הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

ספרים חדשים | אפריל 2016

133.4 CAR w (2422944)
Caro Baroja, Julio
The world of the witches
Chicago : University of Chicago Press, 1975
155.332 שור.גב תשע"ה (2423823)
שורץ, ירון
גברים (חדשים) מלמדים נערים (ישנים) : דילמות בחינוך נערים לשוויון מגדרי בתיכונים בישראל במסגרת תוכנית ההתערבות - נוער. מוביל. שינוי
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי שור.גב תשע"ה
155.916 פכט.מת תשע"ו (2425020)
פכטר-אלט, עדי
מתבגר/ת חולה במחלת מעיים דלקתית ואמו/ה : הערכה קוגניטיבית של המחלה, משאבים פסיכו-חברתיים ואיכות חיים
תשע"ו 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי פכט.מת תשע"ו
155.937 מגן.נט תשע"ה (2422741)
מגן, לימור
נטילת סיכונים בקרב אחאים שכולים : תרומתם של זמינות מחשבות על מוות, אופטימיות, חיפוש ריגושים, הנחות עולם, כאב נפשי וצמיחה פוסט-טראומטית
תשע"ה 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי מגן.נט תשע"ה
158.1 מלמ.רו תשס"ד (2412304)
מלמד, חיים
רולטה סינית
תל אביב : סער, תשס"ד 2004
201.42 HOW h (2423017)
Howells, W. W.
The heathens : primitive man and his religions
Garden City, New York : Anchor Books, 1962
296.092 שלו(זדו) תשע"ה (2397259)
זדוף, נעם
מברלין לירושלים ובחזרה : גרשם שלום בין ישראל וגרמניה
ירושלים : מרכז קבנר ; כרמל, תשע"ה 2015
296.24(73) TRO m (2421665)
Troy, Gil
Moynihan's moment : America's fight against Zionism as racism
Oxford ; New York : Oxford University Press, [2013]
299.7 MYE p (2423238)
Myerhoff, Barbara G.
Peyote hunt : the sacred journey of the Huichol Indians
Ithaca, New York : Cornell University Press, 1976
301 ANT 1982 (2423008)
Anthropology : contemporary perspectives / edited by David E.K. Hunter and Phillip Whitten
Boston : Little, Brown and Company, [1982]
301 DUR o (2422900)
Durkheim, Emile
On institutional analysis
Chicago, Illinois : University of Chicago Press, 1978
301 FOR t (2422933)
Fortes, Meyer
Time and social structure and other essays
London : The Athlone Press, [1970]
301 HER ca (2422903)
Herskovits, Melville J.
Cultural dynamics
New York : A. A. Knopf, 1964
301 HOR 1977 (2423237)
Horizons of anthropology / edited by Sol Tax and Leslie G. Freeman
Chicago : Aldine Pub. Co., 1977
301 RAD-BRO m (2423230)
Radcliffe-Brown, Alfred Reginald
Method in social anthropology : selected essays
Chicago : University of Chicago Press, 1976
301 SCU a4 (2423012)
Scupin, Raymond
Anthropology : a global perspective
Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, [2001]
Fourth edition
301 SCU a2 (2423011)
Scupin, Raymond
Anthropology : a global perspective
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, [1995]
Second edition
301.01 AUG w (2423191)
Augé, Marc
The world of the anthropologist
Oxford : Berg, 2006
301.01 THO m (2422872)
Thomason, Burke C.
Making sense of reification : Alfred Schutz and constructionist theory
Atlantic Highlands, New Jersey : Humanities Press, 1982
301.0973 AME 1976 (2423229)
American anthropology : the early years / edited by John V. Murra
St. Paul : West Publishing Co., [1976]
302.23 פוי.מד תשע"ו (2424964)
פוירשטין, מירה
מדברים אקטואליה : אוריינות תקשורת
[תל אביב] : מכון מופ"ת, [תשע"ו] 2016
302.542 DEV 1991 (2422936)
Deviance : anthropological perspectives / edited by Morris Freilich, Douglas Raybeck, and Joel Savishinsky
New York : Bergin & Garvey, 1991
303.625 ISL 2016 (2423081)
The Islamic state : how viable is it? / Yoram Schweitzer and Omer Einav, editors
Tel Aviv : Institute for Nationale Security Studies, [2016]
305.897 REC i (2423185)
Reck, Gregory G.
