הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

ספרים חדשים | ינואר 2016


158.5 כץ.חיב תשס"ח (2415228)
כץ, מרקוס דוד
חייבים, רוצים, יכולים : מקרים אמיתיים של משא ומתן
תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2008
193 NIE p (206723)
Nietzsche, Friedrich Wilhelm
The portable Nietzsche / selected and trans., with an introd., pref., and notes by Walter Kaufmann
New York : Penguin, c1968
201.763325 REL 2014 (2418648)
Religion and terrorism : the use of violence in Abrahamic monotheism / edited by Veronica Ward and Richard Sherlock
Lanham, MD : Lexington Books, [2014]
296.41177 זקס.לר תש"ע (1194115)
זקס, יונתן
לרפא עולם שבור : החיים כקריאה לאחריות
(ירושלים) : מגיד, (2010)
301 GID i9 (2401854)
Giddens, Anthony
Introduction to sociology
New York : W.W. Norton & Company, Inc., [2014]
304.6 FOX r2 (2412002)
Fox, James Alan
Randomized response and related methods for surveying sensitive data
Los Angeles : SAGE, [2016]
305.52 NYE a (2419287)
Nye, Robert A.
The anti-democratic sources of Elite theory : Pareto, Mosca, Michels
London : Sage, [1977]
307.2 LEW-BEC a2 (2408300)
Lewis-Beck, Colin
Applied regression : an introduction
Thousand Oaks, California : Sage Publications, [2016]
322.1 FOX p (2405297)
Fox, Jonathan
Political secularism, religion, and the state : a time series analysis of worldwide data
Cambridge : Cambridge University Press, 2015
322.1 KOE r (2405296)
Koesel, Karrie J.
Religion and authoritarianism : cooperation, conflict, and the consequences
Cambridge : Cambridge University Press, 2014
327.73 DAV o (2401741)
David, Steven R.
Obama : the reluctant realist
Ramat Gan : Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 2015
330.947 ECO u (420004)
Economist Intelligence Unit (Great Britain)
The USSR and Eastern Europe / prepared by the Economist intelligence unit and the Cartographic department of the Clarendon Press
London : Oxford University Press, 1969
אוסף יעץ
342.0852 CRO c (2405266)
Cross, Frank B.
Constitutions and religious freedom
Cambridge : Cambridge University Press, 2015
355.009045 POS 2000 (2405285)
The postmodern military : armed forces after the Cold War / edited by Charles C. Moskos, John Allen Williams, David R. Segal
New York, New York : Oxford University Press, [2000]
364.2 CLA 2010 (2405246)
Classics in environmental criminology / edited by Martin A. Andresen, Paul J. Brantingham, J. Bryan Kinney
Burnaby, B.C. : Simon Fraser University Publications, 2010
616.89152 טיט.כש תשע"ה (2403047)
טיטל, איבון
הכשל האמפתי בטיפול קבוצתי
תל אביב : רסלינג, 2015
שמור לפי טיט.כש
618.928588 MAN 1996 (2412776)
Manual of diagnosis and professional practice in mental retardation / edited by John W. Jacobson and James A. Mulick
Washington, DC : American Psychological Association, [1996]
658.4 DRU m (318707)
Drucker, Peter F.
Management : tasks, responsibilities, practices
New York : Harper & Row, c1974
658.42 גלר.ממ תשע"ה (2415009)
גלר, שלומית
הממשל התאגידי : הדירקטור והדירקטוריון ומה שביניהם : איך "לא להירדם בשמירה"? - מדריך בנושא הממשל התאגידי, אחריות וסמכות בעלי התפקידים
[חיפה] : ש.י.ג. ספרות ומידע, תשע"ה 2015
שמור לפי גלר.ממ
658.46 NEL c (2412775)
Nelson, Bob
Consulting for dummies
Foster City, California : IDG Books Worldwide, [1997]
792.7028082 FLE 2006 (2412741)
Flesh for fantasy : producing and consuming exotic dance / [edited by] R. Danielle Egan, Katherine Frank, & Merri Lisa Johnson
New York : Thunder's Mouth Press : 2006
909.82 WAT m (1160509)
Watson, Peter
The modern mind : an intellectual history of the 20th century
New York, NY : Perennial, c2001
933.4(73) LIE r (2402725)
Liebman, Charles S.
