הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

ספרים חדשים | נובמבר 2015

150.195 לקן(ישר) תשע"ד (2403651)
קישראלי, יהודה
מלאכת הטיפול הלאקאניאני
תל אביב : רסלינג, 2014
152 קרל.פי תשס"ט (1158961)
קרלסון, ניל ר'
הפיזיולוגיה של ההתנהגות
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ט 2008)
155.6463 זסל.צמ תשע"ה (2402530)
זסלבסקי-שובה, לובה
צמיחה אישית של אמהות בעקבות מעבר ילדיהן לכיתה א' : תרומתם של משתנים אישיים, סביבתיים ותפיסתיים של האם ומאפיינים התנהגותיים של הילד
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי זסל.צמ
158.2 פלג.תפ תשע"ה (2412165)
פלג-קוריאט, ענבל
תפיסת צדק תהליכי וניהול קונפליקטים ביחסים זוגיים : תרומתם של משאבים אישיותיים ומאפיינים מצביים
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי פלג.תפ תשע"ה
172.4 RUB b (2405289)
Rubenstein, Jennifer C.
Between Samaritans and states : the political ethics of humanitarian INGOs
Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015
203.5 SAC 1991 (2402694)
Sacred places and profane spaces : essays in the geographics of Judaism, Christianity, and Islam / edited by Jamie Scott & Paul Simpson-Housley
New York : Greenwood Press, 1991
291.172 זקס.לכ תשס"ח (1156357)
זקס, יונתן
לכבוד השוני : כיצד נוכל למנוע את התנגשות התרבויות
(ירושלים) : טובי, (2008)
296.930.523 COH j (2390315)
Cohen, Erik
Jewish youth around the world, 1990-2010 : social identity and values in a comparative approach
Boston : Brill, 2014
302.14 VOL 2015 (2408268)
Volunteer engagement 2.0 : ideas and insights changing the world / edited by Robert J. Rosenthal ; introduction by Greg Baldwin
Hoboken, NJ : Wiley, [2015]
302.23409 CUR p7 (2401803)
Curran, James
Power without responsibility : the press, broadcasting and the internet in Britain
London : Routledge, 2010
302.35 RSO v.41 (2408393)
Religion and organization theory / edited by Paul Tracey, Nelson Phillips, Michael Lounsbury
Bingley : Emerald, 2014
303.483 פוס.טכ תשס"ג (575863)
פוסטמן, ניל
טכנופולין : כניעתה של התרבות לטכנולוגיה
(תל-אביב) : ספרית פועלים, (תשס"ג)
306.87 ליב.קי תשע"ה (2403086)
ליברמנש-ורדי, רונית
Kidding aside : ניתוח שיח השוואתי בקרב נשים המגדירות עצמן: child-free בישראל, בבריטניה ובארצות הברית
תשע"ה 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי ליב.קי
320 HAU p7 (2405373)
Hague, Rod
Political science : a comparative introduction
New York : Palgrave Macmillan, 2013
320.0285 GAL u (2409275)
Galderisi, Peter F.
Understanding political science statistics using SPSS : a manual with exercises
New York, NY : Routledge, 2015
320.0285 SEL u (2409276)
Seljan, Ellen C.
