פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

המחלקה לניהול

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח

רשימות ביבליוגרפיות תשעח
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר חובב שרון 55-600-01 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות סיליבוס של הקורס
ד"ר חובב שרון 55-083-01 סוגיות ניהול מרלו"גים (מרכזים לוגיסטיים) סיליבוס של הקורס
ד"ר טילמן אבי 55-019-01/02/03/04/05/06 יסודות המימון סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-073-01 יסודות החשבונאות סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-604-01 כלכלה למנהלים סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 93-401-03 מבוא לכלכלה מאקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 93-400-03 מבוא לכלכלה מיקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-906-01 מושגי יסוד בכלכלה סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-017-05/07 תיאוריות ויישומים - מיקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר לינדנר רננה 55-079-01 תמחיר ככלי ניהולי סיליבוס של הקורס
ד"ר פרמינגר בריאנה 55-056-03 התנהגות ארגונית סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון