הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

ספרים חדשים | ספטמבר 2015


150.195 UND 2003 (2402795)
Understanding experience : psychotherapy and postmodernism / edited by Roger Frie
London ; New York : Routledge, 2003
150.7 גרי.מב תשע"א (1198193)
גריג, ריצ'רד ג'
מבוא לפסיכולוגיה
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"א 2010)
שמור לפי גרי.מב
155.924 ALE i (2402793)
Alexander, Pamela C.
Intergenerational cycles of trauma and violence : an attachment and family systems perspective
New York : W.W. Norton & Company, [2015]
158.1 שיר.סד תשס"ד (2400568)
שירלדי, גלן
סדנה להערכה עצמית
ר"ג : פוקוס, [תשס"ד] 2004
174.9025042 COH-ALM c (2403218)
Cohen-Almagor, Raphael
Confronting the Internet's dark side : moral and social responsibility on the free highway
Washington, DC : Woodrow Wilson Center Press, 2015
296.920.0285 DIG 2015 (2403345)
Digital Judaism : Jewish negotiations with digital media and culture / edited by Heidi A. Campbell
New York, NY : Routledge, [2015]
297.94 LIM 2006 (1110406)
The Limits of culture : Islam and foreign policy / Brenda Shaffer, editor
Cambridge, Mass. : MIT Press, [2006]
שמור לפי LIM
302.23082 CRI 2004 (2403441)
Critical readings : media and gender / edited by Cynthia Carter and Linda Steiner
Maidenhead : Open University Press, 2004
302.35 EMO 2013 (2402970)
Emotions in organizational behavior / edited by Charmine E. J. Hartel, Wilfred J. Zerbe, Neal M. Ashkanasy
New York : Routledge, 2013, ©2005
303.372 GRA t (2402442)
Graeber, David
Toward an anthropological theory of value : the false coin of our own dreams
New York : Palgrave, [2001]
304.23 CRE p (2403203)
Cresswell, Tim
Place : a short introduction
Malden, MA : Blackwell Pub., 2004
304.8 IMM 2015 (2402200)
Immigration and work / edited by Jody Agius Vallejo
Bingley, United Kingdom : Emerald Group, [2015]
305.5620973 SIL c (2402441)
Silva, Jennifer M.
Coming up short : working-class adulthood in an age of uncertainty
New York : Oxford University Press, [2015]
306.44 COM 2004 (2403220)
A Companion to linguistic anthropology / edited by Alessandro Duranti
Malden, MA : Blackwell Pub., 2006
306.8745 כרי.מש תש"ס (2402797)
כרישים משוקולד [הקלטת וידאו] / שחקנים: נדב דירקטור, יוסף כרמון ; במאי: חורחה גורביץ
ירושלים : אשל הוצאה לאור ותקשורת, [2000]
320.5401 DAY t (2403213)
Day, Graham
Theorizing nationalism
New York : Palgrave Macmillan, 2004
שמור לפי DAY
320.6 LIN p (2401814)
Lindblom, Charles Edward
The policy-making process
Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall [1968]
323.445 אסנ.כש תשע"ד (2392302)
אסנג', ג'ולין
כשגוגל פגשה את ויקיליקס : הראיון הסודי
תל אביב : הוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ, [תשע"ד] 2014
331.80973 CRA s (2398563)
Craddock, George W.
Social disadvantagement and dependency : a community approach for the reduction of dependency through vocational rehabilitation
Lexington, Mass. : Heath Lexington Books, [1970]
333.72 SPA 2009 (2403206)
Spatial conservation prioritization : quantitative methods and computational tools / edited by Atte Moilanen, Kerrie A. Wilson, Hugh P. Possingham
England Oxford University Press, 2009
שמור לפי SPA
333.736 IME d (2403199)
Imeson, Anton
Desertification, land degradation and sustainability
Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell ; 2012
351.072 HAN 2008 (2403128)
Handbook of research methods in public administration / edited by Kaifeng Yang, Gerald J. Miller
Boca Raton : CRC Press, [2008]
361.37068 VOL 2012 (2403701)
The volunteer management handbook : leadership strategies for success / edited by Tracy Daniel Connors
Hoboken, NJ : Wiley, [2012]
362.1 HEA 2003 (2403126)
Health and health care as social problems / edited by Peter Conrad and Valerie Leiter
Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, [2003]
362.6 בן.שלי תשס"ב (2402799)
הבן שלי [הקלטת וידאו] שחקנים: רות גלר, עמוס לביא, לבנה פינקלשטיין ; בימאי: חורחה גורביץ'
ירושלים : אשל הוצאה לאור ותקשורת, [2002]
362.6 של.מי תשס"ב (2402798)
של מי החיים האלה לעזאזל? [הקלטת וידאו] / בימוי, יוחנן ולר ; [שחקנים]: חנה ספיר [ו-7 אחרים]
ירושלים : אשל הוצאה לאור ותקשורת, 2002
364.168 CYB 2007 (2403437)
Cybercrime : digital cops in a networked environment / edited by Jack M. Balkin [and others]
New York : New York University Press, [2007]
364.24 KAT s (2402802)
Katz, Jack
Seductions of crime : moral and sensual attractions in doing evil
New York : Basic Books, [1988]
519.5 WHE n (2403217)
Wheelan, Charles J.
Naked statistics : stripping the dread from the data
New York : W.W. Norton, 2014
שמור לפי WHE
616.8588 מגב.שכ תשע"א (1212944)
מוגבלות שכלית : הגדרה, סיווג ומערכות תמיכה / ועדת המינוח והסיווג של האגודה האמריקאית למוגבלויות שכליות והתפתחותיות
(קרית ביאליק) : אח, (תשע"א)
618.928914 וינ.חס תשע"ד (2392354)
ויניקוט, דונלד וודס
חסך ועבריינות
[תל אביב] : תולעת ספרים, 2014
618.928917 פרו.טכ תשע"ב (2405394)
פרו, אנטונינו
טכניקה בטיפול בילדים : הפסיכואנליטיקאי והילד: המפגש והשדה הרגשי
[תל אביב] : תולעת ספרים, 2012
791.43028 רוב.מד תשע"ג (2403078)
רובין, יצחק
המדריך למשחק מול מצלמה : עם המובילים במורי המשחק בעולם, שחקנים ובמאים זוכי פרס אוסקר
תל-אביב : גוונים, תשע"ג 2013
791.45 BIG i3(2403436)
Bignell, Jonathan
An introduction to television studies
London : Routledge, 2013
828.92 מוי.לל תשע"ד (2403045)
מויס, ג'וג'ו
ללכת בדרכך
תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2014
E333.1 חננ.נט תשע"ה (2400329)
חננאל, רוית
נטורי קרקע : הערכים והשיקולים מאחורי המדיניות הקרקעית בישראל
Tel Aviv : הוצאת הקבוץ המאוחד, תשע"ה 2015
E362.74 ילד.ומ תשע"ד (2390391)
ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל / עורכים: עמנואל גרופר ושלמה רומי
[תל אביב] : מכון מופ"ת, תשע"ד-תשע"ה 2014-2015
E990.29 KAC r (2399739)
Kacowicz, Arie Marcelo
Rashomon in Jerusalem : mapping the Israeli negotiator's positions on the Israeli-Palestinian peace process, 1993-2001
Jerusalem : Leonard Davis Institute for International Relations, the Hebrew University of Jerusalem, 2004