The role of Israel in the ideology of American Jewry
Jerusalem : [Jewish Community Studies Group], [1970?]
933.47 בור.כס תשע"ה (2409057)
בורד, עפר
כסף השוד מידי ההורג : התנועה הקיבוצית והסכם השילומים, הפיצויים האישיים והשבת הרכוש מגרמניה
[רמת אפעל] : יד טבנקין, מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית, תשע"ה 2015
933.601 MAZ z (2412689)
Mazur, Yosef
Zionism, post-Zionism & the Arab problem : a compendium of opinions about the Jewish state
Bloomington, IN : WestBow Press, [2012]
933.601 NAV v (2391464)
Navon, Emmanuel
The Victory of Zionism : reclaiming the Narrative about Israel's Domestic, Regional, and International Challenges
Lexington, KY [publisher not identified], 2014
933.7 CWJP 1987 (2412878)
Conference on World Jewish Population (1987 : Jerusalem)
World Jewish population : trends and policies : selected proceedings of a Conference on World Jewish Population, Jerusalem, October 1987 / edited by Sergio DellaPergola and Leah Cohen
Jerusalem : Institute of Contemporary Jewry, Hebrew University of Jerusalem : Demographic Center, Ministry of Labour and Social Affairs : Association for Demographic Policy of the Jewish People, 1992
E305.42 ליר.בג תשע"ה (2409094)
ליר, שלומית
בגוף ראשון : 8 נשים, 8 סיפורי חיים
חיפה : פרדס, תשע"ה 2015
E307.2 RUD a (2412881)
Rudnitzky, Arik
Arab citizens of Israel early in the twenty-first century
Tel Aviv : Institute for National Security Studies, 2015
E307.776 ניר.תנ תשע"ג (2415010)
ניר, הנרי
תנועה במלכוד : איחוד הקבוצות והקיבוצים בפוליטיקה : העשור הראשון
[רמת אפעל] : יד טבנקין - מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית, תשע"ג 2013
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402006
E307.776 עזת.לפ תשע"ה (2409059)
עזתי, אהרן
לפקודה תמיד אנחנו? : התנועות הקיבוציות והצבא, 1957-1948
רמת אפעל : יד טבנקין, מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית, תשע"ה 2015
E322.4 BAR-ON i (391091)
Bar-On, Mordechai
In pursuit of peace : a history of the Israeli peace movement
Washington : United States Institute of Peace Pr., c1996
E327.174 KUP i (2405397)
Kuperwasser, Yossi
Israel's role in the struggle over the Iranian nuclear project
Ramat Gan : Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 2015
E327.6 יעק.כא תשע"ה (2403958)
יעקבי, חיים
כאן לא אפריקה : גבולות, טריטוריה, זהות
ירושלים : מכון ון ליר ; [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשע"ה 2015
E355.343 ROS c (2415233)
Rosenzweig, Ido
Combatants Dressed as Civilians : the case of the israeli mista’arvim under international law
Jerusalem : The Israel Democracy Institute, 2014
E361.61 ארי.יש תשע"ו (2418408)
אריאן, עפר
ישראל ומדינת הרווחה
ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ו 2015
E99 LEV i (2401940)
Levitt, Elaine
Israel - a dream willed ...to be fulfilled
Jerusalem : Mazo Publishers, [2005]
E990.24 ברק(הדי) תשע"ו (2412866)
הדים ל"משק כנפי הטעות" לאבירם ברקאי : תגובות למסע עם האלוף זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים / העורך: אפי מלצר
[רעות] : אפי מלצר - מחקר והוצאה לאור, תשע"ו 2015
E990.24 כפי.חו תשע"ב (2408770)
כפיר, אילן
החווה הסינית : קרב השריון הגדול בסיני שהכריע את מלחמת יום כיפור
[תל-אביב] : ספרית מעריב, תשע"ב 2012