוגיות באקלים סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-382-01 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-123-01 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-834-01 מטאורולוגיה מלוויינים סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-931-01 תכנות, ניתוח ותצוגה בפיתון: סוגיות במדעי האטמוספרה סיליבוס של הקורס
ד"ר לקח יהודית 75-622-01 גיאוגרפיה חבלית של הנגב סיליבוס של הקורס
ד"ר לקח יהודית 75-100-01 מבוא לגיאומורפולוגיה סיליבוס של הקורס
אדר' ד"ר מטרני קרן 75-807-01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה סיליבוס של הקורס
אדר' ד"ר מטרני קרן 75-851-01 התחדשות עירונית: סוגיות נבחרות סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 75-106-01 מבוא לתכנון שימושי קרקע סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 75-341-01 מדיניות סביבתית סיליבוס של הקורס
ד"ר נהוראי רוני 75-315-01 יישומי Autodesk Map 3D לתכנון עירוני סיליבוס של הקורס
סגל המחלקה 75-944-01 קולוקוויום סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-126-01 מבוא לגיאוגרפיה כלכלית סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית 75-256-01 אסטרטגיות חדשות בתכנון ובשימור סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית וד"ר כהן ניר 75-806-01 ייצוגים נופיים - עיצוב, תכנון ופיתוח סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית ופרופ' סופר מיכאל 75-898-01 סדנת מחקר נופי תרבות סיליבוס של הקורס
ד"ר פורת-נתן שרית 88-049-01 מתמטיקה א' סיליבוס של הקורס
פרופ' פריאנטה שרה 75-710-01 בעיות נבחרות בנוף וסביבה סיליבוס של הקורס
פרופ' פריאנטה שרה 75-143-01 מבוא לפדולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' פריאנטה שרה 75-717-01 מעבדת קרקע למתקדמים סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-948-01 חסינות עירונות וקיימות סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-951-01 כלכלה סביבתית סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-950-01 מבוא לאקונומטריקה - יישום בתחומים של סביבה ומשאבי טבע סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-946-01 מושגי יסוד בכלכלת סביבה סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-949-01 מיקרו-אקונומטריקה סביבתית סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-947-01 ניתוח עלות תועלת - יישומים מתחום הסביבה סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-503-01 אקולוגיה של שמירת טבע סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-302-01 אקולוגיה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-142-01 מבוא לאקולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-396-01 מערכות אקולוגיות בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-845/6/7-01 סמינר מחלקתי סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-639-01 שימושי חישה מרחוק ו-GIS באקולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר קרונבטר לאה 75-954-01 משאבי מים וסביבה סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-735-01 גיאוגרפיה התנהגותית סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-871-01 גישות במדיניות סביבתית סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-407-01 היבטים סביבתיים של מסחר סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-801-01 לחשוב ולכתוב מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-108-01 מבוא לגיאוגרפיה של יישובים עירוניים סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-250-01 שיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-151-01 תחבורה ואיכות הסביבה סיליבוס של הקורס
מר שטנר אורי 75-940-01 גיאולוגיה של אגנים אוקיאניים סיליבוס של הקורס
מר שיף שילה 75-373-01 יסודות ממ"ג סיליבוס של הקורס
מר שיף שילה 75-336-01 נושאים מתקדמים במערכות מידע גיאוגרפיות ב' סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון