פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז

בית הספר לתקשורת

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח

רשימות ביבליוגרפיות תשעח
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אילן יונתן 63-002-01 תולדות התקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר גרוסמן אפרים 63-008-01 תקשורת ופסיכולוגיה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר חלבה עמיר שרון 63-242-01 מחשב מסלול מחדש: תפיסות משתנות ושינוי מדיניות בעידן הדיגיטלי סיליבוס של הקורס
ד"ר חלבה עמיר שרון 63-238-01 ממשל פתוח סיליבוס של הקורס
פרופ' לבל אודי 71-031-01 שיח הטראומה - ויקטימולוגיה, תרבות, חברה ותקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר לוין דוד 63-012-01 תקשורת חזותית סיליבוס של הקורס
ד"ר מגן כלילה 63-232-01 מיתוג מדינות, ערים ואיזורים סיליבוס של הקורס
ד"ר מגן כלילה 63-406-01 ניהול משברים תקשורתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר מגן כלילה 63-241-01 תעביר את זה הלאה: תקשורת שכנועית, דוברות ויחסי ציבור סיליבוס של הקורס
פרופ' נוי חיים 63-243-01 בין אמוג'י קורץ לציוץ: לידתה של שפה? סיליבוס של הקורס
פרופ' נוי חיים 63-016-01 שיטת מחקר איכותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידקין שמעון 63-014-01 סטטיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידקין שמעון 63-015-01 שיטות מחקר כמותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 71-030-01 אתיקה במקצועות התקשורת למתקדמים סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 63-205-01 הדתיים והחרדיים מול אתגרי המדיה סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 63-941-01 סדנת דיבייט סיליבוס של הקורס
ד"ר רוט-כהן אסנת 63-218-01 מבוא לפרסום סיליבוס של הקורס
ד"ר רוט-כהן אסנת 63-244-01 סאטירה פוליטית במדיה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר תמיר אילן 63-004-01 מחקר ומידענות סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז