פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

בית הספר לתקשורת

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח

רשימות ביבליוגרפיות תשעח
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
Dr. Holzman Susan 63-004-18 Research and Information Science סיליבוס של הקורס
ד"ר אילן יונתן 71-020-01 ; 71-021-01 חדשות בראי הקולנוע והטלוויזיה סיליבוס של הקורס
ד"ר אילן יונתן 63-421-01 יצרני החדשות: סוגיות מרכזיות בייצור החדשות בארץ ובעולם סיליבוס של הקורס
ד"ר אילן יונתן 63-002-01 תולדות התקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר בלס תיקי 71-026-01 בוחרים נבחרים ומה שביניהם סיליבוס של הקורס
ד"ר גרוסמן אפרים 63-008-01 תקשורת ופסיכולוגיה חברתית סיליבוס של הקורס
מר גרינוולד גלעד 63-001-01 מבוא לתקשורת המונים סיליבוס של הקורס
מר דואני רועי 63-934-01 פרקטיקום - התנסות מקצועית סיליבוס של הקורס
ד"ר חלבה עמיר שרון 63-010-01 דיני תקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר חלבה עמיר שרון 63-242-01 מחשב מסלול מחדש: תפיסות משתנות ושינוי מדיניות בעידן הדיגיטלי סיליבוס של הקורס
ד"ר חלבה עמיר שרון 63-238-01 ממשל פתוח סיליבוס של הקורס
ד"ר חלבה עמיר שרון 63-007-01 תקשורת חדשה: טכנולוגיה וחברה סיליבוס של הקורס
ד"ר מלמד אורלי 71-024-01 תקשורת וחברה בעידן המכונות החושבות והמרושתות סיליבוס של הקורס
פרופ' לבל אודי 71-031-01 שיח הטראומה - ויקטימולוגיה, תרבות, חברה ותקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר לוין דוד 63-012-01 תקשורת חזותית סיליבוס של הקורס
ד"ר לזרסון עליזה 63-005-01/02 אוריינות אקדמית סיליבוס של הקורס
ד"ר לזרסון עליזה 63-013-01/02 תקשורת מילולית סיליבוס של הקורס
מר לחמנוביץ רועי 63-933-01 דוברות פוליטית סיליבוס של הקורס
גב' לטשובר-ריזנברג רוני 63-940-01 פיתוח וניהול מותגים סיליבוס של הקורס
פרופ' לימור יחיאל 71-970-01 גישות ותיאוריות בתקשורת סיליבוס של הקורס
פרופ' לימור יחיאל 71-015-01 הון, שלטון ועיתון: עסקים, פוליטיקה ותקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר מגן כלילה 63-800-01 יסודות התקשורת: מושגים ומודלים סיליבוס של הקורס
ד"ר מגן כלילה 63-232-01 מיתוג מדינות, ערים ואיזורים סיליבוס של הקורס
ד"ר מגן כלילה 63-406-01 ניהול משברים תקשורתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר מגן כלילה 63-241-01 תעביר את זה הלאה: תקשורת שכנועית, דוברות ויחסי ציבור סיליבוס של הקורס
ד"ר מגן כלילה 63-003-01 התקשורת בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר מלמד אורלי 63-413-01 תקשורת חדשה ויזמות חברתית ותקשורתית סיליבוס של הקורס
ד"ר מלמד אורלי 63-216-01 תקשורת חדשה ודור העתיד – השפעות ואתגרים סיליבוס של הקורס
מר נבון ערן 63-006-01/02 כתיבה ועריכה בעיתונאות סיליבוס של הקורס
פרופ' נוי חיים 63-243-01 בין אמוג'י קורץ לציוץ: לידתה של שפה? סיליבוס של הקורס
פרופ' נוי חיים 63-422-01 סיפורי מסע בעידן הדיגיטלי סיליבוס של הקורס
פרופ' נוי חיים 63-016-01 שיטת מחקר איכותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידקין שמעון 63-014-01 סטטיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידקין שמעון 63-015-01 שיטות מחקר כמותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 71-030-01 אתיקה במקצועות התקשורת למתקדמים סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 63-011-01 אתיקה עיתונאית סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 63-205-01 הדתיים והחרדיים מול אתגרי המדיה סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 63-941-01 סדנת דיבייט סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 63-009-01 רטוריקה סיליבוס של הקורס
ד"ר רוט-כהן אסנת 63-218-01 מבוא לפרסום סיליבוס של הקורס
ד"ר רוט-כהן אסנת 63-244-01 סאטירה פוליטית במדיה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר תמיר אילן 63-004-01 מחקר ומידענות סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון