Skip to main content
בר אילן

הפקולטות שלנו

באוניברסיטת בר-אילן פועלות שמונה פקולטות המאגדות יותר מ-50 מחלקות שונות במגוון רחב של תומי ידע ומאות תוכניות לימוד ואפיקי מחקר . בכך מהווה אוניברסיטת בר-אילן סביבה אקדמית מגוונת ועדכנית המציעה לימודים לכל התארים ולמחקר בטווח רחב של תחומים, בהם רפואה, הנדסה, מדעי הנתונים, יהדות ורוח, סביבה וקיימות, פסיכולוגיה, אמנות, מוזיקה, משפטים. אנחנו מזמינים אתכם לגלות את התחום שתרצו ללמוד, לחקור ולהתפתח בו