Skip to main content

מזכיר אקדמי, ד"ר רחל-שלי לוי-דרומר

תמונה
רחל לוי דרומר
רחל לוי דרומר

לשכת המזכיר האקדמי כפופה לרקטור האוניברסיטה ואחראית על תוכניות לימודים וכן על הקשר עם המועצה להשכלה גבוהה ויישום החלטותיה.

כמו כן מצויים בתחום אחריותה ועדת משמעת, ניהול מערך הפוסט-דוקטורנטים, אישורים אקדמיים ותרגומם, מלגות, הסנט, פרוטוקולים ו-ועדות, אקדמיה בתיכון, אקדמיה בקהילה, ועדות אד-הוק ועוד.

 

כמזכיר האקדמי פעלה ד"ר לוי-דרומר למען קידום והסדרה של מספר נושאים כמו תוכנית החומש תשע"ז-תשפ"א, הכנת דוח לפעולות נוער, הסדרה של תוכניות הלימודים ונוסחי התעודות מול המועצה להשכלה גבוהה ועוד.  

ד"ר לוי דרומר היא בעלת דוקטורט בתחום מודלים מתמטיים בדינמיקה וירלית מבר-אילן, ובעלת תואר ראשון ושני בכימיה, ותואר ראשון נוסף בסטטיסטיקה.   

ד"ר לוי-דרומר כיהנה כמנהלת מעבדה ומחקר בפקולטה למדעי החיים במעבדה של פרופ' יהודה לוי ז"ל בתחום של מודלים ביו-מתמטיים בהדברת מחלות צמחים פטרייתיות, ניהלה את מעבדת המחקר של פרופ' אבידן נוימן בתחום של מודלים ביו-מתמטיים וביו-סטטיסטיקה של מחלות וירליות הומניות. לד"ר לוי-דרומר כ-20 פרסומים מדעיים בתחומים אלה. 

ב-2007 מונתה ד"ר לוי-דרומר למרכזת המגמה לביולוגיה חישובית בבר-אילן, וב-2010 הגתה והייתה שותפה להקמת התוכנית לביולוגיה חישובית בבר-אילן. בהמשך הייתה שותפה להקמת התוכנית לחישוביות ביו-רפואית לרופאים ולחוקרים, היחידה מסוגה בארץ. מאז הקמתה העמידה התוכנית כ-200 רופאים שקיבלו כלים ייחודיים בתחום הרפואה המותאמת אישית ולממשק שבין עולם הרפואה, ביג דאטה וחישוביות ברפואה. 

ד"ר לוי-דרומר מלמדת קורסים בתחום הביו-סטטיסטיקה והניסויים הקליניים לרופאים בתוכנית לחישוביות ביו-רפואית ולסטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה למדעי החיים. 

כילידת מקדוניה, פועלת ד"ר לוי-דרומר גם לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם צפון מקדוניה ומדינות הבלקן האחרות, כולל התנדבות בפרויקט מיוחד של שיקום בית הקברות העתיק והגדול בבלקן בשותפות עם גורמי אקדמיה בארץ ובחול ועם משרד החוץ.  

מזכיר אקדמי ד"ר רחל שלי לוי-דרומר