In the shadow of Tlaloc : life in a Mexican village
Harmondsworth : Penguin Books, 1978
305.8971 CHA e (2423227)
Chance, Norman A.
The Eskimo of North Alaska
New York : Holt, Rinehart and Winston, [1966]
306 WOM b2 (2423006)
Womack, Mari
Being human : an introduction to cultural anthropology
Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, 2001
306.09 ROS m (2422881)
Roszak, Theodore
The making of a counter culture : reflections on the technocratic society and its youthful opposition
Garden City, New York : Anchor Books, 1969
306.091638 MED 1963 (2422922)
Mediterranean countrymen : essays in the social anthropology of the Mediterranean / edited by Julian Pitt-Rivers
Paris : Mouton & Co, [1963]
306.0971 STO 2001 (2422880)
Stories from Montreal : ethnographic accounts of life in North America's francophone metropolis / Louise Gauthier, Tammy Saxton, Chana Cohen, editors
Montreal : Trickster Publications, 2001
306.4 BEY 2003 (2422938)
Beyond rationalism : rethinking magic, witchcraft, and sorcery / edited by Bruce Kapferer
New York : Berghahn Books, 2003
306.46 MAT 1977 (2423231)
Material culture : styles, organization, and dynamics of technology / edited by Heather Lechtman and Robert S. Merrill
St. Paul : West Publishing Co., [1977]
306.6 JAY t (2422939)
Jay, Nancy B.
Throughout your generations forever : sacrifice, religion, and paternity
Chicago, Illinois : University of Chicago Press, 1992
306.874 CLI d (2422874)
Climo, Jacob
Distant parents
New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press, [1992]
320.01 KAP m (2422895)
Kaplan, Morton A.
Macropolitics : selected essays on the philosophy and science of politics
Chicago : Aldine Publishing Company, 1969
320.019 EDE s (2422883)
Edelman, Murray J.
The symbolic uses of politics
Urbana, Illinois : University of Illinois Press, 1974
320.94309045 FOR g (2423693)
Forner, Sean
German intellectuals and the challenge of democratic renewal : culture and politics after 1945
Cambridge ; Cambridge University Press, 2014
322.109 REL 2014 (2422863)
Religion and regimes : support, separation, and opposition / edited by Mehran Tamadonfar and Ted G. Jelen
Lanham, Maryland : Lexington Books, [2014]
330.9701 OBE s (2422997)
Oberg, Kalervo
The social economy of the Tlingit Indians
Seattle, Washington : University of Washington Press, [1973]
335.41 MAR m2 (2422928)
Marx, Karl
The Marx-Engels reader
New York : W.W. Norton & Company, [1978]
340.52 HOE l (2423002)
Hoebel, E. Adamson
The law of primitive man : a study in comparative legal dynamics
Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1964
355.02 WAR 1968 (2422931)
War : the anthropology of armed conflict and aggression / edited by Morton Fried, Marvin Harris, and Robert Murphy
Garden City, N.Y. : Natural History Press, [1968]
363.7392 BRY i (2423707)
Bryner, Gary C.
Integrating climate, energy, and air pollution policies
Cambridge, Mass. : MIT Press, [2012]
599.938 BUE-JAN o (2423234)
Buettner-Janusch, John
Origins of man : physical anthropology
New York : John Wiley & Sons, 1966
641.3001 COO 1992 (2422942)
Thompson, Laura
Cooking, eating, thinking : transformative philosophies of food / edited by Deane W. Curtin and Lisa M. Heldke
Bloomington : Indiana University Press, [1992]
650.0952 אלד.סמ תשנ"ה (2418087)
אלדר, מולי
סמוראים בחליפות : הדרך היפנית לעסקים
תל אביב : צ'ריקובר, [1995]
658.4092 סמי.מנ תשע"ד (2388735)
סמיה, יום טוב
מנהיגות ברגעים של אמת : ניהוג, ניהול ופיקוד - בשגרה ובעתות מבחן
תל-אביב : Contento De Semrik, תשע"ד 2014
933.47 טוב.חר תשע"ו (2421924)
טובי, יעקב
החורבן והחשבון : מדינת ישראל והשילומים מגרמניה, 1953-1949
רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן ; תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין, תשע"ו 2015
933.609 אלמ.תנ תשע"ה (2423460)
אלמכיס, יורם
התנועה הציונית וחברון - בין חזון למציאות 1948-1882
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי אלמ.תנ תשע"ה
956.02 בר.קו תשע"ו (2422823)
בר, ג'ימס
קו בחול : בריטניה, צרפת והמאבק שעיצב את המזרח התיכון
ת"א : אופוס, [תשע"ו] 2015
956.92044 SAA-GHO h (2385474)
Saad-Ghorayeb, Amal
Hizbu'llah : politics and religion
Sterling, Va : London ; Pluto Press, 2002.
