הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

ספרים חדשים | יוני 2015


001.3 רינ.מש תשע"ד (2394063)
רינון, יואב
משבר מדעי הרוח
[בני-ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014
001.433 ג'וס.כי תשע"ה (2396502)
ג'וסלסון, רותלן
כיצד לראיין למחקר איכותני : גישה התייחסותית
[תל אביב], מכון מופ"ת : תשע"ה 2015
006.754 PRI 2011 (2386935)
Privacy online : perspectives on privacy and self-disclosure in the social web / Sabine Trepte, Leonard Reinecke, editors
Heidelberg ; Springer-Verlag, [2011]
070.449323 BAL m (2398978)
Balabanova, Ekaterina
The media and human rights : the cosmopolitan promise
London : Routledge, 2015
121 MAR r (2397688)
Marga, Andrei
Relativismul si consecintele sale = Relativism and its consequences
Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, 2007
142.78 MAC e (2398150)
Macquarrie, John
Existentialism.
Harmondsworth : Penguin Books, 1982
153.98 WIL 2014 (2399842)
The Wiley handbook of genius / edited by Dean Keith Simonton
Chichester, West Sussex, UK : Wiley Blackwell, [2014]
204 צ'ופ.פת תשע"ב (2391181)
צ'ופרה, דיפק
פתרונות רוחניים : תשובות לאתגרים הגדולים של החיים
מושב בן-שמן : מודן, [תשע"ב] 2012
261.83360973 JOH m (2397679)
Johnson, Byron R.
More God, less crime : why faith matters and how it could matter more
West Conshohocken, Pa. : Templeton Press, [2011]
296.814 WIL p (2398977)
Wilfand, Yael
Poverty, charity and the image of the poor in rabbinic texts from the Land of Israel
Sheffield [England] : Sheffield Phoenix Press, 2014
296.682 לונ.דת תשע"ה (2399665)
לונדין, יוסי
דת, חברה וכלכלה : הוגים דתיים וזרמים כלכליים-חברתיים : המקרה של האורתודוכסיה היהודית במאה העשרים
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט לעיון בדלפק ההשאלה לפי לונ.דת תשע"ה
299.51282 אי-צ’ינ.אי תשנ"ג (360971)
אי צ'ינג
אי צ'ינג - ספר התמורות
(הוד השרון) : אסטרולוג, (1993)
300 GUL p (2397691)
Open the social sciences : report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences
Stanford, Calif. : Stanford University Press, [1996]
300.72 QUA 1971 (2397700)
Qualitative methodology : firsthand involvement with the social world. / Edited by William J. Filstead
Chicago : Markham, 1971
300.723 AUS f (2394102)
Auspurg, Katrin
Factorial survey experiments
Los Angeles : SAGE, [2015]
301 BER i (2397684)
Berger, Peter L.
Invitation to sociology : a humanistic perspective
Harmondsworth, Middlesex, England : Penguin Books, 1967
301 LAB i (2398075)
Labovitz, Sanford
An introduction to sociological concepts
New York : Wiley, [1977]
301.01 REI w (2397685)
Reiner, Hanan
The web of religion and science : Bellah, Giddens, and Habermas
Piscataway, N.J. : Gorgias Press, [2005]
304.663 HOR t4 (2398156)
Horowitz, Irving Louis
Taking lives : genocide and state power
New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1997
305.800973 BAL r (2398550)
Lal, Barbara Ballis
The romance of culture in an urban civilization : Robert E. Park on race and ethnic relations in cities
London ; Routledge, 1990
306.85 ארפ.קו תשע"ה (2397729)
ארפי, עינת
קונפליקט עבודה - לא עבודה בקרב גברים בתעשייה ביטחונית בישראל
תשע"ה 2014
עבודת תזה לעיון בדלפק ההשאלה לפי ארפ.קו תשע"ה
320.53 BAR p (2397249)
Barhaim, Gabriel A.
Public-private relations in totalitarian states
New Brunswick : Transaction Publishers, [2012]
330 HAR i (2398067)
Harbury, C. D.
