הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

ספרים חדשים | אוגוסט 2015

005.325 FIE d4 (2387007)
Field, Andy P.
Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll
Los Angeles : Sage, 2013
150.195 פסי.הת תשע"ג (2402524)
פסיכואנליזה התייחסותית : צמיחתה של מסורת / סטיבן א. מיטשל ולואיס ארון, עורכים
[תל אביב] : תולעת ספרים, 2013
150.198 JOS p2 (2402796)
Joseph, Stephen
Positive psychology in practice : promoting human flourishing in work, health, education, and everyday life
Hoboken : Wiley, [2015]
155.4 DOC-DRY p (2402803)
Dockar-Drysdale, Barbara
The provision of primary experience : Winnicottian work with children and adolescents
London : Free Association Books, 1990
174.4 INT 2015 (2392819)
International business ethics and growth opportunities / Ruth Wolf and Theodora Issa [editors]
Hershey, PA : Business Science Reference, [2015]
שמור לפי INT 2015
301 KUH s (2398567)
Kuhn, Alfred
The study of society : a multidisciplinary approach
[London] : Social Science Paperbacks, in association with Tavistock Publications, 1966
302 DE-LAM s8 (2402438)
DeLamater, John D.
Social psychology
Boulder : Westview Press, [2015]
שמור לפי DE-LAM
302.2072 LIN q3 (2402428)
Lindlof, Thomas R.
Qualitative communication research methods
Los Angeles : SAGE, [2011]
302.23 רוז.עו תשע"ה (2403077)
רוזן, אורי
העורך העירום : איך תורת המשחקים קובעת על מה כולם ידברו מחר
אור יהודה : דביר, תשע"ה 2015
303.69 שיף.תא תשע"ה (2396267)
שיף, אמירה
תאוריית המוכנות והסכמי שלום ב"סכסוכים עיקשים" : מחקר השוואתי
רמת-אביב : אוניברסיטת תל-אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, [2015]
306.872 ולפ.בט תשע"ה (2401466)
ולפיש, שולמית
בטבעת זו : סודם של נישואים מוצלחים
ירושלים ותל-אביב : הוצאת שוקן, תשע"ה 2015
306.874 חוי.הה תשס"ז (1132588)
חוויית ההורות : יחסים, התמודדויות והתפתחות / עורכת: אסתר כהן
(קרית ביאליק) : בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים : אח, (תשס"ז)
320.015195 GAL u (2403214)
Galderisi, Peter F.
Understanding political science statistics : observations and expectations in political analysis
New York, NY : Routledge, 2015
שמור לפי GAL
327.101 REL 2014 (2402430)
Religion and the realist tradition : from political theology to international relations theory and back
London : Routledge, 2014
365 פוק.לפ תשע"ה (2402511)
פוקו, מישל
לפקח ולהעניש : הולדת בית הסוהר
תל-אביב : רסלינג, [תשע"ה] 2015
שמור לפי פוק.לפ
382.0954 FEI i (2400694)
Feiler, Gil
India's economic relations with Israel and the Arabs
Ramat Gan : Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, [2012]
362.50973 SPE s (2398560)
Spencer, Gary
Structure and dynamics of social intervention : a comparative study of the reduction of dependency in three low-income housing projects
Lexington, Mass. : Heath Lexington Books, [1970]
650.1 הפי.לפ תשע"ד (2402865)
הפינגטון, אריאנה סטסינופולוס
לפרוח : המדד השלישי להצלחה וליצירת חיי רווחה, תבונה ופליאה
תל אביב : דיונון מבית פרובוק בע"מ, 2014
808.5 גתי.אמ תשע"ג (2359923)
גתי, יהושע
אמנות הרטוריקה : מיוון העתיקה ועד אובמה
בן-שמן : מודן : משרד הביטחון, 2013
933.4 GAR h (476199)
Gartner, Lloyd P.