Understanding political science statistics using stata : a manual with exercises
New York, NY : Routledge, 2015
320.54 BAR-ERE c (2402608)
Bar-Eretz, Shalom
Constructing nations constructing civilizations : an optimally distinct theory to explain the size of polities
2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי BAR-ERE c
327.1011 BEN-YEH w(2411625)
Ben-Yehuda, Hemda
World politics simulations in a global information age
Ann Arbor : University of Michigan Press, [2015]
שמור לפי BEN-YEH
327.6209538 מנו.יח תשע"ה (2402891)
מנור, דרור
יחסי מצרים-סעודיה מראשית עידן נאצר עד ראשית עידן סאדאת, 1973-1954
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי מנו.יח
338.9 ששו.גו תשע"ה (2409336)
ששון, אורית נעה
גורמים כלכליים פוליטיים ויישומיים בתהליך הפרטה מוצלח : השוואה בין בריטניה וישראל בשנים 1979-1995
תשע"ה 2014
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי ששו.גו
338.925 כץ.קשר תשע"ה (2402928)
כץ, הלית
הקשר המעגלי בין הפרטה, אידיאולוגיה ורגולציה
תשע"ה 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי כץ.קשר
355.00943 הכט.הב תשנ"ט (415579)
הכט, עדו
ההבקעה המערכתית : בחשיבה הצבאית הגרמנית 1870-1945
(תל-אביב) : מערכות, משרד הבטחון, (1999)
355.020903 בוט.חד תשע"ה (2412254)
בוט, מקס
חדשנות במלחמה : כלי נשק, לוחמים ויצירת העולם המודרני
מושב בן-שמן : מודן ; [תל אביב] : צה"ל - הוצאת מערכות, 2015
355.33041 ון-קרפ.פק תשע"ה (2408637)
ון קרפלד, מרטין
פיקוד במלחמה
בן שמן ; מודן, [2015]
361.3 ויס.מט תשע"ה (2408652)
ויס-דגן, שלומית
מטפלים בילדים נפגעי התעללות : גורמים התורמים לטראומטיזציה משנית, צמיחה ותפיסת אפקטיביות הטיפול בקרב עובדים סוציאליים לחוק הנוער והמשפחה
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי ויס.מט
361.3 קוש.קש תשע"ה (2409950)
קושמרין, פרידה
הקשרים בין העדפה מקצועית, הכשרה מקצועית ומאפיינים אישיים בקרב עובדים סוציאליים וסטודנטים לבין עמדתם כלפי הסיבות לעוני והדרכים להתמודדות עמו
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי קוש.קש
361.3 שוש.הש תשע"ה (2409337)
שושני-חדד, ענבל
ההשפעה המתווכת של אוטונומיה בעבודה ותמיכה חברתית על הקשר שבין עבודת רגש ותוצאות עבודה בקרב עובדות סוציאליות
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי שוש.הש
362.17 אבו-שרק.קש תשע"ה (2410108)
אבו-שרקיה, סלאם
הקשר בין חשיפה לחולי ותמותה וטראומטיזציה משנית לבין צמיחה אישית ושביעות רצון מהחיים בקרב אנשי צוות רפואי בבית החולים : תפקידם הממתן של דיפרנציאציה של העצמי ותמיכה חברתית
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי אבו-שרק.קש
362.2 מאו.סט תשע"ה (2409296)
מאור, לני
סטיגמה כלפי הלוקים במחלות נפש : ההבניה החברתית של השיגעון וייצוג חולי הנפש בסרטי הקולנוע
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי מאו.סט תשע"ה
362.293 טלפ.נו תשע"ה (2410119)
טלפוס, בן-ציון
נושא הסמים בתפיסת ומדיניות הביטחון הלאומי בארצות הברית ובאירופה
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי טלפ.נו
362.88 שפר.פח תשע"ה (2403241)
שפרן, יואל
פחד מפשיעה של בני נוער שיכורים כפונקציה של סגנונות קוגניטיביים ואיום רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי שפר.פח
364 CRI 2009 (2401850)
Criminals and their scientists : the history of criminology in international perspective / edited by Peter Becker, Richard F. Wetzell
Cambridge : Cambridge University Press, 2009
364.2 ELL h (2401851)
Ellis, Lee
Handbook of crime correlates
Amsterdam : Elsevier, 2009
364.373 MAS 2014 (2401848)
Masculinities in the criminological field : control, vulnerability and risk-taking / edited by Ingrid Lander, Stockholm University, Sweden, Signe Ravn, SFI -The Danish National Centre for Social Research, Denmark, Nina Jon, Nowegian National Crime Prevention Council, Norway
Farnham, Surrey, England : Ashgate, [2014]
364.942 WIL t7 (2405372)
Williams, Katherine S.