An introduction to economic behaviour
London : Fontana, 1971
341.6 LIE t (2397505)
Lieblich, Eliav
Transnational asymmetric armed conflict under international humanitarian law : key contemporary challenges
Tel Aviv : Institute for National Security Studies, [2015]
355.02170955 הסכ.הב תשע"ד (2390829)
הסכם הביניים של תוכנית הגרעין האיראנית : לקראת הסכם כולל? / אמילי לנדאו וענת קורץ, עורכות
תל-אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, [תשע"ד] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399795
355.033551 HOL t (2397164)
Holslag, Jonathan
Trapped giant : China's military rise
Abingdon ; New York : Routledge for the International Institute for Strategic Studies, 2010
355.22 ויל.חי תשנ"ב (2392273)
ויול, ארצ'יבלד פרסיול
החייל הטוב
[תל אביב] : מערכות ; משרד הבטחון, תשנ"ב 1992
355.41 SCHL p (2397686)
Shlaifer, Ron
Perspectives of psychological operations (PSYOP) in contemporary conflicts : essays in winning hearts and minds
Brighton : Sussex Academic Press, 2011
355.52 BEN-ARI c (2398196)
Ben-Ari, Eyal
Changing Japanese defense policies
Ramat Gan : Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, 2015
358.170955 BER r (2394014)
Bermant, Azriel
The Russian and Iranian missile threats : implications for NATO missile defense
Tel Aviv : Institute for National Security Studies, [2014]
361.60942 MAR w (2398138)
Marsh, David C.
The welfare state
London : Longman, 1970
362.0425 RUB f4 (2398555)
Rubin, Stanford E.
Foundations of the vocational rehabilitation process
Austin, Tex. : PRO-ED, [1995]
362.5 PLO p (2400347)
Plotnick, Robert D.
Progress against poverty : a review of the 1964-1974 decade
New York : Academic Press, [1975]
364.3 אדר.תפ תשע"ה (2399586)
אדרי, אורטל
תפקיד המוזיקה בקרב אסירים וסוהרים
תשע"ה 2015
עבודת תזה לעיון בדלפק ההשאלה לפי אדר.תפ תשע"ה
364.360942 JUV 1972 (2397692)
Juvenile delinquency, the family and the social group : a reader / edited by John Barron May
London : Longman, 1972
364.4 DIS 2015 (2398665)
Disrupting criminal networks : network analysis in crime prevention / edited by Gisela Bichler and Aili E. Malm
Boulder, Colorado : FirstForumPress, Inc., 2015
501 POP la (2398158)
Popper, Karl R.
The logic of scientific discovery
London : Hutchinson, 1972
615.7883019 HAR p (2399844)
Hartogsohn, Ido
The psycho-social construction of LSD : how set and setting shaped the american psychedelic experience 1950-1970
2014
עבודת דוקטורט לעיון בדלפק ההשאלה לפי HAR p
649.122 בצר.פל תשע"ה (2399695)
בצר-לביא, נורית
פלאגיוצפליה תנוחתית והערכת היעילות של מניעתה באמצעות כרית תמיכה ייחודית
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם השמורים לפי בצר.פל תשע"ה
658 DAF m12 (2387262)
Daft, Richard L.
Management
Boston, MA : Cengage Learning, [2015]
658.4092 שרמ.מנ תשע"ב (2393936)
שרמה, רובין ס'
המנהיג הטבעי : משל מודרני על הצלחה אמיתית בעסקים ובחיים
ירושלים : כתר, [תשע"ב] 2012
658.8777 HAM c (2399636)
Hamo, Shani
Coupons (discount vouchers) characteristics and their effect on inter-temporal price discrimination while group-shopping
2014
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם השמורים לפי Ham
701.17 ART 2014 (2400019)
Arts and aesthetics in a globalizing world / edited by Raminder Kaur and Parul Dave-Mukherji
London : Bloomsbury Academic, 2014
892.42 ליפ.חי תשע"ד (2397319)
ליפשיץ שם טוב, עינת
חיים בתוך קופסה
[פתח תקוה] : סטימצקי, [תשע"ד] 2014
909.82 BIS b (2397165)
Bisley, Nick
Building Asia's security
London : Routledge for the International Institute for Strategic Studies, 2009
910.285 SHA s (1132082)
Shekhar, Shashi
Spatial databases : a tour
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2003
933.608.1 לב.ששה תשע"ה (2398836)
לב, עזיאל
שישה נושאים בציונות
[תל אביב] : אוהבי ספר, [תשע"ה] 2015
933.643 בגי.חר תשע"ה (2394104)
בגין, מנחם
חרות האדם בהשקפתו של מנחם בגין : "בראשית ברא אלקים את היחיד"
[ירושלים] : מרכז מורשת בגין, תשע"ה 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399782
953.05 TAY a (751)
Taylor, Alan R.
