פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

המכללה החרדית

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר ליסון אלעד 71-109-30 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר ריגר חן 76-003-20 חברה פוליטיקה ותרבות סיליבוס של הקורס