967.73092 AMA(BAR) a (2422877)
Barnes, Virginia Lee
Aman : the story of a Somali girl
New York : Vintage Books, 1995
970.00497 WIS ia (2422861)
Wissler, Clark
Indians of the United States
Garden City, N.Y. : Anchor Books, 1967
970.00497 THO c (2423236)
Thompson, Laura
Culture in crisis : a study of the Hopi Indians
New York, Harper [1950]
980.00498 HEN j (2422898)
Henry, Jules
Jungle people : a Kaingang tribe of the highlands of Brazil
New York : Vintage Books, [1964]
E302.23 קמה.על תשע"ה (2422994)
קמה, עמית
על ההדרה : ייצוגים תקשורתיים של 'אחרים'
תל אביב : רסלינג, [תשע"ה] 2015
E306 אלמ.בו תשע"ה (2424341)
אלמג, עז
בונבוניירה ישראלית : אסופת מאמרים וראיונות
[ישראל] : המחבר, תשע"ה 2015
(AB)‏E309.1 פלד.חל תשע"ה (2415291)
פלד, קובי
חלומה של נורה : דיוקן היסטורי של שבט בדואי
חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ; תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, [תשע"ה] 2015
E320.8 דמו.מק תשע"ו (2420165)
דמוקרטיה מקומית בישראל : ביזור, מקומיות, השתתפות, ופוליטיקה מקומית / בעריכת איתי בארי וערן רזין
ירושלים : מחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ו 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424796
E322.1 בן-בסט.חר תשע"ג (2402875)
בן-בסט, אברהם
חרדים לצה"ל : "האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה?"
ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, [תשע"ג] 2013
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424784
E322.1 שטר.בי תשע"ג (2402877)
שטרן, ידידיה צ
בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה : מתווה לגיוס חרדים לצה"ל
ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, [תשע"ג 2013]
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424783
E323.4 HAR s (2409086)
Hareuveni, Eyal
Standing idly by : IDF soldiers' inaction in the face of offenses perpetrated by Israelis against Palestinians in the West Bank
[Tel Aviv] : Yesh Din, Volunteers for Human Rights, 2015
E324.78 ישר.דו תשע"ד (2415249)
ישראל. משרד מבקר המדינה מחבר
דוח ביקורת על ההיערכות לבחירות לכנסת התשע עשרה וניהולן ; דוח ביקורת לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973
ירושלים : מבקר המדינה, תשע"ד 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424754
E327.5691 דקל.סו תשע"ו (2419659)
דקל, אודי
סוריה - מפה חדשה, שחקנים חדשים : אתגרים והזדמנויות לישראל
תל-אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב [תשע"ו] 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424747
E327.73 שלו.יש תשע"ו (2419662)
שלום, זכי
ישראל, ארצות הברית והמאבק על הקפאת הבנייה בהתנחלויות, 2010-2009
[תל אביב] : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב, [תשע"ו 2015]
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424753
E328 פוק.חק תשע"ה (2412799)
פוקס, עמיר
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013)
ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, [תשע"ה] 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424795
E329.1(1) ABR t (2419245)
Abrams, Elliott
Tested By Zion : the Bush administration and the Israeli-Palestinian conflict
Cambridge : Cambridge University Press, 2014
E331.4 חסן.הט תשע"ד (2388728)
חסן-דאהר, סוזן
הטמעת התכנית "אשת חיל" במשרד הרווחה והשירותים החברתיים : מחקר הערכה
ירושלים : מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, תשע"ד 2013