The Arab balance of power
Syracuse : Syracuse Univ. Pr., c1982
962.056 מצר.ני תשע"ד (2392787)
מצרים 2014 : ניתוח גאואסטרטגי / עורכים: ארנון סופר ואנטון ברקובסקי
חיפה : מרכז המחקר - המכללה לביטחון לאומי ; קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, [תשע"ד] 2014
E092 הרר(קלי) תשע"ד (2381929)
קלין, אהרן
איש המבצעים : סיפורו של מייק הררי, מפקד היחידה המבצעית של המוסד
ירושלים : כתר, [תשע"ד] 2014
E303.6 מדד.אל תשע"ד (2398186)
מדד אלימות לאומי 2014 / שותפים להכנת המדד: בשורה רגב, שי עמרם, יונתן סידי, ניצן שירי ואביגיל עמית
[ירושלים] : המשרד לביטחון הפנים, אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי, מחלקת מחקר, תשע"ד 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399419
E305.8 עמו.הא תשע"ג (2385645)
עמור, מאיר
הארות מהצל : ביקורת הפריבילגיה האשכנזית
[באר-שבע] : רסיס נהרה, [תשע"ג] 2013
E306.85 ציו.מש תשע"ה (2393175)
ציונוב, אילת
משפחות משולבות בישראל
ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אגף דמוגרפיה ומפקד, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399627
E309.1(A) רוד.ער תשע"ד (2392817)
רודניצקי, אריק
הערבים אזרחי ישראל בפתח המאה העשרים ואחת
תל-אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, [תשע"ד] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399593
E320.5 סוא.שמ תשע"ה (2398961)
סואן, דן
שמאל, ימין : מחלומות חירות וצדק ללאומנות: סיפורה של החברה הישראלית
חיפה : פרדס, תשע"ה 2015
E323.4(A) סלצ.הו תשע"ד (2392826)
סלצ'ן, אנדריאה
הוראת שעה? : החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל
ירושלים : המוקד להגנת הפרט, [תשע"ד] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399338
E324.6 סופ.אל תשע"ה (2398619)
סופר, ארנון
אילו הייתי רץ להנהיג את ישראל ב-2015 : מה היה עומד בראש סדרי העדיפויות שלי
חיפה : קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה - אוניברסיטת חיפה, [תשע"ה] 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399393
E327.0955 MUR t (2392151)
Murinson, Alexander
The ties between Israel and Azerbaijan
Ramat Gan : The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, [2014]
E329.1(1) NAT o (1201398)
Nathan, Susan
The other side of Israel : my journey across the Jewish-Arab divide
New York : Nan A. Talese, Doubleday, c2005
E331.11 אטק.הא תשע"ד (2398700)
אטקס, חגי
האם תדירות הראיונות לסקר כוח האדם משפיעה על התנהגות המרואיינים בכוח העבודה? : עדויות מהמעבר של הלמ"ס מסקר רבעוני לסקר חודש
ירושלים : בנק ישראל - חטיבת המחקר, [תשע"ד] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399883
E333.338 פרי.מא תשע"ה (2392576)
פרידמן, יואב
מאיפה הכסף? - רכישת דירות ומימונן : ניתוח באמצעות נתוני סקר הוצאות משקי הבית, 2004 עד 2011
ירושלים : בנק ישראל - חטיבת המחקר, [תשע"ה] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399402
E338.4791 שהר.הש תשע"ה (2398189)
שהרבני, רן
השפעת הטרור, התדמית ומשתנים כלכליים על ביקורי תיירים מסוגים שונים בישראל
ירושלים : בנק ישראל, חטיבת המחקר, [תשע"ה] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2396743
E355.31 שחר.חי תשס"ו (2392897)
שחר, עמירה
חיל החימוש כמכפיל הכוח : תולדות חיל החימוש בשנים 1985-1967
[רמת גן] : [מוציא לאור לא ידוע], תשס"ו 2006
E361.61 אבן.מד תשע"ג (2392874)
אבן-חיים, בעז
מדינת הרווחה המודרנית במאה ה-21 : מדינת ישראל כמדינת רווחה בהשוואה למדינות רווחה מודרניות בעולם
יהוד מונוסון : אופיר ביכורים, תשע"ג 2013
E361.7 שרו.חו תשע"ה (2397696)
שירות חובה או חובה לשרת? : תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל / עורך: יגיל לוי
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ה 2015
E361.763 שור.נה תשס"ג (2389915)
שורץ, ראובן
ניהול הקשר בין רשויות מקומיות למלכ"רים : מחקר שדה וסקירת ספרות
[ירושלים] : ג'וינט ישראל, [תשס"ג] 2003
E361.8 סופ.הת תשע"א (2392307)
סופר, ארנון
ההתנגדות לוועדות הקבלה ליישובים קהילתיים קטנים בפריפריה - הכצעקתה?!