Textbook on criminology
Oxford : Oxford University Press, [2012]
371.93 שוש.קש תשע"ו (2412298)
שושן, עדית
הקשר בין גורמי הגנה וסיכון לבין הסתגלות לבית הספר בקרב ילדים בעלי הפרעות התנהגות
תשע"ו 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי ששו.גו
388.4 CED p2(2379545)
Ceder, Avishai
Public transit planning and operation : modeling, practice and behavior
Boca Raton : CRC Press, [2016]
שמור לפי CED p2
519.3 שפי.שי תשס"ח (1157318)
שפירא, חיים
שיחות על תורת המשחקים : (אסטרטגיות, החלטות ותעתועי חשיבה)
(אור יהודה) : (כנרת, זמורה-ביתן, דביר), (2008)
שמור לפי שפי.שי
551.503 ENC 1987(81901)
The Encyclopedia of climatology / ed. by John E. Oliver, Rhodes W. Fairbridge
New York : Van Nostrand Reinhold, c1987
אוסף יעץ
612.82 הוק.על תשס"ה (1099219)
הוקינס, ג'ף
על האינטליגנציה : (מהפכה בהבנת המוח, עתיד חדש לבינה המלאכותית)
(תל-אביב) : אריה ניר, (תשס"ו 2005)
613.66 LEV j (2398553)
Lev, Joseph
Judo and self defence for the disabled
Mevasseret-Zion, Israel : Mevasseret-Zion Judo Club, [1986]
613.7 BAR e (2402461)
Barrett, Emma Caroline
Extreme : why some people thrive at the limits
Oxford : Oxford University Press, 2014
616.89162 SAP h2 (2402463)
Sapp, Marty
Hypnosis, dissociation, and absorption : theories, assessment, and treatment
Springfield, Illinois : Charles C. Thomas Publisher, 2014
618.92462019 שדה.קש תשע"ה (2403201)
שדה, יערה
הקשר בין תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות לבין דיכאון ואיזון גליקמי בקרב מתבגרים עם סוכרת מסוג 1
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי שדה.קש
658.3145 כץ.ארג תשע"ב (1220413)
כץ, ישראל
ארגונים בעולם פוסטמודרני
תל אביב : רסלינג, 2012
658.3125 פרי.או תשע"ד (2391060)
פרידמן, ענת
אודות הקונפליקט בבקשת סיוע מקצועי בארגונים : החשיבות של כבוד וההשלכות על ביצועי עובדים
תשע"ד 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי פרי.או
658.4092 בנט.אי תשנ"ו (562488)
בנטון, דברה א
איך לחשוב כמו מנכ"ל : 22 התכונות החיוניות שאתם צריכים כדי להיות בצמרת
(תל-אביב) : איגוד לשכות המסחר, ארגון העסקים של ישראל : המכון הישראלי לשיווק, (1996)
658.5 KOR f (2402689)
Koren, Michal
Fashion trend forecasting model aiming at supply chain cost minimization
2014
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי KOR f
658.812 שמע.קש תשע"ה (2408779)
שמעון, יניר
הקשר שבין יחס בלתי-הולם מצד לקוחות ומצד עובדים
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי שמע.קש
658.83 PEL p (2401790)
Peleg, Naama
Product family evaluation graphs to determine commonality and variety trade-off in an existing product family
2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי PEL p
701.18 DE-BOT a (2402460)
De Botton, Alain
Art as therapy
New York : Phaidon Press, 2014
792.7 שלו.חש תשע"ה (2408561)
שלום, ערן
חשפנות : התקשרות, מערכות יחסים, אובייקטיפיקציה וערך עצמי : מודל אינטגרטיבי
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי שלו.חש
808 פרו.רט תשס"ו (1123496)
פרוגל, שי
רטוריקה
(אור יהודה) : דביר, (2006)
892.42 כרמ.שמ תשע"ב (2408720)
כרמון, מאיר
השמונה ביוני : רומן
[תל-אביב] : מסדה, תשע"ב 2012
909.8 הרס.רג תש"ע (1196747)
הרסגור, מיכאל
רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים : החלטות בתנאי משבר
(אור יהודה) : דביר, (תש"ע)
910.3 DIC 1970(2415008)
Dictionnaire de la géographie / sous la direction de Pierre George
Paris : Presses universitaires de France, 1970
אוסף יעץ
(43)933.4 וול.במ תשס"ב (526416)
וולקוב, שולמית
במעגל המכושף : יהודים, אנטישמים וגרמנים אחרים
(תל אביב) : עם עובד, (תשס"ב)
(73)‏933.47 הור.יה תשע"ה (2402781)
הורביץ, אריאל
יהודים ללא כוח : יהדות ארצות-הברית בעת השואה
גבעת חביבה : מורשת, תשע"ה 2015
956.92044 NOR h (2410106)
Norton, Augustus R.