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424694
(AD)‏(1)‏E355 כפי.דר תשע"ה (2423251)
כפיר, אילן
דרוזי - לוחם, אמיץ, ישראלי גאה : הדרוזים וצה"ל: קשר שלא יינתק
[אור-יהודה] : כנרת, זמורה-ביתן, תשע"ה 2015
E355.0335 אלר.לק תשע"ו (2423078)
אלרון, זאב
לקראת הסיבוב השני : התמורות בצה"ל והשינוי שלא היה בתפיסת הביטחון, 1955-1952
מושב בן שמן : מודן, [תל אביב] : צה"ל - הוצאת "מערכות", [תשע"ו 2016]
(1)‏E355.092 גבי(גבי) תשע"ו (2422820)
גביש, ישעיהו
סדין אדום : סיפור חיי: מהפלמ"ח ועד בית הפלמ"ח
אור יהודה : כנרת, זמורה-ביתן, [תשע"ו 2016]
E355.33041 שמש.ממ תשע"ו (2423089)
שמשי, אלישיב
ממני תראו וכן תעשו : על דוגמה אישית בשדה הקרב
מושב בן-שמן : מודן הוצאה לאור ; [תל אביב] : צה"ל - הוצאת "מערכות", [תשע"ו 2016]
E355.3432 מנה.במ תשע"ה (2403787)
מנהיגות במודיעין : מתוך דברים שנישאו בערב עיון לזכר רא"ל אמנון ליפקין-שחק ז"ל / העורך: אפי מלצר
[מודיעין מכבים רעות] : אפי מלצר מחקר והוצאה לאור, תשע"ה 2015
E355.54 ירו.מא תשע"ו (2423388)
ירון, עדן
מאחורי הכוונת : הצלף הצבאי - עיון רב-תחומי במקצוע הצליפה הצבאית
מושב בן שמן : מודן ; [תל אביב] : צה"ל - הוצאת מערכות, [תשע"ו] 2016
E362.4 גרט.שר תשע"א (2421699)
גרטל, גילה
שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות : תפיסה, הטמעה, והדרכה בארגונים
ירושלים : נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשע"א 2011
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424787
E362.4 פינ.מק תשע"ד (2388746)
פינטו, אופיר
מקבלי גמלאות ניידות
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשע"ד 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424792
E362.74 כהן.שר תשע"ה (2409338)
כהן-סטרבצ'ינסקי, פאולה
שירותים ותכניות לנוער וצעירים בסיכון גבוה : ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה
ירושלים : מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל - מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424732
E363.2 הרא.מר תשע"ד (2392532)
הראובני, איל
המרחב הפרוע : העברת סמכויות שיטור וביטחון לרכזי ביטחון שוטף צבאיים (רבש"צים) בהתנחלויות ובמאחזים
[תל אביב] : יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, [תשע"ד] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424748
E363.2 ישר.אכ תשע"ה (2408756)
ישראל. משטרה. היעוץ המשפטי מחבר גוף מנפיק
אכיפת החוק בהתאם לחוק : תולדות הייעוץ המשפטי במשטרת ישראל / מחקר וכתיבה: אורי קוסובסקי
[ירושלים] : משטרת ישראל - הייעוץ המשפטי, תשע"ה 2015
E363.7394 בן-אשר.פר תשע"ו (2424331)
בן-אשר, סמדר
פרשת הקישון : צלול ועכור
[תל אביב] : מכון מופ"ת, בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות ; [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד, [תשע"ו] 2016
E368.44 טול.מב תשע"ה (2403981)
טולדנו, אסתר
מובטלים שחזרו לקבל דמי אבטלה : בשנים 2014-2003
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2404000
E659.1 בלי.בת תשע"ב (2418086)
בלינט, ענת
בתוך הקופסה : מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל
ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ב 2012
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2424797
E982.2 קרנ.בנ תשע"ד (2421728)
קרניאל, אביב
'בני בנימין' כארגון התיישבותי, 1939-1921
[תשע"ד] 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי קרנ.בנ תשע"ד
E990.30 הנד.בא תשע"ו (2419306)
הנדל, יועז
בארץ לא זרועה : מסע ישראלי
תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, [תשע"ו] 2015