[חיפה] : קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, [תשע"א] 2011
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399628
E362.40484 פס.שקו תשע"ה (2393192)
פס, הסתר
שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלויות : השתלבות בעבודה, התמדה בעבודה ורמות השכר
ירושלים : המוסד לבטוח לאמי, מנהל המחקר והתכנון, תשע"ה 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2392892
E362.7 סבו.הת תשע"ה (2399119)
סבו-לאל, רחל
360 - התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון : צורכי המשתתפים והמענים הנפוצים
ירושלים : מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל - מרכז אנגלברג לילדים ולנער, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2400205
E362.733 סבו.יל תשע"ה (2392244)
סבו-לאל, רחל
הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה : מאפיינים ותהליכי התערבות
ירושלים : מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, תשע"ה 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2400206
363.3495 דני.הע תשע"ג (2398486)
דניאלי, משה
הערכת עמידות מבנים קיימים מבטון מזוין ברעידת אדמה
אריאל : אוניברסיטת אריאל בשומרון, תשע"ג 2013
E363.582 זוס.הת תשע"ה (2400435)
זוסמן, נעם
התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים : המקרה של סטודנטים במרכז ירושלים
ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשכת הסטטיסטיקן הממשלתי, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2400805
E363.582 זוס.הת תשע"ה[1] (2398904)
זוסמן, נעם
התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים : המקרה של סטודנטים במרכז ירושלים
ירושלים : בנק ישראל, חטיבת המחקר, [תשע"ה] 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2400809
E368.44 טול.רצ תשע"ה (2391496)
טולדנו, אסתר
רציפות בתקופת תשלום דמי אבטלה
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשע"ה 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2391506
E378 דוב.שו תשע"ה (2395005)
דוברין, נורית
שוויון הזדמנויות בהשכלה : חסמים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים
ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2400084
E613.1 נגב.מד תשע"ד (2390583)
נגב, מיה
מדיניות בריאות וסביבה : היבטים בין משרדיים
תל-אביב : ביה"ס לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, אוניברסיטת תל אביב, [2014?]
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399417
E624.19 ברק.תת תשע"ה (2392815)
ברקובסקי, אנטון
תת-קרקע : נקודת מבט גאואסטרטגית
חיפה : קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה - אוניברסיטת חיפה, [תשע"ה] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399486
E658.834 זמב.אי תשע"ה (2399773)
זמבל, עינת
אי צריכה פוליטית : הפוליטיקה של פשטות מרצון וצמצום צריכה בישראל
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי זמב.אי תשע"ה
E659.1 שור.אס תשע"ד (2392351)
שורץ-אלטשולר, תהלה
אסדרת פרסום סמוי בתקשורת הישראלית
ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ד 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399571
E990.29 עשר.שנ תשע"ד (2398187)
20 שנה להסכמי אוסלו / עורכים מדעיים: ראובן פדהצור ואפרים לביא
תל אביב : מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב, [תשע"ד] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399400