Skip to main content
 

דיקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופ' אליעזר שלוסברג

תמונה
אליעזר שלוסברג
אליעזר שלוסברג

 

הפקולטה למדעי הרוח, דנה בנושאים העיקריים שמעסיקים את בני האדם מאז מעולם, אופן חשיבתם, השפות המילוליות והאמנותיות שבהן הם משתמשים, והדרכים הנוספות שבהן הם מחליפים רעיונות, מתבטאים ויוצרים.  

 

הפקולטה כוללת את המחלקות לפילוסופיה כללית, אנגלית, ערבית, צרפתית, לימודים קלאסיים, תרגום וחקר התרגום, מוזיקה, ספרות משווה ולימודי מידע, והיחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה.

לפרופ' שלוסברג תואר שלישי מהמחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן, לקראתו למד במסלול הישיר לדוקטורט לאחר לימודים לתואר ראשון דו-חוגי במחלקות לערבית וללשון עברית. במקביל למד ארבע שנים במכון הגבוה לתורה שבבר-אילן. 

פרופ' שלוסברג מלמד במחלקה לערבית בבר-אילן מ-1981 ועד היום. הוא כיהן כראש המחלקה לערבית בשנים 1997 עד 2007 ומ-2010 עד 2012. בשנים 2012 עד 2016 שימש כסגן דיקאן בית-הספר ללימודים מתקדמים. בשנים 2013 עד 2014 שימש נציג הפרופסורים החברים במועצה האקדמית העליונה של האוניברסיטה. 

החל משנת 1994, פרופ' שלוסברג מלמד גם בחוג למחשבת ישראל במכללת "אורות ישראל" באלקנה, והוא חבר במועצה האקדמית של המכללה. בין השנים 2000-1991 לימד גם בחוג לערבית במכללת בית ברל. 

החל משנת תשע"ד מכהן פרופ' שלוסברג כיו"ר ועדת מקצוע הוראת ערבית ואסלאם במשרד החינוך. 

דיקן הפקולטה למדעי הרוח פרופ' אליעזר שלוצברג