Hezbollah : a short history
Princeton : Princeton University Press, 2014
972.91064092 קסט(טאו) תשע"ה (2408801)
טאובר-פאוזנר, תמר
פידל - ביוגרפיה של 'נבל' אמריקאי : הגנאולוגיה של דימוי פידל קסטרו כנבל בנרטיב הלאומי האמריקאי, 1956-2008
תשע"ה 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי קסט(טאו) תשע"ה
E092 חור.אנ תשס"ז (1125880)
חורב, שי
אנחנו וכל השאר! : סיפורן של משפחת ה"אצולה" בישראל המתחדשת
(חיפה) : דוכיפת, (תשס"ז)
E092 רבי(קרי) תשע"ה (2403952)
קריב, דביר
יצחק : רצח רבין - הסיפור שלא סופר
תל אביב : טפר, 2015
E113.211 יהב.בז תשס"ג (569896)
יהב, דן
בזיעת אפיך : מקצועות הולכים ונעלמים בתל-אביב-יפו
(תל-אביב) : תמוז, (2003)
E302.23 טבי.טע תשע"ה (2410667)
טביומי, טל
הטיעון החזותי : מחאות קבוצות מיעוט בישראל וסיקורן 2006-2012
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי טבי.טע
(A)‏E302.23 קרצ.בי תשע"ה (2402153)
קרצ'ר, חן
בין שילוב להדרה : הערבים בישראל בראי תקשורת הספורט בעברית
תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, [2015]
E303.625 טנג'.הש תשע"ה (2410665)
טנגי'ר, גלי
השלכותיה של חשיפה ממושכת לאיום ביטחוני על הסתגלות הילד : תפקידם הממתן של סוג היישוב והקשר עם האם
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי טנג'.הש
E303.625 פרנ.חש תשע"ה (2403150)
פרנקל, מעין
חשיפה לטרור מתמשך : סוג ומידת השייכות לקהילה כממתנים מצוקה פוסט טראומטית וויסות רגשי
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי פרנ.חש
E304.6 וינ.מא תשע"ה (2409956)
וינקלר, און
מאחורי המספרים : דמוגרפיה פוליטית בישראל
חיפה : קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, 2015
E305.242 ארנ.מק תשע"ה (2401779)
ארנון-שושני, נטע
מקום, אזרחות, מעמד : סיפורי חיים של מחזור 91'
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי ארנ.מק
E305.26 גור.מש תשע"ה (2402370)
גורלוב, ארז
המשפחה הרב דורית : תפיסות גילניות בקרב עולי חבר העמים לשעבר וילידי הארץ
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי גור.מש
E320.5 גימ.תא תשע"ה (2409318)
גימני, אודליה
תיאורית הפיקוח החברתי והמוכנות ליטול חלק בפעילות לא חוקית על רקע אידיאולוגי בקרב צעירים בישראל
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי גימ.תא
E327.44 הימ.סו תשע"ה (2403971)
הימן, גדי
סופה של ידידות מופלאה : יחסי ישראל-צרפת בתקופת נשיאותו של דה-גול, 1967-1958
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, תשע"ה 2015
E327.62 EIL n (2410072)
Eilam, Ehud
The next war between Israel and Egypt : examining a high-intensity war between two of the strongest militaries in the Middle East
London : Vallentine Mitchell, 2014
E328 לנג.תה תשע"ה (2410663)
לנגו, מקסים
תהליכי סוציאליזציה מוקדמים למנהיגות אותנטית : סיפורי חיים של חברי כנסת ישראל בני הדור החדש
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי לנג.תה
E328.38 LAV f (2403369)
Lavi, Aharon Ariel
Facing the future : futurism in the space of governance and lessons from the Israeli case of the commission for future generations in the Knesset (2001-2010)
2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי LAV f
E331.62 גרי.מא תשע"ה (2410088)
גרין, אהד
"מאין יבוא עזרי?" : חשיפתם של מהגרי עבודה בתחום הסיעוד למעשי ניצול ואלימות ונכונותם לדווח על כך לגורמים פורמליים ובלתי פורמליים
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי גרי.מא
E338.9 לוי-פא.יד תשס"א (483205)
לוי-פאור, דוד
היד הלא נעלמה : הפוליטיקה של התיעוש בישראל
ירושלים : יד יצחק בן צבי, (תשס"א)
E342.02 בן-גור(קדר) תשע"ה (2412197)
קדר, ניר
בן-גוריון והחוקה : בן-גוריון והחוקה
אור יהודה : דביר ; [רמת גן] : הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה 2015
E344.0411 יונ.נה תשע"ה (2412174)
