הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

ספרים חדשים | יולי 2015

152.4 FRO a (2397711)
Fromm, Erich
The anatomy of human destructiveness
Harmondsworth, Middlesex, England : Penguin Books, 1984
155.633 בול.אל תשס"ב (526851)
בולן, ג'ין שינודה
אלות בכל אישה : פסיכולוגיה חדשה של חיי נשים ואהבותיהן
(מושב בן-שמן) : מודן, (2002)
158.3 COR t9 (2401824)
Corey, Gerald
Theory and practice of counseling and psychotherapy
Australia : Brooks/Cole / Cengage Learning, [2013]
221.183.2 GRE n (2400956)
Greilsammer, Alain
Notes on the concept of brit
[Ramat Gan] : [Bar-Ilan University, Department of Political Sciences] [1977]
289.73 כץ.בדר תשע"ה (2392316)
כץ, רותי
בדרכן ילכו : מסע אל הנשים בקומונות ההוטריות בימינו : פרקי עיון ותיעוד
רמת גן : יד טבנקין, מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית תשע"ה 2015
296.081 LOP-CAR f (1147691)
Lopes Cardozo, Nathan T.
For the love of Israel and the Jewish people : essays and studies on Israel, Jews and Judaism
Jerusalem : Urim Publications, c2008
296.567 ROT h (99694)
Roth, Sol
Halakhah and politics : the Jewish idea of the state
New York : Ktav, c1988
296.681.2 FER e (1121720)
Ferziger, Adam S.
The emergence of the community Kollel : a new model for addressing assimilation
Ramat Gan : Bar Ilan University, The Rappaport Center for Assimilation Research and Strengthening Jewish Vitality, 2006, 5766
302.35 RSO v. 43 (2398779)
Elites on trial / Edited by Glenn Morgan, Paul Hirsch, Sigrid Quack
Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, 2015
302.35 RSO v.44 (2400110)
Institutions and ideals : Philip Selznick's legacy for organizational studies / edited by Matthew S. Kraatz
Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, 2015
306.36 WOR 2015 (2398778)
Work and family in the new economy / edited by Samantha K. Ammons, Erin L. Kelly
Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, 2015
327.16 גול.פל תשע"ד (2400054)
גולדשטין, רמי
פליטות, תקשורת ואלימות במשברים בינלאומיים 2006-1945
תשע"ד 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי גול.פל תשע"ד
361.3 שרו.פנ תשע"ד (2401567)
שרון, מיכל
פנטזיית הצלה של מטפלים
תשע"ד 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי שרו.פנ
361.763 ויל.הכ תשס"ו (2387054)
וילימס, הרמוני
הכנסות, הוצאות ומה שביניהן : מדריך לבניית תקציבים לארגונים לשינוי חברתי
ירושלים : שתיל, [תשס"ו] 2006
362.296 פנק.הש תשע"ה (2400926)
פנקס-קורחובסקי, אסנת
השפעות חומצות שומן אומגה 3 על איכות חיים ותפקוד קוגנטיבי בקרב מעשני סיגריות
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי פנק.הש
364.3 אדר.תפ תשע"ה (2399586)
אדרי, אורטל
תפקיד המוזיקה בקרב אסירים וסוהרים
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי אדר.תפ תשע"ה
615.85154 SEK m (2398975)
Sekeles, Chava
Music therapy : death and grief
Gilsum, N.H. : Barcelona Publishers, [2007]
658.5 נחמ.תכ תשע"ה (2401763)
נחמיאס, סטיבן
תכנון הייצור והתפעול
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ה 2015
מהדורה שישית, כרך ב
658.83 NAD-SRE h (2392117)
Nadler-Sredni, Ronia
Higher quality versus lower service charges : the effect of early termination fees on customer choices
2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי NAD-SRE h
944.0815092 בלו(גרי) תשס"ד (599046)
גרילסמר, אילן
לאון בלום
(אור יהודה) : דביר, (תשס"ד)
E113.211 מיכ.סכ תשע"ד (2400791)
מיכאל, ירון
סיכוני צונאמי בערוצי נחלים חופיים כפונקציה של תכסית קרקע בהדגמה על שפך הירקון תוך שימוש במודל פיסיקלי ומערכת מידע גיאוגרפי
תשע"ד 2014
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי מיכ.סכ תשע"ד
E307.776 אדר.רמ תשע"ה (2400423)
אדר, גילה
רמת חיים, איכות חיים ותחושת רווחה של גמלאים בקיבוצים
חיפה : המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת חיפה, [תשע"ה] 2014
E322.1 FRE 1998 (453559)
Free Judaism & religion in Israel / editor, Yaakov Malkin
Jerusalem : Free Judaism, [1998?]
E329.1 KLE l (2393209)
Klein, Menachem
Lives in common : Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron
London : Hurst & Company, [2014]
E331.2572 טול.שכ תשע"ה (2399879)
טולדנו, אסתר
שכירים במשרה חלקית ואבטלה מורחבת 2000-2011
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2399585
E355.6229 אבן.מח תשע"ה (2400603)
אבן, שמואל
מחיר הביטחון בישראל : מחיר הביטחון בישראל
תל-אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, [תשע"ה] 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2401799
E361 אלב.תפ תשע"ה (2400025)
אלבו, תום
תפיסת מערכת התמיכה החברתית והשפעתה על תפיסת יעילות הטיפול אותו מציעים עובדים מגישי שירותי רווחה
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי אלב.תפ תשע"ה
E362.28 לוי.הת תשע"ה (2400612)
לוי, אביטל
התנהגויות של פגיעה עצמית בבתי מעצר : היבטים פונקציונליים ומצביים
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי לוי.הת תשע"ה
E363.5 פוג.הש תשע"ה (2398197)
פוגל, ניר
השלכות פרסום בחינות המיצ"ב על שוק הדיור
ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402038
E982.1 נאו.רא תשמ"ג (16525)
נאור, מרדכי
הראשונים : סיפורים מן העליה הראשונה לארץ ישראל
(תל-אביב) : עם עובד, (תשמ"ג)
E990.31 סבט.הס תשע"ה (2400863)
סבטליצקי, ולד
הסתגלות בני הזוג לאחר השתתפות הגבר במלחמה : תפקידן של התקשרות, אמפתיה והתמודדות דיאדית
תשע"ה 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי סבט.הס תשע"ה