History of the Jews in modern times
Oxford : Oxford University Press, c2001
956 עמי.כא תשע"ה (2402568)
עמידרור, יעקב
כאוס בשל סערה מושלמת
רמת גן : מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן, [תשע"ה] 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402729
E302.23 כספ(מעב) תשע"ה (2402552)
מעברים בתקשורת : לכבוד דן כספי ופועלו / העורכים נלי אליאס, גלית נמרוד, צבי רייך, עמית שכטר
[תל אביב] : צבעונים, [תשע"ה] 2015
שמור לפי כספ(מעב)
E307.74 שכו.מד תשע"ב (2402525)
שכונה-מדינה / טלי חתוקה, רוני בר, מיכאל יעקובסון, הילה לוטן, מירב בטט, ג'סיקה פיין
תל אביב : רסלינג, 2012
E320.12 חסו.די תשע"ב (2399875)
חסון, שלמה
הדילמה הגאופוליטית של ישראל על רקע התמורות במזרח התיכון
וושינגטון : מכון ג'וזף ועלמה גילדנהורן ללימודי ישראל, אוניברסיטת מרילנד, 2012
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402824
E323.2(1) ISR p (2400664)
Israeli, Raphael
Palestinians between Israel and Jordan : squaring the triangle
New York : Praeger, 1991
E323.4 סופ.הפ תשס"ג (2399878)
סופר, ארנון
היפרדות חד צדדית של ישראל מהרשות הפלסטינית באמצעות גדר הפרדה - יתרונות וחסרונות
חיפה : הקתדרה לגיאואסטרטגיה, המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה, תשס"ג 2003
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402825
E327.53 MOR r (435898)
Morris, Benny
Righteous victims : a history of the Zionist-Arab conflict, 1881-1999
New York : Knopf, c1999
E331.398 שנו.תכ תשע"ה (2401529)
שנור, יצחק
תכנית תעסוקה לבני 60 ומעלה
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות - קרן מפעלים מיוחדים, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2401111
E331.421 ויס.יו תשע"ה (2398624)
ויסבלאי, אתי
יום חינוך ארוך והשפעתו על הכנסות של אימהות מעבודה
ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402208
E333.1 מיכ.חס תשע"ד (2384223)
מיכאלי, קרן
חסר תקדים : ניתוח משפטי של דו"ח הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון ("ועדת לוי")
תל אביב : יש דין, ארגון מתנדבים לזכויות אדם, [תשע"ד] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402445
E343.07869 ישר.יש תשע"ב (2365604)
ישראל חק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011
יישום חוק הוד"לים להאצת הבנייה למגורים : (מוגש בהתאם סעיף 33(ב) לחוק)
ירושלים : משרד הפנים, תשע"ב 2012
E354.353 שור.דג תשע"ד (2388897)
שורץ-מילנר, בינת
דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה : תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה : גרסה 2.0, יולי 2014
ירושלים : משרד הפנים, מינהל התכנון, [תשע"ד] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2403560
E361.7 זעי.שר תשע"ד (2388494)
זעירא, ענת
שירות אזרחי-לאומי מזווית הראייה של צעירים וצעירות בסיכון : דוח מחקר
[ישראל] : [מוציא לאור לא ידוע], תשע"ד 2014
E362.22 רוז.מד תשע"ה (2396718)
רוזנשטין, ברברה
"מדברים בעד עצמם" : סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות - קרן מפעלים מיוחדים, תשע"ה 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402949
E364.36 נער.בב תשע"ה (2403049)
נוער בבלגן : קטינים עוברי חוק בישראל : דרכי מניעה, אכיפה ושיקום / בעריכת אורי תימור, סוזי בן-ברוך, ואתי אלישע
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ה 2015
שמור לפי נער.בב תשע"ה
E370.19345 שיר.הפ תשע"ה (2398599)
שיר, צבי
הפרדה מגדרית בבתי ספר יסודיים ממלכתיים-דתיים
ירושלים : בנק ישראל, חטיבת המחקר, [תשע"ה] 2014
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402950
E711 מתכ.הש תשע"ג (2402526)
המתכננים : השיח התכנוני בישראל לאן? / עורכות טלי חתוקה, טובי פנסטר
תל אביב : רסלינג, 2013
E990.21 גלו.עמ תשס"א (2399880)
גלוסקא, עמי
העימות בין המטה הכללי ובין ממשלת אשכול ב"תקופת ההמתנה" - מאי-יוני 1967
ירושלים : המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2001
E990.12 סלע.המ תשע"ה (2401137)
סלע המחלוקת : מעיונים בחקר ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות / עורך: ניר מן
ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015
E990.22 דרו.אש תשע"ב (1234657)
דרורי, זאב
אש בקווים : מלחמת ההתשה בחזית המזרחית 1967-1970
מושב בן-שמן : מודן : מערכות, 2012
E990.34 דגל.שח תשע"ה (2399448)
דגל שחור : על המשמעויות המוסריות והמשפטיות של מדיניות תקיפת בתי מגורים ברצועת עזה בקיץ 2014
ירושלים : בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, [תשע"ה] 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2402946