יוניצמן, שלי
ניהול סיכונים לתביעות משפטיות בגין רשלנות רפואית : גורמי סיכון לתביעה הנגזרים מרשומת אירוע חריג קיים
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי יונ.נה תשע"ה
E355.0082 פרי.מש תשע"ה (2403229)
פרידל-ענבר, שרה
המשמעות הרטרו-ספקטיבית של השירות הצבאי בחייהן הבוגרים של נשים דתיות-לאומיות בישראל
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי פרי.מש
E355.0217 רז.מאב תשע"ה (2415244)
רז, אדם
המאבק על הפצצה
ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015
E355.3432 הרכ.מו תשע"ה (2402550)
הרכבי, יהושפט
המודיעין כמוסד ממלכתי : הספר הגנוז
תל-אביב : מערכות והמרכז למורשת המודיעין, 2015
E361.74 הור.מס תשע"ה (2403195)
הורביץ-רוזן, שני
מסגור פילנתרופיה בשיח התקשורתי הישראלי
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי הור.מס
E362.4 ברד.תר תשע"ה (2397782)
ברדה-וטורי, ריקי
תרומת השילוב בין ההתערבות הפרטנית וההתערבות הקהילתית להסבר ממדי חוסן נפשי בקרב פעילים בעלי מוגבלויות
תשע"ה 2014
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי ברד.תר תשע"ה
E362.4 מהד.לה תשע"ה (2403658)
מהדרה להכלה : החיים בקהילה של אנשים עם מוגבלויות בישראל / עורכים: מאיר חובב, אילנה דבדבני, קלרה פלדמן
ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015
E362.61 ברו.מח תשע"ה (2405426)
ברות-הרפז, נעמי
מחוויותיהן של בנות שאימהותיהן מטופלות על ידי עובדות זרות
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה ובאולם שמורים לפי ברו.מח
E362.7 וזן.גי תשע"ו (2409278)
וזן-סיקרון, ליאת
גיל הינקות בישראל : צורכי הילדים וההורים, שירותים ומדיניות
ירושלים : מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, תשע"ו 2015
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2410100
E362.73 רפא.תק תשע"ה (2402411)
רפאלי, תהלה
תקופת ה"בגרות בהתהוות" בקרב בוגרי פנימיות בישראל : המשאבים האישיים והסביבתיים המנבאים תפקוד מסתגל ורווחה נפשית של בוגרי פנימיות כארבע שנים לאחר סיום השהות
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי רפא.תק
E365.6 זהר.טי תשע"ה (2403887)
זהרי, מעין
טיפולוגיה של פשיעת בוגרים צעירים : הקשר בין מאפיינים סוציולוגיים ובין מאפייני אישיות לסוג העבירה
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי זהר.טי
E362.82 פרד.שנ תשע"ה (2400933)
פרדיס-שמחוני, מיכל
שינוי רוחני בתפיסת המשמעות לאחר טיפול בשיטת "12 הצעדים" בהתמודדות עם אלימות במשפחה
תשע"ה 2014
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי פרד.שנ
E621.392 מור.טכ תשע"ה (2402517)
מורג, נעה
טכנולוגיות לייצור דיגיטלי : הפער בין התאורטי למעשי : מקרה בוחן FabLablL, מתנ"ס ליצירה דיגיטלית בחולון
תשע"ה 2015
עבודת תזה - לעיון בדלפק ההשאלה לפי מור.טכ
E990.12 ג'מא.נכ תשע"ד (2392036)
ג'מאל, אמל
הנכבה הפלסטינית בציבוריות הישראלית : על תצורות ההתכחשות והאחריות
נצרת : אעלאם - מרכז תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל, [2014]
גישה לעותק אלקטרוני ברשומה 2408602
E990.22 GAV i (2410082)
Gavriely-Nuri, Dalia
Israeli culture on the road to the Yom Kippur War
Lanham, Maryland : Lexington Books, [2014]
E990.22 VAN n (2405271)
Vanetik, Boaz
The Nixon administration and the middle east peace process, 1969-1973 : from the Rogers plan to the outbreak of the Yom Kippur war
Brighton : Sussex Academic Press, 2015
E990.25 HAR i (2408433)
Harkabi, Yehoshafat
Israel's fateful decisions
London : I.B. Tauris, 1988
E990.29 לוי.טו תשע"ה (2403826)
לוינשטין-ברקאי, הלה
הטוב, הרע והמכוער? הייצוג התקשורתי של מנהיגי אויב בסכסוכים זהותיים והקשר בינו לבין דעת הקהל כלפי תהליך השלום : הסכסוך הישראלי-פלסטיני 1987-2006 והסכסוך בצפון אירלנד 1995-2007
תשע"ה 2015
עבודת דוקטורט - לעיון בדלפק ההשאלה לפי לוי.טו